3-4. hét, 2019. január, VKDSZ

LIGA Elnökségi: Január14-én tartotta évi első ülését a LIGA Szakszervezetek Elnöksége. Határozatot fogadtak el arról, hogy csatlakoznak az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma által alakított Országos Sztrájkelőkészítő és Demonstrációszervező Bizottsághoz, Doszpolyné dr. Mészáros Melindát és dr. Szilágyi Józsefet delegálták. Döntöttek arról is, hogy február 14.-re összehívják a LIGA Tanács ülését, amelyen a személyi kérdések (megüresedett vezetői helyek betöltése) és aktuális érdekvédelmi témák lesznek napirenden. Döntöttek az Európai Szakszervezeti Szövetség tisztújító kongresszusán megválasztandó vezetőkről is.

 

Demonstrációszervező Bizottság követelések: A Munka törvénykönyve átfogó felülvizsgálata, különös tekintettel a rendkívüli munkaidő és a munkaidő keret szabályozására és a munkavállalókra nézve kedvező módosítása.

A sztrájkjog újra szabályozása, a szociális párbeszéd munkavállalói érdekeket is tükröző érdemi megállapodásokra törekvő működtetése.

Tisztességes munkáért tisztességes béreket a béregyenlőtlenségek mérséklésére is figyelemmel, a béren kívüli juttatásokra vonatkozó kedvező szabályok visszaállítása, a közszféra bérhelyzetének rendezése, különös tekintettel a Kjt. illetménytáblájának rendezésére és a diplomás bérminimum bevezetésére.

Egy rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozása, a korengedményes, illetve a korkedvezményes nyugdíjak korszerűbb formában történő visszaállítása, a megváltozott munkaképességű dolgozók támogatása.

 

Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának (KVKF): 2018. február 12-én új testülettel bővült a nemzeti szintű munkaügyi kapcsolatok rendszere, tizenhat szervezet (szakmai szövetségek, érdekképviseletek, minisztériumok) hozta létre a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumát.

Január 16-án ülésezett a KVKF munkavállalói és munkáltatói oldala, ahol a szociális partnerek vállalták, hogy közösen kezdeményezik a kormányzatnál és a tulajdonosoknál a formális bértárgyalások megkezdését.

A 2017-ben létrejött hároméves bérmegállapodás 2019-re legalább 5 százalékos átlagos bérnövekedést irányzott elő, ami a kialakult munkaerőhiány miatt kevésnek bizonyult.

A KVKF munkavállalói oldala egyetért abban, hogy ennek mértékét növelni szükséges a fluktuáció és a szakemberhiány kialakulásának megelőzése, a szakképzett munkaerő megtartása és jövőbeni biztosítása, valamint a munkakörök közötti bérfeszültségek kezelése érdekében.

 

VKDSZ kiegészítés a KVKF-hez: A konzultáción Fürjes-Gábor József VKDSZ elnök és Bende Flóra az Alföldvíz Zrt. Szakszervezet elnöke vett részt.

Kifejtették, hogy a víziközmű szektorban egyes többségében önkormányzati közösségi tulajdonban lévő társaságoknál probléma a kötelező bérfejlesztések és szükséges bérkompenzációs költségek kigazdálkodása.  Kérték ezért mindkét oldal képviselőit, hogy támogassák a víziközmű szektort abban, hogy kaphassanak állami támogatást a bérkompenzációra a rászoruló önkormányzati társaságok is.

Indokolt esetben a MaVíz, illetve a Fürdő Szövetség és a Regionális Vállalatok Munkáltatói Szövetsége is kerüljön meghívásra, és velük is történjenek meg a szükséges munkáltatói egyeztetések.

A részünkről a továbbiakban megfogalmazott javaslatként, hogy  egy közös nyilatkozatban, vagy akár három oldalú megállapodásban  rögzíteni kellene, hogy az érintett állami társaságok esetében a túlmunka szabályozásban a kollektív szerződés megállapodásai legyenek az irányadók.

 

EPSU képzés:  Az Európai Közszolgáltatási Szakszervezetek Szövetsége (EPSU) képzést tartott a tagtoborzás témájában. Adam Rogalewski és Richard Pond sok egyéb téma mellett a kampány szervezéséről, céljairól, eszközeiről, a kilépések, belépések okairól beszélt. A résztvevő szakszervezetek (KKDSZ, BDDSZ, HVDSZ2000, VKDSZ, EVDSZ) képviselői csoportmunkával, interaktívan gyakorolhatták konkrét, saját problémáik, tapasztalataik alapján hogyan is lehet a tagságot növelni, s ezzel a szakszervezet erejét is növelni.

VKDSZ Elnökségi ülés:          A március 26-án esedékes tisztújító Országos Választmányi ülésre készülve, az elnökség megvitatta az elmúlt 5 éves ciklus beszámolóját és a következő ciklusra tervezett stratégiát. Az anyag kritikai észrevételeket sem mellőzve foglalta össze a történéseket, a szakszervezeti munkát befolyásoló törvényi változásokat, a gazdasági környezet változását és a sikereket, illetve kudarcokat. A tapasztalatokból kiindulva tartalmazza a javasolható tevékenységeket is, melyek pozitív irányba befolyásolhatják a jövő VKDSZ-ét.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

adamrobert@vkdszsz.hu