A távolléti díj számítása 2.

A távolléti díjat az esedékessége időpontjában érvényes alapbér, valamint az utolsó hat naptári hónapra (irányadó időszak) kifizetett teljesítménybér és bérpótlék átlagának figyelembevételével kell megállapítani.

A távolléti díj kiszámításakor figyelmen kívül kell hagyni azt a munkabért, amelyre a munkavállaló a távollét tartamára munkavégzés hiányában is jogosult.

A napi- vagy a havi távolléti díj meghatározásakor az egy órára járó távolléti díjat a napi munkaidővel kell megszorozni.
Havi bér esetén az egy órára járó távolléti díj meghatározása során a havi alapbér összegét osztani kell általános teljes napi munkaidő esetén a havi törvényes munkaidővel (munkanapok száma szorozva nyolc órával) az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidő esetén a havi törvényes munkaidő időarányos részével.
Órabér esetén az egy óra távollétre számított alapbér megegyezik az órabérrel, a napi távollétre számított alapbér az órabér és a napi munkaidő szorzata, a havi távollétre számított alapbér meghatározásakor az órabért a havi törvényes munkaidővel kell szorozni.
A teljesítménybért – a kifizetés időpontjától függetlenül – az irányadó időszakra jutó arányos részben kell figyelembe venni.
A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetében a távolléti díj számításánál az alapbért figyelmen kívül kell hagyni.
Hat hónapnál rövidebb munkaviszony esetén, a távolléti díj számításakor irányadó időszakként a naptári hónapokat vagy hónapot kell figyelembe venni.