Archive For 2015-05-12

TÁMOP Szakmai Konzultáció Pécsett

By |

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége az „Érdekérvényesítő képességek, kompetenciák fejlesztése, munkajogi és munkaügyi ismeretek gyarapítása, a szociális párbeszéd erősítése a víziközmű-és fürdőszolgáltatás területén” című TÁMOP pályázat keretében április 22.-én szakmai konzultációt rendezett Pécsett, a Tettye Forrásház Zrt. tanácstermében a víziközmű-szolgáltatás aktuális kérdéseiről és a baranyai régióban megvalósult integráció tapasztalatairól, a munkavállalókat érintő munkaügyi és munkajogi kérdésekről, és az érdekképviseletek szerepéről.

A megjelenteket Fürjes-Gábor a VKDSZ elnöke, a TÁMOP pályázat szakmai vezetője köszöntötte.

Halasy Károly a TÁMOP pályázat projekt menedzsere, a rendezvény moderátora kihangsúlyozta, hogy a TÁMOP pályázatnak köszönhetően az elmúlt egy évben több mint 500 érdekképviseleti vezető számára szerveztek szakmai programokat, képzéseket és konferenciákat Siófokon, Miskolctapolcán, Kecskeméten, Sopronban, Kazincbarcikán, Hajdúszoboszlón, Debrecenben és legutóbb Székesfehérváron.

 

A szakmai konzultáción, melyen a VKDSZ Elnöksége, a Tettye Forrásház Zrt., a Baranya-Víz Zrt. és a DRV Zrt. érdekképviseleti vezetői vettek részt, elsőként Sándor Zsolt a Tettye Forrásház Zrt. vezérigazgatója kapott szót, aki előadásában részletesen bemutatta a pécsi vízmű-társaság szolgáltató tevékenységét, eredményeit és célkitűzéseit.


Előadásában kiemelte a fejlesztés jelentőségét, mely záloga lehet a hosszú távon is biztonságos víziközmű-szolgáltatásnak. Elmondta, hogy a Tettye Forrásház Zrt. és a Baranya-Víz Zrt. mindenki számára megnyugtató eredményes és gazdaságos együttműködés kialakításán dolgozik a régióban, melynek az előkészítése most van folyamatban.

Az előadást követően Henzel Péter a munkahelyi szakszervezeti titkára és az üzemi tanács elnöke kifejtette véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban. Megerősítette, hogy konstruktív, jó együttműködés alakult ki a vezetéssel, rendszeresen találkoznak, ahol megbeszélik a munkavállalókat érintő kérdéseket.

A szakmai konzultáción Csollák István a Baranya-Víz Zrt. vezérigazgatója tájékoztatta a jelenlévőket a baranyai régióban megvalósult integrációról és az azt megelőző folyamatokról.  Kiemelte, hogy több lépcsőben valósult meg az integráció, mely érintette a Mohács-víz Kft., a Komlóvíz Kft., a Sziget-víz Kft. a siklósi Tenkesvíz Kft. és a Harkányi Vízmű munkavállalóit is.

Elmondta, hogy az integráció során minden esetben alkalmazták a jogutódlással összefüggő szabályokat és nagy figyelmet fordítottak az átvett dolgozók továbbfoglalkoztatására, a munkahelyek megőrzésére. A munkavállalók átvétele során, a dolgozókat érintő kérdésekben egyeztettek a munkahelyi szakszervezettel.
Az előadást követően szót kapott Fonyódi Péterné a munkahelyi szakszervezet elnöke is, aki elmondta, hogy valóban hosszú, összetett folyamat volt az átalakulás, több, korábban önálló vízmű-társaság integrációja eredményezte a Baranyavíz Zrt. kialakulását.

Kiemelte, hogy az átalakulás a szakszervezet számára is új helyzetet teremtett, ugyanis korábban csak a Komlóvíz Kft.-nél volt működő szakszervezet, kollektív szerződés, a többi helyen nem. Bíztatónak nevezte azonban, hogy az elmúlt időszakban sikerült megduplázni a taglétszámukat az új belépőkkel. A munkáltatóval több esetben is konzultáltak az integráció során. Reményét fejezte ki, hogy ez a közeljövőben várható szervezeti változások időszakában is így lesz.
A rendezvény zárásaként Fürjes-Gábor József elmondta, hogy eredményesnek és jónak tartotta a programot, mert a munkáltatók és az érdekképviseleti vezetők közösen tekintették át a víziközmű-szolgáltatás aktuális kéréseit, a baranyai régióban megvalósult integráció tapasztalatait. Sok hasznos információ hangzott el, mely elősegíti a további jó együttműködést.
Végezetül kihangsúlyozta, hogy jelentős szakszervezeti eredménynek tekinthető, hogy a víziközmű-ágazat teljes átalakítása, integrációja mellett sikerült megőrizni a munkahelyeket, biztosítani – a jogutódlás elveinek alkalmazása mellett – a dolgozók tovább foglalkoztatását országosan és a baranyai régióban is. A közeljövő kiemelt feladatának tartja az egységes elveken alapuló munkaügyi kapcsolatok rendszerének kialakítását, az ágazat egészét érintő többmunkáltatós kollektív szerződés elfogadtatását és kiterjesztését.

Read more »

Családbarát szeminárium Hajdúszoboszlón

By |

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ az „Érdekérvényesítő képességek, kompetenciák fejlesztése, munkajogi és munkaügyi ismeretek gyarapítása, a szociális párbeszéd erősítése a víziközmű-és fürdőszolgáltatás területén” című TÁMOP pályázatának keretében április 9-10.-én Hajdúszoboszlón megrendezett konferencia témája a családbarát vállalati működés volt.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma családpolitikai főosztályának képviseletében Kormosné Debreceni Zsuzsa, a VKDSZ részéről pedig Fürjes József elnök nyitották meg a rendezvényt.
Mit jelent családbarátnak lenn? Miért fontos ez a vállalati eredményesség szempontjából? Mik az ágazati gyakorlatok? Hogyan fejlődhetünk tovább? – ezekre a fő kérdésekre kerestük a választ a másfél nap során.
Fürjes-Gábor József nyitó beszédében kiemelte, hogy a vízügyi ágazatban is megvannak azok a kulturális értékek személyi feltételek, hagyományok, amire rá lehet építeni egy családbarát szervezetfejlesztési programot. A szakértői támogatásnak és tanulmánynak köszönhetően mindezek részleteiben is kimutathatók, egyértelművé tehetők valamennyiünk számára.
Előnyös, hogy az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai pályázata és irányelvei egységes kereteket biztosítanak a programhoz és ezáltal a rendszer maga ellenőrzött, így fenntartható. Egyértelmű cél, hogy a munkaügyi auditokon keresztül az ágazat valamennyi munkahelyén érvényesüljenek azok a munkaszervezési feladatok, amelyek tekintettel lehetnek adott munkavállaló élethelyzetére, amivel adott esetben növelhető a munkavállalói elégedettség.
A téma kiindulási alapjaként a ProLabora Kft. szakértői által elvégzett felmérés szolgált, melynek keretében az ágazat 5 szervezeténél végeztek átfogó felmérést és alakítottak ki fejlesztési irányokat a Munka és Család Audit módszerével. Az audit már nem új eszköz a vízműveknél, az ÉDV Zrt. és az ÉRV Zrt. is ennek segítségével nyerte el korábbi években a Családbarát Munkahely címet. Ezúttal a Bácsvíz Zrt, a Nyírségvíz Zrt., a Soproni Vízmű Zrt., az ÉDV Zrt. és a fürdősök képviseletében a BGYH Zrt. vett részt a fejlesztési programban.
A szakértők elismerően számoltak be az eredményekről. Elmondhatjuk, hogy az ágazat kiemelkedő módon előtérbe helyezi működése során az emberi tényezőket, gondoskodással fordul munkavállalói felé. Van ahol ezt célzottan teszik, hangsúlyt helyezve a családbarát szempontokra, van ahol csak ösztönösen működik, de a vizsgált szervezetek mindegyikében –és a hallottak alapján feltételezhetően jellemzően a többi tagszervezetnél is- jelen van ez a szemlélet.

Ternovszky Csilla eredményeket bemutató előadásában számos konkrét jó gyakorlatot mutatott be, hogy ötletet meríthessünk, tanuljunk a többiek megoldásaiból. Az ÉDV Zrt. és a Nyírségvíz Zrt. családbarát politikáját részleteiben is megismerhettük, Kreitner Krisztina PR vezető illetve Szabó Istvánné vezérigazgató előadásán keresztül. A többi szervezetnek is lehetősége nyílt kiemelt területeik bemutatására a második napon megrendezésre került 4 szekcióbeszélgetés során. A találkozók egyértelmű célja az egymástól való tanulás, az ötletek megosztása, a lehetőségek közös átbeszélése volt, négy kiemelt terület mentén.
Többek között megtudhattuk, hogyan működik a Soproni Vízműnél a rugalmas munkaidő, milyen béren kívüli juttatásokat kapnak a Nyírségvíz dolgozói, hogyan kezeli a képzés, az utánpótlás biztosításának kérdéskörét a Bácsvíz Zrt., milyen családtámogatási megoldások vannak a BGYH Zrt.-nél. Még arra is volt lehetőség, hogy megvitassuk, mi a legideálisabb menü a családi napon…
Az auditban részt vevő szervezetek elismerésül átvehették a Munka és Család Audit Alaptanúsítványt. Bizton állíthatjuk, hogy senki nem távozott úgy, hogy ne kapott volna számos, a saját szervezetében is működőképes megoldást, amit akár rögtön ki is próbálhat, be is vezethet.
Aki pedig szeretne tovább lépni, személyre szabott fejlesztési tervet kapni, vegye igénybe a Munka és Család Audit szakértői támogatást. Legyünk minél többen családbarátok, legyen öröm az ágazatban munkavállalónak lenni!

 

A szeminárium előadói és szervezői

Read more »

Képességfejlesztő, kommunikációs tréning Debrecenben a TÁMOP pályázat keretében Érdekképviseleti vezetők képzése

By |

„Érdekérvényesítő képességek, kompetenciák fejlesztése, munkajogi és munkaügyi ismeretek gyarapítása, a szociális párbeszéd erősítése a víziközmű-és fürdőszolgáltatás területén” című TÁMOP-2.5.3. A-13/1-2013-0041 programunk keretében, 2015. május 7-8.-án képességfejlesztő, kommunikációs tréninget szerveztünk érdekképviseleti vezetők számára Debrecenben. A képzésen 25 fő vett részt, akik a VKDSZ Kelet-Magyarországi régiójában működő tagszervezeteitől érkeztek.

 

A tréning fő témái: kommunikációs képességek és készségek fejlesztése, önismereti gyakorlatok, stresszhelyzetek kezelése, tárgyalástechnika, konfliktuskezelés módszerei és különféle csapatépítő játékok alkalmazása.

 

VKDSZ

Read more »

Képességfejlesztő, kommunikációs tréning Szegeden

By |

Családbarát szeminárium Hajdúszoboszlón

TÁMOP Szakmai Konzultáció Pécsett


 

Read more »