Archive For 2010-04-07

A VKDSZ Szennyvíz Tagozatának működési rendje, szabályai

By |

VKDSZ Alapszabálya 14. §-a szerint „Választmány jogosult bizottságokat, vagy szakmaitagozatokat létrehozni. A bizottság/ok/, szakmai tagozatok létrehozásakor meg kell határozni annak feladatát, hatáskörét, valamint működésének időtartamát. A bizottság/ok/ vezetőjét a Választmány bízza meg.”

 

A VKDSZ Szennyvíz Tagozatának székhelye, címe:

VKDSZ Székháza, 1146 Budapest, Borostyán u. 1/b

Telefon: +36/1-467-0388, fax: +36/1-467-0387

 

A VKDSZ Szennyvíz Tagozatának feladata:

 • képviseli a VKDSZ tagszervezeteinél érvényes tagsági viszonnyal rendelkező, szennyvízágazatban dolgozó munkavállalók érdekeit,
 • továbbítja a szennyvízágazat munkavállalóit foglalkoztató kérdéseket a VKDSZ Választmánya felé,
 • információkat gyűjt, felmérést végez a tagszervezeteknél, a szennyvízágazatban dolgozók munkakörülményeiről, a foglalkoztatás- és bérhelyzetéről,
 • szakmai programokat, találkozókat, tapasztalatcsere programokat szervez a szennyvízágazatban dolgozó szakszervezeti tagok számára
 • a Tagozat kapcsolatot tart a tagszervezetek szennyvízágazatban dolgozó munkavállalóival
 • a Tagozat éves munkaterv szerint dolgozik

 
 

A VKDSZ Szennyvíz Tagozatának hatásköre
 • a Tagozat a VKDSZ Alapszabálya szerint, annak szellemében végzi tevékenységét,
 • a Tagozat teljes (szavazati) jogú tagja az lehet, akit a VKDSZ munkahelyi tagszervezete delegál a szennyvíztagozatba
 • a Tagozat munkájában tanácskozási joggal részt vehetnek mindazok a személyek (pártoló tagok), akik a VKDSZ tagszervezeténél érvényes tagsági viszonnyal rendelkeznek
 • a Tagozat teljes jogú tagjai döntenek (nyílt, vagy titkos szavazással) a tagozat működésével összefüggő kérdésekről
 • a Tagozat vezetője tanácskozási joggal részt vesz a Választmányi értekezleten,
 • a Tagozat jogosult a VKDSZ tagszervezeteinél információkat gyűjteni és felméréseket végezni, a szennyvízágazatban dolgozó szakszervezeti tagok munka- és életkörülményeiről, a foglalkoztatási és bérhelyzetről,
 • a Tagozat teljes jogú tagjai döntenek az éves munkaprogramról,
 • a Tagozat tagjai jogosultak javaslatot tenni a VKDSZ Választmányának, a szennyvízágazatban dolgozó munkavállalókat érintő kérdések napirendre vételéről

 

 

A VKDSZ Szennyvíz Tagozata feladatait folyamatosan végzi, működési megbízása határozatlan időre szól. Működését a VKDSZ Választmánya jogosult megszüntetni.

 

2010. április 7.

 

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége
Szennyvíz Tagozata

Read more »