http://vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/532689head_1_viz.jpglink
http://vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/613159head_11_viz.jpglink
http://vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/251288head_2_szenny.jpglink
http://vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/237880head_22_szenny.jpglink
http://vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/456960head_3_konf.jpglink
http://vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947012head_33_konf.jpglink

Nemzetközi fürdőágazati konferencia

Email Nyomtat PDF

 Nemzetközi fürdőágazati konferencia

Gyügy (Dudince), Szlovákia
2013. június 5-6.
A Fürdőszolgáltatási SzakÁPB szakmai programja
 
A delegáció tagjai:
A Fürdőszolgáltatás SzakÁPB támogatásával.
1. Halasy Károly VKDSZ titkár, FÁPB társelnök
2. Pásztor László VKDSZ alelnök 
3. Ádám Róbert János FÁPB titkár
 
A Friedrich Ebert Alapítvány támogatásával:
4. Vercz Istvánné, VKDSZ, Intéző Bizottsági tag
5. Sallai Lajos Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. szakszervezet titkára
6. Prohászka Lászlóné VKDSZ IB tag, 
7. Torda Molnár Istvánné, Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

 
Anton Szalay a Szlovákiai Egészségügyi Szakszervezetek elnöke megnyitójában jelezte, hogy a tervektől eltérően a német és osztrák partnerek nem jöttek el, mert a FES ilyen nagy költséget már nem tudott vállalni. A dudince-i (gyűgyi) fürdőről elmondták, hogy átlagosan 11 ezer látogatója van egy évben, főleg szlovákok. A víz kénes, ásványi anyagokban gazdag, mozgásszervi, szív, és munkahelyi rehabilitációs kezeléseket vállalnak. 
A szlovák látogatók harmada a szlovák biztosító támogatásával, a többi saját költségen jön. Daniela Pochybova a szlovák szakszervezet részéről kiemelte a magyarokkal az idei évben kötött együttműködési megállapodás fontosságát. 
 
 
Dagmar Zitnikova a cseh szakszervezet részéről elmondta, hogy a Cseh Egészségügyi Minisztérium és a Szlovák Egészségbiztosító nem vállalta a részvételt. Elmondta, hogy Csehországban is több egészség biztosító pénztár működik, de ezeket az állam hamarosan össze kívánja vonni. Az államtól kapnak támogatást is, bár ezeket az utóbbi időben csökkentette az állam. A szakszervezetek is az egy biztosító hívei, mivel itt nem vesznek el a humanitárius szempontok, a gyógyítás területén nem biztos, hogy csak a gazdasági szempontok az irányadóak. 
Cseh részről a Cseh Fürdőhelyek és Fürdővárosok Szövetsége is képviselteti magát a konferencián. 
 
A magyar delegáció nevében Halasy Károly köszöntötte a jelenlévőket, bemutatta a delegáció tagjait és ismertette a magyar gazdasági és szociális helyzetet. A gazdaság mutatói nem jók, de várhatóan javulni fognak. Az idén volt minimálbéremelés (mely Magyarországon most bruttó 330 EUR). Az átlagbér bruttó 730 EUR. A reálbérek sajnos nem nőnek, bár az utóbbi időben jelentős mértékben csökkent az infláció, ami most 2% körül van.
 
 
Daniela Pochybova alelnök asszony elmondta, hogy a szlovák minimálbér 337,7 EUR, az átlagbér 805 EUR. A legtöbb munkavállalónak azonban ez alatt van a bére.  Az idén kb. 2.4 % az infláció.  A fürdők többségét privatizálták, csak két állami maradt. Szlovákiában nincs Fürdővárosok Szövetsége, itt Fürdők Szövetsége van, de nincs szerepe a szociális párbeszédben. 
Anton Szalay a törvényi háttérrel kapcsolatosan elmondta, hogy elfogadtak egy új törvényt, miszerint a masszőröknek 2014-ig középfokú masszőr végzettséget kell szerezniük, kivétel a vakok lőcsei intézménye. Változott a Mt. a fürdőkről szóló tv. és még több rendelet amelyek érintik a fürdőszolgáltatást és azok előírásait. 
Az egészségügyi diagnózisok alapján A és B kategóriát hoztak létre, melyekhez a kapcsolódó ellátás és térítés különböző. Az A diagnózisúaknak mindent (étkezést, szállást, kezelést) fedez a biztosító, a biztosítottnak  csak 1,66 EUR-val kell hozzájárulnia. A B csoportúaknak csak az egészségügyi kezelést finanszírozzák 21 illetve 28 napig. A 3 év alattiak kísérőinek 4,98 EUR hozzájárulást kell fizetnie. 
Van 2 magán egészségbiztosítók és van az állami, de hosszabb távon az az állami elképzelés, hogy csak egy állami lenne, s a magánoknál csak pótbiztosítást lehetne kötni. 
Sajnos nem minden fürdőben van szakszervezet. A szakszervezetek működésével kapcsolatosan ismertette, hogy a szlovák Mt. szerint 15 perc munkaidő kedvezményt kapnak a szakszervezetek havonta munkavállalónként, nem csak a szakszervezeti tagonként. Ha ezt nem veszik igénybe, akkor ki kell fizetni a fel nem használt időt. Emellett 50 alkalmazottanként 1 munkavédelmi képviselőt is jogosultak választani. 
Martin Vacek számolt be a cseh viszonyokról. Szerinte válságban van a cseh fürdőágazat, mivel 2012 októberétől a beutaltak ismételt kezelése korlátozás alá került, ez lecsökkentette a látogatók számát. De lecsökkent az önfinanszírozók száma is. 
A szakszervezetek tiltakoztak a szigorítások ellen, de még nem sok mindent sikerült elérniük, bár megakadályoztak fürdőbezárást és elbocsátásokat is, illetve fel sikerült hívniuk a figyelmet a fürdők helyzetére. Mára már a kormánnyal is tárgyalnak a témában. 
Halasy Károly elmondta, hogy a magyar viszonyok is sok tekintetben hasonlóak a többi országéihoz. Nálunk 135 működő termálforrás van a fürdőágazatban, de az országban 500-nál is több forrás van. A magyar fürdők Európa szerte ismertek, közkedveltek. 
 
Ezek között kiemelkedőek a budapesti gyógyfürdők, a hévízi, a harkányi, a sárvári, a gyulai, a hajdúszoboszlói, a zalakarosi, vagy a miskolctapolcai fürdők.  A nagyobb fürdőkben rendezettek a munkaügyi kapcsolatok, van kollektív szerződés. Magyarországon a fürdők túlnyomó többsége állami vagy önkormányzati tulajdonban van.  
A magyar fürdőágazatot a turisztikai ágazattal együtt húzó ágazatnak tekintik kormányzati szinten, s reméljük ez így is lesz, látjuk majd ennek eredményeit is. Valóban voltak jelentős beruházások is ezen a területen. 
A gyógyfürdők és szolgáltatások támogatására fordított országos társadalombiztosítási keretösszeg 2007 óta nem változott, ami lassan teljesen elinflálódik.  Éves szinten ez kb. 4 milliárd forintot jelent az ágazatban, de ez kevés ennél jóval több kellene. 
A jogi hátteret a vízgazdálkodási tv. biztosítja, míg a támogatást, a szabályozást az EÜ tárca határozza meg. Új Mt. van Magyarországon is, mely alapján a munkavállalók helyzete romlott. Az új Mt. diszkriminatív, mert nem engedi meg, hogy a köztulajdonú cégeknél akár KSZ-szel is eltérhessenek a kedvezőbb irányba. További negatívuma a szakszervezeteknek, hogy ma már a fel nem használt munkaidő kedvezményt nem lehet pénzben megváltani. Ezzel romlott a helyi szakszervezetek pénzügyi helyzete. Csökkent a tisztségviselők munkajogi védelme is, mert csak telephelyenként 500 fő alatt 1 fő lehet védett, e felette pedig 500 főnként további 1 fő lehet. Nálunk is vannak választott munkavédelmi képviselők. A fürdő-és gyógy-szolgáltatásokat igénybevevők száma csökken. Kedvező kormányzati döntés született arról, hogy a béren kívüli juttatásként adható un. Széchenyi kártyának minden elemét fel lehet majd használni júliustól a fürdőkben. 
Anton Szalay hozzáteszi, hogy az egészségbiztosítás Szlovákiában plurális volt, de le akarják csökkenteni egy államira. 
Katarina Kafkova asszony a Szlovák Magán Egészségbiztosítók Szövetsége elnöke, ezek képviseletében elmondta, hogy törekednek a betegek szövetségeivel is arra, hogy olyan ajánlásokat tegyenek, melyek az ellátást javítaná. 
 
 
Emellett sokkal több biztosítási formát tud biztosítani, mint egy állami biztosító. Kidolgoztak termékeket és megoldásokat a legszegényebb biztosítottak számára. 31 fürdőből 25 vállalja a biztosítottjaikat, 7 nem. A szlovák fürdők vendégeinek 40 %-a külföldi, főleg EU-s. A fürdőket értékelték a vendégek véleményei alapján, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét. 
A beutalások csoportosítása régen A, B, C volt (kezelés, egyéb ellátás térítése tekintetében, A kezelés, ellátás ingyenes, B kezelés ingyenes, ellátás nem,  a C fizethet részlegesen, ellátása pedig térítéses.
Ma csak A és B van. A rendszert Zajac miniszter reformálta meg. 2004-ben az első értékelés is megszületett egy magán biztosító által, mely sorba rendezte a fürdőket. 
A biztosítási költség kb. 3,3 milliárd EUR volt évente Szlovákiában, de ezek felhasználása nem hatékony teljesen, ezen még lehetne javítani. Sajnálja, hogy egy biztosítót akar az állam, mert így nem lesz választási lehetősége a biztosítottaknak, ami a minőséget veszélyezteti. 
A vita kérdései során még elmondta, hogy ők szabadárasak, az ellátások árait maguk határozzák meg, de az ő szolgáltatásuk ugyanazon áron minőségibb. Ha az EU szabályozás meg fogja engedni, akkor az adott áron más országban is igénybe lehet majd venni az ellátást. 
Fizetik az adót, a felügyeletet, az információs szolgálatot stb. nehéz a magán cégek helyzete (bár kapnak az államtól támogatást). Kellene egy egységes mechanizmus, mely értékelné az árakat és a szolgáltatásokat. Bár az állami törvényekben meg van említve a biztosítottak elégedettségi vizsgálata. 
Marcel Hule, a Cseh Fürdőhelyek és Fürdővárosok Szövetsége elnöke elmondta, hogy 36 fürdőváros van a szövetségükben, de egy gyógyfürdő nem tag. Van még kb. 86 nem gyógyfürdő is. 46 ezer az ágyszám, ebből 26 ezer a gyógyfürdőkben. Kb. 10 000 az alkalmazotti létszám, mely most csökkent 2,5 ezerrel. Náluk magántulajdonban vannak a fürdők. A fürdők jelentős munkaadók, mert általában a nagyobb munkanélküliséggel sújtott területen vannak. 
A fürdők a helyi adókkal segítik a településeket. A munkahelyek tekintetében a fürdők egy-egy munkavállalóira még jut 4 külső kapcsolt foglalkoztatott (szolgáltatók). 2010-től 17 %-kal, majd 2012-ben 20 %-kal csökkent a beutaltak száma. Emiatt a vállalkozások száma, a helyi adók stb, is kb. 30 %-kal csökkentek. 
Megkeresték az alsóházat, 17 000 aláírással egy anyaggal, amit azok megvitattak és támogatták, közel 100 %-ban. Ebben a beutalások felülvizsgálatát kérték. 
Nyertek EU-s támogatást, amelyet reklámra, kampányokra fordítottak, melyekben a gyógyfürdők látogatására hívtak fel. 
A nehéz helyzetből való kilábalás egyik módja – ha elindulnak a wellness irányába. A másik, ha az orvosi kutatást, népszerűsítést segítik. Mindegyikhez azonban kell a politikai támogatás is. Emellett azonban minden tekintetben fejleszteni kell a fürdőket. A cseh fürdőkbe való befektetések folyamatosak az elmúlt évtizedekben, amely azt mutatja, hogy a fürdők életképesek. 
 
 
A magyar fürdők helyzetéről Halasy Károly számolt be. Nálunk döntően állami és önkormányzati tulajdonúak a fürdők, s főleg pályázatokból lehet a fejlesztésekre pénzt szerezni. Mintegy 8500 fő foglalkozik a fürdőágazatban, de a kapcsolódó területek miatt ez 12000 fő is lehet. Alacsonyak a területen a bérek. 
A képzett fürdős szakembereknek kb. 450 EUR a keresetük, ami alig több a szakmunkás minimálbérnél. A Magyar Fürdőszövetség fogja össze a magyar fürdőágazati munkáltatókat. Velük alkotjuk a Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottságot. Az Ágazati KSZ-ről is velük tárgyalunk, amit az új Mt. miatt át kell dolgozni. A mi esetünkben az ÁKSZ inkább csak több munkáltatós KSZ, mert nem fogadta el mindenki, így nincs kiterjesztve. Sajnos a fürdőszolgáltatás területén alacsony a szervezettség, azonban a jelentősebb fürdők, gyógyfürdők tagjaink között vannak. Nálunk is működik a Fürdővárosok Szövetsége.
A második napon a fürdőt és a hozzá tartozó létesítményeket látogatták meg a konferencia résztvevői. Megismerkedtek a napi működés feladataival, a problémákkal és az eredményekkel. 
 
 
Ezután a kollektív tárgyalási lehetőségek és eredmények kölcsönös ismertetésével folytatódott a konferencia. Összefoglalóan elmondható, hogy a feltételek romlottak az elmúlt időszakban, s a feltételek is keményebbek. Jellemző volt a pöstyéni fürdő képviselőjének beszámolója, mely a korábbi és a jelenlegi érdekvédelmi munkát hasonlította össze. 
 
Iveta Jezerska (Pöstyén) függetlenített szakszervezeti vezető hozzászólásában elmondta, hogy tulajdonosuk a Danubius Group (magyar). 2008 előtt a szakszervezet elnöke képviselte a szakszervezetet a KSZ tárgyalásokon, s mindig meg tudtak egyezni a vezetéssel. 2008 után (privatizációjuk ekkor történt meg, s a válság is akkor kezdődött) a vezetés keményebb lett a szakszervezettel szemben. A béreik régebben jobbak voltak, mint a nemzetgazdasági átlag, de a privatizáció óta ez csökkent. Azóta már gyakran jogásszal, szakszervezeti szövetségi képviselővel és vezetőséggel mennek KSZ tárgyalásokra. A bértárgyalásokon mindig elbocsátással fenyegetnek a béremelések kompenzációjaként. Az átlagbérük 850 EUR, de ez a magas menedzseri béreknek köszönhető. 970 alkalmazottjuk van.  Sajnos a szakszervezeti képviselők alacsony képzettségűek, nem rendelkeznek nagy gyakorlattal a tárgyalásokban, így szükség lenne kommunikációs tréninget szervezni számukra. 
 
A rendezvény összefoglalójaként egy sajtónyilatkozatot fogadnak el a cseh és szlovák területre vonatkozóan. Ezt a magyarok számára is megküldték, hogy a saját viszonyaik között szabadon felhasználják, alkalmazzák. 
Eredményes konferencia volt, mely jól bemutatta a szakterület jogi-, gazdasági-, szociálpolitikai hátterének feltételeit, a működés és érdekvédelem helyzetét a három résztvevő ország vonatkozásában. Fontos lenne ezt a következő évben is folytatni, mert a változások követése, az alkalmazott módszerek megismerése minden résztvevőnek hasznára válik a helyi szociális párbeszéd tevékenységeiben, illetve a szakmai ismereteik bővítésében. 
 
2013. június
 
Ádám Róbert János
SzakÁPB titkár
 

VKDSZ

Cím:
1146 Budapest, Borostyán u. 1/b

Telefon:
(+36-1) 467 0388

Fax:
(+36-1) 467 0387

Vonalban

Jelenleg 37 vendég olvas minket

Kapcsolataink

 

  logo-magyar-furdokultura.jpg