Archive For The “Bizottságok” Category

Nyugdíjas találkozó 2019. május 28.

By |

A VKDSZ Nyugdíjas tagozata 2019.május 28.-án találkozott a Borostyán utcai székházban.

A kollégákat Fürjes József elnök úr fogadta és köszöntötte.

Az Elnök úr tájékoztatta a nyugdíjasokat a VKDSZ gazdasági helyzetéről, az év eleji tisztségviselő választásról. Elmondta, hogy a kormány felé milyen lépéseket, erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a vízügyi szakma is elnyerje méltó helyét, és elismerjék annak jelentőségét.

Kitért arra, milyen nehézségekkel küzd a VKDSZ, hogy meg tudja tartani tagságát, majd elmondta, milyen szolgáltatásokat nyújt tagjainak.

Több nyugdíjas kolléga hozzászólt elnök úr beszámolójához, és megelégedéssel fogadták a részletes beszámolót.

A hivatalos rész után egy jó hangulatú ebéddel kedveskedett a VKDSZ nyugdíjasainknak, majd ezt követően az együttlét és az újra találkozás örömével, kötetlen beszélgetéssel töltöttük el a koradélutánt.

Azzal búcsúztunk el egymástól, hogy júliusban ismét találkozunk.

Látszott mindenkin, hogy fontos nekik a VKDSZ-hez való tartozás, és mindig szívesen jönnek vissza oda, ahol évekig, évtizedekig komoly, építő munkát végeztek és sok jó barátra találtak.

Köszönjük a VKDSZ vezetésének ezt a szép napot.

Miskolc, 2019. május 29.

Prohászka Lászlóné

Read more »

By |

Vezető: Kovács László (FCSM Zrt.)

Read more »

Őszi Munkabiztonsági Rendezvény

By |

A VKDSZ Munkavédelmi- és Munkabiztonsági Bizottsága 2016. november 10-én tartotta őszi rendezvényét Budapesten a VKDSZ Székházában, ahol Vig Gábor robbanásvédelmi szakmérnök tartott előadást a megjelent kollégáknak.

A rendezvény témái a következők voltak:
Hatékony védőeszközök, munkaeszközök bemutatása
• Műtárgyak tisztításához használható biztonságos nagynyomású mosófúvóka biztonsági pisztollyal
• Nyitott aknáknál használható könnyen szállítható, szerelhető mobilkorlát
Biogáz üzem robbanásvédelmével kapcsolatos munkabiztonsági előírások és gyakorlati kérdések…
• Kibocsátó források, zóna besorolás
• Gyújtóforrás elemzés
• Kockázatértékelés, Robbanásvédelmi dokumentáció, felülvizsgálat

Az esemény kérdésekkel, hozzászólásokkal fejeződött be. A VKDSZ legaktívabb munkabizottsága a továbbiakban is folytatja időszakos rendezvény sorozatát, mely nemcsak a szakma, de valamennyi munkavállaló számára fontos és érdekes kérdéseket tárgyal. Tevékenysége már sok esetben megmutatta hasznosságát túlmutatva a bizottsági szintű munkán is.

Read more »

Bizottsági ülés és Szakmai program Balatonszéplakon

By |

A VKDSZ Ifjúsági Bizottsága 2016. június 3.-án tartotta Bizottsági ülését és Szakmai programját Balatonszéplakon a DRV Zrt. Nagyfelszíni Vízmű Bázis Telephelyén.

 

A szakmai program tartalmas volt, így a résztvevők betekintést nyerhettek abba a folyamatba miként lesz a Balaton vizéből Uniós kritériumoknak megfelelő minőségű ivóvíz.

 

Köszönet ezért mind a Helyi Szakszervezet Titkárának, Pintér Lajosnak a Szakszervezet Ifjúsági Bizalmijának, Gábor Imrének mind a telep vezetőjének, Végh Ferencnek.

 

A szakmai program végeztével a Bizottsági ülésen elhangzottak a résztvevő Régió képviselőinek helyi szintű munkavállalói problémái, amelyek több pontban is azonosak voltak.

 • Elkeseredettség;
 • Bizonytalan jövő;
 • Havi anyagi nehézségek;
 • Létszámcsökkentéssel járó többletmunka.

 

Ezek a problémák az állami és az önkormányzati cégek munkavállalóinak mindennapjaiban jelen van.

Szó esett a tervezett szeptemberi Ifjúsági Találkozó helyszínének egyeztetéséről ebben döntés még nem született.

Tisztelettel:

 

Jáger János
VKDSZ Ifjúsági Bizottsági elnök

 

jager.j85@gmail.com

Read more »

Ifjúsági Bizottsági Ülés

By |

2016. április 22.-én az FCSM Zrt Munkahelyi Szakszervezetének vendégeként, a VKDSZ Ifjúsági Bizottsága, a szennyvízágazat iránt érdeklődő szakszervezeti munkavállalókkal – 10 cégtől, 35 fő – kibővülve tartotta idei első, szakmai programmal egybekötött Ifjúsági Bizottsági ülését a Dél – Pesti Szennyvíztisztító telepen.

Gyetvai Éva az FCSM Zrt Munkahelyi Szakszervezetének elnöke és Jáger János az Ifjúsági Bizottság elnöke köszöntötte résztvevőket, majd a Tagszervezetek Képviselői bemutatkoztak, és röviden elmondták a munkahelyükön tapasztalt problémákat, melynek fővonalai:

 

 • Munkavállalók helyzete a vízügyi ágazat különböző régióiban;
 • Munkavállalók alacsony bérei;
 • Állami cégeknél jelenleg is zajló integráció és reorganizáció;
 • A VKDSZ által kezdeményezett aláírásgyűjtési demonstráció.

 

A konzultációt követően, a szennyvíztisztító telep működésébe nyertünk betekintést tájékoztatást kapva az ott használt technológiákról és a tisztítási folyamatok egyes fázisairól.

 

Érdekes, hatékony új ismeretekben gazdag napot tudhatunk magunk mögött. Ez a program is igazolta, hogy van létjogosultsága az ilyen jellegű találkozóknak, ahol a szakmai kérdéseken túlmenően az ágazat, azon belül is az ifjúságot érdeklő kérdéskörökkel is foglalkozhatunk.

 

 

 Jáger János
VKDSZ Ifjúsági Bizottság Elnök
2016.április

 

 

 

Read more »

TÁMOP tagtoborzó program Tatán

By |

V. VKDSZ Ifjúsági Találkozó

 

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ Ifjúsági Bizottsága az „Érdekérvényesítő képességek, kompetenciák fejlesztése, munkajogi és munkaügyi ismeretek gyarapítása, a szociális párbeszéd erősítése a víziközmű- és fürdőszolgáltatás területén” című TÁMOP pályázat Tagtoborzó programjának keretén, május 22-23-án ifjúsági találkozót szervezett Tatán.

A megjelenteket Fürjes-Gábor József a VKDSZ elnöke és Deák Tamás a VKDSZ Ifjúsági Bizottsága elnökeköszöntötte.

A programon résztvevő fiatalok Halasy Károly VKDSZ főtitkár előadásban megismerkedtek a VKDSZ, mint ágazati szakszervezeti szövetség célkitűzéseivel, feladataival, működésével, valamint a víziközmű-szolgáltatás területén dolgozó munkavállalók szakszervezeti szervezettségének jelentőségével.

A rendezvény kiemelt témája volt a munkahelyi szintű tagszervezés, a szakszervezeti tagok számának növelése, a már meglévő tagok megtartása. Németh Márta szociológus előadásban kitért a tagszervezés módszertanára, a személyes agitáció és a megfelelő kommunikáció jelentőségére.

Kihangsúlyozta, hogy tagszervezés szempontjából is nagyon fontos a szakszervezeti tisztségviselők felkészültsége, a munkajogi és munkaügyi szabályok ismerete, hiszen a munkahelyi szakszervezet legfontosabb feladata a munkavállalók érdekképviselete, a dolgozók munkaviszonnyal kapcsolatos kérdéseinek megfelelő szintű kezelése

A tagszervezéssel kapcsolatos ismeretek bővítése mellett természetesen lehetőség volt jelenlévők számára a különböző szakszervezeteknél kialakult jó gyakorlatok bemutatására, megbeszélésére, a tapasztalatok átadására.
A VKDSZ Ifjúsági Bizottsága 2011 óta minden évben megrendezi az ifjúsági találkozót, melynek kedvező fogadtatása van a fiatalok körében.
Ezúttal a TÁMOP pályázat keretében lebonyolított tagtoborzó programon is nagy volt az érdeklődés, ugyanis az ország különböző részeiről – 16 víziközmű-társaságtól – 140 fő vett részt az eseményen.
Az Ifjúsági Találkozón a szakmai programok mellett lehetőség nyílt szórakozásra is. Sajnos az esős időjárás kicsit „közbe szólt” a sport programok lebonyolításába, de elmondható, hogy ez sem rontotta el a fiatalok hangulatát, akik úgy váltak el egymástól, hogy jövőre ismét találkoznak.
A visszajelzések alapján nagy sikere volt a rendezvénynek, a résztvevők nagyon jól érezték magukat Tatán a „vizek városában”.

Read more »

VKDSZ Szennyvíz Ágazati Bizottságának kihelyezett ülése

By |

A VKDSZ  Szennyvíz Ágazati Bizottsága 2015. október 16.-án szakmai programot tart a Délpesti Szennyvíztisztító Telepen.

Elnök: Varjas László (FCSM Zrt.)

Read more »

2015. június 17.-i munkabiztonsági rendezvény

By |

TISZTELT MUNKAVÉDELMI KOLLÉGÁNK!

 

A VKDSZ Munkabiztonsági Bizottságának szervezésében 2015. június 17-én megrendezett munkabiztonsági rendezvényen elhangzott előadást le lehet tölteni.

 

Letöltés:”A beszállással járó munkák biztonságtechnikai követelményei az ivóvíz, és szennyvíz elvezetés területén”

 

Read more »

A VKDSZ Munkabiztonsági Tagozatának jubileumi értekezlete

By |

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a munkavállalók érdekvédelmének további erősítésére 15 éve, 1996. november 12-én megalakította a Munkabiztonsági Tagozatot.
A jubileum alakalmából 2011. augusztus 31-én ünnepi vezetőségi értekezletet tartunk Siófokona MGSZH oktatási központban (8600. Siófok, Vitorlás u. 15.).

 

A rendezvény tervezett programja:

 

10.00   Köszöntő
Winkler Tamás DRV Zrt. vezérigazgatója

 

10.20   Visszatekintés a Munkabiztonsági Tagozat megalakítására
Zsíros Sándor a VKDSZ korábbi titkára

 

10.40   A Munkabiztonsági Tagozat eredménye, fő feladata
Kovács László tagozatvezető

 

11.00   Kávészünet

 

11.20   A munkabiztonság és munkavédelem jelentősége a víziközmű-ágazatban
Nagy Edit MAVÍZ főtitkára

 

11.40   A Munkabiztonsági Tagozat működésének jelentősége a VKDSZ-nél
Halasy Károly VKDSZ titkára

 

12.00   Zárszó
Fürjes József VKDSZ elnöke

 

12.30   Munkaebéd

 

 

Halasy Károly sk.                                                        Fürjes József sk.
VKDSZ titkára                                                               VKDSZ elnöke

Read more »

Ifjúsági Tagozati ülés

By |

A VKDSZ Ifjúsági Tagozata – az ÉDV Zrt Munkahelyi Szakszervezete szervezésében – 2011. június 8-án (szerdán) 11 órai kezdettel Tatabányán, a XIV/A vízaknánál tartja találkozóját.
Napirend:

 • vízbánya látogatás – az egyedülálló karsztvíz-bázisnál
 • személyi kérdés – Domonkos Zoltán jelezte, hogy nem áll módjában tovább ellátni a tagozatvezetői feladatokat
 • Ifjúsági Tagozat további feladatainak megvitatása
 • Ifjúsági Tagozat programja Budapesten (2010)

Read more »