A szabadság kiadása az esedékesség évében

Az Mt. 123. § rendelkezése szerint a szabadságot esedékességének évében kell kiadni.

1. A szabadságot, ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.
2. A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az esedékesség évében kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül kell kiadni.
3. Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot.
4. A felek megállapodása alapján – a rendes szabadság egyharmada (2014. január 1-jétől kezdődő évben az életkor szerinti pótszabadság) az esedékesség évét követő év végéig adható ki.
5. Kollektív szerződés rendelkezése esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig lehet kiadni.