Archive For 2020-02-26

Heti hírfolyam 4-8. 2020.

By |

(4-8. 2020. január-február VKDSZ) Téli lapszám 3.

 

Elnökségi ülés: Január 21.-én tartotta meg elnökségi ülését a VKDSZ. A legfontosabb napirend a 2019. évi tevékenységi és gazdasági beszámoló megvitatása volt. Voltak meghatározó elemek, melyek sok időt, munkát lekötöttek, mint pl. az Alföldvíz Szakszervezet egész éves küzdelme előbb a béremelésért, majd az ágazat nehéz helyzete miatt.

A Bizalom Nyugdíjpénztárnak és a Nyugdíjas Szövetkezetnek sikeréve volt, melyek további sikereihez a VKDSZ segítsége is kell. Szolgáltatásaik hasznosak a munkavállalóknak és a nyugdíjas munkavállalóknak is, így kampányolni kell mellettük. A Nyugdíjas Szövetkezet alapítását a VKDSZ és a Bizalom Nyugdíjpénztár is támogatta. Mára bebizonyosodott, hogy ismét jó döntés született a munkavállalók érdekében.

A LIGA regionális képzései jó lehetőségeket adnak a helyi szervezeteknek. A munkavédelmi tréningek jól szolgálták az érintettek igényeit.

Az anyag a más szervezetekkel, ágazati tanácsokkal, fórumokkal stb. kapcsolatos tevékenységektől a szervezeti életen keresztül az ágazati párbeszéd bizottságokig, a székház üzemeltetéséig minden témát áttekintett.

Az éves költségfelhasználás vizsgálata megmutatta, hogy ugyan takarékosan gazdálkodott a VKDSZ, de a taglétszám csökkenése nehéz helyzetbe hozta.

Fontos témák voltak még: a VKDSZ és tagozatainak munkatervei, a Fővárosi Vízművek MSZ és Víz-SZEM Szakszervezet kilépése, az ágazati minisztériumi egyezetetések helyzete és a társszervezeti együttműködés folytatása is.

 

 

Képzések a VKDSZ-nél: Az elmúlt évekhez hasonlóan a gazdasági felelősök részére a jogszabályi változások ismertetése céljából felkészítőt tartottak január 29.-én.  A programon az Országos Választmány több tagja is részt vett. Az ellőadó dr. Gróf Gabrielle, okleveles könyvvizsgáló volt. A legnagyobb érdeklődést a sokakat érintő biztosítások adókötelezettsége téma váltotta ki. Amellett, hogy a munkáltató által fizetett biztosítás díja jövedelemnek tekintendő, tehát adózás alá esik, a VKDSZ esetében a tagdíjból (azaz a munkavállaló saját befizetéséből) finanszírozott biztosítási díj viszont továbbra is adómentes. Figyelni kell arra is, hogy a tagszervezet ezt Alapszabályában vagy SZMSZ-ében rögzítse, azaz szerepeljen, hogy a tagdíjból fordítanak a balesetbiztosítás díjára.

 

 

Hazai sztrájk-helyzet értékelő:  A VKDSZ az érdekérvényesítés minden módját, lehetőségét figyelembe veszi érdekérvényesítési munkája során. Ezt segítendő kért fel neves hazai szakértőt a témában. A sztrájkkal kapcsolatosan könyvet írt dr. Berki Erzsébet munkaügyi kutató előadását hallgatták meg a résztvevők szintén január 29.-én.  Az előadás részletesen taglalta a sztrájk meghatározásától a sztrájk jogszerűségén át a  sztrájk típusain át a  jogosságának vagy jogellenességének feltételeit is. Az előadás ismertette a nyomásgyakorlás alternatív eszközeit is, azok törvényi hátterének ismertetésével együtt.

Az elmúlt 10 év nyomásgyakorlási tendenciáit vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt két évben a sztrájkok száma meghaladta az utcai tüntetések számát, holott a korábbiakban az utcai demonstrációk domináltak. A sztrájkok zömében a munkaadók, míg a többi forma inkább a kormány ellen szerveződött, de közös bennük, hogy a szakszervezeteknek meghatározó szerepe volt ezekben. A legsikeresebbek a sztrájkok voltak és a legkevésbé sikeresek a gyengébb formák (petíció, aláírásgyűjtés).

 

 

Tisztségviselői választások a Szegedi Vízmű Szakszervezeténél: A Szegedi Vízmű Zrt.-nél   a Szakszervezeti bizalmiak és helyetteseik választása 2019. 12. 16. –án fejeződött be. A újonnan megválasztott bizalmiak titkos szavazással titkárt, elnököt és gazdasági felelőst választottak. A titkár Végh Zoltán  lett, aki a VKDSZ Országos Választmányának is tagja lesz a továbbiakban. Elnöknek Csiszár Jánost, gazdasági felelősnek Várhelyiné Tóth Katalint szavazták meg. Döntés született arról is, hogy a közel 20 évig  SZB elnöki tisztséget betöltő, közelgő nyugdíjazására készülő Török Zoltánt a „Szakszervezeti Munkáért” VKDSZ  kitüntetésre javasolják.

 

 

Új vezető a Zalavíz Zrt.-nél: A Zalavíz Zrt. Munkahelyi Szakszervezeténél a még 2020. decemberig szóló mandátumomról lemondott Udvardiné Pálfi Erzsébet, addigi titkár.

A választásokra 2020. január 13-án került sor, ahol szakszervezeti titkárként Süle Gábor kapott bizalmat, aki az Üzemi Tanács Elnöke is. Elnöknek pedig, mint a titkár helyettesének Nagy Anikó  került megválasztásra.

 

Választottak a Heves Megyei Vízmű Zrt. Munkahelyi Szakszervezeténél is: Kopasz László elnök munkahelyi előléptetése miatt lemondott szakszervezeti vezetői posztjáról. Helyette Bardóczi Attila kapott bizalmat és választották meg a tagszervezet elnökének.

 

 

Gratulálunk valamennyi megválasztott  tisztségviselőknek s munkájukhoz sok erőt és jó egészséget kívánunk!

 

 

Ifjúsági Bizottsági ülés: Február 4.-re hívta össze Jáger János, a VKDSZ Ifjúsági bizottsági elnöke az évindító testületi ülést. A téma az éves munkaprogram összeállítása és a lehetőségek felmérése voltak. Szeretnének a LIGA ifjúsági programjához kapcsolódni, de ez az elmúlt évben nem működött. Lehetőség viszont a LIGA régiós képzésekre, oktatásokra bejelentkezni, mely hasznos és költségtakarékos megoldás.

A tervek szerint május 08.-án a VKDSZ Ifjúsági Bizottsága és Szennyvízágazat Bizottsága közös rendezvényeként a Fővárosi Csatornázási Művek Dél- Pesti szennyvíztelepét látogatná meg. Szeptember 18-19.-én a DRV Zrt. Siófoki új és lehetőség szerinti régi szennyvíztelepének megtekintése a terv, kiegészítve egy  szakszervezeti elméleti tréninggel. Október 23-25.-én a  Békéscsabai Kolbászfesztivállal egybekötött kihelyezett VKDSZ Ifjúsági Bizottsági ülést tartanának, majd decemberben a  VKDSZ székházban Ifjúsági Bizottsági üléssel zárnák az évet.

Szó esett az idei Országos Szerelő Versenyen való részvételről, egy esetleges Regionális Sportnap lebonyolításáról és az ágazat helyzetéről is.

Emellett beszámoló hangzott el az EPSU Belgrádban élő, regionális képviselője, Miloš Vlaisavljević (EPSU Szervezési és Kampány Megbízott) találkozójáról, ahol a VKDSZ vezetőivel, tisztségviselőivel egyeztetett. Itt elmondta, hogy a hazai rendezvényekhez megfelelő feltételek esetén neves külföldi szakszervezeti előadókat tud biztosítani, de a képzések, tréningek támogatására is van lehetőség.

 

 

ÁPBT ülés és pályázati lehetőség: Február 13.-án tartotta ülését az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsa, ahol a szakszervezetek mellett a munkaadói szövetségek és a kormányzat (ITM- Innovációs és Technológiai Minisztérium) képviselői egyeztettek az idei pénzügyi keret felhasználásának feltételeiről. A VKDSZ több, mint 1 800 ezer Ft-ra készített elő szakmai anyagot és nyújtott be pályázatot. Pozitív elbírálás esetén a kiírás szerinti feladatokra lesz pénzügyi keret, így a nemzetközi tagdíjra (EPSU- Európai Közszolgáltatási Szakszervezeti Szövetség), nemzetközi konferenciára a szlovák vízágazati és fürdőágazati szakszervezettel valamint a szakszervezeti tisztségviselők, felügyelő bizottsági és üzemi tanácsi tagok képzésére.

 

 

Belügyminisztériumi egyeztetés: február 3.-án vett részt konzultáción a VKDSZ elnöke a Belügyminisztériumban Zsinka András személyügyi államtitkárnál. A Miniszterelnöknek írt levél kapcsán kezdeményezték a megbeszélést.  A levél célja volt, hogy  megismertessük az ágazatban kialakult műszaki, pénzügyi és foglalkoztatási nehézségek körülményeit, javaslatokat fogalmazzunk meg azok megoldására. Fürjes-Gábor József VKDSZ elnök fontos problémaként jelenítette meg az egységes szakmai felügyelet hiányát, az ágazati forráshiányt, az adó elvonásokat, az árbefagyasztást, az árakban nem érvényesíthető költségeket és  a fenntartható foglalkoztatást veszélyeztető  munkavállalói munkabéreket. Felhívta a figyelmet, hogy  az állami támogatások, bérkompenzációk kiterjesztése az önkormányzati tulajdonú társaságokra is indokolt.  Probléma  a szakmai utánpótlás nehézsége, az elöregedő korfa és az elvándorlás is.   Megoldást jelenthet a közműadó csökkentése, az ÁFA mérséklése.

Az  üzemeltető szervezetek műszaki és pénzügyi nehézségei veszélyeztetik az üzembiztonságot.  Különösen  a hálózatkarbantartás területén a legégetőbb a munkavállalókat érintő piacképes munkabéreknek a biztosítása, ahol  már nem elégséges az ipari átlagkereset szintjének az  elérése, hanem egyre inkább a víziközmű szektorban  jelenleg legmagasabb    átlagkereset elérése jelent megoldást.

Megállapodás született arról, hogy az elhangzottakról jegyzőkönyv készül, melyet átküldenek

a Belügyminisztérium és a Miniszterelnöki Kabinet Közigazgatási Államtitkárai részére további intézkedés céljából. Ez haladéktalanul, még a hét folyamán megtörtént.

 

 

LIGA elnökségi ülés:   Február 18.-án ülésezett a LIGA Konföderáció elnöksége. A napirenden tagfelvétel, Alapszabály módosítás és a Munka Világa Alapítvány jogutód nélküli megszűnése szerepelt egy érdekvédelmi tájékoztató mellett. Az ülésen a VÍZ-Szem szakszervezete nem nyert felvételt. A LIGA és a VKDSZ is abban érdekelt, hogy a tagszervezetek az ágazati szakszervezetben maradjanak. Átlépésükkel ne veszélyeztessék a középszintű ágazati szociális párbeszédet.

 

 

Országos Választmány: A VKDSZ Országos Választmánya február 19.-én tárgyalta meg az Elnökségen is napirenden szereplő témákat. Elfogadták az éves szöveges és gazdasági beszámolót, jóváhagyták a 2020.-as költségvetést és munkatervet. A lényegi napirendek mellett aktuális beszámolókat is meghallgattak.

 

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

Képzések a VKDSZ-nél

By |

Gazdasági felelősök képzése

 

A VKDSZ az elmúlt évekhez hasonlóan a gazdasági felelősök részére az idei évben érvényes jogszabályi változások ismertetése céljából szokásos felkészítőjét január 29.-én tartotta meg s VKDSZ székházában. A programon az Országos Választmány több tagja is részt vett. Az ellőadó dr. Gróf Gabrielle, okleveles könyvvizsgáló volt. A legnagyobb érdeklődést a sokakat érintő biztosítások adókötelezettsége téma váltotta ki. Nemcsak számos munkáltató, de a VKDSZ is kötött balesetbiztosítást vagy más biztosítást a munkavállalók, szakszervezeti tagok számára.

Fő szabálynak tekinthető, hogy a munkáltató által fizetett biztosítás díja a jogviszony alapján  megszerzett jövedelemnek tekintendő, függetlenül attól, hogy a szerződésben megnevezett biztosított a  munkavállaló vagy a hozzátartozója. A témáról részletes iránymutató anyag is készül, melyet a helyi szervezetek rendelkezésére bocsátanak.

A VKDSZ esetében a tagdíjból (azaz a munkavállaló saját befizetéséből) finanszírozott biztosítási díj viszont adómentes.

 

Az előadó felhívta a figyelmet a bevallási kötelezettségek határidőinek betartására is. A képzés végén kérdések feltevésére volt lehetőség.

 

 

Hazai sztrájk-helyzet értékelő

 

A VKDSZ az elmúlt évben az Országos Választmány tagjai számára is lehetővé tette a változások megismerését, mely pozitív fogadtatásra talált. Az évzáró értekezleten a szakszervezetek  nyomásgyakorlásának  törvényes lehetőségeiről, szabályairól, a konfliktusok megoldásáról hallgattak meg előadást, mely nagy érdeklődésre tartott számot és aktív részvételre serkentette a jelenlévőket.

Ennek folytatásaként – szintén január 29…én – a sztrájkkal kapcsolatosan könyvet írt dr. Berki Erzsébet munkaügyi kutató előadását hallgatták meg a résztvevők  „Az érdekvédelmi nyomásgyakorlás, a sztrájk tapasztalatai Magyarországon” címmel.  Az előadás részletesen taglalta a sztrájk meghatározásától a sztrájk jogszerűségén át a  sztrájk típusain át a  jogosságának vagy jogellenességének feltételeit is. Az előadás taglalta a nyomásgyakorlás alternatív eszközeit is, azok törvényi hátterének ismertetésével együtt.

Az elmúlt 10 év nyomásgyakorlási tendenciáit vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt két évben a sztrájkok száma meghaladta az utcai tüntetések számát, holott a korábbiakban az utcai demonstrációk domináltak. A sztrájkok zömében a munkaadók, míg a többi forma inkább a kormány ellen szerveződött, de közös bennük, hogy a szakszervezeteknek meghatározó szerepe volt ezekben. A legsikeresebbek a sztrájkok voltak és a legkevésbé sikeresek a gyengébb formák (petíció, aláírásgyűjtés). A még elégséges szolgáltatás biztosításának kérdése ez esetben is fontos volt. Ennek megállapítása azonban eléggé problematikus. Összegzésként elmondható, hogy a sztrájk ugyan magas részvételt igényel, költséges, várható miatta akár per is, de a legeredményesebb érdekérvényesítési eszköz.

Read more »