“Hírek”

Heti hírfolyam 4.

By |

Heti hírfolyam 4.

 (24. hét, 2018. június, VKDSZ)

 

 

Június 14-én a Munkabiztonsági tagozat tartott rendezvénye a VKDSZ székházában. A programban időszerű és fontos témák szerepeltek. Az első blokkban a hőségriasztás fokozatairól, a meleg időjárás, a napsütés hatásáról  kaptak tájékoztatót a résztvevők. A magas hőmérsékleten vagy tűző nap a munkavégzésre, a szervezetre és az egészségre is káros hatással lehet. Az ilyenkor alkalmazott védőital,  munkaközi szünet, védőeszközök stb. rendkívüli jelentőséggel bírnak.

 

A másik előadás az ügyfélkapu alkalmazása a munkabalesetek jegyzőkönyveinek elektronikus megküldésében témát ismertette, hasznos tanácsokat adva a gyakorlati kivitelezéshez.

A térítésmentes program sajnos csak kis számú, de annál aktívabb közönséget vonzott. Az előadóknak és szakértőknek sok kérdést kellett elemezni és megválaszolni.

 

A Heti hírfolyam 4. számának megjelenésével egyidőben elindult az új honlapunk. Formai szempontból és funkcionálisan is még változni, bővülni fog, ahogy azt az „élet” megkívánja. Javaslatokat, ötleteket várunk, hogy szerepében a leghasznosabban tudjon működni.

 

Egyebek: Tovább folyik a GDPR-rel kapcsolatos (minta) dokumentumok pontosítása, készítése. Az Adatvédelmi nyilatkozat is kiküldésre került. Megkezdődött az iratminták elkészítése is.

 

A KOMP program kapcsán az érintett regionális társaságok szakszervezetei megkezdték álláspontjuk írásos megfogalmazását. Összefoglalták az eddigi tapasztalatokat és információkat, bár a téma több oldaláról csak a munkáltatóknak van pontos információjuk. A véleményező anyaggal a további tárgyalások előkészítését segítik, mely a jelenlegi helyzet értékelését célozza. A helyzetelemzése a projekt következő szakaszának bevezetését is befolyásolhatja.

 

Megjelent a VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítványa pályázati felhívása az ágazatban dolgozó munkavállalók gyermekeinek egyszeri iskoláztatási támogatására. A kérelmek benyújtási határideje: 2018. szeptember 28.

 

Nemzetközi hírek: Mint ismeretes az EPSU (European Federation of Public Service Unions – Közszolgáltatási Szakszervezetek Európai Szövetsége) volt az első aki sikerre vitt egy európai polgári kezdeményezést (right2water=jog a vízhez). 1,8 millió aláírást gyűjtöttek azért, hogy az EU fogadja el, hogy a vízhez jutás valamint a szennyvízelvezetés elérése emberi jog! A magyarországi kampány sikerre vitelében a VKDSZ is dolgozott, így a szükséges aláírási kvótát teljesítettük.

 

  1. február 1-én az Európai Bizottság döntött arról, hogy újra-fogalmazza az Ivó Víz Direktívát (DWD) figyelembe véve a sikeres polgári kezdeményezés igényeit is. Várhatóan ezután az EU Parlament a tagországokra kötelezően végrehajtandó jogi változásokat fog bevezetni a vízhez jutás területén.

 

Kérem a tagszervezeteket, hogy amennyiben mindenkit vagy többeket is érintő esetleg nem ilyen, de érdekes, ötletet adó információjuk van  küldjék el nekem! Az így kapott információ,  hír – szerkesztet formában – bekerülhet a Heti hírfolyam következő számába! A nagyobb lélegzetű esetleg képes riportok akár a honlapra is felkerülhetnek.

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

adamrobert@vkdszsz.hu

 

Bővebben »

23. hét, 2018. június, VKDSZ

By |

Június 4-én látogatott el meghívásunkra a VKDSZ székházába Király András, a HVDSZ2000 elnöke. Egyeztettünk a balatonszepezdi több más szakszervezettel is közös tulajdonban lévő üdülő helyzetével kapcsolatosan. Sajnos több szervezet időközben megszűnt, illetve többnek csak a jogutódja van meg. Ezek miatt az ingatlan használata is problémás, illetve a célszerű eladás sem kivitelezhető. A jogutódlás miatti változtatásokban a HVDSZ2000  és a VKDSZ is érintett, az ügyintézés halaszthatatlan.

Az üdülő ügyének rendezése mellett felek tárgyaltak a szorosabb együttműködés lehetőségeinek bővítéséről is. A korábbi HVDSZ-ből alakult két szervezet hosszabb távon akár az újraegyesülésig is eljuthat.

 

 

Június 5-én került sor a Bükkszéki üdülőnk eladásával kapcsolatos adásvételi szerződés aláírására Tatabányán. A felek megállapodása alapján a Fejérvíz Zrt. munkatársai az idei évben még használhatják az üdülőt a korábbi feltételek mellett.

 

Az elnökség több tagja a szerdai napon részt vett az Öko-Aqua Konferencián Egerben. Kurdi Viktor, MAVÍZ elnök megnyitójában külön köszöntötte a VKDSZ delegációját. A plenáris ülés  egyébként érdekfeszítő előadásai az ágazat jelenlegi helyzetét értékelték, de sajnos a várható változásokról nem lehetett megtudni új információkat. A bérhelyzet elemzésénél szintén előkerült szakszervezetünk, mivel ágazati átlagbérben megcéloztuk a energetikai szolgáltató bérszínvonalát. A szünetekben és az esti kötetlen beszélgetésekben látható volt, hogy a munkaadók érdeklődnek a VKDSZ tevékenysége és céljai iránt.

 

Csütörtökön a Nyugdíjas tagozat tartotta meg soros ülését a VKDSZ székházában. A közel húsz megjelent nyugdíjas Prohászkáné Marika vezetésével egyrészt a VKDSZ múlt évi tevékenységével,  jelenlegi helyzetével és céljaival ismerkedett meg egy élénk, vitákkal tarkított napirendben, másrészt az éves programjukat egyeztették. A találkozó ezután kötetlen beszélgetéssel ért véget. Az első napirend előadója az ügyvezető volt. Ismertette az elmúlt időszak történéseit, a kijelölt célokat illetve elemezte a problémákat és a hibákat is. A hozzászólók a tisztségviselő képzés fontosságára hívták fel a figyelmet, illetve arra, hogy a helyi szervezetek igénylik, hogy a szakszervezet vezetése látogassa meg azokat, ismerkedjen meg a helyi viszonyokkal, a cégek vezetésével.

Kritikával éltek a kommunikációval kapcsolatban is, melyet elégtelennek tartottak.

 

Egyebek: A KOMP program kapcsán levélben kereste meg a VKDSZ az ágazat többi szakszervezete és az érintett konfödrációk támogatásával Fónagy János államtitkár urat és Bártfai-Mager Andrea tárcanélküli Miniszter Asszonyt, hogy program értékelését végezzék el, hogy megalapozott döntést lehessen hozni annak folytatásáról.

A TÁMOP pályázatunkkal kapcsolatosan történt szabálytalansági eljárás keretében (a tagtoborzást mi t a g-toborzásnak értelmeztük, a felügyeleti szerv pedig tagszervezet-toborzásnak) első eljárásban közel 10 milliós bírsággal kívántak bennünket sújtani. Fellebbezésünk után az első döntést megsemmisítették, s második eljárásban annak 10 %-nyi összegére csökkentették a visszautasított számlák összegét (969 060.- Ft). Ezt elfogadtuk, mivel a jogorvoslati eljárás is „szabálytalanság történt” megállapítással zárta a vizsgálatot, s további fellebbezés nem lett volna célszerű.

 

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

Bővebben »

22. hét, 2018. május, VKDSZ

By |

Május 28-án tartott tájékoztatást a NÜSZ Zrt. vezérigazgatója, Gombkötő Zsuzsanna a KOMP program ütemezéséről és további céljairól Vácott, a DMRV hivatalos helyiségében. A regionális (többségi állami tulajdonú) társaságokat érintő kiszervezés (bérszámfejtés, számlázás, személyügy, műszaki folyamatok, ügyfélszolgálat) célja a hatékonyság növelés. A munkaadói és munkavállalói oldal képviselői szerint célszerű lenne az első két KOMP program rész értékelését elvégezni, s csak utána továbblépni. Véleményük, hogy előnytelen a KOMP program, mivel rendkívül magas költségű, indokolatlanul ró nagy terhet a társaságokra a megvalósításuk.
A hét folyamán előkészítettünk egy anyagot, mely alapján Fónagy János államtitkár úrhoz és az illetékes Miniszterhez fordulunk a témában a többi szakszervezettel együtt, a munkaadók megkísérelt bevonásával.

 

29-én megbeszélést tartottunk a Magyar Fürdőszövetség újonnan megválasztott elnökével, Boros László Attila vezérigazgató úrral. Értékeltük az eddigi együttműködést, eredményeket. Megállapodtunk abban, hogy a közös munkát folytatjuk. A Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság kereteiben kidolgozott többmunkáltatós KSZ-szel kapcsolatos tevékenység ugyan megszakadt, de a szakszervezeti oldal fontosnak tartja e téren is a további tevékenységet.

 

Június 1-én került sor a Bükkszéki üdülőnk eladásával kapcsolatos adásvételi szerződés előkészítésére, a dokumentumok (energetikai tanúsítvány, aláírási címpéldány, cégkivonat stb.) összegyűjtésére, a mérőórák leolvasására, hogy a KKSZ Vértes Volán Rt. Alapszervezetével a következő héten a szerződés megköthető legyen. A Hajdúszoboszlói üdülő eladás bevételével együtt már van akkora elkülönített összegünk, hogy el lehet kezdeni egy újonnan vásárolandó üdülő keresését. Mivel az árak felszöktek az utóbbi időben, olyan helyet kell találni, amelyet kevéssé érintett az áremelkedés, jól megközelíthető, a célszerű téli-nyári fürdőzésre alkalmas helyszín mellett a környéken egyéb kikapcsolódási lehetőség is található. Várjuk a tagság ötleteit!

 

Egyebek: folytattuk az adatvédelmi rendelet miatt szükséges nyilatkozat és iratminták kidolgozását. A kész anyagokat ki fogjuk küldeni a tagszervezeteknek hasznosításra.
Elkezdtük a szerződések áttekintését, a szükséges aktualizálások kidolgozását.

 

 

Ádám Róbert János
ügyvezető

Bővebben »

21. hét, 2018. május, VKDSZ

By |

Május 23-án tartotta a VKDSZ Választmánya  és Elnöksége rendkívüli ülését, mely fő oka az EU Adatvédelmi rendeletének (GDPR) május 25-i  hatályba lépése volt. Emellett egyéb fontos témákról is dönteni kellett, melyekkel nem volt célszerű megvárni a következő „soros” ülést.

 

A rendezvény Kovács Dezső, munkahelyi szakszervezeti titkár köszöntésével kezdődött. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.  Munkahelyi Szakszervezete nyugdíjazása miatt lemondott titkára ikonikus alakja a VKDSZ-nek. Alapító, véleményformáló, a fürdős ágazat egyik „nagy öregje”.  A Választmány és az Elnökség ajándékkal köszönte meg a több évtizedes munkát, segítséget és együttműködést.

 

Fürjes-Gábor József elnök beszámolt arról, hogy  a  Fővárosi Vízművek Zrt. –nél  a helyi Választmány néhány tagja többlet információkat kívánt kapni a VKDSZ gazdálkodásáról, munkájáról, eredményeiről. Meghívásukra az elnök, az ügyvezető, az FB elnöke és gazdasági vezetőnk látogatott el ülésükre, ahol a fölmerült kérdéseket megválaszolták, a kért adatokat átadták. A helyi szervezet Választmánya egyhangú szavazással fogadta el a beszámolót.

 

A VKDSZ elkészítette a saját Adatvédelmi szabályzatát, mely alapot nyújt arra, hogy mintaként használva a helyi szabályzatokat el lehet készíteni. Az anyag bővítése, pontosítása még várhatóan több alkalommal is meg fog történni, ahogy szakértőinkkel értelmezve a rendeletet a javításokat elvégezzük, illetve iratmintákat készítünk.  A szabályzatot a Választmány elfogadta és ajánlja a helyi szervezeteknek is bevezetésre.

 

Tendli Lajos, fürdőágazati alelnökünk munkahely változtatása miatt lemondott pozíciójáról. A jövőre esedékes Országos Értekezlet teljes tisztújításáig az alelnöki feladatok ellátására dr. Hefelle-Kiss Ferencet bízta meg a Választmány, aki az ágazati párbeszéd bizottságban (ÁPB)  már dolgozott együtt a VKDSZ-szel.  A megbízott alelnök  szakmailag ismert és elismert, így nagy bizalommal várjuk, hogy az ágazat tevékenységének előmozdításában meghatározó szerepe lesz.

 

A nemzetközi tagság évek óta terhet jelent a VKDSZ-nek, hiszen a PSI (Közszolgáltatási Szakszervezetek Világszövetsége) és az EPSU (Európai Közszolgáltatási Szakszervezetek Szövetsége) korábban ÁPB által finanszírozott tagdíját most önerőből kellene kifizetnünk.  Az összesen mintegy 3 500 EUR-t nem tudjuk kigazdálkodni, ezrét a Választmány a PSI tagság megszüntetését fogadta el. Az EPSU mintegy 1 000 EUR-ós díját a továbbiakban vagy az ÁPB-vel meg tudjuk finanszíroztatni, vagy akár saját erőből ki tudjuk fizetni. Mindkét esetben nemzetközi kapcsolatrendszerünk megmarad, információkhoz jutunk, tartani tudjuk a kapcsolatokat európai szinten.

 

Bükkszéki üdülőnk működtetése évek óta veszteséges, mely mellett műszaki állapota is javításra szorul. A Vértes Volán Munkahelyi Szakszervezete ajánlatot tett az üdülő megvételére közel a nyilvántartási értéken, mely ismerve azt a körülményt, hogy a több szakszervezettel közös üdülőkoplexum szinte minden tulajdonosa el akarja adni a részét, igen előnyös ajánlat.  A Választmány döntött az ajánlat elfogadásáról amellett, hogy már a korábbi üdülő eladás kapcsán is határozott arról, hogy új, jobban kihasználható, reális árú üdülő vásárlására kell a befolyt összegeket fordítani.

 

Örömteli hír, hogy Miskolon alault egy szakszervezet a Kemény Dénes Uszodában, mely kéri a fölvételét a VKDSZ –be. A kérésnek a Választmány eleget tett.

 

Egyebek: elindult a Borostyán utcai székhely informatikai bázísának megújítása, az adatbiztonság növelése, a honlap új arculatának kialakítása.

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

Bővebben »

Felhívás alapítvány 1%-ra

By |

Bővebben »

Nyílt levél Orbán Viktornak

By |

Bővebben »

Két tucat nyomáspróba a Széchenyi téren – versenyben szerelték a vízvezetéket.

By |

 

2017. október 20. Szeged Széchenyi tér

a Víziközmű Ágazat 24 csapata, akik vízvezeték-szerelésben mérték össze tudásukat

Világrekord lehetett a Széchenyi tér fősétányán az egy négyzetméterre eső vízvezeték-szerelők száma szerda délután. Szeged a házigazdája a XVI. Országos Víziközmű Szerelőversenynek, amely tegnap kezdődött és ma zárul az elméleti feladatokkal és az eredményhirdetéssel. Az esemény gyakorlati helyszíne a belváros volt, így a járókelők és érdeklődők bepillantást nyertek a szakemberek mindennapi munkájába.

24 víziközmű-szolgáltató 3 fős csapata indult, köztük a Csongrád megyében is dolgozó Alföldvíz Zrt. Korelnökük és vezetőjük Hegyi Sándor ott jártunkkor megnyugtatott, hogy jól haladnak a feladattal, így érezte ezt Biliczka Csaba és Bárkányi Tibor is. Körvezetéket építettek 100, illetve 80 milliméter átmérőjű csövekből, tolózárakkal, tűzcsappal, ezzel párhuzamosan egy szerelődobozba kellett beletenniük két vízmérőórát.
A zsűri nemcsak a látványra ment, 3,5 bárral nyomáspróbázták is a munkát. A körülbelül kétórás szintidejű feladatnak akkor lett vége, amikor a szakik mindent szétszereltek, és a szerszámok is visszakerültek a ládába.

A verseny célja a dolgozók motiválásán túl a csapvízfogyasztás népszerűsítése és az ágazat presztízsének növelése. Az ivóvízellátás stratégiai kérdés – ezzel felértékelődik azok tudása, akik a területen dolgoznak. Az elvándorlás a víziközműszektort is érinti, az ágazat küzd azért, hogy a munkatársakat megtartsa, és nagy energiát fordít az utánpótlásra. Ennek is szólhat a nem átlagos körítés, szakmai versenyt nem sok ágazatban rendeznek egy nagyváros közepén.

Az országos verseny zsűrije a látványon túl a ,,mű” nyomástartását is értékelte.

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/ket_tucat_nyomasproba_a_szechenyi_teren_-_versenyben_szereltek_a_vizvezeteket/2533258/?ls=1

 

És a díjazottak csapatok, akiknek ezúton is gratulálun

  1. Fejérvíz
  2. Pannonvíz
  3. Heves m.-i
  4. ÉDV. Zrt
  5. Kavíz
  6. Dél-Zala

 

VKDSZ is átadta – Fürjes-Gábor József  VKDSZ elnök személyében – díját a „legigyekvőbb csapatnak”:

 

Ez a megtisztelő cím és a 4 db vásárlási utalvány

BORSODVÍZ munkatársai számára szerzett elismerést  és örömet!

 

Az érintett munkatársak nagyra értékelték a díjazást és az azzal járó jutalmat!

Bővebben »

Vízkatasztrófa közeleg

By |

Vasárnapi Hírek – 2017. július 15-ei számában megjelent cikk alapján…

„Ha a kormány sürgősen nem tesz valamit, éveken belül tönkremehet a magyar víziközmű-hálózat jelentős része. Magyarra lefordítva ez folyamatos csőtöréseket, vízhiányt és rosszabb minőségű ivóvizet jelent. Egyes számítások szerint 90 milliárd forint megoldaná a legsürgetőbb gondokat, de a teljes rendszer felújításához legalább 3000 milliárd kellene.

És ez nem ellenzéki hőbörgés: a fejlesztési minisztérium alá tartozó Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya készített jelentést a víziközművek állapotáról. A 15 oldalas dokumentum szerint az elmúlt nyolc év kormányzati döntései – többek között a közműadók kivetése és a rezsicsökkentés – felelősek a mára tarthatatlanná vált állapotok miatt.
„A víziközmű-ágazat legsúlyosabb problémája a felújítások, karbantartások évtizedeken át tartó hiánya” – olvasható a jelentésben. Ez pedig csőtöréseket és rosszabb minőségű ivóvizet jelent.

Fürjes-Gábor József – VKDSZ Elnök a következőket mondta el a riporternek:

„A víziközművek többsége az 50-es években épült, és a vezetékhálózat, mint legfontosabb víziközmű rendszer a föld alatt van. A meghibásodás csak akkor látszik, ha rendszeres a karbantartás, vagy ha már megtörtént a baj. A hálózat rendkívül rossz állapotát jól érzékelteti, hogy a vízveszteség  megközelíti a 30%-ot. Ez a vízmennyiség gyakorlatilag elfolyik a föld alatt. – mondja a VH-nak Fürjes-Gábor József, a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke. – 2010-ben készült egy szakértői anyag, ami összefoglalta a víziközmű-ágazat helyzetét, és jelezte, hogy a rendszer jelenlegi állapotában nem fenntartható. Vagyis a probléma nem új keletű. A béreken már nem lehet jobban spórolni, így is elmentünk a falig”. Létszámban nincs több megtakarítási lehetőség, az állami társaságoknál 6 éve elmaradt bérfejlesztés  is csak  állami segítséggel,  3 éves bérmegállapodással   rendezhető  – teszi hozzá a szakember.

A víziközművek Magyarországon állami (esetenként önkormányzati) tulajdonban vannak. 2010-ben központosították a rendszert, a 400 közműcégből csak alig 40 maradt. A szakma álláspontja szerint ez logikus döntés volt, de a közműadókkal, és a kötelező díjmeghatározások elmaradásával   ellehetetlenült a szolgáltatók jelentős része. Bevételeik a legtöbb esetben nem fedezik már a kiadásokat, így szinte biztosan nem jut pénz fejlesztésre, karbantartásra, béremelésre. Persze nem volt ez mindig így. 1989 előtt, amikor még volt pénz a rendszerben, lényegesen kevesebb volt a víziközmű szolgáltatók száma,  a víziközműveket működtető önkormányzatok, az ott keletkezett nyereségből keresztfinanszírozással „lukakat foltoztak be”, az önkormányzat számára fontosabbnak ítélt szolgáltatásokra, közfeladatokra  forgatták vissza pénzt. 30 év után a víziközmű szolgáltatók  most fizetik meg ennek az árát.”

A Vasárnapi Hírekben megjelent:

„A nagyobb katasztrófát eddig is csak az ágazati szolidaritás akadályozta meg” – mondja a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára. Nagy Edit szerint ha a vízügyi dolgozók nem lennének ilyen elkötelezettek, már régen az utcára vonultak volna, és nem érdekelné őket, milyen körülmények között kénytelenek dolgozni.
A jelenlegi rendszerből éppen a karbantartásra fordítható pénz hiányzik. Ez ma nagyjából 90 milliárd forint, de a teljes rendszer ennek sokszorosát igényelné. Ez pedig azt jelenti, hogy bár léteznek szoftverek és valószínűségszámítási eljárások, amelyekkel előrejelezhető egy-egy nagyobb katasztrófa, a rendszeres ellenőrzésre és a hibás vezetékek cseréjére nincs fedezet. Közben pedig egyre több szakképzett dolgozó hagyja el az ágazatot. Nagy Edit ezt az elvándorlást súlyosabb tehernek tartja, mint a vezetékek állapotát.
„Az igazi katasztrófa az lesz, ha nem tudjuk megfizetni azokat a kollégákat, akik még képesek elhárítani és megelőzni a nagyobb problémákat. A politika felelőssége eldönteni: akar-e biztonságos ivóvízellátást, vagy megelégszik a mostani tűzoltással” – teszi hozzá.

Bővebben »

Sajtóközlemény – az Alföldvíz Zrt.-nél tartott munkavállalói demonstrációról

By |

 

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VKDSZ) sajtóközleménye az Alföldvíz Zrt.-nél tartott munkavállalói demonstrációval kapcsolatosan

 

  1. június 29.-én a cég további zavartalan működtetése érdekében szükséges, napirenden szereplő tőkeemeléstaz ALFÖLDVÍZ Zrt.közgyűlése nem tárgyalta. A magyar állam – mint egyik tulajdonos – jelentős tőkeemelés végrehajtását tervezi. Ezzel az állam többségi tulajdonossá válik, mely alapján várható, hogy a társaság irányítása és működése a többi, többségi állami tulajdonú szolgáltatóhoz hasonlóvá válik.

A küszöbön álló változás elbizonytalanította a munkavállalók jelenetős részét, mely miatt a munkahelyi szakszervezet akcióba lépett.

A munkahelyek védelmében és azért, hogy a munkavállalók garanciát kapjanak arra, hogy az átmenet nem befolyásolja hátrányosan sem a bérviszonyaikat, sem pedig a munkakörülményeiket, sajtótájékoztatót és demonstrációt szervezett.

Megmozdulásuk célja, hogy a jelenlegi főtulajdonos Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MNV Zrt. a szakszervezet bevonásával kezdjenek tárgyalásokat az átmenetről, és a munkavállalókat érintő várható változásokról.

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VKDSZ) támogatásáról biztosítja a helyi tagszervezet törekvéseit.

Soron kívüli ágazati szintű tárgyalásokat kezdeményez az MNV Zrt-vel annak érdekében, hogy a tervezett tulajdonosváltás részleteinek megismerését követően az Alföldvíz Zrt-ét érintően

–          megállapodásban kerüljön rögzítésre a munkahelyek biztonsága,

–          az állami társaságokra érvényes három éves bérmegállapodás hatályának kiterjeszthetősége,

–          a többségi állami tulajdonú Társaságok  likviditását biztosító közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott támogatás elérhetősége.

Az ágazatban jelentős az elvándorlás, a magyarországi bérek a vízügyi ágazatban is alacsonyabbak a környező országok béreihez és az európai átlaghoz viszonyítva, ezért fontos, hogy az átalakulás biztosítsa a munkahelyek megtartását, s a bérekben és a munkakörülményekben ne okozzon negatív változásokat.

A helyi és az ágazati szakszervezet ebben érdekelt, s meggyőződésük, hogy ugyanez a tulajdonosok érdeke is!

Budapest, 2017. június 29.

 

Ádám Róbert János                                                      Fürjes-Gábor József
        Ügyvezető                                                                                VKDSZ elnök

Bővebben »

Országos Választmányi Értekezlet és Szakmai Képzés

By |

 

A VKDSZ Országos választmánya két napos értekezletet tartott Lázbércen, az ÉRV Zrt. lázbérci üdülőjében. A találkozó az aktuális feladatok elvégzése mellett szakmai képzésre valamint stratégiai és szervezeti kérdések megvitatására is lehetőséget biztosított.

Első napirendként a szakszervezeti szövetség Szociális és Oktatási Alapítványának alapszabályát aktualizálták és új kuratóriumi tagokat választottak. Az alapítvány támogatásával sok száz kis jövedelmű vízműves dolgozó gyermeke tanulhatott a korábbiakban. Mára az 1 %-os felajánlások száma csökkent, így a támogatási lehetőségek is csökkentek.

A továbbiakban a munkahelyi konfliktus kezelés témájában hallgattak meg egy előadást, mely az emberi viselkedés munkahelyi érdekvédelmi helyzetekben való jellemzőit elemezte. A pszichológiai és etológiai elemekkel, elvekkel, tapasztalatokkal fűszerezett tréning segített a dolgok mögé látni. A hatékony érdekérvényesítés  egyik hasznos eszköze, ha tudjuk, mely reakciók várhatóak a másik féltől.  Nem baj, ha a szakszervezeti vezető egy kicsit lélekbúvár is.

A délután folyamán érkezett el a talán legérdekesebb napirend. Az ágazat folyamatainak értékelése történt meg szakszervezeti szempontból – figyelembe véve a bér- és létszám viszonyokat, az integrációt, a reorganizációt, az ágazat főbb gondjait, a többmunkáltatós kollektív szerződés ágazati szintre emelésének lehetőségeit stb. Élénk vita alakult ki az ágazati egyenlőtlenségek miatt. Más-más helyzetben vannak az állami, önkormányzati vagy privatizált cégek, az ország különböző régióiban működő társaságok, az integráció során különböző méretű- és műszaki színvonalú rendszereket megkapó szolgálatók. Sok különbözőség, de egy szakszervezet. A VKDSZ-nek minden helyzetben meg kell tudnia állni a helyét és minden tagját, szervezetét képviselnie kell!

Egység volt abban a felfogásban, hogy a  legfontosabb feladat szakszervezetként a munkaerő létszámának megtartása és a bérek növelése illetve egy minél szélesebb körben elfogadott többmunkáltatós kollektív szerződés elfogadtatása. Célszerű lenne a munkakörök rendszerének elkészítése részletes leírásokkal, mert ez alapja lehet egy bérkategória rendszer elkészítésének. A vitának az este vetett véget, pedig még olyan izgalmas kérdések várták a választmányi tagnak, mint a LIGA-tagság eredményeinek értékelése, belső- és külső kommunikáció, szervezetfejlesztési stratégia.

A második napon két előadás segített a szakmai felkészültség emelésében és a VKDSZ helyzetelemzésében illetve jövőképe kialakításában. Az Mt. fontosabb részeinek elemzésével, az értelmezések példákkal történő alátámasztásával a VKDSZ munkaügyi szakértője segített a munkajogban való eligazodásban és a jogérvényesítésben.

A helyzetelemzés és a jövőkép kialakítása vitákat eredményezett. Világossá vált. hogy a létező működési és szervezeti helyzetet sokféle képpen látják és sok féle képpen értékelik a választmány tagjai. Emiatt a jövőkép sem egységes. A helyi, az ágazati és az országos körülmények különböző képpen érintik az egyes szervezezeteket, így a sok egyéni szempont és helyzet miatt a VKDSZ—t szorító ügyek nem mindenki számára jelennek meg egységesen. E területen is fontos a kommunikáció, a képzés és a rendszeres találkozók, melyek erősítik az egységet, a közös látásmód kialakulását.

Bővebben »