19-20. hét, 2019. május, VKDSZ

Magyar Fürdőszövetség:  Május 14-15.-én tartotta tavaszi közgyűlését a Magyar Fürdőszövetség Balatonfüreden. A két napos rendezvény első napján szakmai előadásokat hallgattak meg, míg a második napon a szervezeti élettel kapcsolatos témák voltak napirenden.

A közgyűlést Boros László Attila elnök nyitotta meg, majd a turisztika, a szabadidősport és a fürdős-szakma területeiről hallgattak meg neves előadókat. A VKDSZ elnöke a szakszervezetről, az érdekvédelmi munkáról és a Vízfolyam nyugdíjas szövetkezetről tartott tájékoztatót. Kiemelte, hogy a VKDSZ számára fontos, hogy az ismert fürdős ágazati problémákat kezelje, képviselje. Fontos az ágazatban a piacképes munkaerő megőrzése és a fenntartható foglalkoztatás. A Fürdőszövetség Elnökségével egyeztetést kell kezdeni, ahol meghatározzuk az együttműködés területeit, pl. a fürdőágazati kollektív szerződés, a rendezett munkaügyi kapcsolatok intézményes működése, az Ágazati Párbeszéd Bizottság megalakítása. A szakszervezet mellett az üzemi tanács, a Felügyelő bizottsági tagok és a munkavédelmi képviselők területén szükséges az adatgyűjtés, hogy hol milyen  érdekvédelmi intézmények működnek.

 

Juhász Szabolcs, az Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szakmai igazgatója elemezte a turizmus adatait. A magyarországi turizmuson belül jelentős az egészségturizmus szerepe.  A KSH összesítése szerint 2017-ben 28,8 millió vendég, 65 milliárd forint árbevételt generált a fürdőkben. Kiemelte, hogy magyar és Európai uniós forrásból számos fürdő fejlesztése folyik.  Fontos feladatként jelölte meg gyógyvizeink elismertetését nemzetközi szinten illetve hogy a fürdők adatszolgáltatási rendszerét meg kell újítani.

A Magyar Fürdőszövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a kis és közepes méretű fürdők számára nincsenek források. Elindult egy hármas párbeszéd az MTÜ-vel és az Emberi Erőforrások Minisztériumával a témában, mely alapján remélhetően ezek a fürdők is forráshoz juthatnak. Az adatgyűjtéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy ez az MTÜ és a Fürdőszövetség közös projektje, amelynek révén a fürdők vezetők hasznos információkhoz jutnak majd hozzá.

A délután pódium beszélgetéssel folytatódott, mely során a felkért résztvevők a „Hogyan látják a fürdőket kívülről?” témában fejtették ki véleményüket. Többek között a szolgáltatók összefogását és kreatív turisztikai termékek létrehozását szorgalmazták.

Emlékeztetettek, hogy a 2030-ig érvényes Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia fontos eleme a víz és a gyógyvíz. Kiemelték, hogy egy jól koordinált turizmusmarketing lenne a legfontosabb.  Igényként jelent meg, hogy először is egy olyan turizmustörvény kellene, amely az európai gyakorlatnak megfelelően főleg a TDM-rendszer (Turisztikai Desztináció Menedzsment) finanszírozásáról szól. A cél továbbá egy olyan turisztikai márka megteremtése, ami véd a piac kilengéseitől, s mögötte minőségbiztosított termékek sora lehetne.

 

Boros László Attila végezetül kiemelte, hogy a fenntarthatóság, a minőség és a kommunikáció a legfontosabb, de szükséges egy egységes minőségi színvonalú desztinációkból felépülő országmárka is. A második nap szakbizottsági ülésekkel és beszámolókkal kezdődött. A közgyűlés az elnök és Balogh Zoltán főtitkár tájékoztatóját hallgatta meg az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, majd tagfelvétel és Alapszabály valamint Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról döntöttek, majd elfogadták a 2018. évi egyszerűsített beszámolót.

 

25 ÉV BIZALOM: A Bizalom Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár május 17-én tartotta éves Küldöttközgyűlését, majd ezt követően ünnepi megemlékezésre és konferenciára került sor a pénztár megalapításának 25. évfordulója alkalmából.

A Küldöttközgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a pénztár Igazgatótanácsának beszámolóját a 2018. év tevékenységéről, eredményeiről, a vagyonkezelők beszámolóját, az Ellenőrző Bizottság (EB)  és a Könyvvizsgáló jelentését.

A következőkben alapszabály módosításra került sor, melyben kedvezőbb alapok közötti megosztás érdekében egy újabb sávhatárt állított fel a pénztár 150.000 Ft-tól a még alacsonyabb működési költség terhelés érdekében.

Az alapszabály módosítás figyelembe vételével készült a 2020-22 –es pénzügyi terv, amely a költségtakarékosság jegyében született és az EB, illetve könyvvizsgáló támogatásával, szintén egyhangú szavazással került elfogadásra.

Jóváhagyta a Küldöttközgyűlés a korábban már az Igazgató Tanács (IT) részéről kezdeményezett érdekképviseleti szervhez Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségéhez (ÖPOSZ) való csatlakozást is.Végezetül tisztségviselők pótlására, illetve megválasztására került sor .

Ezt követően  ünnepi megemlékezéssel folytatódott a program. Török László IT elnök köszöntője után Fehér Ibolya nyugdíjazás miatt leköszönő IT tag tartott előadást, majd Fürjes Gábor József VKDSZ elnök méltatta az érdekképviselet és a nyugdíjpénztár stratégiai együttműködésének eredményeit. Végezetül Kravalik Gábor az ÖPOSZ elnöke köszöntötte  immár tagként a 25. éves pénztárt, mint a szövetséghez csatlakozó új tagot.

 

Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet: Május 16.-án közgyűlést tartott a Vízfolyam Nyugdíjas Szövetkezet. A 2018. évi beszámoló és mérleg elfogadása mellett döntöttek az adózás utáni eredmény felhasználásáról és a következő évi költségvetésről. Jó évet zártak. A kezdeti nehézségek után a Szövetkezet működése és gazdasági helyzete stabilizálódott, nyereséget termelt. Kabai Tibor ügyvezető elnök javaslatára az eredmény egy részét a tagok között felosztották. Döntöttek a következő évi tevékenységi és gazdasági tervekről. A Szövetkezet tovább kívánja bővíteni tevékenységét, melyet intenzív reklám-kampánnyal szándékozik elősegíteni.

 

Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa a VKDSZ Oktatási és Szociális Alapítványát!

Adószám: 18036400-1-42

Köszönettel:

az Alapítvány Kuratóriuma

 

KEHOP-2.1.7. : „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel jelent meg egy pályázati felhívás, melyre érdekképviseleti szervezetek is jelentkezhetnek. A célcsoport Magyarország lakossága, de legalább 2500 fő. A pályázat benyújtása esetén a VKDSZ tagszervezeteire nagy feladat hárul, s a 24 hónapos megvalósítási időtartam kitöltése jelentős felkészülést igényel. A VKDSZ vizsgálja a pályázat benyújtásának lehetőségét, elkezdete az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket. Várjuk tagszervezeteink jelzését, ha érdeklődnek a projektben való részvétel iránt.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463