Archive For 2019-01-30

3-4. hét, 2019. január, VKDSZ

By |

LIGA Elnökségi: Január14-én tartotta évi első ülését a LIGA Szakszervezetek Elnöksége. Határozatot fogadtak el arról, hogy csatlakoznak az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma által alakított Országos Sztrájkelőkészítő és Demonstrációszervező Bizottsághoz, Doszpolyné dr. Mészáros Melindát és dr. Szilágyi Józsefet delegálták. Döntöttek arról is, hogy február 14.-re összehívják a LIGA Tanács ülését, amelyen a személyi kérdések (megüresedett vezetői helyek betöltése) és aktuális érdekvédelmi témák lesznek napirenden. Döntöttek az Európai Szakszervezeti Szövetség tisztújító kongresszusán megválasztandó vezetőkről is.

 

Demonstrációszervező Bizottság követelések: A Munka törvénykönyve átfogó felülvizsgálata, különös tekintettel a rendkívüli munkaidő és a munkaidő keret szabályozására és a munkavállalókra nézve kedvező módosítása.

A sztrájkjog újra szabályozása, a szociális párbeszéd munkavállalói érdekeket is tükröző érdemi megállapodásokra törekvő működtetése.

Tisztességes munkáért tisztességes béreket a béregyenlőtlenségek mérséklésére is figyelemmel, a béren kívüli juttatásokra vonatkozó kedvező szabályok visszaállítása, a közszféra bérhelyzetének rendezése, különös tekintettel a Kjt. illetménytáblájának rendezésére és a diplomás bérminimum bevezetésére.

Egy rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozása, a korengedményes, illetve a korkedvezményes nyugdíjak korszerűbb formában történő visszaállítása, a megváltozott munkaképességű dolgozók támogatása.

 

Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának (KVKF): 2018. február 12-én új testülettel bővült a nemzeti szintű munkaügyi kapcsolatok rendszere, tizenhat szervezet (szakmai szövetségek, érdekképviseletek, minisztériumok) hozta létre a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumát.

Január 16-án ülésezett a KVKF munkavállalói és munkáltatói oldala, ahol a szociális partnerek vállalták, hogy közösen kezdeményezik a kormányzatnál és a tulajdonosoknál a formális bértárgyalások megkezdését.

A 2017-ben létrejött hároméves bérmegállapodás 2019-re legalább 5 százalékos átlagos bérnövekedést irányzott elő, ami a kialakult munkaerőhiány miatt kevésnek bizonyult.

A KVKF munkavállalói oldala egyetért abban, hogy ennek mértékét növelni szükséges a fluktuáció és a szakemberhiány kialakulásának megelőzése, a szakképzett munkaerő megtartása és jövőbeni biztosítása, valamint a munkakörök közötti bérfeszültségek kezelése érdekében.

 

VKDSZ kiegészítés a KVKF-hez: A konzultáción Fürjes-Gábor József VKDSZ elnök és Bende Flóra az Alföldvíz Zrt. Szakszervezet elnöke vett részt.

Kifejtették, hogy a víziközmű szektorban egyes többségében önkormányzati közösségi tulajdonban lévő társaságoknál probléma a kötelező bérfejlesztések és szükséges bérkompenzációs költségek kigazdálkodása.  Kérték ezért mindkét oldal képviselőit, hogy támogassák a víziközmű szektort abban, hogy kaphassanak állami támogatást a bérkompenzációra a rászoruló önkormányzati társaságok is.

Indokolt esetben a MaVíz, illetve a Fürdő Szövetség és a Regionális Vállalatok Munkáltatói Szövetsége is kerüljön meghívásra, és velük is történjenek meg a szükséges munkáltatói egyeztetések.

A részünkről a továbbiakban megfogalmazott javaslatként, hogy  egy közös nyilatkozatban, vagy akár három oldalú megállapodásban  rögzíteni kellene, hogy az érintett állami társaságok esetében a túlmunka szabályozásban a kollektív szerződés megállapodásai legyenek az irányadók.

 

EPSU képzés:  Az Európai Közszolgáltatási Szakszervezetek Szövetsége (EPSU) képzést tartott a tagtoborzás témájában. Adam Rogalewski és Richard Pond sok egyéb téma mellett a kampány szervezéséről, céljairól, eszközeiről, a kilépések, belépések okairól beszélt. A résztvevő szakszervezetek (KKDSZ, BDDSZ, HVDSZ2000, VKDSZ, EVDSZ) képviselői csoportmunkával, interaktívan gyakorolhatták konkrét, saját problémáik, tapasztalataik alapján hogyan is lehet a tagságot növelni, s ezzel a szakszervezet erejét is növelni.

VKDSZ Elnökségi ülés:          A március 26-án esedékes tisztújító Országos Választmányi ülésre készülve, az elnökség megvitatta az elmúlt 5 éves ciklus beszámolóját és a következő ciklusra tervezett stratégiát. Az anyag kritikai észrevételeket sem mellőzve foglalta össze a történéseket, a szakszervezeti munkát befolyásoló törvényi változásokat, a gazdasági környezet változását és a sikereket, illetve kudarcokat. A tapasztalatokból kiindulva tartalmazza a javasolható tevékenységeket is, melyek pozitív irányba befolyásolhatják a jövő VKDSZ-ét.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

adamrobert@vkdszsz.hu

 

Read more »

1-2. hét, 2019. január, VKDSZ

By |

Új év: A 2019-es év a teljes tisztújítás éve. Ismét letelt egy választási ciklus. Elszámolás következik és vezetőség választás új célokkal, s remélhetően új erővel, energiával. A 2019-es év a visszatekintés éve is lesz, hiszen 30 éves lett a VKDSZ. Egy emberöltő küzdelmekben, sikerekben és kudarcokban, de mindvégig a munkavállalók érdekében. Nem lett könnyebb a helyzetünk, inkább nehezebb, s csak az ünnep és a tapasztalatok miatt kell visszatekinteni, egyébként menni kell előre, lépni kell tovább, elszántan, elkötelezetten. Ezekben megerősödve kívánok boldog, egészségben eltöltött, sikeres új esztendőt minden VKDSZ tagnak és szeretteinek!

 

Szakszervezeti kitüntetések: Minden évben a VKDSZ által alapított kitüntetésekre év elején kérünk javaslatokat, s azokat Víz Világnapja alkalmából rendezett ünnepi Országos Választmányi ülésen adjuk át. A 2019. év ebből a szempontból is rendhagyó, mivel a néhány nappal március 22. utáni tartandó tisztújító, cikluszáró Választmányi ülésen adjuk át az idei díjakat.

Az idén is a tagszervezeteknél az érdekképviseleti munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakszervezeti munkát végzők jelölését várjuk, illetve az „Év szakszervezeti vezetője” címre egy főre kérjük a javaslatot.

 

Bérmegállapodás 2019-20-ra: A VKF-en (Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma) két konföderáció (LIGA, Munkástanácsok) a. munkaadói szervezetekkel megállapodtak (Varga Mihály Pénzügyminiszter ellenjegyzése mellett) a 2019-es és a  2020-as minimálbérről és garantált bérminimumról illetve két évre vonatkozó kereset növekedés ajánlásáról. Ezek szerint az idén a minimálbér 149.000 Ft, a garantált bérminimum pedig 195.000 Ft, a bérajánlás 8 %.  Jövőre ezek az értékek: 161.000 és 210.600 Ft és szintén 8 % lesz. Felek a béren kívüli juttatások alkalmazását is ajánlják a munkaadóknak. Felhívják továbbá a munkáltatókat arra, hogy a bértárgyalásokhoz szükséges munkaügyi és gazdasági adatokat adják át a szakszervezeteknek és ne minősítsék üzleti titokká. További előnye a megállapodásnak, hogy a 2020-as bér-adatokat a gazdasági mutatóktól teszi függővé (infláció, GDP növekedés, termelékenység növekedés). Ha ezek prognosztizált adataiban 1 % eltérés vagy a háromban együtt összesen 2 % eltérés lesz, újra kell tárgyalni, azaz magasabbak lehetnek. 

 

Hiánypótló fürdős szakkönyv: Víz a gyógyászatban címmel jelent meg dr. Sandra Sándor és dr. Oláh Csaba szak- illetve tankönyve. Az egyetemi és főiskolai oktatásban is használatos kiadvány a vizek, ásványvizek, gyógyvizek egészségmegőrzésben, gyógyászatban betöltött szerepét dolgozza fel a teljesség igényére törekedve. A könyvben feltüntetett támogatók között örömmel mondhatjuk el, hogy a VKDSZ is szerepel.

 

Tüntetések: A rabszolga törvényként elhíresült Mt. módosítás ellen szinte állandósultak a tüntetések. Sajnos a politika ráépült a munkavállalók érdekérvényesítési eszközrendszerére, illetve a kormányoldal is politikai eseményeknek tekinti azokat, amikor a szokott „sorosista” jelzőkkel illeti a megmozdulásokat. A munkavállalók megint csak a második sorba kerültek…. De mi is a tét: a szakszervezetek levélben fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, mely az alábbi követeléseket tartalmazza: a Munka Törvénykönyve utolsó módosításának visszavonását, a sztrájktörvény módosítását, hogy azzal élni is lehessen, tisztességes béreket, mert a magyar bérek a régióban a legkisebbek illetve rugalmasabb nyugdíjrendszert. Sokadszor kezdeményezik a szakszervezetek a munkatörvény teljes áttekintését, de erre ez ideig nem került sor.

 

GINOP-5.3.4-16-2017-00031: A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése című konstrukcióban megvalósuló munkavédelmi projekt első tájékoztató rendezvénye tavaly nem valósult meg.  Az idei évben megrendezendő 4 képzés lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy a munkavédelmi képviselők és bármely más munkavállaló is e témában fontos információkhoz jusson. A VKDSZ vezetése dolgozik azon, hogy a 4 rendezvény munkavédelmi képviselők kötelező továbbképzéseként elszámolható legyen. Ezek a képzések INGYENESEK lesznek. Kérjük, hogy az információt hasznosítsátok!

 

Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet: Eredményes évet zár a Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet. Bár 2019-re a nyugdíjas foglalkoztatás szabályai kedvezően változtak a nyugdíjasok számára – csak a 15% SZJA-t kell fizetni – továbbra is vannak érvek a Nyugdíjas Szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás mellett: ilyen lehet a foglalkoztatás idény jellege, vagy rendszertelensége, vagy ha előnyösebb a cég számára a költség, mint a munkabér. Bízunk abban, hogy minél több cég fog élni ezzel a lehetőséggel 2019-ben is.

 

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

adamrobert@vkdszsz.hu

Read more »

50-51. hét, 2018. december, VKDSZ

By |

Mikulás: A szakszervezet nemcsak érdekvédő szervezet, de egyben egy közösség is. Amikor védi a munkavállalók érdekeit, akkor a családjaik érdekeit is védi, s kialakul egy szorosabb kapcsolat, mely egyik megnyilvánulása a Mikulás-csomag. Minden évben hagyományosan édességgel, gyümölccsel, apróságokkal köszöntik a tagok gyermekeit Mikulás alkalmából. Ezt minden alapszervezetnél várják az apróságok. A legszebb öröm adni, bár jövőre ez is nehezebb lesz az adójogszabályok kedvezőtlen módosítása miatt. A VKDSZ ezúton is köszönti a családokat és a gyermekeket Mikulás-nap alkalmából.

 

Évzáró Választmányi ülés: Bár a tavalyi évben elmaradt az ünnepélyes évzáró értekezlet, az idei esztendőben Versegen tartotta meg a munkára és a kikapcsolódásra, a visszatekintésre is lehetőséget adó kibővített évzáró Választmányi ülését a VKDSZ. Az első napon a „hogyan tovább” kérdése volt a fő napirend. Az ügyvezető – részben a 73 kérdéses mélyinterjú  első eredményei alapján nyugvó –  vitaindítójával kezdődött meg a beszélgetés. A   VKDSZ a kibővített vezetőségét, tisztségviselőit kereste meg egy anonim kérdőívvel, mely más kérdések mellett a rendezvények, információramlás, tevékenységek, programok, szervezeti élet, költségvetés, tagdíj, sikeresség, célok, szakmai munka, külkapcsolatok, társszervezek, üdültetés és képzés témáiban kérte ki a kitöltők véleményét.  A kérdőív egyik célja, hogy a jövő évben esedékes teljes tisztújítás előtt minél több vélemény és szándék tisztázódjék, segítve a következő öt éves ciklus munkaeszközeinek, munkamódszereinek, célkitűzéseinek kialakítását és megvalósítását. A kötetlen beszélgetésen személyi kérdések is fölmerültek, hiszen azt is jó tudni, kire lehet a következő időszakban számítani, s hogy mekkora az elvárás és a bizalom a VKDSZ vezetői irányában. A második napon a „vendégfellépő” (?) a VKDSZ munkaügyi szakértője volt, aki a „rabszolga törvény” lényegét és hatásait elemezte. A téma kapcsán az Országos Választmány Állásfoglalás kiadásáról döntött. A vízügyi ágazat kollektív szerződésekkel lefedett, mely védelmet nyújt az Mt. új, kedvezőtlen lehetőségeivel szemben. Most látszik, hogy egy ágazati kollektív szerződés megkötése minden ágazatban dolgozót védene. Ahol a helyi Alapszabály megengedi biztosítsunk a nem ágazatban dolgozóknak is belépési lehetőséget a VKDSZ-be, hogy legyen esélyük érdekeik megvédésére és kollektív védelem kialakítására!

A munka mellett maradt idő a közös (csapatépítő ?) kikapcsolódásra is. Az ünnepi pohárköszöntő kulcsmondata volt, hogy „jobb éve legyen a VKDSZ-nek és a munkavállalóknak is, mint amilyet az idén zárunk”.

 

LIGA levél a Köztársasági Elnöknek: A LIGA levélben fordult Áder Jánoshoz, hogy küldje vissza a Parlementnek további megfontolás céljából az Mt. módosítást, mivel az tartalmilag súlyosan sérti a munkavállalók jogos gazdasági érdekeit, illetve formailag a szociális párbeszéd kikerülésével került  a Országgyűlés elé.

 

Konföderációs levél Orbán Viktornak: A LIGA (Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája), az ÉSZT (Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés), a MaSZSZ (Magyar Szakszervezeti Szövetség), a MOSZ (Munkástanácsok Országos Szövetsége) és a SZEF (Szakszervezetek Együttműködési Fóruma) közös levélben fordult a Miniszterelnökhöz.

Elfogadhatatlannak tartják a szociális párbeszéd alapjainak a megkerülését, ami a törvény elfogadásakor tapasztaltak ráadásul úgy, hogy az összes szakszervezeti javaslat közül egyet sem fogadtak el. Ezért kezdeményezik a Munka törvénykönyve már sokszor javasolt átfogó felülvizsgálatát. Ennek kiemelt témái lennének a rendkívüli munkaidő, munkaidőkeret és a szakszervezeti jogok. Kérik a VKF (Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma) mihamarabbi összehívását és az érdemi szociális párbeszéd megkezdését. Reméljük, hogy a konfödörációk közös fellépése a demonstratív egységes álláspontjaik elősegítik a törvény módosítását megfelelő módon történő értelmezését.

 

Eric Lee is bekapcsolódott a demonstrációba: A jelenleg Londonban élő, amerikai születésű szakszervezeti aktivista, iró, újságíró, a LabourStart alapító szerkesztője  körlevélben hívott fel mindenkit a magyar Köztársasági Elnöknek írt levél aláírására, melyben kéri, hogy ne jegyezze ellent a magyarországi rabszolgatörvényt.  Eric Lee kampányai alapján már sok bebörtönzött szakszervezeti aktivista nyerte vissza szabadságát, sok sztrájk támogatása érte el célját. A magyar kampányhoz az alábbi linkre kattintva (ctrl gombbal együtt) csatlakozhatsz:  https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=3983 .

 

Látogatás a szlovák társszakszervezetnél: Az ágazati párbeszéd bizottsági támogatásként pályázható – a Magyarország 2018. évi központi költségvetésében biztosított- „Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok” keretből a VKDSZ, mint kedvezményezett nemzetközi tagdíjra és egy szlovákiai társszervezeti találkozóra nyert pénzt. December 10-11-én  a VKDSZ ügyvezetője látogatta meg  az OZ DLV (Szlovák Erdészeti-, Faipari és Vízügyi Szakszervezet) központját Pozsonyban. A több évtizede tartó kapcsolat megerősítése érdekében megkötött  Együttműködési megállapodás ünnepélyes átadására is itt került sor. Vlasta Szabová elnökasszonnyal és kollegáival estébe nyúlóan vitatták meg a szlovákiai és magyarországi szakszervezeti helyzetet, a legfrissebb eseményeket, a közös európai szintű fellépés lehetőségeit. Tárgyaltak a tagtoborzás lehetőségeiről és az e téren sikeresnek bizonyuló szlovákiai tapasztalatok átadásáról. Az elnökasszony érdeklődését a szakszervezeti mélyinterjúk keltették fel, mely tapasztalatait hasznosítani kívánják.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

A VKDSZ Központi Irodája munkatársai nevében ezúton kívánok minden tagunknak és családtagjainak kegyelemteljes, boldog karácsonyt valamint sikeres, egészségben, békességben eltöltött új esztendőt!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

adamrobert@vkdszsz.hu

Read more »