Archive For 2019-05-28

19-20. hét, 2019. május, VKDSZ

By |

Magyar Fürdőszövetség:  Május 14-15.-én tartotta tavaszi közgyűlését a Magyar Fürdőszövetség Balatonfüreden. A két napos rendezvény első napján szakmai előadásokat hallgattak meg, míg a második napon a szervezeti élettel kapcsolatos témák voltak napirenden.

A közgyűlést Boros László Attila elnök nyitotta meg, majd a turisztika, a szabadidősport és a fürdős-szakma területeiről hallgattak meg neves előadókat. A VKDSZ elnöke a szakszervezetről, az érdekvédelmi munkáról és a Vízfolyam nyugdíjas szövetkezetről tartott tájékoztatót. Kiemelte, hogy a VKDSZ számára fontos, hogy az ismert fürdős ágazati problémákat kezelje, képviselje. Fontos az ágazatban a piacképes munkaerő megőrzése és a fenntartható foglalkoztatás. A Fürdőszövetség Elnökségével egyeztetést kell kezdeni, ahol meghatározzuk az együttműködés területeit, pl. a fürdőágazati kollektív szerződés, a rendezett munkaügyi kapcsolatok intézményes működése, az Ágazati Párbeszéd Bizottság megalakítása. A szakszervezet mellett az üzemi tanács, a Felügyelő bizottsági tagok és a munkavédelmi képviselők területén szükséges az adatgyűjtés, hogy hol milyen  érdekvédelmi intézmények működnek.

 

Juhász Szabolcs, az Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szakmai igazgatója elemezte a turizmus adatait. A magyarországi turizmuson belül jelentős az egészségturizmus szerepe.  A KSH összesítése szerint 2017-ben 28,8 millió vendég, 65 milliárd forint árbevételt generált a fürdőkben. Kiemelte, hogy magyar és Európai uniós forrásból számos fürdő fejlesztése folyik.  Fontos feladatként jelölte meg gyógyvizeink elismertetését nemzetközi szinten illetve hogy a fürdők adatszolgáltatási rendszerét meg kell újítani.

A Magyar Fürdőszövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a kis és közepes méretű fürdők számára nincsenek források. Elindult egy hármas párbeszéd az MTÜ-vel és az Emberi Erőforrások Minisztériumával a témában, mely alapján remélhetően ezek a fürdők is forráshoz juthatnak. Az adatgyűjtéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy ez az MTÜ és a Fürdőszövetség közös projektje, amelynek révén a fürdők vezetők hasznos információkhoz jutnak majd hozzá.

A délután pódium beszélgetéssel folytatódott, mely során a felkért résztvevők a „Hogyan látják a fürdőket kívülről?” témában fejtették ki véleményüket. Többek között a szolgáltatók összefogását és kreatív turisztikai termékek létrehozását szorgalmazták.

Emlékeztetettek, hogy a 2030-ig érvényes Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia fontos eleme a víz és a gyógyvíz. Kiemelték, hogy egy jól koordinált turizmusmarketing lenne a legfontosabb.  Igényként jelent meg, hogy először is egy olyan turizmustörvény kellene, amely az európai gyakorlatnak megfelelően főleg a TDM-rendszer (Turisztikai Desztináció Menedzsment) finanszírozásáról szól. A cél továbbá egy olyan turisztikai márka megteremtése, ami véd a piac kilengéseitől, s mögötte minőségbiztosított termékek sora lehetne.

 

Boros László Attila végezetül kiemelte, hogy a fenntarthatóság, a minőség és a kommunikáció a legfontosabb, de szükséges egy egységes minőségi színvonalú desztinációkból felépülő országmárka is. A második nap szakbizottsági ülésekkel és beszámolókkal kezdődött. A közgyűlés az elnök és Balogh Zoltán főtitkár tájékoztatóját hallgatta meg az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, majd tagfelvétel és Alapszabály valamint Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról döntöttek, majd elfogadták a 2018. évi egyszerűsített beszámolót.

 

25 ÉV BIZALOM: A Bizalom Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár május 17-én tartotta éves Küldöttközgyűlését, majd ezt követően ünnepi megemlékezésre és konferenciára került sor a pénztár megalapításának 25. évfordulója alkalmából.

A Küldöttközgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a pénztár Igazgatótanácsának beszámolóját a 2018. év tevékenységéről, eredményeiről, a vagyonkezelők beszámolóját, az Ellenőrző Bizottság (EB)  és a Könyvvizsgáló jelentését.

A következőkben alapszabály módosításra került sor, melyben kedvezőbb alapok közötti megosztás érdekében egy újabb sávhatárt állított fel a pénztár 150.000 Ft-tól a még alacsonyabb működési költség terhelés érdekében.

Az alapszabály módosítás figyelembe vételével készült a 2020-22 –es pénzügyi terv, amely a költségtakarékosság jegyében született és az EB, illetve könyvvizsgáló támogatásával, szintén egyhangú szavazással került elfogadásra.

Jóváhagyta a Küldöttközgyűlés a korábban már az Igazgató Tanács (IT) részéről kezdeményezett érdekképviseleti szervhez Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségéhez (ÖPOSZ) való csatlakozást is.Végezetül tisztségviselők pótlására, illetve megválasztására került sor .

Ezt követően  ünnepi megemlékezéssel folytatódott a program. Török László IT elnök köszöntője után Fehér Ibolya nyugdíjazás miatt leköszönő IT tag tartott előadást, majd Fürjes Gábor József VKDSZ elnök méltatta az érdekképviselet és a nyugdíjpénztár stratégiai együttműködésének eredményeit. Végezetül Kravalik Gábor az ÖPOSZ elnöke köszöntötte  immár tagként a 25. éves pénztárt, mint a szövetséghez csatlakozó új tagot.

 

Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet: Május 16.-án közgyűlést tartott a Vízfolyam Nyugdíjas Szövetkezet. A 2018. évi beszámoló és mérleg elfogadása mellett döntöttek az adózás utáni eredmény felhasználásáról és a következő évi költségvetésről. Jó évet zártak. A kezdeti nehézségek után a Szövetkezet működése és gazdasági helyzete stabilizálódott, nyereséget termelt. Kabai Tibor ügyvezető elnök javaslatára az eredmény egy részét a tagok között felosztották. Döntöttek a következő évi tevékenységi és gazdasági tervekről. A Szövetkezet tovább kívánja bővíteni tevékenységét, melyet intenzív reklám-kampánnyal szándékozik elősegíteni.

 

Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa a VKDSZ Oktatási és Szociális Alapítványát!

Adószám: 18036400-1-42

Köszönettel:

az Alapítvány Kuratóriuma

 

KEHOP-2.1.7. : „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel jelent meg egy pályázati felhívás, melyre érdekképviseleti szervezetek is jelentkezhetnek. A célcsoport Magyarország lakossága, de legalább 2500 fő. A pályázat benyújtása esetén a VKDSZ tagszervezeteire nagy feladat hárul, s a 24 hónapos megvalósítási időtartam kitöltése jelentős felkészülést igényel. A VKDSZ vizsgálja a pályázat benyújtásának lehetőségét, elkezdete az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket. Várjuk tagszervezeteink jelzését, ha érdeklődnek a projektben való részvétel iránt.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

VKDSZ Alapítványi pályázat

By |

VKDSZ Alapítványi pályázat

Read more »

17-18. hét, 2019. április-május, VKDSZ

By |

Magyar Fürdőszövetség:  A Magyar Fürdőszövetség összeállította tagszervezetei adatai alapján a 2017-2018. évi teljesítményre vonatkozó Trendriportot. A Trendriport szerint a  fürdőüzemeltető társaságok értékesítésének nettó árbevétele 2017-ről 2018-ra 9,1%-kal, ezen belül a fürdőszolgáltatás nettó árbevétele 7,5%-kal emelkedett. A magyar fürdők egyre komplexebb szolgáltatással várják a látogatókat, s látható, hogy jelentős bevétel-növekedést azok a fürdők tudtak elérni, amelyek új szolgáltatásokat vezettek be.
A gyógyszolgáltatásból származó nettó árbevétel emellett 0,4%-kal csökkent. A fürdőszolgáltatások átlagárai a KSH adatai alapján növekedést mutatnak. Folytatódott az a tendencia, hogy a nyugati országrész átlagárai jelentősen magasabbak a keleti országrész átlagáraihoz képest.

 

A fürdőszolgáltatás látogatószáma a vizsgált időszakban 2,2%-ot emelkedett úgy, hogy közben 2018-ban a fürdőkben foglalkoztatottak száma átlagosan 3,5%-kal csökkent az előző évhez képest. A hazai fürdőkben folyamatossá vált a munkaerőhiány, a munkaerőpiac béremeléseivel a legtöbb fürdő nehezen tud lépést tartani.

 

(A teljes Trendriport az alábbi linken tölthető le: https://www.furdoszovetseg.hu/wp-content/uploads/2019/04/furdok-trendriport-2018-evrol.pdf . )

 

Elnökségi ülés: Megtartotta soros elnökségi ülését a VKDSZ. A legjelentősebb téma a Fővárosi Vízművek Munkahelyi Szakszervezetének kiválási szándékáról tartott megbeszélés volt. A helyi szervezet fő problémája a VKDSZ gazdálkodásával volt, bár elismerték, hogy nincs felelőtlen költekezés, csak kevés a bevétel. Téma volt még a 2019. évi munkaterv, melyben hangsúlyos szerepet kap a képzés és a helyi szervezeteknél tartott kihelyezett ülések szervezése.

 

A LIGA Szakszervezetek minimálbérhez kötött tagdíja emelkedett, mely fokozza a VKDSZ anyagi terheit. A Székház hasznosításában is új megoldásokat tárgyaltak meg a bérlők igényeinek megváltozása miatt. Döntöttek arról is, hogy a 30 éves évfordulós rendezvényt az évzáró értekezlettel együttesen rendezik meg költségcsökkentési céllal. Egyebek napirendben az ifjúsági találkozók eddigi tapasztalatai, a tagtoborzás és a kihelyezett ülések tartása volt még téma.

 

KVKF ülés:  2019. április 26-án tartotta meg a KVKF (Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma) ülését. A három oldalú egyeztetésen részt vettek az ágazati szakszervezetek, a konföderációk, munkáltatói oldal képviseletében pedig a STRATOSZ. Kormány oldalról dr. Fónagy János és Cseresnyés Péter államtitkárok, továbbá a Pénzügyminisztérium képviselője vett részt. A VKDSZ-t Fürjes-Gábor József Elnök és György Attila alelnök képviselte. Az ülés napirendi pontjai voltak: a hároméves bérmegállapodás végrehajtásának értékelése és a 2019. évet érintő aktuális foglalkoztatási és jövedelmi kérdések megtárgyalása.

 

A hároméves, állami bérmegállapodást valamennyien eredményesnek értékelték, ugyanakkor mindenki által megfogalmazódott, hogy a 3. lépcsős 5 %-os keresetfejlesztés kevésnek bizonyult az időközben megkötésre kerülő 8 %-os minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása miatt. Többen kezdeményezték, hogy még ebben az évben legyen lehetőség további keresetfejlesztésekre. A fenntartható foglalkoztatás, a szakképzett munkavállalók megtartása minden területen akut problémát jelent.

 

A vizes ágazat részéről a VKDSZ elnök elmondta, hogy a szektor sajátos helyzetben van, az eltérő tulajdonosi szerkezetből adódó problémák miatt. Amennyiben a Kormány gondolkodik további hosszabb távú megállapodásban, a víziközmű szektor esetében az önkormányzati tulajdonban működő társaságok, illetve az ott foglalkoztatott munkavállalókra is ki kell terjeszteni az állami bérmegállapodás hatályát.

 

A Kormány oldal részéről konklúzióként fogalmazódott meg, hogy eredményes és indokolt volt a 3 éves megállapodás. 2019. évre a béregyeztetéseket tovább kell folytatni, munkahelyi szinten a szakszervezetek és a munkáltatók igyekezzenek hatékonysági intézkedésekkel együtt járó javaslatokat megfogalmazni.

 

Ezzel egyidőben induljon el egy közös gondolkodás a KVKF-ben egy újabb 3 éves megállapodás lehetőségéről, amely 2020-tól léphetne életbe. A Kormány elképzelései szerint nem egységes elvekre épülő, hanem egyes ágazatok között differenciált keresetfejlesztések megvalósítását célozza meg.

 

A Kormány oldal összefoglalójában elhangzott, hogy nem zárható ki, hogy a következő időszakban állami bértámogatásban részesüljenek a más tulajdonosi keretek között működő társaságok munkavállalói is. A VKDSZ fontosnak tarja képviselni ezt a lehetőséget a fürdős ágazat munkavállalói esetében is, az ismert OEP támogatások és a foglalkoztatásban jelentkező kereseti problémák miatt.

 

Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa a VKDSZ Oktatási és Szociális Alapítványát!

Adószám: 18036400-1-42

Köszönettel:

az Alapítvány Kuratóriuma 

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

15-16. hét, 2019. április, VKDSZ

By |

EPSU:  A Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének Európai Szövetsége (EPSU)  Közmű Állandó Bizottsága 49. ülését tartotta meg Brüsszelben.  A vízszolgáltatási szektort érintően elhangzott, hogy a  vízhez való jogot az EU Bizottság átteszi a nemzeti jogba. Az osztrák és a német kollégák a WWF-el közösen kezdeményezték, (HH 7-8/2019) hogy ne nyissák meg újra ezt a direktívát mert csak rosszabb lehet a jelenleginél, ha átdolgozzák. A Vízhez való jog (water4you) kampány volt az első sikeres polgári kezdeményezés az EU-ban, melyet 1 800 000 ember írta alá.  Az aláírásokat sikeresen összegyűjtő országok között ott volt Magyarország is, mely szervezésében közvetetten a VKDSZ is részt vett.

 

Emellett Clivia Conrad tartott ismertetést a digitalizálás a vízszektorban témakörben,. A munkavállalók szemszögéből elemezte a digitalizáció előnyeit, hátrányait és irányát. mely során sok más mellett elhangzott, hogy nagyon sok dolgot digitalizálnak, de nem mindig azt, amit a legfontosabb lenne

 

Demonstráció: „Idáig jutottunk” címmel tartott demonstrációt az Alföldvíz szakszervezete Békéscsabán az mellett az épület mellet, amelyben a cég rendkívüli közgyűlését tartották.  Miskéri László, a szakszervezet titkára felhívta a figyelmet arra, hogy a cégüknél és az egész ágazatban rendkívül alacsonyak a bérek. Sokan hagyják el a céget, az ágazatot, s könnyen találnak maguknak jobban fizető állást.

 

A béremelési kezdeményezésüket a munkavállalók közel 80 %-a aláírta, mely listákat Bende Flóra szakszervezeti elnök adta át a közgyűlésnek. A cég részéről Diós Zsolt, a cég PR-irodavezetője nyilatkozott, s tudatta azt, hogy tisztában vannak a teljes ágazatot sújtó problémával és igyekeznek ezt helyben orvosolni.

 

Május 1.:  A szakszervezetek és szakszervezeti szövetségek felvonulást szerveznek a munka ünnepe alkalmából, melyen a LIGA szakszervezetek is részt vesznek.   A felszólalók között hazai és külföldi előadók is lesznek.  A demonstráció jelmondata: TISZTES MUNKÁT, TISZTES BÉRT! A rendezvényre várják a résztvevőket.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

13-14. hét, 2019. március-április, VKDSZ

By |

VKDSZ alakuló elnökségi ülés: Április 3-án tartotta első ülését a VKDSZ új elnöksége. Napirenden volt a munkamegosztás, az alkalmazott munkamódszerek kialakítása az elkövetkező ciklusra. Döntöttek Fábián György munkaügyi szakértő további megbízásáról valamint személyi kérdéseket tárgyaltak meg.

 

EPSU:  Az ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség) Kollektív Egyezkedési Bizottsága legközelebb április 18-án ülésezik, mely alkalomból elemzésre kerül a javasolt Kollektív Egyezkedési Európai Partnerség és a kollektív egyezkedést szorgalmazó kampány tervezete. A Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének Európai Szövetsége (EPSU) az említett kampány támogatását fontolgatja, azonban döntésünk további információk közlésétől függ. Úgy gondolják, hogy az említett két kezdeményezés esetében szükséges lehet a Közép- és Kelet-Európai közszolgálati dolgozók szakszervezeteinek hozzájárulása.  Ennek értdekében a tagszervezetek között felmérik, hogy az ágazati KSZ-ek és kollektív tárgyalások sikerességét mi akadályozza? Segítheti-e az ETUC kampány a helyi egyeztetéseket?

 

VKDSZ üdültetés: A februári Országos Választmányi ülésen felvetődött, hogy a VKDSZ bérelhetne üdülőt, melyet a tagszervezetek hasznosíthatnának. Sikerült két balatoni üdülési lehetőséget találni, de sajnos a tagszervezetek részéről nem mutatkozott érdeklődés – az egyébként jó árfekvésű – lehetőségre. A tagszervezetek, illetve LIGA-tagszervezetek szabad üdülési kapacitásainak felajánlása folyamatos. A szabad kapacitásokkal történő koordináció vállalását már a korábbiakban is jelezte a VKDSZ Központ. Ezekről a továbbiakban is várjuk  az értesítéseket.

 

Székház hasznosítás: Folyamatban van a Bizalom Nyugdíjpénztár és a VKDSZ központ informatikai rendszerének közös üzemeltetésével kapcsolatos előkészítés. Az átalakítás célja a költséghatékonyság és a biztonság növelése, illetve a Székház hasznosítása új lehetőségeihez az informatikai bázis megteremtése. Mint ismeretes az elmúlt év közepe óta   ( 5/2018. illetve 8-9/2018. HH) folyamatban van a VKDSZ központ műszaki és funkcionális rekonstrukciója. Részben a szükséges karbantartások elvégzése, részben a használati minőség emelése, részben pedig a hasznosíthatósági lehetőségek bővítése a cél.

 

ÁPB: A Víziközmű Ágazat Párbeszéd Bizottság keretében a Pénzügyminisztériumhoz benyújtott 2018. évi pályázatunk elszámolását elvégezte a VKDSZ. Az utófinanszírozott költségek visszatérítése az elszámolást követően történik meg.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »