Author Archive

Tiltakozó levél EPSU

By |

tiltakozó levél OV-nak EPSU2

Read more »

Tiltakozó levél ETUC

By |

tiltakozó levél OV-nak ETUC

Read more »

ETUC levél Orbán Viktornak

By |

ETUC levél OV-nak

Read more »

EPSU levél Orbán Viktornak

By |

EPSU levél OV-nak

Read more »

TÁJÉKOZTATÓ A VKDSZ Oktatási és Szociális Alapítvány 2021. évi tevékenységéről

By |

Alapítványunk éves programját továbbra is az Alapító Okiratban meghatározott célkitűzések határozzák meg. Figyelembe véve az Alapítványunk elmúlt években jelentősen csökkenő bevételekből eredő helyzetét, ez évben is szigorú takarékos gazdálkodást folytattunk.

 

A kitűzött Kuratóriumi üléseket az ismert corona-vírus járvány hatásai miatt, csak elektronikus úton tudtuk megtartani . Tevékenységünket így is zökkenőmentesen végeztük.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, ez évben is kiírásra került a víziközmű és fürdőszolgáltatásban dolgozók gyermekei iskoláztatásának támogatási pályázata.

A pályázati kiírást és annak feltételeit minden munkahelyi szakszervezet részére elektronikus úton 2021 augusztus 22-ig meg küldtük. A pályázatok beküldési határideje 2021. szeptember 30. volt, melyre összesen 27 db érkezett be. Ennek teljes körű feldolgozását követően, 2021 október 25-én került sor a támogatás jogosultságának és a támogatás összegének jóváhagyására.

A Kuratórium egyhangú döntése értelmében összesen 24 db pályázatnak ítélt meg támogatást, összesen 1.150 e Ft összegben. Az eredményről minden pályázó írásban értesítést kapott.

 

Az oktatási pályázaton kívül egy esetben, 1 fő munkavállalónak súlyos betegségben szenvedő gyermekének gyógykezeléséhez adtunk 100 e Ft összegű támogatást.

Az évente meg rendezésre kerülő gazdasági felelősök képzése, melyhez minden évben támogatást biztosítottunk, a járvány miatt elmaradt.

 

Ez ideig más jellegű  kifizetésre nem került sor, a Kuratórium tagjai, tisztségviselői feladatukat továbbra is ellenszolgáltatás nélkül végzik, díjazásban nem részesülnek.

 

Alapítványunk bevétele a munkavállalók személyi jövedelemadó (SZJA) befizetéseinek 1 % -os felajánlásaiból, valamint a lekötött pénzeszközök minimális kamatjából tevődik össze.

Sajnos az elmúlt évek során az SZJA 1 % felajánlás a munkavállalók részéről jelentősen lecsökkent, annak ellenére, hogy évről- évre a munkahelyi szakszervezeti vezetők segítségét kérjük, hogy adóbevallás elkészítése során, a munkavállalók a SZJA 1 % – os felajánlásaikat az Alapítványunk javára tegyék meg. Ami a NAV által részünkre évente kiutalt SZJA hozzájárulások összegéből következtetve nem sok sikerrel jár.

A NAV ez évi értesítése alapján a 2020 évi SZJA 1% bevallásból, ez évre  154 835 – Ft támogatásban részesültünk, melyet 20 fő ajánlott fel alapítványunk részére. Ez az előző évhez viszonyítva további bevétel csökkenést eredményezett. Nagyon elgondolkodtató és elszomorító, egy több ezer fős munkavállalókat foglalkoztató ágazat esetében !

Amennyiben a következő években a felajánlott  támogatás összege ilyen minimális lesz, pár éven belül elfogy az Alapítvány még rendelkezésre álló vagyona , aminek egyenes következménye az alapítvány megszűnése !

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az ágazat több ezer munkavállalójából, annak a 20 főnek a támogatásáért, akik felismerve az egyre fokozottabban szociálisan rászoruló munkavállalóinknak és családjaiknak nehéz szociális helyzetét, szolidaritást vállalva , az SZJA-juk 1 %-ának  felajánlásával támogatták Alapítványunkat.

Az Alapítvány tevékenységének folytatása , főleg figyelembe véve a jelenlegi infláció hatásait, és az egyre nehezebb megélhetést, a családoknak mindennapos gondjainak enyhítését , rendkívül fontosnak tartjuk.

Átérezve a rászorultak helyzetét és az Alapítvány véges lehetőségét, kérjük, hogy a jövőben nagyobb számban támogassák Alapítványunkat !

 

Az Alapítvány Kuratórium tagjainak nevében , mindenkinek jó egészséget és boldogulást kíván kívánok:

 

 

Fehér Gyula

a Kuratórium  elnöke

Read more »

Heti hírfolyam 2023-2

By |

Heti hírfolyam 2023-3v

Read more »

Heti hírfolyam 2023-2

By |

Heti hírfolyam 2023-2vMÓD

Read more »

Bértárgyalások a víziközmű ágazatban

By |

A folyamatban lévő állami integráció, az önkormányzati tulajdonban lévő társaságok vagyonátadása az állam számára, valamint a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnése miatti szervezeti változások, nem könnyítették meg béregyezetetést a víziközmű ágazatban. A bérfelzárkóztatás, a garantált bér emelés miatti bértorlódás, az évtizedes díjbefagyasztás, valamint a háborús infláció megnövelte a munkavállalói bérigényeket.

Az időközben megalakuló Energiaügyi Minisztérium önálló víziközmű államtitkára, V. Németh Zsolt előzetes megkeresés alapján, március 8-án fogadta a LIGA Konföderáció és az víziközmű ágazat reprezentatív szakszervezetét, a VKDSZ-t.

A megbeszélésen az ágazat helyzetéről, integráció részletéről, a közeljövőben elinduló költségmegtérülést jelentő energia beruházásokról történt tájékoztatás, és közös vélemény csere. A szakszervezet számára fontos stratégiai cél a munkavállalók nemzetgazdasági átlagtól elmaradó bérszínvonalának növelése, ennek eredményeként előálló jelentős elvándorlás, a szakmai színvonal csökkenésének a megakadályozása.

Szakszervezeti oldal részéről fontos felvetés volt az ágazati integráció végkimenetele és további működés szempontjából meghatározó jelentőségű egységes foglalkoztatási feltételek, ágazati kollektív szerződés bevezetésének az igénye, a vagyonátadásról döntést hozó önkormányzati munkavállalókra történő bérkompenzáció kiterjesztésének a lehetősége.

V. Németh Zsolt államtitkár határozott elképzelésekkel, és az ágazat problémáinak ismerete birtokában biztosította a megbeszélésen részt vett dr. Mészáros Melinda LIGA elnököt, valamint Fürjes-Gábor József VKDSZ elnököt, hogy az államtitkárság folyamatos párbeszédre törekszik az ágazat szereplőivel, köztük a munkavállalói érdeképviseletekkel. A szakszervetek jogos bérigényét elismeri, a jelenlegi bérkondíciók ismeretében a bértárgyalások folytatásáról biztosította a résztvevőket. Az elfogadott üzleti tervben tervezhető 4+6%-os bérfejlesztés tulajdonos által jóváhagyott keresetfejlesztés, a további 5%-os bérkompenzáció lehetősége a szakminisztériumban napirenden van.

Read more »

Heti hírfolyam 2023.02.01

By |

Heti hírfolyam 2023-1

Read more »

Heti hírfolyam 2022. 32 éve a munkavállalókért * VKDSZ Érdekvédelmi konferencia (2022. november VKDSZ) 8. lapszám

By |

VKDSZ HH 2022.-konferencia-különszám3

Read more »