Archive For The “Heti HÍREK” Category

Heti hírfolyam 2022. 32 éve a munkavállalókért * VKDSZ (2022. április) 2. különszám

By |

Kitüntetettjeink

„Év Szakszervezeti Vezetői”:

 

BENDE FLÓRA ÉS MISKÉRI LÁSZLÓ

 

Nem először teszünk rendhagyó javaslatot, hiszen az érdekvédelmi munka nem kiszámítható, mindig vannak nem várt helyzetek, mindig vannak rendkívüli események, történések, cselekedetek. És persze mindig vannak rendkívüli emberek!

 

Így történt ez az Alföldvíz esetében is, mely egy évekig tartó szakszervezeti küzdelem után látszik nyugvópontra kerülni.

 

Ebben a munkában kiemelkedő szerepe volt a most megosztottan az „ Év szakszervezeti vezetője” kitüntetésre felterjesztett Bende Flórának és Miskéri Lászlónak.

 

Cégük 1200 munkavállalójáért, köztük a szakszervezeti tagokért is demonstráltak helyben, demonstráltak a Miniszterelnöki Hivatal előtt, tárgyaltak, leveleztek, tájékoztatást kértek és tájékoztatást adtak.

 

Példa értékű az ágazatban az a munka, az a hozzáállás, amellyel sok-sok nehézséget vállalva elérték azt, hogy az Alföldvíz Zrt. évek óta húzódó átalakulási folyamatának végére hamarosan pont kerülhet úgy, hogy a munkahelyek nem kerülnek veszélybe, s a bérek rendezésére, felzárkóztatására is reális esély van.

 

Mindkét kitüntetésre jelölt a korábbiakban is évtizedes szakszervezeti munkát végzett, Flóra átélt egy integrációt annak minden problémájával, Laci, aki mint mondani szokta „kalandvágyból” szakszervezeti vezető sokoldalúan segítette és segíti a helyi szervezet és a VKDSZ, de a LIGA Szakszervezetek munkáját is, hiszen a munkavédelem, egészségvédelem területén szakértői munkát is végez.

 

Mindketten végig járták a szakszervezeti ranglétrát, mire bizalmiból az ágazati szervezet vezető tisztségviselői lettek. Az ő esetükben a rendkívüli tevékenység és siker egy lassan érdekvédelmi életúttá váló munkával is párosul.

 

„Szakszervezeti munkáért” kitüntetésben részesültek:

 

Szegedi Vízmű Szakszervezeti Bizottsága javaslatára:

Bakos Lászlóné, Zsuzsi

FB elnök, érékesítési osztályvezető helyettes

Bakos Lászlóné 34 éve dolgozik az ágazatban és 33 éve a szakszervezet tagja. Ügyfélszolgálati vezetőként (érékesítési osztályvezető helyettes munkakörében) fontos küldetése van a Cégünk életében is, ennek elismeréseként MAVÍZ ágazati kitüntetésben részesült 2017 márciusában.

 

Zsuzsi, kiváló közösségi ember, mozgató rugója és részese a közösségi és az érdekképviseleti életnek.

 

Véleménye, kiállása, megnyilvánulása a tagság és a munkatársainak érdekében meghatározó és példa értékű. Kihagyhatatlan részese a rendezvényeknek, a képzéseknek, a kirándulásoknak és a feladatok elvégzésekben is élen járt.

Empatikus, jól kommunikál, hiteles és határozott véleménye mindig figyelemre méltó.

 

 

Alföldvíz Szakszervezet javaslatára:

Bolla István

szakszervezeti bizalmi, vezeték- és csőhálózati szerelő

Bolla István 2006-tól dolgozik az ágazatban és 2009-től tagja a szakszervezetnek. Az Alföldvíz Zrt. Regionális Víztermelési Divíziójában dolgozik vezeték- és csőhálózati szerelőként. Munkaterületén kollégái szakszervezeti bizalminak választották. A Bizalmi Testület tagjaként keményen és határozottan képviseli munkatársai érdekeit. Bármely érdekképviseleti megmozduláson aktívan részt vesz.

 

A testületi üléseken bölcs hozzászólásai iránymutatók. Az elérni kívánt érdekvédelmi célokért mindig meg tudja választani a megfelelő eszközt, ha kell buzdít, ha kell nyugalomra int.

 

FCSM Zrt. Munkahelyi Szakszervezete javaslatára:

Dancs Attila

szakszervezeti főbizalmi, ÜT és FB-tag, garázsmester

Attila 1986- óta dolgozik az FCSM Zrt.-nél. Több mint 40 éve a szakszervezet lelkes tagja.   Jelenleg a Soroksári úti telepen, a Logisztikai Osztályon dolgozik, mint garázsmester.

 

2004- óta a Logisztikai csoport szakszervezeti bizalmija és Üzemi Tanács tagja.

 

2007-ben beválasztották a vállalat Felügyelő Bizottságába, ahol a  munkavállalói oldalt képviseli.

 

2009-től szakszervezeti főbizalmi-helyettes, majd 2011-től a Logisztikai Osztály főbizalmija.

 

Célja a munkatársak, szakszervezeti tagok érdekeinek képviselete, korrekt kapcsolat kialakítása a Szakszervezet, az Üzemi Tanács, valamint Társaság vezetése között.

 

Nyitott a munkavállalókat érintő kérdésekben, problémákban,  megpróbálja azokat a legjobb tudása szerint orvosolni, illetve továbbítani a Munkáltató felé. Kollégái bizalmát élvezi, mint ahogy  a cégvezetés elismerését is.

 

MIVÍZ Kft. Munkahelyi Szakszervezete javaslatára:

Jáborcsik András György

szakszervezeti titkár, csatorna hálózati előadó

András 13 éve dolgozik társaságuknál a szennyvíztisztító telep csatorna hálózati csoportjánál, mint csatorna hálózati előadó.

 

A 2015. évi szakszervezeti választásokkor került az elnökségbe, majd 2018. évben az elnökség titkárrá választotta.

 

A kollégák elismerik, szervező munkája példaértékű, folyamatosan tájékoztatja munkatársait az aktuális történésekről. Munkájában mindig maximalista.

Komoly szerepe van a taglétszám folyamatos bővítésében, a bértárgyalásokon történő alkudozásokból mindig kiveszi a részét.

 

 

 

 

 

Hajdú-Bihari Vízügyi Dolgozók Független Szakszervezete javaslatára:

Jágerné Lázár Andrea

szakszervezeti bizalmi, vegyésztechnikus

 

Andrea 38 éve tagja a szakszervezetnek, 5 éve a Bizalmi testületnek. Empátiájával és szociális érzékenységével könnyen tud a dolgozókkal kapcsolatot teremteni. Tekintélye van az emberek előtt. A szakszervezeti és céges rendezvényeken aktívan részt vesz. Emberséget és szakmát is lehet, sőt kell tőle tanulni. Tudására és szorgalmára minden körülmények között számíthatunk. A szakszervezeti feladatok elvégzésében is élen jár, Mindig a realitások felől közelíti meg a problémákat, melyek megoldásában abszolút partner.

 

 

VKDSZ DRV Zrt. Munkahelyi Szakszervezete javaslatára:

Kósa Gábor Ferenc

szakszervezeti főbizalmi, szállítási koordinátor

Kósa Gábor Ferenc harminc éve lépett be a szakszervezetbe, azóta tagia a helyi szervezetnek.

 

Előbb, mint bizalmiként, később főbizalmi helyettesként tevékenykedett. 2012-tól a Balatonfüredi Üzemi Szakszervezeti Testület főbizalmija, egyben a Munkahelyi Szakszervezet Választmányának tagja.

 

Munkahelyi beosztása szállítási koordinátor, így munkaköre révén állandó, napi kapcsolatban van munkatársaival, azok álláspontját, helyzetét élet közelben tapasztalhatja. Közvetlensége, embersége, kiállása példaértékű tagiaink, munkavállalóink körében. Aktív tagja szakszervezetünk vezető testületének, az általa képviselt terület érdekeinek harcos képviselője. Javaslataival jelentősen hozzájárul a munkavállalói érdekképviselet helyi és társasági szintű érvényesülésében..

 

Pannon-Víz Zrt. Munkahelyi Szakszervezete javaslatára:

Monostoriné Szalai Erzsébet

szakszervezeti főbizalmi, számítástechnikai ügyintéző

Monostoriné Szalai Erzsébet, rég óta aktív tagja a Pannon- Víz Zrt. munkahelyi szakszervezetének. Munkája mellett mindig is sok figyelmet fordított munkatársai, kollégái, kisebb nagyobb problémáira, illetve azok rendezésére. Szociális érzékenysége segítette a konfliktusok kezelésében. A szakszervezeti tagság értékelte erőfeszítéseit, így előbb bizalminak, majd főbizalminak is megválasztották. Jelenleg a szakszervezet elnökségének tagia, aki aktívan részt vesz a szakszervezet működtetésében. Meglátásaival, észrevételeivel, nagy segítségére van az elnökségnek. Támaszkodunk számítógépes ismereteire, minden táblázatot, nyilvántartást Ó készít. Szabadidejét is feláldozza a feladatok elvégzésére. Precíz, megfontolt kolléga, akinek munkája nélkülözhetetlen a szakszervezet elnökségében.

 

VKDSZ Elnökség javaslatára:

Süle Gábor

szakszervezeti és ÜT elnök, műszaki operátor

 

1982.12.11-én kezdett az Észak-zalai Víz-Csatorna és Fürdő vállalatnál iszap-víztelenítő gépkezelő munkakörben. 1984 januártól csoportvezető, majd műszakvezető a zalaegerszegi szennyvíztisztító telepen. Jelenleg műszaki operátorként dolgozik.

 

Munkája mellett az  Üzemi Tanács elnöki tisztét a kezdetektől betölti (1992-től, az akkor megjelent „új” Munka Törvénykönyve szerint). Azóta folyamatosan vesz részt az igazgatósági üléseken, az előterjesztések véleményezésébe mindig volt lehetősége, hogy képviselje a Zalavíz Zrt. munkavállalóinak érdekeit.

 

A Társaság szakszervezetének kezdetektől tagja, 2020 januáról pedig megújítva a helyi szervezetet, az elnöki tisztséget tölti be.  Bár most nagy kihívást élünk át a világjárvány miatt, ami a szakszervezeti működést is érinti, de az érdekképviseletet ugyanazon három „T” alapelvet követve vezeti: Tisztelet, Tisztesség, Tolerancia. Érdekvédelmi munkájában eredményes, kiérdemli a VKDSZ kitűntetését.

 

ÉRV Zrt. Munkahelyi Szakszervezete javaslatára:

Tolnai Gábor

szakszervezeti titkár, diszpécser

 

Tolnai Gábor   az ÉRV. Zrt-nél  diszpécserként dolgozik.   2004-ben került a Salgótarjáni és Környéke Vízmű Kft. alkalmazásában diszpécseri munkakörben. A munkában állása még abban az évben belépett a munkahelyi szervezetbe. Az ÉRV-vel való fuzionálás után a Zrt. helyi képviselőjének lett megválasztva. A beolvadás után az ÉRV és a Salgótarjáni szakszervezetek egymás mellett működtek tovább. A helyi szervezet kevés létszámmal, de fenntartotta magát. A Salgótarjáni szakszervezet titkárjának nyugdíjba vonulása után felkérték majd megválasztották annak képviseletére és hagyományainak megőrzésére.

 

A szervezet bár nem  reprezentatív, mégis az ÉRV Zrt. VKDSZ Munkahelyi Szakszervezetével   karöltve próbálnak a dolgozóik, tagjaik érdekében eljárni. A taglétszámuk ez idő alatt megduplázódott, ami tükrözi az apró, de sokszor lényeges segítséget., amit tagjaiknak nyújtanak. A további céljaik között szerepel a társszervezettel való egyre hatékonyabb együttműködés, és a dolgozóik további segítése, tájékoztatása és segélyezése.    Gábor ezekben a tevékenységekben aktív, sikeres és munkabíró. Eredményei önmagukért beszélnek.

 

Az elmúlt évtized/ek/ben végzett  érdekképviseleti munkájuk alapján elismerés:

 

Sasné Viszpergel Mária

Teljes pályafutása összeforrt a szakszervezettel. A Fővárosi Vízművek Munkahelyi Szakszervezetében és a VKDSZ-nél is évtizedeken át Különböző feladatokkal és különböző beosztásokban segítette a kollégái, tagtársai és a VKDSZ munkáját. Hosszú ideig volt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagja, legutóbb a VKDSZ Központi Irodáján dolgozott – már mint nyugdíjas – ügyviteli munkatársként. A Fővárosi Vízművek Nyugdíjas Tagozatának ma is aktív szervezője, funkcionáriusa. Időnként mostanság is megkeressük telefonjainkkal mondván: Marika biztosan tudja…

 

Érdekvédelmi tevekénysége során mutatott kiváló teljesítményéért  két ízben is megkapta a VKDSZ „Szakszervezeti munkáért” kitüntetését, 1998-ban és 2009-ben is. Ma az ügyviteli feladatok átszervezése miatt egy feladata megszűnése alkalmából szeretnénk megköszönni munkáját, segítségét, kiváló emberi és szakmai hozzáállását.

 

Győrfi Mária

1982-től volt a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő munkavállalója, jelenleg nyugdíjazása folyamatban van, felmentési idejét tölti. Az ügyviteli csoport műszaki csoportjánál kezdte, mint műszaki adminisztrátor, majd átkerült a központi titkárságra, mint titkárnő. 1984-ben lépett a szakszervezetbe, ahol az ügyviteli csoport szakszervezeti bizalmija lett. 20006-tól 2012-ig a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselője.  2006-tól az Üzemi Tanács elnökének választották, 2010-től pedig a szakszervezet titkára is lett, mely feladatokat nyugdíjba vonulásáig végzett.

Munkatársai bizalommal fordultak hozzá. A Társaság lakásépítési-, vásárlási kamatmentes hitel felvételének ügyeit is intézte. Minden évben megszervezte a már hagyománynak  számító és közel 500 főt megmozgató un. „Örömnap”-on való részvételt melynek szervezésében és végrehajtásában is vezető szerepet vállalt.

 

Vercz Istvánné Vali, 1984. óta szakszervezeti tag. 2008—tól lett a DZVÍZ Független Munkahelyi Szakszervezet elnöke. Döntéseiben és a Társaság vezetésével folytatott tárgyalásaiban mindig a dolgozók érdekeit tartja szem előtt úgy,  hogy a törvények betartása mellett és a lehetőségek keretein belül következetesen megkísérelte elérni a maximálisan elérhetőt. Kollégái és a szakszervezeti tagtársai mindenben számíthattak rá, akár vidámságban, akár szomorúságban, akár jó helyzetekben, akár kevésbé sikeres időszakokban. Szakmailag és érdekvédelmi vezetőként is egy jeles, sikeres embert ismerhettek meg benne. A élet aztán más irányba vezette, miáltal szakszervezeti munkáját nem tudta folytani. Tetteivel, emberségével, jó közösségi létével azonban tartósan beleírta magát a VKDSZ történetébe.

 

Bősze Tamás,  aki humorával, baráti gesztusaival, kedvességével kivívta mindannyiunk szimpátiáját, hamarabb lett szakszervezeti tag, minthogy elkezdett volna dolgozni. Ő már ipari tanulóként is két éven át a szakszervezet tagja volt. Érezte, hogy ott a helye. 1978-tól szakszervezeti tag, míg munkavállalóként csak 1980-tól dolgozott a Rába Magyar Vagon és Gépgyárnál. 1990-.től 2020-ig, 30 éven át dolgozott a Büki Gyógyfürdőknél. 2002-től volt szakszervezeti vezető, titkár. A jelenlegi ciklusban a VKDSZ Elnökségének tagjává is vált. Elismert vezető és kolléga volt. Mindig számítani lehetett rá. Kitartásával, lelki erejével példát mutatott. Több egészségügyi gondja mellett is dolgozott, de végül mára el kellett hagynia a szakmát. Köszönjük sok évtizedes munkáját, erőfeszítéseit.

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

 

 

 

 

 

Read more »

Heti hírfolyam 2022. január

By |

Önkormányzati társaságok bérhelyzete:

Varga Mihály pénzügyminisztert kereste meg a LIGA Szakszervezetek és több tagszervezete (köztük a VKDSZ is), hogy  mivel a 2021. novemberben létrejött országos bérmegállapodás jelentős: közel 19% -os mértékű bruttó havi béremelést jelent a minimálbéren és garantált bérminimumon foglalkoztatott, mintegy 1,2 millió fős munkavállalói rétegnek. Ennek a  bérstruktúrára gyakorolt hatása révén az emelés további több százezer főt érint. Jellemzően az önkormányzati tulajdonú, főként közszolgáltatást végző gazdasági társaságoknál okoz ez komoly problémát, ahol már a tavalyi évben is sok esetben elégtelen mértékű volt a bérfejlesztés vagy akár el is maradt.

Ugyanakkor a települési önkormányzatok a helyi iparűzési adó felének elvonása következtében, valamint a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló rendelet módosításban foglaltak alapján, a tavalyi évhez hasonlóan, jelentős mértékű kompenzációra szorulnak.

A fentiekre tekintettel kérték a pénzügyminisztert, hogy a települési Önkormányzatokra vonatkozó kompenzáció szempontjai között fokozottan vegyék figyelembe a bérszínvonal emelésére vonatkozó jogos munkavállalói érdekeket és igényeket is. 

 

Bérhelyzet az államiaknál:

A január elsejével életbe lépő 200 ezres minimálbér és 260 ezres garantált bérminimum ismét bértorlódást hozott sok cégnél. Így van ez a víziközmű szolgáltatás területén is. Az állami tulajdonú társaságoknál a bértorlódás feloldása a VKDSZ és a LIGA Szakszervezetek a járulék megtakarítás bérfejlesztési célú felhasználását kezdeményezte Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszternél. „A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma keretében megkötött 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum megállapodás következtében előállt bértorlódás olyan mértékű, amely a tervezettől lényegesen nagyobb bértömeget jelentő munkáltatói intézkedést igényel.” – állapították meg a szakszervezeti vezetők. A levélben a vízművesek mellett a postai szolgáltatási szektorban dolgozók számára is ugyanilyen lehetőséget kértek. Bízunk benne, hogy a kérés megértő fülekre talál.

 

Magyar Fürdőszövetség:

A korábbi elnök lemondása után új vezetőt választottak Kántás Zoltán személyében, akinek a VKDSZ levélben gratulált a megválasztás alkalmából. A Szövetség fontos munkaadói partnere a VKDSZ-nek, mellyel rendszeres a kapcsolat.

A rendelkezésre álló eszközökkel az eddigiekben is igyekezett a szakszervezet támogatni a Magyar Fürdőszövetség törekvéseit. A járvány miatti krízishelyzetben is, egyeztetés után számos támogató levél megírásával támasztotta alá a Magyar Fürdőszövetség „fürdővédelmi akciótervét” s az abban foglalt szakmailag megalapozott támogatásokat, kormányzati intézkedéseken alapuló ÁFA csökkentést, hiteltörlesztés felfüggesztést, vízkészlet járulék átmenti felfüggesztését, likviditási támogatást.

 

A VKDSZ kezdeményezte, hogy a járvány-helyzettől függően személyesen is tekintsék át a két szervezet kapcsolatát és a további együttműködés lehetőségeit.

 

ÁPB elszámolás:

Az elmúlt esztendőben is kaptunk lehetőséget az Ágazati Párbeszéd Bizottságok támogatási  keretéből mintegy 1.9 millió Ft felhasználására. Az  lnnovációs és Technológiai Minisztériumon keresztül kapott állami támogatásból az EPSU (Európai Közszolgáltatási Szakszervezetek) tagdíjára 394 911.- Ft-ot fordítottunk, míg az éves ágazati érdekvédelmi konferenciára, melyet a Hungarospa-nál, Hajdúszoboszlón rendeztünk 1 237 275.- Ft-t. A maradék keretet nem tudtuk a covid-járvány miatt felhasználni, mert azt a szlovákiai társszervezeteinkkel (vizes-, fürdős) tervezett konzultációra tartalékoltuk, de a szigorítások miatt az elmaradt. Bízunk benne, hogy az idei évben a teljes keret felhasználására lesz lehetőségünk.

 

Szakértői feladatok:

A VKDSZ munkajogi szakértője több alkalommal is – végig kísérve a tárgyalásokat- segített a tagszervezeteknek KSZ módosítás vagy felmondás témákban. A BGYH Zrt.-nél a KSZ módosításban aktív és sikeres szakmai munkát végzett, sok vitás kérdésben segített a tisztánlátásban. A Fejérvíz Zrt.-nél felmondásra került a KSZ. A munkahelyi szervezet igényelte a VKDSZ szakértői segítségét, így az új KSZ megalkotásában folytat szakértői tanácsadást. Fábián György a fővárosi közműcégek integrációja során megalkotott közös KSZ-t végig egyeztette. Segítsége meghatározó volt a munkavállalói oldalon.

 

Alföldvíz:

November-decemberben minisztériumi szintű  egyeztetésekre került sor a Nemzeti vagyon kezeléséért felelős  Tárca nélküli  Minisztériumban az Alföldvíz Zrt-t érintő állami szerepvállalás, és a munkavállalói bérfelzárkóztatás  tervezett intézkedéseiről. A decemberi megbeszélésen Bende Flóra és Miskéri László az Alföldvíz Szakszervezet, továbbá Fürjes-Gábor József a VKDSZ képviseletében vett részt. Értékelték az Alföldvíz Zrt. helyzetét és a  rövid távon várható változásokat.  Dr. Fónagy János  Miniszterhelyettes megerősítette, hogy az időközben bekövetkező változásokról a VKDSZ Elnökén keresztül is tájékoztatja az érintetteket.  Az azóta a VKDSZ-hez jutott információk alapján elmondható, hogy munkavállalói szempontból megnyugtató a helyzet, a társaság egyben marad, sőt várhatóak a bérfelzárkóztatás érdekében történő lépések is.

 

Évindító feladatok:

Minden szervezet számára nemcsak kötelező előírás, de szükségszerű is az elmúlt év lezárása mind tevékenységi, mind pedig pénzügyi szempontból. Ugyanígy az éves terveket is el kell készíteni. Emellett a VKDSZ túllépett a jelenlegi választási ciklus felén, mely miatt fel kell megának tenni azt a kérdést is, hogy mit hagy a következő vezetésre, tagszervezetekre, tagságra.

Elkészült a beszámoló a 2021. évi  szervezeti munkáról, a VKDSZ 2021. mérleg beszámolója, a 2022. évi  költségvetési terv. Aktuálissá vált a tagdíj áttekintése is, mivel a LIGA Szakszervezetek jelentős mértékű (a minimálbérhez kötött) emelést hajtott végre. Kiírásra került a Víz világnapi kitüntetési javaslatok a „Szakszervezeti munkáért”, és az „Év szakszervezeti vezetője” kitüntetések  odaítélésére.

Ezeket a év első Elnökségi ülésén tárgyalják meg. Szó lesz emellett a VKDSZ szervezetfejlesztési elképzeléseiről, az ágazati helyzetről, az érdekérvényesítés lehetőségeiről, a tagságról, apparátusról, kapcsolatrendszerről és az Ágazati kollektív szerződésről illetve a VKDSZ székház hasznosításáról, a karbantartások szükségességéről.

 

Integrációs változások:

A Hajdúböszörményi székhellyel működő Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. szolgáltatási területére január 1.-vel a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) közérdekű üzemeltetőket jelölt ki. Az ÉRV Zrt, a Debreceni Vízmű Zrt, és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. kapta meg a további üzemeltetés feladatait. Az átalakulás során rendkívül rövid idő állt rendelkezésre az átadás-átvétel lebonyolítására. A műszaki-technikai átvétel mellett legfontosabb volt a  munkavállalók sorsának mielőbbi megnyugtató rendezése, a létbiztonság folyamatossága a családok számára.  A nem mindenütt zökkenőmentes, jogutódlással történő átvétel során a Munka Törvénykönyvében foglaltak betartása egyértelmű volt, de a  Nyírségvíznél ehhez a VKDSZ elnöke tárgyalásaira is szükség

 

LIGA Szakszervezetek:

Újjáválasztotta vezetését a LIGA Szakszervezetek. A nem belső csatározásoktól mentes előkészületek során kihívója is akadt az újraválasztott dr. Mészáros Melindának. A LIGA esetleges stratégia-váltásával kapcsolatosan számos megbeszélésen, fórumon végül nem született olyan dokumentum, amely jelentősen megváltoztatta volna az eddigi kiegyensúlyozott érdekvédelmi tevékenységet. Újraválasztották a VKDSZ elnökét, Fürjes-Gábor Józsefet is Közszolgáltatásokért felelős társelnöknek. Az egyes szakbizottságokba most folynak a jelölések. A VKDSZ is több pozícióra adott be javaslatot tisztségviselői közül.

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

(2021. augusztus- szeptember VKDSZ) 7. lapszám

By |

Alföldvíz: Az Alföldvíz Szakszervezet képviselői, Bende Flóra és Miskéri László valamint a VKDSZ elnöke Fürjes- Gábor József, egyeztető tárgyalást folytatott a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter hivatalában
2021. szeptember 9.-én. Kormány oldalról
Dr. Juhász Edit államtitkár asszony, Dr. Fónagy János
miniszter helyettes, parlamenti államtitkár, Dr. Schieszl Ferenc -Nemzeti vízművek- operatív igazgató vett részt. Dr. Juhász Edit államtitkár asszony részletes tájékoztatást adott az
ALFÖLDVÍZ Zrt.-t érintő várható változásokról, a tulajdonosi szerkezet
átalakulásáról. Tájékoztatója szerint az ALFÖLDVÍZ Zrt. egyben marad, a
Nemzeti Vízművek Zrt. szakmai irányításával.

Szakszervezeti oldalról más gondok mellett elmondták, hogy  a munkabérek
megalázóan alacsonyak. Adatokkal támasztották alá, hogy az
ALFÖLDVÍZ Zrt. munkavállalói kb. 12%-kal vannak elmaradva az öt többségi állami tulajdonban lévő társaságtól. Kérésük volt, hogy a bérfelzárkóztatás soron kívül megvalósuljon meg.

Sajnos, erre államtitkár asszony nem tudott megnyugtató választ adni. Addig, amíg a társaság belső átvilágítása le nem zajlik, illetve ameddig a tulajdonosok
szándéknyilatkozata nem érkezik meg (a tulajdonrészük állam részére
történő átadásáról) addig felelősséggel nem tud kedvező
választ adni. Véleménye szerint ezek az év végével, illetve a jövő
év első egy-két hónapjában megtörténnek.

Érdekvédelmi oldalról jelezték, hogy a
fluktuáció mértéke akár a szolgáltatás biztonságát veszélyezteti.
Kérdésük volt továbbá, hogy a többségi állami tulajdonba kerülés esetén
kell-e attól tartani, hogy munkavállalói létszámot csökkentik vagy  terveznek-e esetlegesen kiszervezést? A válasz mindkét kérdésre nemleges volt.
Az államtitkár asszony azonban elmondta, hogy a cég irányítási
rendszerét is vizsgálják, ezért nem tartja valószínűtlennek, hogy
bizonyos szinten történhet változtatás. Kijelentette továbbá, hogy nyitott
a további egyeztetésre.

 

 

 

KSZ tárgyalások a BGYH Zrt.-nél: Hónapok óta folynak a tárgyalások a KSZ megújításával kapcsolatosan. A módosítást a munkaadó kezdeményezte, s minden pozitív nyilatkozat ellenére, nem kedvező a munkavállalók szempontjából. A maratoni egyezetetésbe a VKDSZ elnöke is becsatlakozott, sőt a tárgyalások rendszeres résztvevője a VKDSZ munkaügyi szakértője is, aki szakmai véleményével, közvetítő szerepével segíti a közös pontok megtalálását. A két oldal álláspontjában elindult a közeledés. Vannak részeredmények, de a végső megállapodás még várat magára.

 

 

 

 

Érdekvédelmi konferencia 2021. szeptember: A szigorú covid-előírások ellenére nagy számú jelentkező részvétele mellett zajlott a VKDSZ szokásos éves érdekvédelmi konferenciája. A visszajelzések alapján sikeres érdekvédelmi konferencián, a korábbiaktól eltérően nemcsak a VKDSZ tagszervezetei képviselői vehettek részt, da az ágazatban működő, de vagy kilépett vagy más szövetséghez tartozó szakszervezetek képviselői is. A költségeket a Víziközmű ÁPB által nyert támogatásból fedezték. Dr. Csernus Imre pszichiáter a „félni vagy nem félni” témakörében készítette fel a jelenlévőket az érdekvédelmi munkára, s az ahhoz szükséges önbecsülés, magabiztosság és felelősség belső megerősítésére.

Dr. Tóth Hilda, az MVTSZ képviselője már korábbi előadásaival is lebilincselte a résztvevőket. Az egységes ágazati foglalkoztatási szabályokról és az ágazati kollektív szerződés fontosságáról tartott előadását most is nagy érdeklődés mellett tartotta.

 

Nemeskéri Gyula a VKDSZ szervezetfejlesztésének és ezzel kapcsolatos érdekérvényesítési potenciáljának növekedése témájában igyekezett meggyőzni a hallgatóságot arról, hogy erős, ütőképes központi apparátus nélkül a mai feltételrendszerben nagyon nehéz működni és sikeresnek lenni.

 

Szokásosan beszámolt az aktuális működéséről a két nagy VKDSZ támogatásával alakult szervezet vezetője is. Török László a Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár eredményeiről, míg Kabai Tibor a Vízfolyam Közhasznú Nyugdíjas Szövetkezet sikereiről számolt be.

 

A talán legnagyobb izgalommal várt előadás a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatója, Volencsik Zsolt és HR projekt vezetője, Nagy Attila tartotta tájékoztató volt, mely a Nemzeti Vízművek HR stratégiájának részleteibe engedett betekintést.

A rendezvény a szokásos szakmai, érdekvédelmi kérdéseken túl egy tényleg ágazati szintű összefogásra is lehetőséget adott. Felhívást intézett az ágazat valamennyi szakszervezetéhez és munkavállalójához, hogy támogassák a Többmunkáltatós KSZ kiterjesztését a teljes ágazatra.

 

 

 

 

TKSZ kiterjesztés: Az érdekvédelmi konferencián elhangzott felhívásra sorra érkeznek a visszajelzések a tagszervezeteinktől és a társszervezetektől (kilépett vagy más szakszervezeti tömörüléshez tartozó szervezetektől). A többmunkáltató kollektív szerződés kiterjesztésének igénye már a teljes ágazat valamennyi érdekképviseleti szervezetére vonatkozóan megjelent. Eltűntek azok az aggályok, amelyek ezzel kapcsolatosan néhány tisztségviselőben, szervezetben megvoltak. A helyi KSZ-ek a törvényből adódóan is lehetnek jobbak, mint az ÁKSZ.

A témát érintően már kezdeményeztük a Víziközmű ÁPB összehívását, hogy az egységes munkavállalói álláspontot megismertessük a munkaadói partnereinkkel, javasolva a kiterjesztéssel kapcsolatos tárgyalások megkezdését.

Folyik az ÁKSZ szövegének az érvényes jogszabályi feltételek alapján történő pontosítása. Dolgozunk az ágazati munkaköri értékelések, besorolások, bértarifa rendszer részleteinek kidolgozásán és a beépíthetőségének lehetőségén.

 

 

Szlovákiai partnereink: Az EPSU tagságon kívül (és az  ezzel kapcsolatos levelezések, kérdőívek, munkaanyagok érkezése stb.) egy élő, s szerencsésen időszakosan személyes nemzetközi kapcsolatunk van a szlovák vizesekkel és fürdősökkel.  Az elmúlt évben a nemzetközi kapcsolatainkra, mint annyi másra is rányomta a bélyegét a covid-járvány. Akkor a már hagyományos, az ÁPB által finanszírozott, találkozó elmaradt, s az idei megtartása is bizonytalan. Javaslatunk szerint a tervezett évzáró értekezlet egyik programjaként jelenhetne meg. Szándékunkat jeleztük feléjük, visszajelzésük pozitív.

 

Sikeres befektetés a VKDSZ-nél: A szűkös anyagi lehetőségek között is a VKDSZ igyekszik tartalékot képezni. Ebből akár sztrájkfinanszírozásra, akár üdülővásárlásra, akár más, hasznos befektetésre is juthat. A VKDSZ pénzügyi tartalékai bróker segítségével befektetésre kerültek, mely eredménye mintegy 20 %-os (11 milliós) hozamot eredményezett az elmúlt pár évben. A kockázatok és a tőkenagyság miatt már vagyonkezelő kiválasztása javasolt. A témában rendkívüli Elnökségi ülés összehívását kezdeményezett az elnök, s várhatóan október közepén a bróker és a potenciális vagyonkezelő részvételével döntenek a kérdésről.

 

Tisztújítás: A LIGA Szakszervezetek tisztújításával kapcsolatos, – Választmánnyal és Elnökséggel is egyeztetett – jelölésünket leadtuk, ami lényegében a status quo fenntartását erősíti. A jelölések megismerése alapján látható, hogy vannak belső viták, változtatási igények is a LIGA vezetésében. Bízunk benne, hogy a számunkra kedvezően alakulnak majd a választás eredményei.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

Heti hírfolyam 6. 2021.

By |

A járvány alatt alig hallottunk a szakszervezetekről, pedig gyakran volt fontos szerepük a történésekben. A LIGA Szakszervezetek is aktívan – s gyakran eredményesen – küzdött a pandémia miatti hátrányok kiküszöbölésében. De nézzük a tényeket röviden, kivonatosan! Sajnos nincs kizárva, hogy a közel jövőben ismét be kelljen avatkoznia a konföderációknak a járvány újabb hullámával kapcsolatos  eseményekbe.

Nézzük át ezeket a lépéseket (csak a fontosabbakat kiemelve):

 

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán /VKF/még a járvány kihirdetése előtt: A LIGA az alábbi javaslatokat nyújtotta be a VKF elé:

 1. Javasolták, hogy: A civil szervezetek beszámolási kötelezettségének végső határidejét tolják ki ugyanúgy, mint az előző évi szabadságok kiadásának határidejét és a SZÉP-kártya keretösszegeinek felhasználhatóságát is.
 2. A Munka törvénykönyve 146. § az elháríthatatlan külső ok esetére nem biztosítja az állásidő fizetésének kötelezettségét, ezért kezdeményezték, hogy a veszélyhelyzet is részesüljenek a munkavállalók az állásidő esetére járó alapbérben.
 3. A kezdeményezték, hogy a Versenyszféra és a VKF fogalmazzon meg és tegyen közzé ajánlásokat a munkaadók felé az egészségügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó, eljárásokról.

A veszélyhelyzet kihirdetése után a VKF Monitoring Bizottsága heti rendszerességgel tartott ülést, ahol a szociális partnerek rendszeres javaslataikkal segítették a válságkezelést.

 

A LIGA Szakszervezetek ezen időszak alatt az alábbi követeléseket illetve javaslatokat fogalmazta meg:

 1. Több alkalommal is követelték a 24 havi munkaidőkeretről szóló rendelet visszavonását. A veszélyhelyzeti időszakban kényszerből fizetés nélküli szabadságon lévők szolgálati idő elismerésének hiányára hívtuk fel a figyelmet. Kritizálták a diplomához előírt nyelvvizsga alóli mentesítést, mert a diplomásoknak sok szempontból szükséges a nyelvvizsga. Felhívták a figyelmet a bértámogatás igénybevételének adminisztrációs nehézségeire és kérték a bürokratikus terhek könnyítését.
 2. Számos konkrét szakszervezeti és vállalati megkeresés alapján közvetlen érdemi beavatkozást kértek az ITM-től a bértámogatások mielőbbi biztosítása és az eljárási nehézségek leküzdése érdekében. A turizmus-vendéglátás ágazatban jelezték, hogy a támogatások mellett a fokozott és megnövelt munkaügyi ellenőrzésekre is szükség van, a fekete foglalkoztatás megakadályozása érdekében, mert a feketén foglalkoztatott és állását elvesztő ellátás nélkül marad.
 3. Kifogásolták, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló törvényjavaslat újabb változatban tartalmazza a legfeljebb 24 havi munkaidőkeret elrendelésének lehetőségét.
 4. A munkáltatókkal közösen kezdeményezték a csökkentett munkaidő után járó bértámogatás időtartamának meghosszabbítását. A fentieken túlmenően, javaslaták a 2014/124 EU bizottsági ajánlás átvételét a távmunka szabályainak kiszélesítése, a „home office” lehetőségének biztosítására.
 5. Ismételten kezdeményezték a gyermekükről otthonukban gondoskodó szülő(k)et megillető juttatásoknak, a keresőképtelenség esetkörének kiterjesztését.

 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT)  2021. évi munkatervéhez az alábbi témajavaslatokat nyújtották be:

 1. A koronavírus-járvány hatása a munkaerőpiacra, a foglalkoztatásra és a keresetekre.
 2. A koronavírus-járvány hatásai a szegénység helyzetére, különös tekintettel a dolgozói szegénységre.
 3. Az új jogállási törvény hatása az egészségügyi ellátórendszer működésére.
 4. A közalkalmazotti szféra jövője a különböző jogállási törvények tükrében.

 

 1. A LIGA Szakszervezetek által kezdeményezett panaszok a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Szervezkedési Szabadság Bizottságához kivizsgálásra. Az első panasz: A koronavírus járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet, s különleges jogrend keretében a magyar kormány több jogszabály jelentős mértékében érintette a kollektív tárgyaláshoz való jogot és a már megkötött kollektív szerződéseket.

A második panaszt az ILO felé szintén a LIGA Szakszervezetek kezdeményezte érintett tagszervezete, a Magyar Orvosok Szakszervezete okán. Az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos törvény és kormányrendelet megtiltják a kollektív szerződés kötését, megszüntetik az eddig hatályos kollektív szerződéseket és a kormánnyal való közös megegyezéshez kötik a sztrájkjog gyakorlásának lehetőségét az állami fenntartású intézményekben munkát végző egészségügyi dolgozók számára. Mindkét panasz kezelése folyamatban van az ILO Szervezkedési Szabadság Bizottsága által.

 • Regionális referens kollégáik 2020-ban – a vírusjárvány ellenére is – folyamatosan álltak tagszervezeteink rendelkezésére, számos esetben láttak el a szóbeli, írásbeli és személyes tanácsadást.
 • A világjárvány következtében szükségessé váló rendkívüli jogrendben tagszervezeteink számára írásos anyagok biztosításával nyújtottunk segítséget a veszélyhelyzeti szabályok helyes értelmezésében, szakmai támogatást adtunk a civil szervezetek megváltozott helyzethez igazodó eljárásrendjének kialakítása érdekében.
 • A LIGA Szakszervezetek minden rendelkezésére álló eszközzel segítette 2020-ban is tagszervezetei érdekvédelmi munkáját. Ebben a tekintetben a koronavírus-járvány, az annak következtében bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések és a gazdasági válság nyomán az érdekvédelem és a nyomásgyakorlás eszköztára jórészt a tárgyalásos módra redukálódott, ám néhány esetben demonstrációra is sor került a munkavállalói követelések nyomatékosításaként.
 • Sikeres tárgyalásokat folytatott a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a Miskolci Vízmű Kft-nél: a vállalat a járvány okozta gazdasági nehézségekre hivatkozva a munkavállalók bérét kívánta csökkenteni, ám a tárgyalások eredményeként elállt ezirányú szándékától, a VKDSZ megvédte a munkavállalók keresetét. A konzultáció a VKDSZ elnöke és a LIGA elnöke között folyamatos volt.
 • június 5-én a Magyar Orvosok Szakszervezete aláírásgyűjtést indított, annak érdekében, hogy a kormány vonja vissza az egészségügyi dolgozók külföldi utazására vonatkozó korlátozást. A LIGA Szakszervezetek felkérte tagszervezeteit, hogy támogassák a MOSZ kezdeményezését, valamint az Érdekvédelmi fejezetben megjelölt további lépéseket is megtette.
 • október 9-én a LIGA Szakszervezetetek közleményt adott ki az egészségügyi szolgálati jogviszony törvény kapcsán, amelyben kérte, hogy a köztársasági elnök ne írja azt alá.
 • november 23-án a tartozó Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ) a LIGA Szakszervezetek közvetítésével nemzetközi segítséget kért az egészségügyi dolgozók új jogállását szabályozó törvény miatt. A MOSZ elnökségének kérésére és a MOSZ-szal való szoros együttműködésben a LIGA elnöke ismételten az Európai Szakszervezeti Szövetség (European Trade Union Confederation, ETUC) vezetőjéhez fordult, és a Szövetség támogatását kérte, hangsúlyozva, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény súlyosan aláássa a munkavállalói és szakszervezeti jogokat és ezáltal tovább csökkenti a munkavállalók érdekérvényesítési lehetőségeit. A törvény megtiltja a kollektív szerződés kötését, illetve a sztrájk jogát tovább korlátozza.

 

 

Nemzetközi tevékenység: Februártól a pandémia begyűrűzése okán napi kapcsolatban voltak nemzetközi partner szervezeteinkkel, ahol a munkavállalókat érintő válságkezelési stratégiák kerültek reflektorfénybe. Az ETUC üdvözölte az európai mentőcsomagot a SURE-t és a tagállamokat arra szólította fel, hogy gyorsítsák fel a döntéshozási mechanizmust a garanciák azonnali hozzáférhetősége és a SURE kifizetéseinek  mielőbbi elindítása érdekében,.

Az ITUC első körben a munkaegészségügy és munkabiztonság területén tett javaslatot, annak érdekében, hogy a COVID19-et minősítsék foglalkozási megbetegedésnek a nemzeti szabályozási keretek között, a hivatalos foglalkozási megbetegedések jelentési és nyilvántartási

Fentiek mellett közös sajtóközleményt adtak ki a konföderációk a közigazgatásban dolgozók egészségének védelméért, azért, hogy a kormány tegye lehetővé számukra az otthoni munkavégzést.

A LIGA Szakszervezetek a járvány kezdetétől önállóan is sürgetett munkavállalókat védő intézkedéseket, felhívva arra a figyelmet, hogy az, hogy a veszélyhelyzet alatt a munkavállalók és a munkáltatók egyeztetéseik során eltérhetnek a Munka Törvénykönyvétől, és ez nem, vagy csak részben szolgálja a dolgozók érdekeit.

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

Heti hírfolyam 5. 2021.

By |

Heti hírfolyam 5. 2021.

30+1 éve a munkavállalókért * VKDSZ

(2021. május – június VKDSZ) 5. lapszám

 

 

 

Elnökségi ülés: Május közepén a VKDSZ Elnökségi ülésén megtárgyalták a VKDSZ ügyvezetésében és adminisztrációjában történt változásokat. Az ügyvezető május 11-től megbízásos jogviszonyban dolgozik. Létrehozták az irodavezetői pozíciót, melyet Kabai Tibor lát majd el, aki a Bizalom Nyugdíjpénztár szakértője és a Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet ügyvezető elnöke is egyben. Sas Józsefné (Marika), aki a VKDSZ-nél sok-sok éve töltött be különböző fontos  pozíciókat, megbízása megszűnik, feladatait részben az irodavezető, részben pedig Ballláné Pál Anita veszi át. Munkáját ez úton is köszönjük.

A feladatmegosztásokról az Elnökség részletes tájékoztatást keretében tekintette át az intézkedések munkavégzési hatékonyságát.

 

A balatonszepezdi ingatlannal kapcsolatban megállapodtak abban, hogy egy balatonszepezdi kihelyezett elnökségi ülés keretében  – ügyvéd igénybevételével – átbeszélik a lehetőségeket, hogy a már nem létező két szakszervezet tulajdonrészét rendezni lehessen.

 

Egyebekben az elnök beszámolt  az ágazati bértárgyalások helyzetéről, ami  eddig nem túl eredményes. A szakszervezetetek 6%-os  bérfejlesztést tartanának elfogadhatónak. Eredménytelenség esetére a szakszervezetetek, közös fellépést kívánnak kidolgozni.

 

 

Az ágazati stratégia témájában tájékoztatta az Elnökséget, hogy a  megismerésére vonatkozó igényt elküldtük  a  BM-nek, az ITM-nek, és a  tárca nélküli miniszternek. A Tárca nélküli miniszter  levelében biztosította a VKDSZ-t, hogy hátrányosan nem fogja érinteni a munkavállalókat a változás. A Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatójával egyeztetett. A Nemzeti Vízművek  a vízügyi ágazatban dolgozó szakemberekkel készített egy stratégiát, mely a Kormány előtt van.  A kormányzati jóváhagyás után a VKDSZ-el részletesen megismertetik az anyagot. Lesz lehetőség a véleményezésre és egyeztetésére is.

 

 

Kihelyezett Elnökségi ülés: A VKDSZ Elnöksége május végén kihelyezett ülést tartott, a DRV Zrt. Oktatási Központjában. Az elnökségi ülés 1. napirendi pontjaként megtekintették a balatonszepezdi üdülőt, majd egy a témában jártas ügyvéd tájékoztatóját hallgatták meg és vitatták meg a helyszínen a tulajdonjogi rendezés,  további hasznosítás lehetőségeit. A VKDSZ tulajdonában lévő  ingatlan a későbbiekben alkalmas lehet üdültetési célokra is, bár jelenlegi állapotában nem használható.

Áttekintették a VKDSZ ügyvezetésében és adminisztrációjában történt változásokat és a munkamegosztás részleteit.

 

Fürjes-Gábor József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Fábián György közreműködik  az Többmunkáltatós Kollektív Szerződés ágazati kiterjesztésében, ennek érdekében a vízügyi ágazatban működő, és érdekeltséggel rendelkező szakszervezetek bevonásával szükséges  egy elfogadó nyilatkozat a munkáltatói és munkavállalói szervezetektől.  Összel a témában szakértői közreműködéssel tervezik egy kihelyezett ülés megtartását, mely segíti a kiterjesztés megfelelő előkészítését.

 

A rendezvény végén konzultáció zajlott Volencsik Zsolttal,  a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatójával is, amely során az ágazatot érintő stratégiai tervekről, illetve az idei évre vonatkozó bérmegállapodás terveiről tárgyaltak.  A Kormányzat részéről  a központi béremelésre vonatkozó javaslat elmaradt illetve dr.  Fónagy János miniszterhelyettes felszólította a feleket, hogy  helyi  szinten kezdjenek bértárgyalásokat, hivatkozással  arra, hogy a járványügyi helyzet nem azonos mértékben érintette a közszolgáltató ágazatokat. A munkahelyi szintű  egyeztetések megkezdődtek, megállapodás közeli helyzet nincs. A VKDSZ részéről minden fórumon megfogalmazódik, hogy az ágazat sajátos helyzetéből adódóan, különösen a covid járványban nyújtott teljesítményeket figyelembe véve, az ágazat valamennyi munkavállalóját egyeségesen kell kezelni a bérmegállapodások alkalmával. A tárgyalásokat követően  a sajtóban megjelenő VKDSZ nyilatkozat is erről tanúskodik, melyben fontos megállapítás a VKDSZ részéről a vírusjárványban nyújtott megkülönböztetett teljesítmény elismerése az állami bértámogatások ágazati szinten történő kiterjesztése.

 

 

Helyi bértárgyalások: A kormányzati 0 %-os ajánlat után eljutott az állami tulajdonú szakszervetekhez a bértárgyalási javaslat. Körvonalazódott egy 4 %-os alapbér emelés az idei évre vonatkozóan, sőt kilátásban volt egy 3 évre kiterjedő megállapodás is. Ez rendre 4-7-4 %-ot tartalmazott. Az egyeztetések során a VKDSZ emellett a korábbi Kormányzati kommunikációban megjelent egyösszegű SZÉP-kártya támogatás, és a járulékkedvezményekből származó megtakarításokat is igényelte, s felhívta a figyelmet az önkormányzati tulajdonú vízművek ázsiós tőkeemeléssel történő támogatásának folytatására is. Néhány egyeztetés után sikerült megállapodni ágazati szinten, melyet minden társaságnál megkötöttek, ezekben a 4-7-4 % szerepel bizonyos megkötésekkel. Az elosztás helyi részleteiről a további egyeztetések során állapodnak meg a társaságok szakszervezetei, figyelemmel a differenciálási lehetőségekre is.

 

 

VKDSZ az Indexben: A bérmegállapodásról érdeklődött az Index a VKDSZ elnökénél. Fürjes-Gábor József elmondta, hogy hosszas egyeztetések és a kollektív munkaügyi vita megkezdésének kilátásba helyezését követően az állami tulajdonú regionális vízművek vezetői és munkahelyi szakszervezetei aláírták a hároméves béremelési keretmegállapodást. A közel hatezer dolgozó jövedelmi helyzetét érintő megállapodás előkészítésében, az egyeztetések koordinálásában részt vett a Nemzeti Vízművek Zrt. is.

A megállapodást a szakszervezetek közös egyetértésben, kompromisszumos javaslatokat követően, konszenzus alapján fogadták el. A közszolgáltató cégeknél reprezentatív szakszervezetek egyébként eredetileg hatszázalékos, januárig visszamenőleg érvényes béremelést követeltek.

A keretmegállapodás kitér a járulékváltozásokból adódó bérköltségek felhasználásának, valamint a béren kívüli juttatások egyösszegű kifizetésének a lehetőségére is. Ez a félszázalékos szociális hozzájárulási adócsökkentésből és a szakképzési hozzájárulás kivezetéséből adódó megtakarítások kifizethetőségére vonatkozik.  A szakszervezetek szerint azonban továbbra is fontos az önkormányzati tulajdonú cégek munkavállalói esetében – különösen ahol erre nincs fedezet –, hogy az ebben az évben alkalmazott ázsiós tőketámogatások biztosítsák a további béremelések lehetőségét.

 

Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet : A Nyugdíjas Szövetkezet májusban tartotta meg éves közgyűlését, ahol értékelte a Szövetkezet 2020.-ban elért eredményeit, egyben elfogadta az erről szóló éves pénzügyi beszámolót. Kabai Tibor ügyvezető elnök szerint eredményes évet zártak, az évet  lassú, de folyamatos növekedés jellemezte létszámban és árbevételben egyaránt. A Szövetkezet taglétszáma jelenleg 107 fő, ebből aktív dolgozóként 68 főt.

A tagok zömmel fizikai foglalkozásúak (karbantartó, raktáros, gépkezelő, villanyszerelő, hálózati ellenőr, laboráns, stb.) illetve adminisztratív munkát látnak el (ügyfélszolgálatos, biztonság technikus, gondnok, számla-ellenőr, stb.) A Szövetkezetnél előforduló legkisebb (részmunkaidős) havibér bruttó 55 eFt, a legnagyobb bruttó 620 eFt volt. A járvány a gazdálkodást alapvetően nem befolyásolta.

Kiépítették a nyugdíjas mérnökök, szakértők jelenleg 33 főből álló adatbázisát is. Az elérendő cél érdekében továbbra is szoros kapcsolatot tartanak több szervezettel, Mérnöki Kamara álláshirdetései között rendszeresen fizetett hirdetést adtunk fel a vízügyi mérnöki nyugdíjas állásokra vonatkozóan.

 

Az uszodák, fürdők részére kölcsönözhető nyugdíjas munkaerőre vonatkozóan is egy adatbázist hoztak létre., de a járvány miatt ez a projekt teljes mértékben leállt, illetve szünetel.

 

Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár:  Május végén  a Zoom segítségével online tartotta meg éves közgyűlését a VKDSZ alapította Nyugdíjpénztár. Török László igazgató tanács elnöke számolt be a rendezvényről. Elfogadták a  2020. évi éves pénztári beszámoló jelentést, az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság beszámolóit valamint a könyvvizsgáló jelentését.  Meghallgatták a Vagyonkezelői tájékoztatót  a 2020. évi piaci folyamatokról, megállapították a tisztségviselők tiszteletdíját és döntöttek a tartalékok közötti átcsoportosításról, elfogadták a pénztár 2022-24 pénzügyi tervét, módosították az Alapszabályt és egy új Igazgató tanácsi tagot választottak, György Attila, a VKDSZ alelnöke személyében.  

 

A 2019. év kiváló hozamai és eredményeit követően 2020. évben a koronavírus járvány rendkívüli helyzetet eredményezett, az I. negyedév végén megérintette a világgazdaságot is, jelentős zuhanásba taszítva a tőzsdéket. A IV. negyedév, nem várt fellendülést hozott a tőzsdéken, kedvező irányba fordítva az addig negatív trendet, a kedvező folyamatok eredményeként pedig meghozta a várva várt pozitív hozamokat. A Nyugdíjpénztár taglétszáma több,  mint 8 és félezer fő, melyből aktív fizető közel 6000 tag.  az egyéni számlák átlagos értéke 1 244 e Ft.

A tíz éves hozamráta a különböző portfóliókban 5,43 és 6,5 %, míg a 15 éves 6,05 és  7, 48 % között változott.  A tagdíj 10 éve 5 000.- Ft/hó, mely 2022-től 6 000 Ft lesz.

A pénztárak működési költségei közötti összehasonlítást szolgálja a 2019 évtől bevezetett teljes költség mutató ( TKM ) , amely mutatószám tekintetében pénztárunk az MNB összehasonlító adatai alapján  legalacsonyabb működési költséghányaddal rendelkezők közé tartozik.

 

Sajnos, pénztárunk tagsága ütemesen öregszik, a korösszetétel alakulása kedvezőtlen. Hiányoznak a fiatalok, a 20-35 éves korosztály, noha nekik érné meg leginkább a pénztáron keresztül történő megtakarítás. A Bizalom más pénztárakkal szemben legfőbb erénye, hogy a pénztár vezető testületeibe a tagokat a pénztártagok közvetlenül saját kollégáik közül jelölik, tevékenységük átlátható és ellenőrizhető, közvetlen és rugalmas kapcsolatrendszert eredményez.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

Heti hírfolyam 4. 2021.

By |

Május elseje: Köszöntjük szakszervezeti tagjainkat és valamennyi munkavállalót a munkások ünnepe alkalmából!

 

Víziközmű és Fürdőágazati ÁPB: Az ágazati párbeszéd bizottságok (a középszintű szociális párbeszéd fórumai) 5 éves mandátummal rendelkeznek, mely a Víziközmű ÁPB esetében az idén júniusban lejár. Elkezdtük az újjáalakítás folyamatát, feltöltöttük a megfelelő internetes felületre az összegyűjtött adatokat. A fürdők területén sajnos kevés szervezettel rendelkezünk, de kezdeményeztük a Szakágazati Párbeszéd Bizottság újjáalakítását.

 

Mindegyik „vizes” tagszervezetünk közelében működik fürdő, uszoda, ahol nincs tagunk vagy szervezetünk. Kérünk mindenkit, ha van ismerőse, barátja ezekben az intézményekben ismertesse meg a VKDSZ-szel és a szakszervezeti mozgalommal! Lépjenek tagjaink sorába, mert együtt erősebbek vagyunk!

Kollektív szerződések regisztrációja: Mint fentebb írtuk az idei év közepén lejár az ÁPB-k öt éves mandátuma, s újra kell indítani a regisztrációs eljárást. Az újra alakulás egyik fontos kritériuma mind a viziközmű-, mind pedig a fürdő ágazatban, hogy a kollektív szerződések regisztrációja megtörténjék, illetve az üzemi tanácsi választások eredményeit is le kell adni. Ez munkaadói feladat, de célszerű mindenkinek leellenőriznie, hogy a sajátja esetében ez megtörtént-e. A http://mkir.gov.hu/ksznyilv.htm   linkre kattintva, a megjelenő ablakban bal oldalon ki kell választani a legördülő sávban, hogy Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság és lehozza az eredményt az „Eredménylista megjelenítés” gombra kattintva megjelenik 66 db. Ebben kell ellenőrizni, hogy a saját benne van-e és aktuális-e. Emellett a VKDSZ is áttekinti a listát, segítve a tagszervezeteket annak aktualizálásában.

Miskolci fürdők: A MIVÍZ Kft. Munkahelyi Szakszervezetéhez tartoznak a Miskolc Fürdők Kft. munkavállalói. Orosz József Zsolt szakszervezeti elnök egyeztetett a Miskolc Holding vezérigazgatójával, Dukai Zoltánnal a Miskolc Fürdők Kft.-vel kapcsolatos aktuális történésekről. Sajnos a Fürdők bevétele 2020 novembere óta “0” Ft. A Kormányzat által biztosított támogatás nélkül a társaság már csődközeli állapotba lenne. A tulajdonosi döntést követően, a 700 millió Ft.-os támogatás nagy részét működési költségekre fordították.(bérek, rezsiköltségek, stb.).

 

Mivel a bértámogatás május hónapban még lehívható, ezért a társaság minden állásidőn tartózkodó munkavállalója, május 1.-től vissza lett rendelve 100 % munkabérrel. A 25 %.-os bércsökkentést is visszavonják. Az újra munkába állók, létszáma ami kb. 60 fő, de ez még nem biztosítja az optimális működést.

Jelenleg a főmérnöki, a főmérnök helyettesi, és emellett több fizikai munkakörre is keresnek új kollégákat.  A nyitási terv megvan, május közepe-június eleje a fürdők egyidejű nyitásának céldátuma.

Felek megállapodtak, hogy mintegy másfél hét múlva ismét tárgyalnak a bérezési, cafeteria kérdéseiben is.

Stratégiai intézkedések: Az év elejével létrejött Nemzeti Vízművek Zrt. egyik fő feladata, hogy az állami tulajdonú vízművek tekintetében megindítsa a hatékonyságnövelési és ezzel a szolgáltatás színvonalát is emelő átszervezéseket. A stratégia kidolgozása megtörtént, mely a nyár elején kerül kormány elé. Fürjes-Gábor József, a VKDSZ elnöke április végén találkozott a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatójával, Volencsik Zsolttal, hogy megismerje a tervezett intézkedések munkavállalókat érintő részleteit. A vezérigazgató megerősítette, hogy a hatékonyság javítása során a munkavállalók megtartása fontos cél, s a működési, szolgáltatási színvonal emelésének fontosabb eszközei a kereskedelmi, műszaki, ügyviteli és beszerzési feladatok egységesebb és hatékonyabb működtetésének kialakítása. A megbeszélések a későbbiekben szélesebb körben is folytatódnak.

Országos Választmányi ülés: Március utolsó napján az ülés új formában, Zoom-on keresztül, elektronikus úton zajlott. Esőként elfogadták az elmúlt évről szóló tevékenységi beszámolót, mely két formában, egy rövid és egy részletesebb verzióban készült.  Ezután VKDSZ 2020. éves mérleg beszámolója és a hozzá tartozó szöveges kiegészítést került napirendre. Az évet részben takarékosan, részben pedig a járvány miatt programok elmaradásával zárták, így a tervezett költségek alatt maradt az egyenleg. Megvitatták az idei évi költségvetési terveket és a munkaprogramot. Fürjes-Gábor József elnök szerint a legkiemeltebbek az ágazati stratégiával kapcsolatos megbeszélések lesznek, de az ÁKSZ kiterjesztése is folyamatban van, ami szintén fontos feladat lesz az idén. A szakszervezet részéről megvan a szükséges, 50 % feletti lefedettség, a munkáltatókkal kell kezdeni tárgyalásokat. Ha a pandémia engedi, az idei évben a Víziközmű ÁPB támogatásból szakmai képzési programot is lehet majd finanszírozni.

Ezután az idei évi   „Szakszervezeti Munkáért” kitüntetésekről  döntöttek. A Kitüntetési szabályzat szerint 10 fő elismerésére lett volna lehetőség, de mind a 11 fő felterjesztett vita nélkül megkapta a támogatást. Az „Év szakszervezeti vezetője” kitüntetésről az Elnökség döntött, az idén Ölveti Lászlóné Tündit érte a megtiszteltetés. (Lásd honlapunkon a HH különszámát!)

 

Egyebek napirendben a résztvevők a helyi pandémiás-intézkedésekről és a bérhelyzetről adtak tájékoztatást. Általában meg volta elégedve a pandémiás intézkedésekkel, bár voltak kritikai hangok is. Fölmerült, hogy sok helyen mérték fel az oltakozási szándékot és emelték ki a kulcsmunkakörben dolgozókat, mint az elsőként beoltandókat. Jellemzően 4 % körüli béremeléssel számoltak a cégeknél. Több helyen ezt már végre is hajtották. Vannak, ahol még nem kezdődtek meg a tárgyalások, s vannak, ahol csak a második félévben szándékoznak bért emelni. Sőt akadt, ahol az első 5 %-ot már végre is hajtották és a másodikat a második félévre tervezik. Sajnos 0 %-os ajánlat is érkezett a munkahelyi szakszervezetekhez, igaz 10 %-os emelés is történt. Több társaságnál a cafeteriát emelték.

Bánkuti Irén a VKDSZ Oktatási és Szociális Alapítványa támogatását kérte az 1 %-os felajánlásokkal, mert lassan elfogy a pénzük, s nem tudják az ágazat diákjait támogatni.

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete: A BDDSZ egy újszerű eszköz bevetésével,  az aHang ingyenes internetes platform segítségével 10 nap alatt közel 16 ezer aláírást gyűjtött össze. A kezdeményzés a szociális ágazatban dolgozó 84 ezer foglalkoztatott 30%-os béremelésének támogatására  indult és a SzabadaHangon valamint személyes aláírásgyűjtés segítségével lehetett támogatni. Azonnali, valós érdekegyeztetést a bölcsődei, gyermekvédelmi és a szociális ágazatban dolgozók bérrendezéséért! – volt a szlogen. Vágül a szakszervezet képviselői átadták az aláírók listáját és a követeléseiket Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter részére az EMMI-ben. Gratulálunk és sikeres akciót kívánunk a BDDSZ-nek!

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

VKDSZ „Kitüntetettjeink” különszám

By |

„A legnagyobb örömöm abból fakad, ha a csapatommal együtt dolgozhatok, nem pedig magából a munkából.”

John C. Maxwell

 

A covid-járvány miatt az idei évben is csak remélhetjük, hogy a márciusra tervezett ünnepélyes Víz világnapi ülés és díjátadás ha később is, de megtörténik. A VKDSZ által adományozott kitüntetést, elismerő oklevelet és pénzjutalmat a díjazottak számára lesz alkalmunk átani, s ekkor pótolhatjuk az elmúlt évben kitüntetettek személyes köszöntését is.

 

Jelen különszámnak egyik célja, hogy a kollégák minél nagyobb számban megismerhessék azokat, akikre büszkék vagyunk, s akik példaképein lehetnek.

 

A  Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége  IV. kongresszusa a vízügyi közszolgáltatás területén a szakszervezeti érdekvédelmi, – képviseleti munkában végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából „Szakszervezeti munkáért” kitüntetésről döntött. Zsíros Sándor nyugállományba vonult VKDSZ titkár pedig 2009-ben egy új kitüntetési formát „Az év szakszervezeti vezetője” elismerést alapított. Kezdeményezése alapján ezt az elismerést – az éves kitüntetési kereten felül – az a szakszervezeti vezető kapja, aki az adott évben kiemelkedő szakszervezeti munkát végzett vagy eddigi munkája alapján arra érdemes.

 

A VKDSZ Elnökség  előterjesztése alapján,  a VKDSZ Országos  Választmányának döntése  értelmében, Szövetségünk 2021. évben is „Szakszervezeti munkáért”  kitüntetéseket és az „Év szakszervezeti vezetője” kitüntetést adományozott a legméltóbb Kollégáinknak. Ezek mindegyike hosszú évek kitartó és eredményes munkájának elismerését jelenti.  Mint mondani szokták – egy élet munkáját dicséri.

 

 

„Szakszervezeti munkáért” kitüntetésben részesült:

A VKDSZ Elnöksége javaslatára: 

Andrasek Csaba 

Titkár, technológiai üzemvezető helyettes

 

 

Andrasek Csaba, gépésztechnikus, 1994 óta –  27 éve – dolgozik a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-nél.  2004-ig gépész beosztásban,  majd  mostanáig Technológiai üzemvezető helyettesként. 30 fős műszaki csapatot irányít, melynek feladata a fürdő  működésének biztosítása.

 

Belépése óta szakszervezeti tag.  A Harkány Gyógyfürdő Zrt Munkahelyi Szakszervezetében 2000-ben a technológiai rész bizalmi feladataira választották meg. 2010-ben lett társelnöknek megválasztva, majd 2018-tól  titkárként dolgozik.

 

Kiváló szervező munkájának köszönhetően a  fürdő munkavállalóinak mintegy 60-70%-a  szakszervezeti tag. Egy jól működő bizalmi testület és elnökség dolgozik a tagság ügyes – bajos dolgainak intézésében. A vírus-járvány nagyon nehéz helyzetekbe sodorta a munkavállalókat, de ebben az időszakban is igyekezett tagtársai érdekeit képviselni, a lehetőségekhez képest a legjobb megoldásokat megtalálni.

 

A VKDSZ Elnöksége javaslatára: 

Balázs Árpád 

Titkár, műszaki ügyintéző

 

 

Első munkahelyén a Veszprém Megyei Tanácsi Építőipari Vállalatnál 1976-ban lett szakszervezeti tag. Két év múlva a Munkaügyi Osztályhoz tartozó Gandnoksági dolgozóknak lett a szakszervezeti bizalmija. 1983. októberében került a jelenlegi munkahelyére az akkori Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Vállalathoz, a mai jogutód BAKONYKARSZT Zrt.-hez.

Dolgozott mechanikai műszerészként, anyagellátóként, majd raktárvezetőként. Jelenleg műszaki ügyintézőként tárgyi eszköz gazdálkodási feladatok lát el. Közbeszerzési referensi végzettséget is szerzett, mellyel a beszerzési eljárásokban is részt tud vállalni. Munkáját önállóan, lelkiismeretesen és pontosan végzi, a feladat elvégzéshez való hozzáállása a társaság iránti magas fokú elkötelezettséget tükrözi.

 

1983-tól tagja lett a vállalat szakszervezetének, mely akkor még a HVDSZ tagja volt. 2009.-ben kereste meg a szakszervezet (Bakonykarszt Munkahelyi Szakszervezet), hogy vállalja el az elnöki tisztséget, majd 2013.-tól töltötte be a titkári funkciót. Ezekben a poziciókban igyekezett képviselni a részvénytársaság dolgozóinak érdekeit. Talán a társaságuk legnehezebb gazdasági időszaka volt az elmúlt 8 év a rezsicsökkentés, vezetékadó és a többi megemelt adó és járulék bevezetésével. De így is sikerült béremeléseket elérni. Megőrizték a cafetéria juttatásokat és minden évben tudott a Társaság jutalmat fizetni a dolgozóinak.

 

2017-ben Emberséges és kollégáit tisztelő hozzáállása, valamint szakmai ismerete alapján érdemelte ki a BAKONYKARSZTÉRT érdeméremmel kitüntetést. Emellett az eddigi vízműves munkásságát a MAVÍZ is elismerte 2015. évben a Vízügyi munkáért kitűntetéssel.

Nős, felesége nyelvtanár. Két gyermeke van Attila és Eszter. Hobbija a kertészkedés, szereti a zenét, az utazást és a sportot.

 

 

A VKDSZ Elnöksége javaslatára:

Miron Gergő 

Titkár, csatornahálózati üzemvezető helyettes

 

Miron Gergő a Debreceni Vízmű Zrt. Csatornahálózati Üzemvezető helyettese, művezető.

1997 óta dolgozik a Debreceni Vízmű Zrt.-nél, 2009-től szakmai munkája mellett az Debreceni Vízmű Zrt. Munkahelyi Szakszervezetének titkára lett és a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének Országos Választmányába is ekkor került be.

A Bér és-érdekegyeztető csoport tagjaként rendszeresen részt vesz a helyi bértárgyalásokon. Több évig volt a Bizalom Ágazati nyugdíjpénztár küldötte. A vállalati Minőség és Környezetirányítási rendszerének bevezetésében és folyamatos auditálásában belső auditorként vett részt. Érdekképviseleti munkájával segíti munkatársait, számíthatnak rá.

 

A VKDSZ Elnöksége javaslatára:

Szikra Zsolt 

Titkár, logisztikai csoportvezető

Szikra Zsolt 1990-ben lépett be a Fővárosi Fürdőigazgatósághoz mai nevén Budapest Gyógyfürdői Zrt.-hez. Jelenleg Logisztikai csoportvezető.  2015-ben és 2018-ban a munkáltatótól kiváló dolgozói elismerésben részesült. Belépésétől kezdve szakszervezeti tag. Bükszegi Csabával majd Sallai Lajossal együtt próbálták a dolgozók érdekeit védeni, a Szakszervezeten segítségével az adott helyzetből a legjobbat kihozni.

2013 óta az Üzemi Tanács Elnöke. 2016-ban választották meg a Szakszervezet titkárának. Azóta mindkét pozíciót betölti.

A VKDSZ fürdőágazati alelnöke. Higgadt, kiegyensúlyozott véleményével irányadó, átgondolt javaslatait mindig érdemes elfogadni. Zsolt az ágazat ügyeiben mindig aktívan bekapcsolódik,  a legmagasabb fórumig is elmegy, hogy a munkavállalók érdekeit képviselje. Különösen fontos volt ez most a covid-járvány idején.

 

Az Alföldvíz Szakszervezet javaslatára: 

Dénes Sándor

  Szakszervezeti csoport bizalmi, mérnök

 

 

2008-tól dolgozik az ágazatban. 2016-tól a Szakszervezet tagja. Sanyi szakszervezetük agilis fiatal szakszervezeti csoport bizalmija. Az Alföldvíz Zrt-nél a  Közműfejlesztési Osztály rekonstrukciós csoportjában dolgozik mérnökként.

Az érdekképviseleti munkában aktív, lehet rá számítani az információk továbbításában, a szakszervezeti csomagok kijuttatásában, üdülés szervezésében. A Békéscsabai és Budai várba szervezett demonstrációkon is az első sorokban volt, példát mutatva a kollegáinak. Nyelvtudása és jó kapcsolatteremtő képessége miatt a LIGA szervezésében külföldi fórumon is képviselte ágazatunkat a szervezők nagy megelégedésére.

Sanyi mindig részletesen tájékozódik az új információkról, és azokat minden érintett kollegájának pontosan átadja a közösség érdekeit szolgálva.  Szakszervezetünk értékes és hasznos tagja.

 

A Hajdú-Bihari Vízügyi Dolgozók Független Szakszervezete  javaslatára:

Karácson Sándor

Elnök, üzemirányító

 

Karácson Sándor  1979-tól 42 éve vízműves, 42 éve szakszervezeti tag. Igazi veterán. Fiatalon, 19 évesen került kapcsolatba a vizes szakmával. Mint jó diák végig járta a szakma és az élet iskoláját a sok öreg szaki mellett. Jelenleg üzemirányítóként dolgozik a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Püspökladányi üzemmérnökségén.

Évtizedek óta töretlen szorgalommal végzi feladatait a térség szennyvíztelepein. Ugyanilyen töretlen szorgalommal végezte a  közösségi tevékenységeit is. Mozgalmi pályafutását szakszervezeti bizalmiként kezdte. Már akkor is nagy terület tartozott hozzá, de az integráció első lépcsőjében ugrásszerűen megnőtt a szakszervezeti csoportjának létszáma. 2009-ben elsöprő többséggel Üzemi Tanács Elnöknek választották a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-nél. Aztán újabb integráció után is  maradt alapszervezete mellett, s a tisztújításkor elnyerte a szakszervezeti bizottság elnöke címet. Több, mint 10 évig erősítette csapatunkat. Minden közösségi rendezvény aktív részese volt. ( a barack pálinkája messze földön híres! ).

Aztán a 2021. évi tisztújító bizalmi testületi ülésen bejelentette, hogy megfáradt, szeretné, ha egy fiatalabb kolleganő (Aranka) látná el a feladatokat a továbbiakban. Kérését tiszteletben tartották.  A bizalmi testülete a több, mint 40 éves szakszervezeti munkájának elismeréseként javasolja a VKDSZ kitüntetésére.

 

               Az FCSM Zrt. Munkahelyi Szakszervezete javaslatára:

Csiszár Zoltán 

Főbizalmi, MSz elnök helyettes, csatornamű gépész

 

 

Csiszár Zoltán 1993 óta dolgozik az FCSM-nél és azóta a szakszervezet lelkes tagja.  A Ferencvárosi Szivattyú telepen kezdte meg a pályafutását a cégnél, mint csatornamű gépész. Jelenleg a Kerepesi úti telepen, ill. városszerte végzi a munkáját az automata átemelőknél.

1995-től a Távfelügyeleti csoport bizalmija, 2017-től az Átemelő Telepek Igazgatóságának főbizalmija. 2001. novembere óta tagja az Üzemi Tanácsnak, 2004. decemberétől pedig  mint  elnök irányítja az üzemi tanács életét. 2018 áprilisában választották meg a munkahelyi szakszervezet elnök helyettesének. Célja a munkatársak, szakszervezeti tagok érdekeinek képviselete, korrekt kapcsolat kialakítása a Szakszervezet, az Üzemi Tanács, valamint Társaság vezetése között.

Nyitott a munkavállalókat érintő kérdésekben, problémákkal, megpróbálja a legjobb tudása szerint orvosolni azokat, ill. továbbítja a Munkáltató felé. Az Üzemi Tanács elnökeként kivívta a kollégák, de a cégvezetés elismerését is. Két fiúgyermek apukája.

 

A Szegedi Vízmű SZB javaslatára: 

Péter Zsanett 

Szegedi Vízmű SZB Felügyelő Bizottság tagja, értékesítési előadó

 

 

Péter Zsanett több mint 20 éve érkezett munkavállalónak a Szegedi Vízműhöz, a „Vizes Család”-ba. Szinte azonnal a helyi érdekképviselet tagja is lett.  Az évek során precízen, elkötelezetten látta el munkaköreit többek között értékesítési előadó és vízdíjszámlázó feladatait is.

 

Szeret csapatban dolgozni. Munkatársai jó közösségi embert ismerhettek meg benne. Empátiája és kollegialitása hamar kitűnt, egyenes kiállása bizalmiként is jellemző volt. Megbízható segítséget nyújtott a különböző rendezvényeinkhez és személyesen is példamutatóan cselekedett.

 

Zsani szeretett jelensége, higgadtsága megnyugtató része lett a környezetének. Több éven keresztül a szakszervezet gazdálkodásának ellenőrzési feladatait látta el. Jelenleg a megújult Szegedi Vízmű SZB Felügyelő Bizottság tagja.   2021 évben szakszervezeti tagsága a jubileumi 20. évet érte el. Zsanett a VKDSZ elismerésében eddig nem részesült.

 

Az ÉRV Zrt. VKDSZ Munkahelyi Szakszervezete javaslatára:

Kántor Dénes

Területi szakszervezeti képviselő, nyugdíjas

 

Kántor Dénes az Ózdi Szolgáltatási Üzem dolgozója volt, ma már nyugdíjas, aki pályafutása során megannyi fejlesztés végrehajtásában elévülhetetlen érdemeket szerzett, és a Kollégáival együtt az üzemben Ievő modern technológiákat vezetett be, Az Ózdi Csapat ÉRV-s integrációjának egyik kiemelkedő támogatója volt, és szakmai munkája mellett felvállalta a közösség érdekeinek magas szintű képviseletét is.

Közéleti szerepe nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a jogutód szervezet szakmai. iránymutatásai, elvárásai rövid idón belül megértésre kerültek a munkavállalók részéről, ezáltal az Ózdi Vízmü Kft, ma már az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt, meghatározó szervezeti egysége

Munkavégzésével összefüggésben sokat tanulhattak tőle kollégái: szem életmódjában, precizitásában, előre gondolkodásában, az emberekről való gondoskodásban,

A Kollégái által használt beceneve is sokatmondó, úgy nevezték egymásközt, hogy APA . Szigorú volt, amikor arra volt szükség. ugyanakkor mindig kiállt az irányítása alatt dolgozó munkatársaiért. Tanított, fegyelmezett, irányítotti képviselt,

Több évtizeden keresztül volt szakszervezeti képvisełő, amelyet vezetői munkakörével mindig össze tudott egyeztetni. Vallotta, hogy csak együtt, csapatként lehetünk eredményesek, mind a munkában, mind az érdekképviseletben.

 

Délzalai Vízmű Független Szakszervezete javaslatára:

Nagyné Ifka Katalin

Elnök, műszaki adminisztrátor

 

A Részvénytársaság jogelődjénél, a Délzalai Víz- Csatornamű és Fürdő Vállalatnál, 1985. április 23-án létesített munkaviszonyt. A Társaságnál eltöltött 36 év során több munkakör betöltésére tartották felettesei alkalmasnak, ahol legjobb képességei szerint látta el a rábízott feladatokat. Jelenleg a Zrt. szolgáltatási területei elosztását követően a Központi (Nagykanizsai Régió) vízellátási üzemvezetőség műszaki adminisztrátora.

Munkaköri leírásának megfelelően az ivóvíz szolgáltatással összefüggő, szinte minden feladatot lelkiismeretesen végez (ügyfélszolgálat, vízmérőcsere nyilvántartás, hibabejelentés, munkavállalókkal kapcsolatos minden tevékenység).

A Zrt.  jogelődjénél működő szakszervezetbe elhelyezkedését követően azonnal belépett. Jelenleg a Délzalai Vízmű Független Szakszervezete Elnöke, amely tisztséget 6 éve tölti be.

Társaságunk 103 településen szolgáltat ivóvizet, valamint 67 településen csatornaszolgáltatást végez, így munkavállalóink illetve szakszervezeti tagjaink szétszórtan tevékenykednek területünkön. Munkavállalóink kb. 40%-a szakszervezeti tag.

Társaságunknál 1995. évtől működik Üzemi Tanács, amelynek Nagyné Ifka Katalin 15 éve tagja. Szakszervezeti és egyéb munkáját a legnagyobb precizitással látja el. Valamennyi munkatárssal jó viszonyt ápol, segítőkész. A Cég menedzsmentjével tárgyilagos, a GT szerinti elvárásoknak megfelelően látja le feladatait. A „mai világban” egyre nehezebb olyan kollégát, kolléganőt találni, aki ez mellett társadalmi, szakszervezeti, üzemi tanácsi, stb. feladatokat is hajlandó ellátni. Kollektív szerződés, üzemi megállapodás megkötése oly módon, hogy az a munkaadónak és a munkavállalónak is elfogadható legyen.

 

VKDSZ DRV Zrt. Munkahelyi Szakszervezete javaslatára: 

Szirmai János   

Szakszervezeti Főbizalmi, MSZ Választmányi tag, vízmű gépész

 

 

Szirmai János vizes ágazatba történő munkába lépésével egy időben lett tagja a DRV Zrt Munkahelyi Szakszervezetének. Már 42 éve a társaságnál dolgozik fizikai munkaköröket betöltve. Előbb, mint nehézgépkezelő, hibaelhárító, jelenleg vízmű gépész munkakörben.

Munkatársai 1996-ban bizalminak választották, majd 2009-töl a Barcsi Üzemvezetőség főbizalmija, és az MSZ Választmány tagja. Munkahelyi beosztása révén munkatársaival közvetlen napi kapcsolatban áll, a tagság észrevételei alapján határozza meg álláspontját, melyet következetesen képvisel. Munkáját precizitás, segítőkészség, lelkiismeretesség jellemzi. Betöltött tisztségeiben hosszú évek óta becsülettel végzi az általa képviselt terület érdekvédelmi feladatait, harcos, és aktív tagja szakszervezetünk vezető testületének. Javaslataival elősegíti szakszervezetünk tevékenységének helyi és társasági szintű érvényesülését.

Munkahelyi szakszervezetünk kiemelkedőnek értékeli az érdekképviselet terén végzett munkáját, és érdemesnek tartja a VKDSZ Szövetség által alapított Szakszervezeti Munkáért” kitüntetésre.

 

Az „Év szakszervezeti vezetője” kitüntetésre jelölés:

 

A VKDSZ Kitüntetési Szabályzatában Zsíros Sándor Titkár által alapított elismerés minden évben odaítélésre került. Eredeti  szabályok szerint az Elnök kizárólagos előterjesztése alapján került eldöntésre a kitüntetésre javasolt személy, ma az Elnök személyi  javaslata az Elnökség elé kerül jóváhagyásra. Az Év szakszervezeti kitüntetésre jogosult személy kiválasztásánál, nem egy adott év kiemelkedő teljesítménye, hanem az addigi életpályája, kritikusabb helyzetekben nyújtott tevékenysége, közéleti szerepe mellett vállalt gazdasági munkájában történő különleges feladatok ellátása kerül mérlegelésre.

 

Fürjes-Gábor József javaslatára:

Ölveti Lászlóné

titkár, ivóvíz analitikai csoportvezető

 

 

Ez alkalommal   javasolt szakszervezeti vezető  Ölveti Lászlóné (Tünde). Az elmúlt években többször megfogalmazódott a személyét érintő kitüntetési javaslat, amelyet mint döntésben érintett személy magát hátrébb sorolva, más arra érdemes életpályát lezáró szakszervezeti vezetőknek javasolt odaítélni.

 

Tünde az elmúlt években viszonylag rövid idő alatt

 • végig vitt egy önkormányzati, állami szervezeti integrációt,
 • kialakította a munkaügyi kapcsolatok egy Társaságon belüli két szakszervezet korrekt együttműködésének az intézményét, szorosan az Üzemi Tanács fórum rendszerével,
 • a Társaságnál betöltött gazdasági feladatai között kiemelkedő és magas szintű szakmaisággal közreműködött az akkreditált laboratórium kialakításában, az ehhez tartozó migrációs feladatokban.

 

Kollégái az alábbi gondolatokkal méltatják Ölveti Lászlónét:

 

Ölveti Lászlóné, Tündi 2006-ban kezdte meg munkáját a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.  Laboratóriumában. Mindig is kitűnt a kollektívából kedves, mosolygós személyiségével. Alázata a munka iránt, nagy teherbírása csak még kedveltebbé tette a munkatársai körében.

 

Amikor bekapcsolódott a szakszervezeti munkába, jó ötleteivel, újítani vágyásával felpezsdítette az életet a vízmű falain belül, de nem túlzok, ha azt mondom, hogy megyeszerte. Fél év szakszervezeti tagság után 2010. június 21-én a Szakszervezeti Bizottság Elnökévé választották, majd négy hónap múlva Titkár lett.  Azóta is töretlen a sikere, immár a harmadik ciklusát kezdte, mint SzB titkár. Kitartása, hozzáértése nagyban hozzájárult az integráció sikeres megvalósításához is. A tagság emiatt is ragaszkodik az általa képviselt alapszervezethez és az ő személyéhez.

 

A megbeszéléseken, tárgyalásokon céltudatosan, lényegre törően és határozottan képviseli a munkavállalók érdekeit. Példásan helytáll, megmond, megkér, megszervez, meghallgat, elintéz, felhív, összefog, megtárgyal, bátorít, igazi vezetője a szakszervezetünknek.

 

A dolgozók, és nem csak a szakszervezet tagjai ügyes-bajos dolgaikkal fordulhatnak és fordulnak is hozzá, mindig nyitva áll mindenki előtt az irodájának az ajtaja. Ahol tud, segít. Azt hiszem, ez az egyik rá legjellemzőbb mondat. Soha nem a kifogást, hanem a megoldást keresi, többek között ezért is szeretek vele együtt dolgozni.

 

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége nevében gratulálunk minden kedves Kolléganőnek, Kollégának!

 

Gratulálunk, mert különösen ezekben a nehéz időkben embert próbáló az érdekvédelmi munka. Manapság semmi sem kedvez azoknak, akik mások érdekében, másokat segítve munkálkodnak. A sikerek és a kudarcok között néha kell a megerősítés, hogy érdemes szakszervezeti vezetőnek lenni! Egyik ilyen pillanat az, amikor elismerik a hosszan tartó és fáradságos munkát, s talán az is emeli az ünnep fényét, hogy egy országos szervezet nyújtja ki gratuláló kezét!

 

Vigyázzunk egymásra, családjaink egészségére!

 

Barátsággal:

 

      Ádám Róbert János                                                                    Fürjes-Gábor József

Ügyvezető                                                                                                Elnök

 

 

 

Read more »

Heti hírfolyam 3. 2021.

By |

Víz világnapja: Az idei évben is a covid-járvány miatt csak elektronikusan tarthatjuk meg a Víz világnapi ünnepünket, akár csak tavaly. De ez nem vonhat le értékéből. A VKDSZ vezetése ezúton is köszönt minden kedves kolléganőt és kollégát az ágazatban. Vigyázzatok magatokra és egymásra, hogy a szolgáltatás biztosítása mellett az egészségetek is megmaradjon! Jó egészséget, jó munkát és szép ünnepet kívánunk.

 

 

Fürdőágazat: Az ágazat helyzete nem javult az új esztendőben sem. Ugyan az új ágazati  bértámogatási programban már előre is lehet igényelni a támogatást, mégis a fürdők nagy részénél az 50 %-os önerő biztosítása is kigazdálkodhatatlan. A Magyar Fürdőszövetséggel is egyeztetve Varga Mihály pénzügyminiszterhez és Guller Zoltánhoz a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójához is fordultunk levelünkkel, melyben felhívtuk a figyelmet az ágazat kilátástalan helyzetére és kértük a fürdő újra nyitási akcióterv támogatását, a bértámogatások időtartamának meghosszabbításával, a támogatás intenzitásának növelését 75-100 %-os mértékre.

 

Bízunk abban, hogy leveleink erősítik a témában aktív munkaadói szövetséget és segítenek minden munkavállalót.

 

 

Miskolci Fürdők: Az Észak-Magyarország című lapban cikk jelent meg, melyben a VKDSZ beavatkozását elemzik a fürdőben 0 Ft-os jövedelem mellett állásidőbe helyezett munkavállalók kapcsán. Bár a sajtón keresztül közvetetten megszólította a VKDSZ a munkavállalókat, ez ideig visszajelzés nem érkezett. Ennek ellenére is folytak  tárgyalások a Holding, a város és a cég vezetésével is.

 

ÁPB elszámolás, megújítás: Az Ágazati Párbeszéd Bizottság kereteiben nyert támogatást az EPSU (Európai Közszolgáltatási Szakszervezetek Szövetsége) tagdíjának befizetésére fordítottuk, s a szükséges elszámolási dokumentációt leadtuk az ITM (Innovációs és Technológiai Minisztérium) felé. A programokra szánt támogatást a vírus-helyzet miatt nem tudtuk felhasználni, az visszautalásra került.

 

Az idei év közepén lejár az ÁPB-k öt éves mandátuma, s újra kell indítani a regisztrációs eljárást. Az újra alakulás egyik fontos kritériuma mind a viziközmű-, mind pedig a fürdő ágazatban, hogy a kollektív szerződések regisztrációja megtörténjék, illetve az üzemi tanácsi választások eredményeit is le kell adni. Ez munkaadói feladat, de célszerű mindenkinek leellenőriznie, hogy a sajátja esetében ez megtörtént-e. A http://mkir.gov.hu/ksznyilv.htm   linkre kattintva, a megjelenő ablakban bal oldalon ki kell választani a legördülő sávban, hogy Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság és lehozza az eredményt az „Eredménylista megjelenítés” gombra kattintva megjelenik 66 db. Ebben kell ellenőrizni, hogy a saját benne van-e és aktuális-e. Emellett a VKDSZ is áttekinti a listát, segítve a tagszervezeteket annak aktualizálásában.

 

 

Elnökségi ülés február: A járványban nem szokatlan módon Zoom-on keresztül tartotta meg februári, rendkívüli elnökségi ülését a VKDSZ. Az ülésen az éves tevékenység előkészítésével kapcsolatos témákról esett szó. Ezek mellett az egyik az volt, hogy a VKDSZ megkeresett több az elmúlt évtizedben kilépett szervezetet, jelezve, hogy visszavárja azokat. Több szervezet képviselői személyesen is meglátogatták az anyaszervezetet. Az OVÁK soros képviseletét ellátó Vasivíz Zrt. Munkahelyi Szakszervezet képviselői több órás megbeszélést folytattak a VKDSZ elnökével, alelnökével és ügyvezetőjével. Felvetődött a pártolói tagság lehetősége, de ezt az elnökségi tagok többsége nem vagy csak feltételekkel támogatná. Az alapkoncepció az, hogy aki jönni akar, legyen rendes tag ismét.

 

Tárgyaltak az egyik szakszervezeti vezető elbocsátásáról is, s biztosították a kollégát a teljes támogatásról.

 

 

Márciusi elnökségi ülés: Az elmúlt év gazdasági lezárása és az új év indítása volt a fő napirend az ülésen. Elfogadták az elmúlt évről szóló beszámolót és a hozzá tartozó szöveges kiegészítést. Megvitatták az idei évi költségvetési terveket és a munkaprogramot. A költségeket az elmúlt években minimálisra csökkentették, így további megtakarításokra már nincs lehetőség. Előterjesztés készült a korábbi években kilépett és visszalépni kívánó szervezetekkel kapcsolatosan. Fölmerült az átmeneti pátoló tagság lehetősége is, de az Elnökség úgy döntött, hogy várják a kilépett szervezeteket, de rendes tagként, átmeneti idő nélkül. A vírus-járvány miatti elektronikus döntési lehetőség GDPR-szabályzatba való beépítéséről is határoztak. Az ülés egyebek napirenddel zárult, melyben az aktuális béremelési kezdeményezésekről és témákról volt szó.

 

Nemzeti Vízművek: A Nemzeti Vízművek vezérigazgatója rendszeres tárgyalásokat kíván tartani a cégcsoporthoz tartozó cégek vezetőivel, melybe a szakszervezetet is bevonná. Az első megbeszélésen részt vett a VKDSZ elnöke, Fürjes-Gábor József, mint a stratégiai partner VKDSZ képviselője.

 

A VKDSZ elnöke a Nemzeti Vízművek vezérigazgatójánál levélben kezdeményezte a bértárgyalások megkezdését. Szeretné, ha az állami bértámogatás az önkormányzati tulajdonú vízművekre is vonatkozna, mint ahogy ezt a KVKF-en is többször kérte a VKDSZ.

 

A Nemzeti Vízművek vezérigazgatója válaszában a vírus-járvány miatt kihirdetett vészhelyzetre hivatkozva  kéri a szakszervezetek türelmét. A harmadik hullám vége után tartja célszerűnek a bértárgyalások elindítását.

 

Ágazati Kollektív Szerződés: Elindultak a tárgyalások az Ágazati Kollektív Szerződés (ÁKSZ) kiterjesztésével kapcsolatosan. Ez azt jelentené, hogy minden, az ágazatban dolgozó munkavállalóra és minden cégre vonatkoznának az ÁKSZ előírásai függetlenül attól, hogy működik-e szakszervezet vagy nem. Természetesen a már létező helyi KSZ-eket ez nem érintené, hiszen jobb feltételek lehetnek a helyi megállapodásokban csak kedvezőtlenebbek nem. Emellett a szakszervezet (VKDSZ) szerepe is megnőne, hiszen ott is kontrollálni kellene a szabályok betartását, ahol esetleg nincs helyi szervezet. A még nem tagok számára is fontos lenne a tagság, hiszen szakszerű segítséget a VKDSZ tud adni.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

Heti hírfolyam 2. 2021. „Évértékelő különszám”

By |

A VKDSZ 2020. évi tevékenysége

A 2020. év egészére rányomta bélyegét a covid-19. járvány, mely nemcsak sok programot ellehetetlenített, de a napi működést is jelentősen megnehezítette.  Az év elején pandémia első hulláma, míg a végén a második hullám akadályozta a normál működést. A végzett munka sok esetben nagyobb erőfeszítést igényelt, mint járvány nélkül. Alig volt olyan terület, ahol nem volt érzékelhető a nehezebb feltételrendszer, bonyolultabb ügyintézési lehetőség. Szerencsésen azonban a munka folyamatossága megmaradt.

 

Országos helyzet:

A KSH adatai alapján a válság miatt a második negyedévben hatalmasat esett vissza a magyar gazdaság. A bruttó hazai termék volumene közel  14 %-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest. A mintegy egy negyedéves korlátozás a járványt megfékezte és a  harmadik negyedév már kedvezőbb számokat hozott, elkezdett felállni a padlóról a turizmus, erősödhetett az ipar és a szolgáltató szektor is.  A magyar gazdaság elkezdett kilábalni a koronavírus-világjárvány okozta recesszióból, de a járvány második hullámának hatására megtorpanhat a fellendülés.

 

Vízágazati helyzetkép:

A víziközmű-ágazat helyzetére továbbra is a megosztottság volt a jellemző. A tulajdonformák miatti különbözőség nem változott. A bérek továbbra is alacsonyak, az alkalmazottak átlagéletkora magas,  a víz- és csatornadíjak 2012-es befagyasztását, a 2013-as, 10 százalékos “rezsicsökkentést”, a vezetékadót és a hatósági felügyeleti díjat továbbra is sújtja az ágazatot. A Századvég szerint a beruházási szükségletet 1500-3000 milliárd forintra teszi.

 

Az állami tulajdonú társaságoknál,  a más állami tulajdonú szektorokhoz képest a béremelés csak a fele lett. A 10 % csak félévtől érvényes.

 

Az önkormányzati tulajdonú cégeknél zömében volt béremelés, sok esetben magasabb, mint az államiak 5 %-a. A járvány hatására munkaszervezési és kisebb részben bércsökkentési beavatkozásokkal az ágazat áthidalta a tavaszi hullámot és hasonló intézkedéseket alkalmaznak a második hullám esetére is. Sok helyütt a tavaszi intézkedésekkel azonos módon kezelik a második hullámot is. A kormányzati bértámogatási lehetőségekkel a legtöbb vízmű élt.

 

Az ágazati stratégiáról lassan szivárognak ki információk, de az még nem megismerhető. A vezetékadó változtatása felvillanyozta az ágazat résztvevőit, s a változtatás ugyan az „igazságosabb” teherviselés felé indult el, de továbbra sem lett mindenki számára megfelelő.

 

A bajba került cégek kilátásai nem javultak. Az év utolsó napjaiban juttatott állami támogatás az önkormányzati vízművek közül 20 számára adott lehetőséget a helyzetük javítására, esetleges bérintézkedések megtételére.

 

Fürdőágazati helyzetkép:

A tavaszi első hullám idején csak egyes fürdőknél volt kisebb mértékű létszám leépítés. A forgalom kiesését még igyekeztek kigazdálkodni a fürdővállalatok. A nyári fellendülés nem hozta vissza a veszteségeket, a második hullám pedig a működőképesség szélére sodorta az ágazatot. Az ágazat a padlóra került. A létszámleépítés mellett egy másik kényszerű munkáltatói eszköz a részmunkaidő alkalmazása, amit a fürdők 75 %-a tervez alkalmazni, vagy már be is vezette ezt az intézkedést.

A második hullámban a kormány gazdaságvédelmi intézkedései szinte alig segítettek az ágazaton. Az egy havi 50 %-os bértámogatás éppen csak pillanatnyilag lendíti túl az év utolsó hónapján a fürdőket, de nem jelentenek megoldást a várhatóan csak jövő év közepén induló szezonnak. Egyes fürdők emellett is munkahely- és bérellenes intézkedésekben látják csak a megoldást.

 

Covid-19:

Ágazati áttekintő anyagok: A VKDSZ az első járvány-hullám idején két körben is ágazati helyzetkép összeállításával kívánta segíteni a tagszervezeteket, mely nemcsak hivatkozási alap lehetett a helyi szervezeteknek, de jó gyakorlatok átvételére is alkalmas volt.  Az ennek során szerzett tapasztalatok alapján célszerűnek tűnt a komolyabb helyi döntések vagy megállapodások megkötése előtt a döntési vagy megállapodás tervezeteket megküldeni szakmai véleményezésre a VKDSZ részére. A felmérés kapcsán sikeres beavatkozások történtek a MIVÍZ Kft.-nél,  a DAKÖV Kft.-nél, és a Heves Megyei Vízművek Zrt. –nél is. Nagy tanulsága a járvány-időszaknak, hogy az ágazati szakszervezet olyan szinteken is hatékonyan tud tárgyalni, ahol már a helyi szervezet gyenge. A fürdők esetében a turizmus visszaszorulása miatt általánosan rosszabb volt a helyzet. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-nél a munkavállalók túlnyomó többségével -közös megegyezéssel – munkaviszonyt bontottak írásban nyilatkozva arról, hogy a pandémia után visszaveszik őket az eredeti munkahelyükre a korábbi foglalkoztatási feltételekkel. Őszre a társaság még drasztikusabb lépésre szánta el magát. A munkavállalók közel felét küldte jövedelem nélküli állásidőre.

 

A MIVÍZ Kft. esete: A Miskolc Holding Zrt. honlapján tette közzé, hogy nehéz gazdasági helyzetén a munkavállalók bércsökkentésével kíván segíteni. A MIVÍZ Kft.-nél ez azt jelentette, hogy 50%, 25% és 10%-os munkabér  csökkentést tervezetek. A VKDSZ ágazati egyeztetésének eredményeként azonban ez a munkáltatói intézkedés  a tulajdonosi döntést követően visszavonásra került. A siker a megyei sajtóban is visszhangot kapott.

 

DAKÖV Kft. helyi szakszervezet alakítás: Sikeres ágazati beavatkozások történtek a  DAKÖV Kft.-nél a túlmunkavégzés szabályaitól eltérő munkáltatói intézkedések ellen is. A VKDSZ levélben fordult az ügyvezetőkhöz az ügyben, majd több ízben folytak tárgyalások is a cégvezetéssel. A hibás intézkedést visszamenőleges hatállyal korrigálták, mely nagy lendületet adott a munkavállalóknak, hogy önálló szakszervezetet alakítsanak, mely júniusban el is kezdődött.

 

Heves Megyei Vízmű Zrt.: A járványhelyzet kapcsán a társaság vezetése megkereste a Munkahelyi Szakszervezetet, mert részben a bértámogatás miatt kívántak 4 órás munkaviszonyról megállapodni, részben pedig a szakszervezettel történő megállapodással szerették volna a pandémia során előforduló vagy lehetséges munkavégzési formákról és az azokhoz tartozó díjazásról rendelkezni.

 

A hely szervezet tanácsért fordult a VKDSZ-hez, mely leszögezte, hogy az ilyen munkaszerződést érintő napi munkaidő módosításához nem a szakszervezet, hanem a munkavállaló egyetértése szükséges. A szakszervezet ezt az álláspontot képviselte a cégvezetéssel folytatott tárgyalásokon, mely alapján a megállapodás nem jött létre.

 

Hétköznapi hőseink: A Zalavíz Zrt. munkavállalóinak példája jól szemlélteti mi az, az igazi áldozatvállalás a közszolgáltatásért. Öt kollégánk, két hónapon át izolált, elkülönített, elszigetelt körülmények között, családjukat is teljesen nélkülözve éltek és dolgoztak. Napi 24 órás ügyeletben végezték a hibaelhárítási feladatokat. Ők voltak a „biztos tartalék”,  arra az esetre ha kollégáik már megfertőződtek volna. 2020. június 30-án a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége vezetősége a Zalavíz Zrt. öt, a veszélyhelyzet alatt izoláltan dolgozó alkalmazottját jutalmazta meg.

 

Vezetőségi ülések, akciók:

Elnökség: Január 21.-én tartotta meg éves első elnökségi ülését a VKDSZ. A legfontosabb napirend a 2019. évi tevékenységi és gazdasági beszámoló megvitatása volt. Ezt a HH különszámában meg is jelentettük.

A VKDSZ kétnapos kihelyezett Elnökségi ülést tartott július elején az ÉRV Zrt. Gátőrházában.  A program része volt dr. Csernus Imre előadása is az önbizalom erősítéséről.  Tárgyaltak még a VKDSZ kapcsolatrendszeréről is a MaVíz-zel  és az OVÁK-kal, valamint elemezték a covid19 járvány további tapasztalatait. Kabai Tibor a Nyugdíjas Szövetkezet működéséről számolt be, miszerint az jól működött.

 

Országos Választmány: A VKDSZ Országos Választmánya február 19.-én tárgyalta meg az Elnökségen is napirenden szereplő témákat. Elfogadták az éves szöveges és gazdasági beszámolót, jóváhagyták a 2020.-as költségvetést és munkatervet. A lényegi napirendek mellett aktuális beszámolókat is meghallgattak.

 

Vezetői akciók:

Nyilatkozat: A járványhelyzet első hullámakor a VKDSZ nyilatkozatot adott ki, hogy az érdekképviseleti munkája középpontjába helyezte a vírus-krízis időszakában: 1. a foglalkoztatással együtt járó munkaügyi, munkajogi problémák, konfliktusok megoldásában való feltétel nélküli közreműködést, 2. az ágazati szintű munkafeltételek, díjazások, munkarend és szabadságolási feltételek egységes rendező elveinek a kialakítását. Bárhogyan is alakuljon a kritikus helyzet, a vízszolgáltatás folyamatosságát biztosítani kell, s egyetlen munkavállaló sem maradhat bér nélkül.

Szolidaritás: 2020. július 18-án a postás szakszervezetek demonstráltak és petíciót adtak át a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszternek a postások megbecsülését és idei bérfejlesztést követelve. A postás demonstrációra a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége is támogatta.

Fürdőágazati támogatás: 2020. október 19-én a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége nyílt levelet adott közre, amelyben a fürdőágazat megmentését kéri a kormánytól. A VKDSZ megszólította a két érintett szakminisztériumot, az ITM-et és a PM-et hathatós közreműködést kérve. A VKDSZ teljes mértékben egyetért és támogatja a Magyar Fürdőszövetség Covid Munkahelyvédelmi akciótervében foglaltakat.

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság:

A VKDSZ 1 837 500 ezer Ft-ra készített elő szakmai anyagot (ez volt az igényelhető maximum) és nyújtott be pályázatot nemzetközi tagdíjra (EPSU- Európai Közszolgáltatási Szakszervezeti Szövetség), nemzetközi konferenciára a szlovák vízágazati és fürdőágazati szakszervezettel valamint a szakszervezeti tisztségviselők, felügyelő bizottsági és üzemi tanácsi tagok képzésére. A negyedik negyedévre kiderült, hogy a járvány miatt csak nemzetközi tagdíjat (377 913,6 Ft-ot) tudtuk fedezni az elnyert keretből, a többit vissza kellett utalni.

 

Egyeztetések, tárgyalások:

Belügyminisztériumi egyeztetés: február 3.-án vett részt konzultáción a VKDSZ elnöke a Belügyminisztériumban Zsinka András személyügyi államtitkárnál. A Miniszterelnöknek írt levél kapcsán kezdeményezték a megbeszélést.  A levél célja volt, hogy  megismertessük az ágazatban kialakult műszaki, pénzügyi és foglalkoztatási nehézségek körülményeit, javaslatokat fogalmazzunk meg azok megoldására.

 

ITM megkeresés: Az Innováció és Technológiai Minisztérium közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára, Hizó Ferenc reagált a VKDSZ pandémiás helyzetet értékelő anyagának megküldésére. A levélben tájékoztatást adott a Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégia helyzetéről, s arról, hogy annak kidolgozásában való részvételre felkérik a VKDSZ-t stratégiai partnerként, mint az ágazat reprezentatív szakszervezetét.

 

Vezérigazgatói egyeztetések: A VKDSZ delegációja találkozott Laczi Péter vezérigazgatóval és egyeztettek a Fejérvíz egyre nehezebb gazdasági helyzetéről és a  béren kívüli juttatások átmeneti felfüggesztésével kapcsolatban. A Délzalai Víz- és Csatornaművek Zrt. elnök-vezérigazgatójával, Cziráki Lászlóval is egyeztetett a VKDSZ elnöke a helyi kollektív szerződés aktualizálásáról, pontosításáról, aki partner a dokumentum megújításában. A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójával,  Gorján Ferenccel is találkozott a Miron Gergő, a helyi szakszervezet titkára és Fürjes-Gábor József a VKDSZ elnöke. A társaság vezetője fogadókész a szakszervezettel történő együttműködésre, érdekelt a rendezett munkaügyi kapcsolatokban. Céljai megvalósításában a szakszervezetre is számít.

 

Levelezés: A pandémiás helyzet utáni visszaállás áttekintése érdekében megkerestük a munkaadókat. Érkeznek a válaszlevelek, melyek a visszaállás részleteit foglalják össze. Bártfai-Mager Andrea tárcanélküli miniszternek az Alföldvíz Zrt. helyzetének rendezése érdekében írtunk. Kezdeményeztük, hogy rendkívüli közgyűlés keretében mihamarabb keressenek hosszú távú megoldást a társaság működőképességének fenntartására, akár az állami szerepvállalás növelésével. Kértük emellett a személyes konzultáció lehetőségét is a folyamatok felgyorsítása érdekében. dr. Fónagy János miniszterhelyettes válaszlevélben köszönte meg a korona-vírus járvánnyal kapcsolatosan megküldött összefoglaló anyagunkat valamint tájékoztatott a regionális társaságok idei fél évtől esedékes 10 %-os bérfejlesztéséről. A fürdőágazattal kapcsolatos levelezés és tárgyalások ismertetése a fürdőágazati összefoglaló fejezetben van („Fürdőágazat” címen).

 

LIGA Szakszervezetek:

A LIGA Szakszervezetek 2020. évi működéséről különszámban fogunk beszámolni.

 

Bizottságok:

Ifjúsági Bizottsági ülés: Február 4.-re hívta össze Jáger János, a VKDSZ Ifjúsági bizottsági elnöke az évindító testületi ülést. A téma az éves munkaprogram összeállítása és a lehetőségek felmérése voltak. Ezt azonban a járvány keresztül húzta.

 

Fürdőágazat:

A fürdős ágazat vonatkozásában a turizmus visszaszorulása miatt általánosan rosszabb a helyzet. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-nél a munkavállalók túlnyomó többségével – közös megegyezéssel – munkaviszonyt megszüntetését kezdeményezte a munkáltató, írásban nyilatkozva arról, hogy a pandémia után az érintett munkavállalót  visszakerülnek  eredeti munkahelyükre a korábbi foglalkoztatási feltételekkel. A BGYH Zrt. a munkavállalók és bérük megtartásával vészelte át a korona-vírus járvány első hullámát. A második hullám  azonban náluk is megkövetelte a létszámleépítést.

 

MFSZ közgyűlés: Boros László Attila a Magyar Fürdőszövetség elnöke szerint a tavasszal meghirdetett fürdővédelmi akciótervnek a legtöbb pontja jelenleg is érvényes, de mostanra már egy több milliárd forintos likviditási alap létrehozása is szükséges.  Az ágazat várja a segítő kormányzati intézkedéseket.

 

A VKDSZ a fürdőágazatért: A fürdőágazatban folytatott tevékenységeinkről a fürdős HH különszámban olvashattok részletesen.

 

Külső kapcsolataink:

Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség egyeztetés: Augusztus elején találkozott a VKDSZ és a MaSzeSz vezetése. A találkozón kölcsönösen ismertették működési területeiket, szervezeti felépítésüket és tevékenységüket. Felek megállapodtak abban, hogy stratégiai partneri megállapodást kötnek egymással, mely október 22.-én megtörtént. Az együttműködés széles skálát hagy a lehetőségek vonatkozásában, az információ csere mellett közös  rendezvényekre, programokra is kiterjed.

 

Tagszervezeti események:

DPMV Zrt. horgászverseny: Június végén a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Szakszervezete horgászversenyt rendezett melyet a Társaság menedzsmentje is támogatott. A VKDSZ egy Lázbérci hétvégi horgászati lehetőséget ajánlott fel annak a versenyzőnek és párjának, aki a legkíméletesebben bánt a kifogott halakkal.

 

Alföldvíz: Békéscsabán találkozott a VKDSZ küldöttsége (Miskéri László a helyi szakszervezet titkára és Fürjes-Gábor József a VKDSZ elnöke) Nagy Ferenc alpolgármesterrel. Az Alföldvíznél tapasztalható üzemeltetési nehézségek miatt a VKDSZ szorgalmazza a tulajdonosok közötti mielőbbi egyeztetés lefolytatását és soron kívüli közgyűlési napirendre tűzését. Ismertetésre került az Alföldvíz Zrt-nél tervezett  0%-os bérfejlesztési ajánlat, s az  emiatt előálló  rendkívüli munkamorál romlás, annak következménye a folyamatos üzemeltetés biztonságának a veszélyeztetése. A menedzsment részéről a 0%-os bérfejlesztés indoka a működőképesség fenntarthatósága.

 

 

Képzések, tréningek:

Képzések a VKDSZ-nél: Az elmúlt évekhez hasonlóan a gazdasági felelősök részére a jogszabályi változások ismertetése céljából felkészítőt tartottak január 29.-én.  Csernus: A közismert pszichiáter, média-sztár a VKDSZ Elnökségének tartott tréninget. Interaktív előadása az önbizalom erősítéséről szólt. Az érdekvédelmi munkában meghatározó, hogy a tárgyaló partnerek egy magabiztos, döntésképes partnert lássanak a szakszervezeti tisztségviselőben. Kell önbizalom, melyhez kell a konfliktus megoldás, kell a sikerélmény.

 

Hazai sztrájk-helyzet értékelő:  A VKDSZ tisztségviselői a sztrájkkal kapcsolatosan könyvet írt dr. Berki Erzsébet munkaügyi kutató előadását hallgatták meg január 29.-én.  Az előadás részletesen taglalta a sztrájk meghatározásától a sztrájk jogszerűségén át a  sztrájk típusain át a  jogosságának vagy jogellenességének feltételeit is. Az előadás ismertette a nyomásgyakorlás alternatív eszközeit is, azok törvényi hátterének ismertetésével együtt.

 

Prioritások megvalósulásának értékelése:

A VKDSZ kiemelt céljai az alábbiak: növekedés,  promóció (reklám, propaganda), érdekképviselet, képzés.

 

 

Önálló szervezetté alakulnak a DAKÖV Kft. munkahelyi szakszervezeti tagjai. A Magyar Fürdőszövetségen keresztül és a Bizalom Nyugdíjpénztár promóciós anyagát felhasználva elindítottunk egy reklám-akciót, melyben a Pénztárhoz való csatlakozásra felhívás mellett a VKDSZ elérhetőségeit is szerepeltettük.

 

A Heti hírfolyamot igyekeztünk új módon is használni, megjelentettük az éves beszámolónkat benne, helyet adtunk egy LIGA éves beszámolónak, a fürdőágazat gondjainak is különszámot szenteltünk, kitüntetettjeinket ezen a fórumon keresztük is köszöntöttük. A honlapot – igaz csak az utolsó hetekben – de új módon kezdtük üzemeltetni, megjelentetjük az ágazatot érintő – nem kifejezetten a VKDSZ-hez köthető – cikkeket, híreket is.

 

Vásároltunk tollakat, Zoom-on keresztül gyorsítottuk az információ áramlását.

 

Az államtitkári tárgyalások mellett, a konföderációs, az ÁPB, a munkahelyi vagy más szinteken is folytatni kell az érdekérvényesítés különböző formáit, LIGA tevékenység jobb megismertetése.  A helyi érdekképviseleti munkáról kellene informálni egymást. Át kellene venni jó gyakorlatokat stb. Rendezni kell a kapcsolatot a MAVÍZ-zel.

 

Igyekeztünk több alkalommal is bevonni a LIGA-t a munkánkba, több levél is és tárgyalás is történt közös erővel. A HH-ban megjelent a LIGA különszám. Sajnos a helyi tevékenységről továbbra is nagyon kevés információt kaptunk. A MAVÍZ-zel nem sikerült érdemben javítani az együttműködést, de a MASZESZ-szel kötöttünk együttműködési megállapodást, mely biztatóbb, mint a MAVÍZ-zel volt korábbi viszonyunk.

 

Sajnos a vírus-járvány miatt a tervezett érdekvédelmi konferencia elmaradt, bár több időpontban is megkíséreltük megszervezni, de a járvány nem enyhébb lett, hanem súlyosabb. A kapott munkaügyi szakértői anyagokat körbe küldtük, nagy részüket a honlapra is feltettük. dr. Csernus Imre tréningje egyedi és nagy sikerű volt. Tervezzük folytatását. A gazdaságisok képzése, a sztrájkkal kapcsolatos képzés is mutatja, hogy elindultunk egy úton, de a folytatás majd csak a pandémia után lehet.

 

 

A VKDSZ további kiemelt céljai: rendezvények, szolgáltatások, működés, a fürdőágazat fejlesztése.

 

Voltak tervek a rendezvények megtartására az ország mindig más-más részében, de a járvány ezt megakadályozta. Egy kibeszélős rendezvényt (elnökségi ülés) sikerült még megtartani a járvány két hulláma között, de többre nem volt lehetőség.

 

Ismét elindítottuk Balatonszepezdi üdülőrész tulajdonviszonyainak rendezését. A Signal Biztosítóra voltak panaszok, de a tárgyalások megkezdésekor a járvány első hulláma megakadályozta a problémák részletes megvitatását.

 

Fontos a tagszervezeti támogatás újragondolása. Ágazati és országos adatokkal ( bér-, munkafeltételek-, munkaköri összetétel- stb.),  trendekkel kell segíteni az eligazodást, mely a helyi tevékenységet is segíti. A Heti hírfolyamba el kell érni, hogy helyi hírek is bekerüljenek. A Honlapon meg kell jelenni az ágazat fontosabb híreinek, eseményeinek. A személyes találkozók hiánya, s a helyette bevezetett Zoom-os elektronikus kapcsolattartás elősegítette, hogy kevesebbet és célratörőbben egyeztessünk.

 

A helyi hírek nem jönnek a HH-ba, de egyébként is sok esetben csak a körtelefonok azok, melyek alapján „kiderülnek” helyi ügyek.

 

A fürdőágazat vírus-járvány miatti tragikus helyzetbe kerülése miatt aktivitásunk nőtt a területen. Az általunk elért fürdők számát egyenlőre nem sikerült növelni, de kísérletet tettünk rá. Lehet, hogy a sajtót megkeresve esetleg fel tudjuk hívni magunkra a figyelmet. A HH különszámot helyben kellene a körzetben lévő fürdőknek eljuttatni. Talán fel lehet hívni magunkra a figyelmet.

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

Heti hírfolyam 1. 2021.

By |

Rendkívüli elnökségi ülés: Január 11.-én tartott rendkívüli Elnökségi ülést a VKDSZ, melynek szomorú apropója volt, hogy Pásztor László kollégánk, barátunk temetése alkalmából több elnökségi tag is eljött kegyeletét személyesen is leróni. Az ülésen elbúcsúztak  Pásztor Lászlótól egy dia-sorozat megtekintésével, majd közösen ellátogattak a temetésre.

Szó volt az önhibájukon kívül nehéz gazdasági helyzetben lévő többségi önkormányzati tulajdonú társaságok állami támogatásáról, mely láthatóan az állami integráció felé tett egyik lépés is egyben. Az elnök tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy a Nemzeti Vízművek vezérigazgatója, Volencsik Zsolt kezdeményezett egy beszélgetést az ágazat jövőjével kapcsolatosan a MAVÍZ-nél, melyre az elnököt is meghívta.Hosszantartó, súlyos betegség után egyik kiváló kollégánk, Pásztor László elhagyott bennünket. Jókedélyű, jó lelkű igaz barát volt. Megrendítő tudni azt, hogy nincs velünk többé, csak az emlékeinkben él. Köszönettel tartozunk azért, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. saját halottjának tekintette Őt. Laci nemcsak a Vízművek számára volt kiemelkedő személyiség, de a VKDSZ érdekvédelmi munkájában is hosszú ideig meghatározó egyéniség volt. Elkötelezettsége meghozta az eredményt, hiszen a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezetei Szövetségének vízágazati alelnöke lett egy évtizednyi időre. és megkapta a „Szakszervezeti munkáért” kitüntetést is kiváló érdekvédelmi munkájáért. Őszinte részvéttel búcsúzunk tőle.

 

Önkormányzati vízművek támogatása:

 

Megjelent a  Kormány 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozata, melyben a vízágazatot érintően is  vannak pozitív rendelkezések az önkormányzati tulajdonú vízműveket illetően. Az önhibájukon kívül nehéz gazdasági helyzetben működő víziközmű társaságok a tulajdonos önkormányzatokon keresztül  pénzügyi támogatást kapnak.  A VKDSZ  közel egy éve tartó tárgyalásai, kezdeményezései kerültek visszaigazolásra. Az ágazat szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy az intézkedés következményeként a működőképesség, a fenntartható foglalkoztatás, az egységes szakmai irányítás, a társadalmi megítélés, az ágazat jövőbeni helye, szerepe, kilátásai  erősödnek. Mások is dolgoztak az ügy érdekében, önkormányzati vezetők, parlamenti képviselők, s a sok szál végül is most futott össze és ért el látványos eredményt. A fenti támogatás bérre is fordítható –  a kifejezett céltámogatások kivételével – mely lehetőséget ad arra, hogy az országos átlagkeresetet a víziközmű ágazatban dolgozók megközelítsék vagy akár el is érjék. A VKDSZ kiemelten érdekelt abban, hogy a támogatásokban érintett társaságoknál kezdődjenek bértárgyalások a helyi szakszervezetekkel, melyben felajánljuk közreműködésünket.

 

A támogatás mihamarabbi felhasználása érdekében megkerestük a víziközmű  társaságok vezetőit és az érintett önkormányzatok polgármestereit is. A levelekben arra kívántuk felhívni a figyelmet, hogy a kapott támogatás bérre is fordítható, illetve, hogy több helyen megkezdődtek a bértárgyalások is, s így fontos, hogy az önkormányzatokon keresztül juttatott támogatás mihamarabb a cégekhez érjen. Összességében pozitív visszajelzéseket kaptunk, de volt rá példa, hogy a cégvezető a szolgáltató társaság belügyébe való beavatkozásnak vélte a leveleket.

 

Elhúzódó minimálbér tárgyalások:

 

Január 25.-én végre megállapodtak a 2021. évi minimálbérről és garantált bérminimumról.  A megállapodás alapján február 1.-től, 4 százalékkal nő a minimálbér, illetve a garantált bérminimum. A minimálbér bruttó 161 000 forintról 167 400 forintra, míg a garantált bérminimum bruttó 210 600 forintról 219 000 forintra emelkedik. Az év második felétől további egy százalékkal nőhet a legkisebb bér összege, amennyiben a szociális hozzájárulás összege tovább csökken. Ebben az esetben a második félévben már bruttó 169 ezer forintos minimálbérrel és 221 ezer 200 forintos bérminimummal lehet számolni.

 

A döntés során azonban figyelembe vettük, hogy megállapodás hiányában a minimálbérek a 2020-as szinten maradnának, ezzel együtt mindazok a juttatások is, amelyek a minimálbértől függenek. A Magyar Szakszervezeti Szövetség nem írja alá a megállapodást, mert a gazdasági helyzet lehetővé tette volna az 5 százalékos emelést.

 

A korábbiakban nem sikerült megállapodni 2020.-ban, holott már októbertől folytak a tárgyalások. Ezután az idén januári tárgyalásokon a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának ülésén  sem. Ebben természetesen szerepet játszik a korona-vírus járvány miatti gazdasági bizonytalanság. A munkaadók nulláról indítottak, majd jelenleg 3 %-os értéket tudnának elfogadni. A munkavállalók előbb 10%-os minimálbér emelésről indultak, majd ez 8 %-ra, később 6,5 %-ra, mára pedig 5 %-ra csökkentették. Mindkét fél számára azonban sokat segítene, ha a kormány tovább csökkentené a munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adó mértékét. (Ez 2020. július 1. óta 15,5%.).

 

A minimálbér emelés 2021-ben várhatóan mindössze az inflációt fogja követni, s valódi reál-értékű növekedést nem fog jelenteni.

 

Mennyibe kerül alapesetben ma 1000 Ft bér?

 

A munkáltatónak 170 Ft-ot kell rá fizetnie, míg a munkavállalótól 335 Ft-ot vonnak le, így nála 665 Ft marad. A bruttó bér (1000 Ft) után fizet a munkaadó 15,5 % szociális hozzájárulási adót és 1,5 % szakképzési hozzájárulást. Ebből az 1000 Ft-ból a munkavállalótól vonnak: 15 % személyi jövedelemadót (szja), 10 % nyugdíjjárulékot és 8,5 %-os egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot. (2020. július 1-től összevontan 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék.) A nettó bérre normál esetben ma Magyarországon 76 % adó esik…

 

2020. január elsejétől a minimálbér bruttó összege teljes munkaidőre vonatkozóan 161.000 Ft, ami a cégnek 188 370 Ft-jába kerül, míg a munkavállaló megkap belőle: 107 065 Ft-ot. A garantált bérminimum pedig 210.600 Ft, ami a cégnek 246 402 Ft-jába kerül, míg a munkavállaló megkap belőle: 140 049 Ft-ot. Mindkettőt tavaly 8 %-al emelték.

 

Minimálbér és garantált bérminimum 2014 és 2020 között

 

Minimálbér Változás % Garantált bérminimum Változás %
2020 161000 8,05% 2020 210600 8,00%
2019 149000 7,97% 2019 195000 8,03%
2018 138000 8,24% 2018 180500 12,11%
2017 127500 14,86% 2017 161000 24,81%
2016 111000 5,71% 2016 129000 5,74%
2015 105000 3,45% 2015 122000 3,39%
2014 101500 2014 118000

 

Olvasható különböző gazdasági elemzések alapján, hogy az alacsony minimálbér  a külföldről beérkező multinacionális cégek munkahely teremtése kedvezőbb piacot teremt.

 

Boros Anita levele: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára új feladatai miatt elkerült eddigi pozíciójából, s ez alkalomból levelet írt a VKDSZ elnökének.

 

 

Ebben megköszönte a víziközmű szektor fejlesztése érdekében tett javaslatainkat és észrevételeinket valamint az együttműködést. Kifejezte örömét, hogy elkötelezett szakemberekkel tárgyalhatott, működhetett együtt.

 

 

Pandémiás tapasztalatok: Az első hullám idején is tapasztalható volt, hogy a helyben keletkező problémákat több esetben nem lehetett kezelni. A VKDSZ beavatkozása után azonban pozitív irányba változtak az események. Ezekről a pandémiát áttekintő anyagunkban részletesen olvashattatok. A második hullámban is érzékelhető,  hogy a VKDSZ bevonása a helyi ügyek megoldásába eredményekhez vezet (pl. egyes fürdők esetében) vagy felgyorsít folyamatokat (önkormányzati vízművek támogatása). Úgy látszik fel kell készülni arra, hogy a VKDSZ helyi érdekérvényesítő szerepe felértékelődik., mert a szövetség erősebb, mint a helyi szervezet, illetve a helyi vezetőktől való függetlensége más tárgyalási pozíciót nyújt.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

Ádám Róbert János
ügyvezető
06-30/6401463

Read more »