Archive For The “Hírek” Category

(2021. augusztus- szeptember VKDSZ) 7. lapszám

By |

Alföldvíz: Az Alföldvíz Szakszervezet képviselői, Bende Flóra és Miskéri László valamint a VKDSZ elnöke Fürjes- Gábor József, egyeztető tárgyalást folytatott a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter hivatalában
2021. szeptember 9.-én. Kormány oldalról
Dr. Juhász Edit államtitkár asszony, Dr. Fónagy János
miniszter helyettes, parlamenti államtitkár, Dr. Schieszl Ferenc -Nemzeti vízművek- operatív igazgató vett részt. Dr. Juhász Edit államtitkár asszony részletes tájékoztatást adott az
ALFÖLDVÍZ Zrt.-t érintő várható változásokról, a tulajdonosi szerkezet
átalakulásáról. Tájékoztatója szerint az ALFÖLDVÍZ Zrt. egyben marad, a
Nemzeti Vízművek Zrt. szakmai irányításával.

Szakszervezeti oldalról más gondok mellett elmondták, hogy  a munkabérek
megalázóan alacsonyak. Adatokkal támasztották alá, hogy az
ALFÖLDVÍZ Zrt. munkavállalói kb. 12%-kal vannak elmaradva az öt többségi állami tulajdonban lévő társaságtól. Kérésük volt, hogy a bérfelzárkóztatás soron kívül megvalósuljon meg.

Sajnos, erre államtitkár asszony nem tudott megnyugtató választ adni. Addig, amíg a társaság belső átvilágítása le nem zajlik, illetve ameddig a tulajdonosok
szándéknyilatkozata nem érkezik meg (a tulajdonrészük állam részére
történő átadásáról) addig felelősséggel nem tud kedvező
választ adni. Véleménye szerint ezek az év végével, illetve a jövő
év első egy-két hónapjában megtörténnek.

Érdekvédelmi oldalról jelezték, hogy a
fluktuáció mértéke akár a szolgáltatás biztonságát veszélyezteti.
Kérdésük volt továbbá, hogy a többségi állami tulajdonba kerülés esetén
kell-e attól tartani, hogy munkavállalói létszámot csökkentik vagy  terveznek-e esetlegesen kiszervezést? A válasz mindkét kérdésre nemleges volt.
Az államtitkár asszony azonban elmondta, hogy a cég irányítási
rendszerét is vizsgálják, ezért nem tartja valószínűtlennek, hogy
bizonyos szinten történhet változtatás. Kijelentette továbbá, hogy nyitott
a további egyeztetésre.

 

 

 

KSZ tárgyalások a BGYH Zrt.-nél: Hónapok óta folynak a tárgyalások a KSZ megújításával kapcsolatosan. A módosítást a munkaadó kezdeményezte, s minden pozitív nyilatkozat ellenére, nem kedvező a munkavállalók szempontjából. A maratoni egyezetetésbe a VKDSZ elnöke is becsatlakozott, sőt a tárgyalások rendszeres résztvevője a VKDSZ munkaügyi szakértője is, aki szakmai véleményével, közvetítő szerepével segíti a közös pontok megtalálását. A két oldal álláspontjában elindult a közeledés. Vannak részeredmények, de a végső megállapodás még várat magára.

 

 

 

 

Érdekvédelmi konferencia 2021. szeptember: A szigorú covid-előírások ellenére nagy számú jelentkező részvétele mellett zajlott a VKDSZ szokásos éves érdekvédelmi konferenciája. A visszajelzések alapján sikeres érdekvédelmi konferencián, a korábbiaktól eltérően nemcsak a VKDSZ tagszervezetei képviselői vehettek részt, da az ágazatban működő, de vagy kilépett vagy más szövetséghez tartozó szakszervezetek képviselői is. A költségeket a Víziközmű ÁPB által nyert támogatásból fedezték. Dr. Csernus Imre pszichiáter a „félni vagy nem félni” témakörében készítette fel a jelenlévőket az érdekvédelmi munkára, s az ahhoz szükséges önbecsülés, magabiztosság és felelősség belső megerősítésére.

Dr. Tóth Hilda, az MVTSZ képviselője már korábbi előadásaival is lebilincselte a résztvevőket. Az egységes ágazati foglalkoztatási szabályokról és az ágazati kollektív szerződés fontosságáról tartott előadását most is nagy érdeklődés mellett tartotta.

 

Nemeskéri Gyula a VKDSZ szervezetfejlesztésének és ezzel kapcsolatos érdekérvényesítési potenciáljának növekedése témájában igyekezett meggyőzni a hallgatóságot arról, hogy erős, ütőképes központi apparátus nélkül a mai feltételrendszerben nagyon nehéz működni és sikeresnek lenni.

 

Szokásosan beszámolt az aktuális működéséről a két nagy VKDSZ támogatásával alakult szervezet vezetője is. Török László a Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár eredményeiről, míg Kabai Tibor a Vízfolyam Közhasznú Nyugdíjas Szövetkezet sikereiről számolt be.

 

A talán legnagyobb izgalommal várt előadás a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatója, Volencsik Zsolt és HR projekt vezetője, Nagy Attila tartotta tájékoztató volt, mely a Nemzeti Vízművek HR stratégiájának részleteibe engedett betekintést.

A rendezvény a szokásos szakmai, érdekvédelmi kérdéseken túl egy tényleg ágazati szintű összefogásra is lehetőséget adott. Felhívást intézett az ágazat valamennyi szakszervezetéhez és munkavállalójához, hogy támogassák a Többmunkáltatós KSZ kiterjesztését a teljes ágazatra.

 

 

 

 

TKSZ kiterjesztés: Az érdekvédelmi konferencián elhangzott felhívásra sorra érkeznek a visszajelzések a tagszervezeteinktől és a társszervezetektől (kilépett vagy más szakszervezeti tömörüléshez tartozó szervezetektől). A többmunkáltató kollektív szerződés kiterjesztésének igénye már a teljes ágazat valamennyi érdekképviseleti szervezetére vonatkozóan megjelent. Eltűntek azok az aggályok, amelyek ezzel kapcsolatosan néhány tisztségviselőben, szervezetben megvoltak. A helyi KSZ-ek a törvényből adódóan is lehetnek jobbak, mint az ÁKSZ.

A témát érintően már kezdeményeztük a Víziközmű ÁPB összehívását, hogy az egységes munkavállalói álláspontot megismertessük a munkaadói partnereinkkel, javasolva a kiterjesztéssel kapcsolatos tárgyalások megkezdését.

Folyik az ÁKSZ szövegének az érvényes jogszabályi feltételek alapján történő pontosítása. Dolgozunk az ágazati munkaköri értékelések, besorolások, bértarifa rendszer részleteinek kidolgozásán és a beépíthetőségének lehetőségén.

 

 

Szlovákiai partnereink: Az EPSU tagságon kívül (és az  ezzel kapcsolatos levelezések, kérdőívek, munkaanyagok érkezése stb.) egy élő, s szerencsésen időszakosan személyes nemzetközi kapcsolatunk van a szlovák vizesekkel és fürdősökkel.  Az elmúlt évben a nemzetközi kapcsolatainkra, mint annyi másra is rányomta a bélyegét a covid-járvány. Akkor a már hagyományos, az ÁPB által finanszírozott, találkozó elmaradt, s az idei megtartása is bizonytalan. Javaslatunk szerint a tervezett évzáró értekezlet egyik programjaként jelenhetne meg. Szándékunkat jeleztük feléjük, visszajelzésük pozitív.

 

Sikeres befektetés a VKDSZ-nél: A szűkös anyagi lehetőségek között is a VKDSZ igyekszik tartalékot képezni. Ebből akár sztrájkfinanszírozásra, akár üdülővásárlásra, akár más, hasznos befektetésre is juthat. A VKDSZ pénzügyi tartalékai bróker segítségével befektetésre kerültek, mely eredménye mintegy 20 %-os (11 milliós) hozamot eredményezett az elmúlt pár évben. A kockázatok és a tőkenagyság miatt már vagyonkezelő kiválasztása javasolt. A témában rendkívüli Elnökségi ülés összehívását kezdeményezett az elnök, s várhatóan október közepén a bróker és a potenciális vagyonkezelő részvételével döntenek a kérdésről.

 

Tisztújítás: A LIGA Szakszervezetek tisztújításával kapcsolatos, – Választmánnyal és Elnökséggel is egyeztetett – jelölésünket leadtuk, ami lényegében a status quo fenntartását erősíti. A jelölések megismerése alapján látható, hogy vannak belső viták, változtatási igények is a LIGA vezetésében. Bízunk benne, hogy a számunkra kedvezően alakulnak majd a választás eredményei.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

Heti hírfolyam 6. 2021.

By |

A járvány alatt alig hallottunk a szakszervezetekről, pedig gyakran volt fontos szerepük a történésekben. A LIGA Szakszervezetek is aktívan – s gyakran eredményesen – küzdött a pandémia miatti hátrányok kiküszöbölésében. De nézzük a tényeket röviden, kivonatosan! Sajnos nincs kizárva, hogy a közel jövőben ismét be kelljen avatkoznia a konföderációknak a járvány újabb hullámával kapcsolatos  eseményekbe.

Nézzük át ezeket a lépéseket (csak a fontosabbakat kiemelve):

 

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán /VKF/még a járvány kihirdetése előtt: A LIGA az alábbi javaslatokat nyújtotta be a VKF elé:

 1. Javasolták, hogy: A civil szervezetek beszámolási kötelezettségének végső határidejét tolják ki ugyanúgy, mint az előző évi szabadságok kiadásának határidejét és a SZÉP-kártya keretösszegeinek felhasználhatóságát is.
 2. A Munka törvénykönyve 146. § az elháríthatatlan külső ok esetére nem biztosítja az állásidő fizetésének kötelezettségét, ezért kezdeményezték, hogy a veszélyhelyzet is részesüljenek a munkavállalók az állásidő esetére járó alapbérben.
 3. A kezdeményezték, hogy a Versenyszféra és a VKF fogalmazzon meg és tegyen közzé ajánlásokat a munkaadók felé az egészségügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó, eljárásokról.

A veszélyhelyzet kihirdetése után a VKF Monitoring Bizottsága heti rendszerességgel tartott ülést, ahol a szociális partnerek rendszeres javaslataikkal segítették a válságkezelést.

 

A LIGA Szakszervezetek ezen időszak alatt az alábbi követeléseket illetve javaslatokat fogalmazta meg:

 1. Több alkalommal is követelték a 24 havi munkaidőkeretről szóló rendelet visszavonását. A veszélyhelyzeti időszakban kényszerből fizetés nélküli szabadságon lévők szolgálati idő elismerésének hiányára hívtuk fel a figyelmet. Kritizálták a diplomához előírt nyelvvizsga alóli mentesítést, mert a diplomásoknak sok szempontból szükséges a nyelvvizsga. Felhívták a figyelmet a bértámogatás igénybevételének adminisztrációs nehézségeire és kérték a bürokratikus terhek könnyítését.
 2. Számos konkrét szakszervezeti és vállalati megkeresés alapján közvetlen érdemi beavatkozást kértek az ITM-től a bértámogatások mielőbbi biztosítása és az eljárási nehézségek leküzdése érdekében. A turizmus-vendéglátás ágazatban jelezték, hogy a támogatások mellett a fokozott és megnövelt munkaügyi ellenőrzésekre is szükség van, a fekete foglalkoztatás megakadályozása érdekében, mert a feketén foglalkoztatott és állását elvesztő ellátás nélkül marad.
 3. Kifogásolták, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló törvényjavaslat újabb változatban tartalmazza a legfeljebb 24 havi munkaidőkeret elrendelésének lehetőségét.
 4. A munkáltatókkal közösen kezdeményezték a csökkentett munkaidő után járó bértámogatás időtartamának meghosszabbítását. A fentieken túlmenően, javaslaták a 2014/124 EU bizottsági ajánlás átvételét a távmunka szabályainak kiszélesítése, a „home office” lehetőségének biztosítására.
 5. Ismételten kezdeményezték a gyermekükről otthonukban gondoskodó szülő(k)et megillető juttatásoknak, a keresőképtelenség esetkörének kiterjesztését.

 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT)  2021. évi munkatervéhez az alábbi témajavaslatokat nyújtották be:

 1. A koronavírus-járvány hatása a munkaerőpiacra, a foglalkoztatásra és a keresetekre.
 2. A koronavírus-járvány hatásai a szegénység helyzetére, különös tekintettel a dolgozói szegénységre.
 3. Az új jogállási törvény hatása az egészségügyi ellátórendszer működésére.
 4. A közalkalmazotti szféra jövője a különböző jogállási törvények tükrében.

 

 1. A LIGA Szakszervezetek által kezdeményezett panaszok a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Szervezkedési Szabadság Bizottságához kivizsgálásra. Az első panasz: A koronavírus járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet, s különleges jogrend keretében a magyar kormány több jogszabály jelentős mértékében érintette a kollektív tárgyaláshoz való jogot és a már megkötött kollektív szerződéseket.

A második panaszt az ILO felé szintén a LIGA Szakszervezetek kezdeményezte érintett tagszervezete, a Magyar Orvosok Szakszervezete okán. Az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos törvény és kormányrendelet megtiltják a kollektív szerződés kötését, megszüntetik az eddig hatályos kollektív szerződéseket és a kormánnyal való közös megegyezéshez kötik a sztrájkjog gyakorlásának lehetőségét az állami fenntartású intézményekben munkát végző egészségügyi dolgozók számára. Mindkét panasz kezelése folyamatban van az ILO Szervezkedési Szabadság Bizottsága által.

 • Regionális referens kollégáik 2020-ban – a vírusjárvány ellenére is – folyamatosan álltak tagszervezeteink rendelkezésére, számos esetben láttak el a szóbeli, írásbeli és személyes tanácsadást.
 • A világjárvány következtében szükségessé váló rendkívüli jogrendben tagszervezeteink számára írásos anyagok biztosításával nyújtottunk segítséget a veszélyhelyzeti szabályok helyes értelmezésében, szakmai támogatást adtunk a civil szervezetek megváltozott helyzethez igazodó eljárásrendjének kialakítása érdekében.
 • A LIGA Szakszervezetek minden rendelkezésére álló eszközzel segítette 2020-ban is tagszervezetei érdekvédelmi munkáját. Ebben a tekintetben a koronavírus-járvány, az annak következtében bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések és a gazdasági válság nyomán az érdekvédelem és a nyomásgyakorlás eszköztára jórészt a tárgyalásos módra redukálódott, ám néhány esetben demonstrációra is sor került a munkavállalói követelések nyomatékosításaként.
 • Sikeres tárgyalásokat folytatott a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a Miskolci Vízmű Kft-nél: a vállalat a járvány okozta gazdasági nehézségekre hivatkozva a munkavállalók bérét kívánta csökkenteni, ám a tárgyalások eredményeként elállt ezirányú szándékától, a VKDSZ megvédte a munkavállalók keresetét. A konzultáció a VKDSZ elnöke és a LIGA elnöke között folyamatos volt.
 • június 5-én a Magyar Orvosok Szakszervezete aláírásgyűjtést indított, annak érdekében, hogy a kormány vonja vissza az egészségügyi dolgozók külföldi utazására vonatkozó korlátozást. A LIGA Szakszervezetek felkérte tagszervezeteit, hogy támogassák a MOSZ kezdeményezését, valamint az Érdekvédelmi fejezetben megjelölt további lépéseket is megtette.
 • október 9-én a LIGA Szakszervezetetek közleményt adott ki az egészségügyi szolgálati jogviszony törvény kapcsán, amelyben kérte, hogy a köztársasági elnök ne írja azt alá.
 • november 23-án a tartozó Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ) a LIGA Szakszervezetek közvetítésével nemzetközi segítséget kért az egészségügyi dolgozók új jogállását szabályozó törvény miatt. A MOSZ elnökségének kérésére és a MOSZ-szal való szoros együttműködésben a LIGA elnöke ismételten az Európai Szakszervezeti Szövetség (European Trade Union Confederation, ETUC) vezetőjéhez fordult, és a Szövetség támogatását kérte, hangsúlyozva, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény súlyosan aláássa a munkavállalói és szakszervezeti jogokat és ezáltal tovább csökkenti a munkavállalók érdekérvényesítési lehetőségeit. A törvény megtiltja a kollektív szerződés kötését, illetve a sztrájk jogát tovább korlátozza.

 

 

Nemzetközi tevékenység: Februártól a pandémia begyűrűzése okán napi kapcsolatban voltak nemzetközi partner szervezeteinkkel, ahol a munkavállalókat érintő válságkezelési stratégiák kerültek reflektorfénybe. Az ETUC üdvözölte az európai mentőcsomagot a SURE-t és a tagállamokat arra szólította fel, hogy gyorsítsák fel a döntéshozási mechanizmust a garanciák azonnali hozzáférhetősége és a SURE kifizetéseinek  mielőbbi elindítása érdekében,.

Az ITUC első körben a munkaegészségügy és munkabiztonság területén tett javaslatot, annak érdekében, hogy a COVID19-et minősítsék foglalkozási megbetegedésnek a nemzeti szabályozási keretek között, a hivatalos foglalkozási megbetegedések jelentési és nyilvántartási

Fentiek mellett közös sajtóközleményt adtak ki a konföderációk a közigazgatásban dolgozók egészségének védelméért, azért, hogy a kormány tegye lehetővé számukra az otthoni munkavégzést.

A LIGA Szakszervezetek a járvány kezdetétől önállóan is sürgetett munkavállalókat védő intézkedéseket, felhívva arra a figyelmet, hogy az, hogy a veszélyhelyzet alatt a munkavállalók és a munkáltatók egyeztetéseik során eltérhetnek a Munka Törvénykönyvétől, és ez nem, vagy csak részben szolgálja a dolgozók érdekeit.

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

Konföderációk közös nyilatkozata az egészségügyi szakdolgozók támogatására.

By |

Konföderációk_nyilatkozata_eü.szakdolg.20210728

Read more »

Ünnepélyes díjátadás a VKDSZ-nél

By |

A VKDSZ minden évben megemlékezik azokról, akik sok-sok év munkájával segítették a szakszervezeti mozgalmat és kollégáikat. Az idei évben „dupla” ünnep volt, hiszen a covid-járvány az elmúlt évben elmaradt a központi ünnepség, A hagyományos Víz világnapi ülés és díjátadás ha később is, de ebben az évben végre megtörtént. A VKDSZ által adományozott kitüntetést, elismerő oklevelet és pénzjutalmat a díjazottak számára a Széchenyi Gyógyfürdő elegáns dísztermében adták át. Az eseményt csoportképen örökítették meg a Fürdő előtt.

A képen a VKDSZ elnöke (jobb oldalon) és a  „Szakszervezeti munkáért” kitüntetettek, valamint a 2020. és 2021. évi  „Az év szakszervezeti vezetője” elismerést kapott kolléganőink (középen) állnak.

Fürjes-Gábor József elnök a 2021. évi „Év szakszervezeti vezetőjét”, Ölveti Lászlónét (balra) köszöni. Udvardiné Pálfi Erzsébet a 2020. évben „Év szakszervezeti vezetőjének” választott kolléganőnk (jobbraí). Bende Flóra a program háziasszonya ismertette a javaslatokat, tisztelgő ismertetőket.

 

Szövetségünk 2020—ban lés 2021. évben is a „Szakszervezeti munkáért”  kitüntetéseket és az „Év szakszervezeti vezetője” kitüntetést a legméltóbb Kollégáinknak adományozta.  Mindegyikük hosszú évek kitartó és eredményes munkájának elismeréseként nyerte el a megbecsülést kifejező díjakat.

Read more »

Heti hírfolyam 5. 2021.

By |

Heti hírfolyam 5. 2021.

30+1 éve a munkavállalókért * VKDSZ

(2021. május – június VKDSZ) 5. lapszám

 

 

 

Elnökségi ülés: Május közepén a VKDSZ Elnökségi ülésén megtárgyalták a VKDSZ ügyvezetésében és adminisztrációjában történt változásokat. Az ügyvezető május 11-től megbízásos jogviszonyban dolgozik. Létrehozták az irodavezetői pozíciót, melyet Kabai Tibor lát majd el, aki a Bizalom Nyugdíjpénztár szakértője és a Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet ügyvezető elnöke is egyben. Sas Józsefné (Marika), aki a VKDSZ-nél sok-sok éve töltött be különböző fontos  pozíciókat, megbízása megszűnik, feladatait részben az irodavezető, részben pedig Ballláné Pál Anita veszi át. Munkáját ez úton is köszönjük.

A feladatmegosztásokról az Elnökség részletes tájékoztatást keretében tekintette át az intézkedések munkavégzési hatékonyságát.

 

A balatonszepezdi ingatlannal kapcsolatban megállapodtak abban, hogy egy balatonszepezdi kihelyezett elnökségi ülés keretében  – ügyvéd igénybevételével – átbeszélik a lehetőségeket, hogy a már nem létező két szakszervezet tulajdonrészét rendezni lehessen.

 

Egyebekben az elnök beszámolt  az ágazati bértárgyalások helyzetéről, ami  eddig nem túl eredményes. A szakszervezetetek 6%-os  bérfejlesztést tartanának elfogadhatónak. Eredménytelenség esetére a szakszervezetetek, közös fellépést kívánnak kidolgozni.

 

 

Az ágazati stratégia témájában tájékoztatta az Elnökséget, hogy a  megismerésére vonatkozó igényt elküldtük  a  BM-nek, az ITM-nek, és a  tárca nélküli miniszternek. A Tárca nélküli miniszter  levelében biztosította a VKDSZ-t, hogy hátrányosan nem fogja érinteni a munkavállalókat a változás. A Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatójával egyeztetett. A Nemzeti Vízművek  a vízügyi ágazatban dolgozó szakemberekkel készített egy stratégiát, mely a Kormány előtt van.  A kormányzati jóváhagyás után a VKDSZ-el részletesen megismertetik az anyagot. Lesz lehetőség a véleményezésre és egyeztetésére is.

 

 

Kihelyezett Elnökségi ülés: A VKDSZ Elnöksége május végén kihelyezett ülést tartott, a DRV Zrt. Oktatási Központjában. Az elnökségi ülés 1. napirendi pontjaként megtekintették a balatonszepezdi üdülőt, majd egy a témában jártas ügyvéd tájékoztatóját hallgatták meg és vitatták meg a helyszínen a tulajdonjogi rendezés,  további hasznosítás lehetőségeit. A VKDSZ tulajdonában lévő  ingatlan a későbbiekben alkalmas lehet üdültetési célokra is, bár jelenlegi állapotában nem használható.

Áttekintették a VKDSZ ügyvezetésében és adminisztrációjában történt változásokat és a munkamegosztás részleteit.

 

Fürjes-Gábor József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Fábián György közreműködik  az Többmunkáltatós Kollektív Szerződés ágazati kiterjesztésében, ennek érdekében a vízügyi ágazatban működő, és érdekeltséggel rendelkező szakszervezetek bevonásával szükséges  egy elfogadó nyilatkozat a munkáltatói és munkavállalói szervezetektől.  Összel a témában szakértői közreműködéssel tervezik egy kihelyezett ülés megtartását, mely segíti a kiterjesztés megfelelő előkészítését.

 

A rendezvény végén konzultáció zajlott Volencsik Zsolttal,  a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatójával is, amely során az ágazatot érintő stratégiai tervekről, illetve az idei évre vonatkozó bérmegállapodás terveiről tárgyaltak.  A Kormányzat részéről  a központi béremelésre vonatkozó javaslat elmaradt illetve dr.  Fónagy János miniszterhelyettes felszólította a feleket, hogy  helyi  szinten kezdjenek bértárgyalásokat, hivatkozással  arra, hogy a járványügyi helyzet nem azonos mértékben érintette a közszolgáltató ágazatokat. A munkahelyi szintű  egyeztetések megkezdődtek, megállapodás közeli helyzet nincs. A VKDSZ részéről minden fórumon megfogalmazódik, hogy az ágazat sajátos helyzetéből adódóan, különösen a covid járványban nyújtott teljesítményeket figyelembe véve, az ágazat valamennyi munkavállalóját egyeségesen kell kezelni a bérmegállapodások alkalmával. A tárgyalásokat követően  a sajtóban megjelenő VKDSZ nyilatkozat is erről tanúskodik, melyben fontos megállapítás a VKDSZ részéről a vírusjárványban nyújtott megkülönböztetett teljesítmény elismerése az állami bértámogatások ágazati szinten történő kiterjesztése.

 

 

Helyi bértárgyalások: A kormányzati 0 %-os ajánlat után eljutott az állami tulajdonú szakszervetekhez a bértárgyalási javaslat. Körvonalazódott egy 4 %-os alapbér emelés az idei évre vonatkozóan, sőt kilátásban volt egy 3 évre kiterjedő megállapodás is. Ez rendre 4-7-4 %-ot tartalmazott. Az egyeztetések során a VKDSZ emellett a korábbi Kormányzati kommunikációban megjelent egyösszegű SZÉP-kártya támogatás, és a járulékkedvezményekből származó megtakarításokat is igényelte, s felhívta a figyelmet az önkormányzati tulajdonú vízművek ázsiós tőkeemeléssel történő támogatásának folytatására is. Néhány egyeztetés után sikerült megállapodni ágazati szinten, melyet minden társaságnál megkötöttek, ezekben a 4-7-4 % szerepel bizonyos megkötésekkel. Az elosztás helyi részleteiről a további egyeztetések során állapodnak meg a társaságok szakszervezetei, figyelemmel a differenciálási lehetőségekre is.

 

 

VKDSZ az Indexben: A bérmegállapodásról érdeklődött az Index a VKDSZ elnökénél. Fürjes-Gábor József elmondta, hogy hosszas egyeztetések és a kollektív munkaügyi vita megkezdésének kilátásba helyezését követően az állami tulajdonú regionális vízművek vezetői és munkahelyi szakszervezetei aláírták a hároméves béremelési keretmegállapodást. A közel hatezer dolgozó jövedelmi helyzetét érintő megállapodás előkészítésében, az egyeztetések koordinálásában részt vett a Nemzeti Vízművek Zrt. is.

A megállapodást a szakszervezetek közös egyetértésben, kompromisszumos javaslatokat követően, konszenzus alapján fogadták el. A közszolgáltató cégeknél reprezentatív szakszervezetek egyébként eredetileg hatszázalékos, januárig visszamenőleg érvényes béremelést követeltek.

A keretmegállapodás kitér a járulékváltozásokból adódó bérköltségek felhasználásának, valamint a béren kívüli juttatások egyösszegű kifizetésének a lehetőségére is. Ez a félszázalékos szociális hozzájárulási adócsökkentésből és a szakképzési hozzájárulás kivezetéséből adódó megtakarítások kifizethetőségére vonatkozik.  A szakszervezetek szerint azonban továbbra is fontos az önkormányzati tulajdonú cégek munkavállalói esetében – különösen ahol erre nincs fedezet –, hogy az ebben az évben alkalmazott ázsiós tőketámogatások biztosítsák a további béremelések lehetőségét.

 

Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet : A Nyugdíjas Szövetkezet májusban tartotta meg éves közgyűlését, ahol értékelte a Szövetkezet 2020.-ban elért eredményeit, egyben elfogadta az erről szóló éves pénzügyi beszámolót. Kabai Tibor ügyvezető elnök szerint eredményes évet zártak, az évet  lassú, de folyamatos növekedés jellemezte létszámban és árbevételben egyaránt. A Szövetkezet taglétszáma jelenleg 107 fő, ebből aktív dolgozóként 68 főt.

A tagok zömmel fizikai foglalkozásúak (karbantartó, raktáros, gépkezelő, villanyszerelő, hálózati ellenőr, laboráns, stb.) illetve adminisztratív munkát látnak el (ügyfélszolgálatos, biztonság technikus, gondnok, számla-ellenőr, stb.) A Szövetkezetnél előforduló legkisebb (részmunkaidős) havibér bruttó 55 eFt, a legnagyobb bruttó 620 eFt volt. A járvány a gazdálkodást alapvetően nem befolyásolta.

Kiépítették a nyugdíjas mérnökök, szakértők jelenleg 33 főből álló adatbázisát is. Az elérendő cél érdekében továbbra is szoros kapcsolatot tartanak több szervezettel, Mérnöki Kamara álláshirdetései között rendszeresen fizetett hirdetést adtunk fel a vízügyi mérnöki nyugdíjas állásokra vonatkozóan.

 

Az uszodák, fürdők részére kölcsönözhető nyugdíjas munkaerőre vonatkozóan is egy adatbázist hoztak létre., de a járvány miatt ez a projekt teljes mértékben leállt, illetve szünetel.

 

Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár:  Május végén  a Zoom segítségével online tartotta meg éves közgyűlését a VKDSZ alapította Nyugdíjpénztár. Török László igazgató tanács elnöke számolt be a rendezvényről. Elfogadták a  2020. évi éves pénztári beszámoló jelentést, az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság beszámolóit valamint a könyvvizsgáló jelentését.  Meghallgatták a Vagyonkezelői tájékoztatót  a 2020. évi piaci folyamatokról, megállapították a tisztségviselők tiszteletdíját és döntöttek a tartalékok közötti átcsoportosításról, elfogadták a pénztár 2022-24 pénzügyi tervét, módosították az Alapszabályt és egy új Igazgató tanácsi tagot választottak, György Attila, a VKDSZ alelnöke személyében.  

 

A 2019. év kiváló hozamai és eredményeit követően 2020. évben a koronavírus járvány rendkívüli helyzetet eredményezett, az I. negyedév végén megérintette a világgazdaságot is, jelentős zuhanásba taszítva a tőzsdéket. A IV. negyedév, nem várt fellendülést hozott a tőzsdéken, kedvező irányba fordítva az addig negatív trendet, a kedvező folyamatok eredményeként pedig meghozta a várva várt pozitív hozamokat. A Nyugdíjpénztár taglétszáma több,  mint 8 és félezer fő, melyből aktív fizető közel 6000 tag.  az egyéni számlák átlagos értéke 1 244 e Ft.

A tíz éves hozamráta a különböző portfóliókban 5,43 és 6,5 %, míg a 15 éves 6,05 és  7, 48 % között változott.  A tagdíj 10 éve 5 000.- Ft/hó, mely 2022-től 6 000 Ft lesz.

A pénztárak működési költségei közötti összehasonlítást szolgálja a 2019 évtől bevezetett teljes költség mutató ( TKM ) , amely mutatószám tekintetében pénztárunk az MNB összehasonlító adatai alapján  legalacsonyabb működési költséghányaddal rendelkezők közé tartozik.

 

Sajnos, pénztárunk tagsága ütemesen öregszik, a korösszetétel alakulása kedvezőtlen. Hiányoznak a fiatalok, a 20-35 éves korosztály, noha nekik érné meg leginkább a pénztáron keresztül történő megtakarítás. A Bizalom más pénztárakkal szemben legfőbb erénye, hogy a pénztár vezető testületeibe a tagokat a pénztártagok közvetlenül saját kollégáik közül jelölik, tevékenységük átlátható és ellenőrizhető, közvetlen és rugalmas kapcsolatrendszert eredményez.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

INDEX RIPORT

By |

Kedves Kolléganők, Kollégák!

 

Az Index riportot közölt a VKDSZ elnökével, Fürjes-Gábor Józseffel. A cikk az alábbi linken érhető el:

https://index.hu/gazdasag/2021/06/18/ezeknel-az-allami-cegeknel-mar-lesz-beremeles-juliustol/

Read more »

Időjárási ártalmak, kockázatok

By |

Időjárási ártalmak, kockázatok

 

A 2012. évi I. tv. (Munka törvénykönyve) 51. § (1) szerint, a munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá – a felek eltérő megállapodása hiányában – a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. (4) A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit.

 

A következőkben a zárttéri és szabadtéri munkavégzés kapcsán a munkavégzéshez szükséges feltételek vonatkozásában szeretnénk segítséget nyújtani érintve a hideg klimatikus viszonyokat is, de különös tekintettel a nyári időjárási viszonyokra.

Az állandó testhőmérséklet megőrzésének képessége emberben az evolúció során viszonylag későn fejlődött ki. Az újszülöttek és különösen a koraszülöttek labilis hőháztartása általánosan ismert, de még iskoláskorú gyermekek esetében is nagyobbak a testhőmérséklet izommunkával kapcsolatos ingadozásai, mint felnőttben. A szervezeten belül jelentős különbségek vannak a test belsejében levő, és kültakarón

(bőrőn) mért hőmérsékletek között. Élettani szempontból alapvetően fontos, hogy a viszonylag állandó testhőmérséklet fenntartása az intenzív izommunka alkalmával is biztosított legyen. A munkavégzés nehézségi fokának figyelembe vétele is fontos munkaegészségügyi szempontból, ahogy a megfelelő folyadékháztartás fenntartása is.

 

A 3/2002 (II.8) EüM-SzCsM rendelet szerint a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, A 24 °C (K) EH érték feletti hőhatással járó munkahelyeken (meleg klimatikus hatás):

A meleg klimatikus körülmények során különös jelentőségű a párologtatás, miután a szervezet maghőmérsékletének emelkedését egyedül a párologtatásos hőleadás fokozódása ellensúlyozhatja. Élettani szempontból az embernek erre van lehetősége. Párologtatással igen jelentős hőmennyiség adható le. Párologtatás azonban csak akkor lehetséges, ha a környezet képes a pára felvételére, vagyis az ún.

„relatív páratartalom” kevesebb, mint 100%.

A verejték mennyiségét tekintve az emberi szervezet tartósan képes az 1 l/óra verejték kiválasztására, de rövid ideig (különösen akklimatizált

egyéneknél) el lehet érni ennek 4-5-szörösét is. A verejték kiválasztás ilyen mértéke jelentős terhelés a szervezet só- és vízháztartásra; ennek megfelelően nemcsak a folyadékbevitelről, hanem jelentős sóveszteség esetén a só beviteléről is gondoskodni kell.

Munkahelyi körülmények között a  szervezet hőmérsékletének maximálisan megengedhető értéke 38 °C (vagy 1 °C emelkedés).

Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában

14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített.

 

A környezeti hőmérséklet elviselhetősége függ a levegő páratartalmától.

Hőpangás, hyperthermia keletkezik, ha a szervezet nem képes a felesleges hőt leadni.

Az 1993. évi XCIII tv. (munkavédelmi törvény) előírása szerint, a szabadtéri munkahelyen – a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel védőitallal – gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről.

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a kockázatértékelés alapján, a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Fontos megjegyezni, hogy a munkavédelmi törvény előírása értelmében, a munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását. A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges biztonsági berendezések, az egyéni védőeszközök működő-képtelensége, illetve hiánya.

A munkahigiénés és gyakorlati tapasztalatok szerint az ipari dolgozók a melegüzemi hőterheléstől két alapelv szerint védhetők meg.

Az egyik az exponáltak alkalmassági vizsgálatához, a másik módszer a meleg környezet változtatásához kapcsolódik.

A két alapelv közül az első azt fejezi ki, hogy a hőterhelés kisebb, ha a meleg klimatikus körülmények között dolgozókat sajátos szempontok alapján választják ki és készítik fel a munkára.Továbbá a meleg munkakörnyezetben végzett munka folyamán alapvető követelmény a hűvösebb környezet biztosítása, ahol a dolgozók pihenhetnek és hűs italokat (valamint az erős izzadás miatt sópótlást) kapnak, ezáltal csökkenthető vagy megelőzhető a hőtárolásból származó terhelés, a kiszáradás és a sóhiány.A sugárzó hő hatása a dolgozók és a hőforrás közé árnyékolók elhelyezésével csökkenthető.

Megfelelő szellőzőrendszerrel – amely hűvös, kis nedvességtartalmú levegőt visz be a munkahelyre – a hővezetéses hőfelvétel csökkenthető és a párolgási hőveszteség fokozható.

A kültéren munkát végző munkavállalók igénybevétele jelentősen megnő a hőségrisztások idején, ami egészségüket és biztonságukat fenyegethiti (pl. a balesetek, a hőártalom). Erős napfényben végzett kültéri munka során magas a káros ultraibolya sugárzás is, amely  megnöveli a bőrdaganatok kockázatát is.

A munkavállaló munkaerejét bocsátja bérfizetés ellenében a munkáltató rendelkezésére, nem az egészségét.

Fenti előírások betartásának ellenőrzésére jogosult a munkavédelmi törvény által biztosított jogokkal rendelkező, munkahelyen választott munkavédelmi képviselő. Hiányosság esetén kezdeményezheti a munkáltatónál a feltételek biztosítását, jogvitát kezdeményezhet, valamint a munkavállalói veszélyeztetés megszüntetésére kérheti a munkavédelmi hatóság segítségét.

 

Miskéri László

Read more »

Heti hírfolyam 4. 2021.

By |

Május elseje: Köszöntjük szakszervezeti tagjainkat és valamennyi munkavállalót a munkások ünnepe alkalmából!

 

Víziközmű és Fürdőágazati ÁPB: Az ágazati párbeszéd bizottságok (a középszintű szociális párbeszéd fórumai) 5 éves mandátummal rendelkeznek, mely a Víziközmű ÁPB esetében az idén júniusban lejár. Elkezdtük az újjáalakítás folyamatát, feltöltöttük a megfelelő internetes felületre az összegyűjtött adatokat. A fürdők területén sajnos kevés szervezettel rendelkezünk, de kezdeményeztük a Szakágazati Párbeszéd Bizottság újjáalakítását.

 

Mindegyik „vizes” tagszervezetünk közelében működik fürdő, uszoda, ahol nincs tagunk vagy szervezetünk. Kérünk mindenkit, ha van ismerőse, barátja ezekben az intézményekben ismertesse meg a VKDSZ-szel és a szakszervezeti mozgalommal! Lépjenek tagjaink sorába, mert együtt erősebbek vagyunk!

Kollektív szerződések regisztrációja: Mint fentebb írtuk az idei év közepén lejár az ÁPB-k öt éves mandátuma, s újra kell indítani a regisztrációs eljárást. Az újra alakulás egyik fontos kritériuma mind a viziközmű-, mind pedig a fürdő ágazatban, hogy a kollektív szerződések regisztrációja megtörténjék, illetve az üzemi tanácsi választások eredményeit is le kell adni. Ez munkaadói feladat, de célszerű mindenkinek leellenőriznie, hogy a sajátja esetében ez megtörtént-e. A http://mkir.gov.hu/ksznyilv.htm   linkre kattintva, a megjelenő ablakban bal oldalon ki kell választani a legördülő sávban, hogy Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság és lehozza az eredményt az „Eredménylista megjelenítés” gombra kattintva megjelenik 66 db. Ebben kell ellenőrizni, hogy a saját benne van-e és aktuális-e. Emellett a VKDSZ is áttekinti a listát, segítve a tagszervezeteket annak aktualizálásában.

Miskolci fürdők: A MIVÍZ Kft. Munkahelyi Szakszervezetéhez tartoznak a Miskolc Fürdők Kft. munkavállalói. Orosz József Zsolt szakszervezeti elnök egyeztetett a Miskolc Holding vezérigazgatójával, Dukai Zoltánnal a Miskolc Fürdők Kft.-vel kapcsolatos aktuális történésekről. Sajnos a Fürdők bevétele 2020 novembere óta “0” Ft. A Kormányzat által biztosított támogatás nélkül a társaság már csődközeli állapotba lenne. A tulajdonosi döntést követően, a 700 millió Ft.-os támogatás nagy részét működési költségekre fordították.(bérek, rezsiköltségek, stb.).

 

Mivel a bértámogatás május hónapban még lehívható, ezért a társaság minden állásidőn tartózkodó munkavállalója, május 1.-től vissza lett rendelve 100 % munkabérrel. A 25 %.-os bércsökkentést is visszavonják. Az újra munkába állók, létszáma ami kb. 60 fő, de ez még nem biztosítja az optimális működést.

Jelenleg a főmérnöki, a főmérnök helyettesi, és emellett több fizikai munkakörre is keresnek új kollégákat.  A nyitási terv megvan, május közepe-június eleje a fürdők egyidejű nyitásának céldátuma.

Felek megállapodtak, hogy mintegy másfél hét múlva ismét tárgyalnak a bérezési, cafeteria kérdéseiben is.

Stratégiai intézkedések: Az év elejével létrejött Nemzeti Vízművek Zrt. egyik fő feladata, hogy az állami tulajdonú vízművek tekintetében megindítsa a hatékonyságnövelési és ezzel a szolgáltatás színvonalát is emelő átszervezéseket. A stratégia kidolgozása megtörtént, mely a nyár elején kerül kormány elé. Fürjes-Gábor József, a VKDSZ elnöke április végén találkozott a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatójával, Volencsik Zsolttal, hogy megismerje a tervezett intézkedések munkavállalókat érintő részleteit. A vezérigazgató megerősítette, hogy a hatékonyság javítása során a munkavállalók megtartása fontos cél, s a működési, szolgáltatási színvonal emelésének fontosabb eszközei a kereskedelmi, műszaki, ügyviteli és beszerzési feladatok egységesebb és hatékonyabb működtetésének kialakítása. A megbeszélések a későbbiekben szélesebb körben is folytatódnak.

Országos Választmányi ülés: Március utolsó napján az ülés új formában, Zoom-on keresztül, elektronikus úton zajlott. Esőként elfogadták az elmúlt évről szóló tevékenységi beszámolót, mely két formában, egy rövid és egy részletesebb verzióban készült.  Ezután VKDSZ 2020. éves mérleg beszámolója és a hozzá tartozó szöveges kiegészítést került napirendre. Az évet részben takarékosan, részben pedig a járvány miatt programok elmaradásával zárták, így a tervezett költségek alatt maradt az egyenleg. Megvitatták az idei évi költségvetési terveket és a munkaprogramot. Fürjes-Gábor József elnök szerint a legkiemeltebbek az ágazati stratégiával kapcsolatos megbeszélések lesznek, de az ÁKSZ kiterjesztése is folyamatban van, ami szintén fontos feladat lesz az idén. A szakszervezet részéről megvan a szükséges, 50 % feletti lefedettség, a munkáltatókkal kell kezdeni tárgyalásokat. Ha a pandémia engedi, az idei évben a Víziközmű ÁPB támogatásból szakmai képzési programot is lehet majd finanszírozni.

Ezután az idei évi   „Szakszervezeti Munkáért” kitüntetésekről  döntöttek. A Kitüntetési szabályzat szerint 10 fő elismerésére lett volna lehetőség, de mind a 11 fő felterjesztett vita nélkül megkapta a támogatást. Az „Év szakszervezeti vezetője” kitüntetésről az Elnökség döntött, az idén Ölveti Lászlóné Tündit érte a megtiszteltetés. (Lásd honlapunkon a HH különszámát!)

 

Egyebek napirendben a résztvevők a helyi pandémiás-intézkedésekről és a bérhelyzetről adtak tájékoztatást. Általában meg volta elégedve a pandémiás intézkedésekkel, bár voltak kritikai hangok is. Fölmerült, hogy sok helyen mérték fel az oltakozási szándékot és emelték ki a kulcsmunkakörben dolgozókat, mint az elsőként beoltandókat. Jellemzően 4 % körüli béremeléssel számoltak a cégeknél. Több helyen ezt már végre is hajtották. Vannak, ahol még nem kezdődtek meg a tárgyalások, s vannak, ahol csak a második félévben szándékoznak bért emelni. Sőt akadt, ahol az első 5 %-ot már végre is hajtották és a másodikat a második félévre tervezik. Sajnos 0 %-os ajánlat is érkezett a munkahelyi szakszervezetekhez, igaz 10 %-os emelés is történt. Több társaságnál a cafeteriát emelték.

Bánkuti Irén a VKDSZ Oktatási és Szociális Alapítványa támogatását kérte az 1 %-os felajánlásokkal, mert lassan elfogy a pénzük, s nem tudják az ágazat diákjait támogatni.

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete: A BDDSZ egy újszerű eszköz bevetésével,  az aHang ingyenes internetes platform segítségével 10 nap alatt közel 16 ezer aláírást gyűjtött össze. A kezdeményzés a szociális ágazatban dolgozó 84 ezer foglalkoztatott 30%-os béremelésének támogatására  indult és a SzabadaHangon valamint személyes aláírásgyűjtés segítségével lehetett támogatni. Azonnali, valós érdekegyeztetést a bölcsődei, gyermekvédelmi és a szociális ágazatban dolgozók bérrendezéséért! – volt a szlogen. Vágül a szakszervezet képviselői átadták az aláírók listáját és a követeléseiket Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter részére az EMMI-ben. Gratulálunk és sikeres akciót kívánunk a BDDSZ-nek!

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

VKDSZ „Kitüntetettjeink” különszám

By |

„A legnagyobb örömöm abból fakad, ha a csapatommal együtt dolgozhatok, nem pedig magából a munkából.”

John C. Maxwell

 

A covid-járvány miatt az idei évben is csak remélhetjük, hogy a márciusra tervezett ünnepélyes Víz világnapi ülés és díjátadás ha később is, de megtörténik. A VKDSZ által adományozott kitüntetést, elismerő oklevelet és pénzjutalmat a díjazottak számára lesz alkalmunk átani, s ekkor pótolhatjuk az elmúlt évben kitüntetettek személyes köszöntését is.

 

Jelen különszámnak egyik célja, hogy a kollégák minél nagyobb számban megismerhessék azokat, akikre büszkék vagyunk, s akik példaképein lehetnek.

 

A  Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége  IV. kongresszusa a vízügyi közszolgáltatás területén a szakszervezeti érdekvédelmi, – képviseleti munkában végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából „Szakszervezeti munkáért” kitüntetésről döntött. Zsíros Sándor nyugállományba vonult VKDSZ titkár pedig 2009-ben egy új kitüntetési formát „Az év szakszervezeti vezetője” elismerést alapított. Kezdeményezése alapján ezt az elismerést – az éves kitüntetési kereten felül – az a szakszervezeti vezető kapja, aki az adott évben kiemelkedő szakszervezeti munkát végzett vagy eddigi munkája alapján arra érdemes.

 

A VKDSZ Elnökség  előterjesztése alapján,  a VKDSZ Országos  Választmányának döntése  értelmében, Szövetségünk 2021. évben is „Szakszervezeti munkáért”  kitüntetéseket és az „Év szakszervezeti vezetője” kitüntetést adományozott a legméltóbb Kollégáinknak. Ezek mindegyike hosszú évek kitartó és eredményes munkájának elismerését jelenti.  Mint mondani szokták – egy élet munkáját dicséri.

 

 

„Szakszervezeti munkáért” kitüntetésben részesült:

A VKDSZ Elnöksége javaslatára: 

Andrasek Csaba 

Titkár, technológiai üzemvezető helyettes

 

 

Andrasek Csaba, gépésztechnikus, 1994 óta –  27 éve – dolgozik a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-nél.  2004-ig gépész beosztásban,  majd  mostanáig Technológiai üzemvezető helyettesként. 30 fős műszaki csapatot irányít, melynek feladata a fürdő  működésének biztosítása.

 

Belépése óta szakszervezeti tag.  A Harkány Gyógyfürdő Zrt Munkahelyi Szakszervezetében 2000-ben a technológiai rész bizalmi feladataira választották meg. 2010-ben lett társelnöknek megválasztva, majd 2018-tól  titkárként dolgozik.

 

Kiváló szervező munkájának köszönhetően a  fürdő munkavállalóinak mintegy 60-70%-a  szakszervezeti tag. Egy jól működő bizalmi testület és elnökség dolgozik a tagság ügyes – bajos dolgainak intézésében. A vírus-járvány nagyon nehéz helyzetekbe sodorta a munkavállalókat, de ebben az időszakban is igyekezett tagtársai érdekeit képviselni, a lehetőségekhez képest a legjobb megoldásokat megtalálni.

 

A VKDSZ Elnöksége javaslatára: 

Balázs Árpád 

Titkár, műszaki ügyintéző

 

 

Első munkahelyén a Veszprém Megyei Tanácsi Építőipari Vállalatnál 1976-ban lett szakszervezeti tag. Két év múlva a Munkaügyi Osztályhoz tartozó Gandnoksági dolgozóknak lett a szakszervezeti bizalmija. 1983. októberében került a jelenlegi munkahelyére az akkori Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Vállalathoz, a mai jogutód BAKONYKARSZT Zrt.-hez.

Dolgozott mechanikai műszerészként, anyagellátóként, majd raktárvezetőként. Jelenleg műszaki ügyintézőként tárgyi eszköz gazdálkodási feladatok lát el. Közbeszerzési referensi végzettséget is szerzett, mellyel a beszerzési eljárásokban is részt tud vállalni. Munkáját önállóan, lelkiismeretesen és pontosan végzi, a feladat elvégzéshez való hozzáállása a társaság iránti magas fokú elkötelezettséget tükrözi.

 

1983-tól tagja lett a vállalat szakszervezetének, mely akkor még a HVDSZ tagja volt. 2009.-ben kereste meg a szakszervezet (Bakonykarszt Munkahelyi Szakszervezet), hogy vállalja el az elnöki tisztséget, majd 2013.-tól töltötte be a titkári funkciót. Ezekben a poziciókban igyekezett képviselni a részvénytársaság dolgozóinak érdekeit. Talán a társaságuk legnehezebb gazdasági időszaka volt az elmúlt 8 év a rezsicsökkentés, vezetékadó és a többi megemelt adó és járulék bevezetésével. De így is sikerült béremeléseket elérni. Megőrizték a cafetéria juttatásokat és minden évben tudott a Társaság jutalmat fizetni a dolgozóinak.

 

2017-ben Emberséges és kollégáit tisztelő hozzáállása, valamint szakmai ismerete alapján érdemelte ki a BAKONYKARSZTÉRT érdeméremmel kitüntetést. Emellett az eddigi vízműves munkásságát a MAVÍZ is elismerte 2015. évben a Vízügyi munkáért kitűntetéssel.

Nős, felesége nyelvtanár. Két gyermeke van Attila és Eszter. Hobbija a kertészkedés, szereti a zenét, az utazást és a sportot.

 

 

A VKDSZ Elnöksége javaslatára:

Miron Gergő 

Titkár, csatornahálózati üzemvezető helyettes

 

Miron Gergő a Debreceni Vízmű Zrt. Csatornahálózati Üzemvezető helyettese, művezető.

1997 óta dolgozik a Debreceni Vízmű Zrt.-nél, 2009-től szakmai munkája mellett az Debreceni Vízmű Zrt. Munkahelyi Szakszervezetének titkára lett és a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének Országos Választmányába is ekkor került be.

A Bér és-érdekegyeztető csoport tagjaként rendszeresen részt vesz a helyi bértárgyalásokon. Több évig volt a Bizalom Ágazati nyugdíjpénztár küldötte. A vállalati Minőség és Környezetirányítási rendszerének bevezetésében és folyamatos auditálásában belső auditorként vett részt. Érdekképviseleti munkájával segíti munkatársait, számíthatnak rá.

 

A VKDSZ Elnöksége javaslatára:

Szikra Zsolt 

Titkár, logisztikai csoportvezető

Szikra Zsolt 1990-ben lépett be a Fővárosi Fürdőigazgatósághoz mai nevén Budapest Gyógyfürdői Zrt.-hez. Jelenleg Logisztikai csoportvezető.  2015-ben és 2018-ban a munkáltatótól kiváló dolgozói elismerésben részesült. Belépésétől kezdve szakszervezeti tag. Bükszegi Csabával majd Sallai Lajossal együtt próbálták a dolgozók érdekeit védeni, a Szakszervezeten segítségével az adott helyzetből a legjobbat kihozni.

2013 óta az Üzemi Tanács Elnöke. 2016-ban választották meg a Szakszervezet titkárának. Azóta mindkét pozíciót betölti.

A VKDSZ fürdőágazati alelnöke. Higgadt, kiegyensúlyozott véleményével irányadó, átgondolt javaslatait mindig érdemes elfogadni. Zsolt az ágazat ügyeiben mindig aktívan bekapcsolódik,  a legmagasabb fórumig is elmegy, hogy a munkavállalók érdekeit képviselje. Különösen fontos volt ez most a covid-járvány idején.

 

Az Alföldvíz Szakszervezet javaslatára: 

Dénes Sándor

  Szakszervezeti csoport bizalmi, mérnök

 

 

2008-tól dolgozik az ágazatban. 2016-tól a Szakszervezet tagja. Sanyi szakszervezetük agilis fiatal szakszervezeti csoport bizalmija. Az Alföldvíz Zrt-nél a  Közműfejlesztési Osztály rekonstrukciós csoportjában dolgozik mérnökként.

Az érdekképviseleti munkában aktív, lehet rá számítani az információk továbbításában, a szakszervezeti csomagok kijuttatásában, üdülés szervezésében. A Békéscsabai és Budai várba szervezett demonstrációkon is az első sorokban volt, példát mutatva a kollegáinak. Nyelvtudása és jó kapcsolatteremtő képessége miatt a LIGA szervezésében külföldi fórumon is képviselte ágazatunkat a szervezők nagy megelégedésére.

Sanyi mindig részletesen tájékozódik az új információkról, és azokat minden érintett kollegájának pontosan átadja a közösség érdekeit szolgálva.  Szakszervezetünk értékes és hasznos tagja.

 

A Hajdú-Bihari Vízügyi Dolgozók Független Szakszervezete  javaslatára:

Karácson Sándor

Elnök, üzemirányító

 

Karácson Sándor  1979-tól 42 éve vízműves, 42 éve szakszervezeti tag. Igazi veterán. Fiatalon, 19 évesen került kapcsolatba a vizes szakmával. Mint jó diák végig járta a szakma és az élet iskoláját a sok öreg szaki mellett. Jelenleg üzemirányítóként dolgozik a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Püspökladányi üzemmérnökségén.

Évtizedek óta töretlen szorgalommal végzi feladatait a térség szennyvíztelepein. Ugyanilyen töretlen szorgalommal végezte a  közösségi tevékenységeit is. Mozgalmi pályafutását szakszervezeti bizalmiként kezdte. Már akkor is nagy terület tartozott hozzá, de az integráció első lépcsőjében ugrásszerűen megnőtt a szakszervezeti csoportjának létszáma. 2009-ben elsöprő többséggel Üzemi Tanács Elnöknek választották a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-nél. Aztán újabb integráció után is  maradt alapszervezete mellett, s a tisztújításkor elnyerte a szakszervezeti bizottság elnöke címet. Több, mint 10 évig erősítette csapatunkat. Minden közösségi rendezvény aktív részese volt. ( a barack pálinkája messze földön híres! ).

Aztán a 2021. évi tisztújító bizalmi testületi ülésen bejelentette, hogy megfáradt, szeretné, ha egy fiatalabb kolleganő (Aranka) látná el a feladatokat a továbbiakban. Kérését tiszteletben tartották.  A bizalmi testülete a több, mint 40 éves szakszervezeti munkájának elismeréseként javasolja a VKDSZ kitüntetésére.

 

               Az FCSM Zrt. Munkahelyi Szakszervezete javaslatára:

Csiszár Zoltán 

Főbizalmi, MSz elnök helyettes, csatornamű gépész

 

 

Csiszár Zoltán 1993 óta dolgozik az FCSM-nél és azóta a szakszervezet lelkes tagja.  A Ferencvárosi Szivattyú telepen kezdte meg a pályafutását a cégnél, mint csatornamű gépész. Jelenleg a Kerepesi úti telepen, ill. városszerte végzi a munkáját az automata átemelőknél.

1995-től a Távfelügyeleti csoport bizalmija, 2017-től az Átemelő Telepek Igazgatóságának főbizalmija. 2001. novembere óta tagja az Üzemi Tanácsnak, 2004. decemberétől pedig  mint  elnök irányítja az üzemi tanács életét. 2018 áprilisában választották meg a munkahelyi szakszervezet elnök helyettesének. Célja a munkatársak, szakszervezeti tagok érdekeinek képviselete, korrekt kapcsolat kialakítása a Szakszervezet, az Üzemi Tanács, valamint Társaság vezetése között.

Nyitott a munkavállalókat érintő kérdésekben, problémákkal, megpróbálja a legjobb tudása szerint orvosolni azokat, ill. továbbítja a Munkáltató felé. Az Üzemi Tanács elnökeként kivívta a kollégák, de a cégvezetés elismerését is. Két fiúgyermek apukája.

 

A Szegedi Vízmű SZB javaslatára: 

Péter Zsanett 

Szegedi Vízmű SZB Felügyelő Bizottság tagja, értékesítési előadó

 

 

Péter Zsanett több mint 20 éve érkezett munkavállalónak a Szegedi Vízműhöz, a „Vizes Család”-ba. Szinte azonnal a helyi érdekképviselet tagja is lett.  Az évek során precízen, elkötelezetten látta el munkaköreit többek között értékesítési előadó és vízdíjszámlázó feladatait is.

 

Szeret csapatban dolgozni. Munkatársai jó közösségi embert ismerhettek meg benne. Empátiája és kollegialitása hamar kitűnt, egyenes kiállása bizalmiként is jellemző volt. Megbízható segítséget nyújtott a különböző rendezvényeinkhez és személyesen is példamutatóan cselekedett.

 

Zsani szeretett jelensége, higgadtsága megnyugtató része lett a környezetének. Több éven keresztül a szakszervezet gazdálkodásának ellenőrzési feladatait látta el. Jelenleg a megújult Szegedi Vízmű SZB Felügyelő Bizottság tagja.   2021 évben szakszervezeti tagsága a jubileumi 20. évet érte el. Zsanett a VKDSZ elismerésében eddig nem részesült.

 

Az ÉRV Zrt. VKDSZ Munkahelyi Szakszervezete javaslatára:

Kántor Dénes

Területi szakszervezeti képviselő, nyugdíjas

 

Kántor Dénes az Ózdi Szolgáltatási Üzem dolgozója volt, ma már nyugdíjas, aki pályafutása során megannyi fejlesztés végrehajtásában elévülhetetlen érdemeket szerzett, és a Kollégáival együtt az üzemben Ievő modern technológiákat vezetett be, Az Ózdi Csapat ÉRV-s integrációjának egyik kiemelkedő támogatója volt, és szakmai munkája mellett felvállalta a közösség érdekeinek magas szintű képviseletét is.

Közéleti szerepe nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a jogutód szervezet szakmai. iránymutatásai, elvárásai rövid idón belül megértésre kerültek a munkavállalók részéről, ezáltal az Ózdi Vízmü Kft, ma már az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt, meghatározó szervezeti egysége

Munkavégzésével összefüggésben sokat tanulhattak tőle kollégái: szem életmódjában, precizitásában, előre gondolkodásában, az emberekről való gondoskodásban,

A Kollégái által használt beceneve is sokatmondó, úgy nevezték egymásközt, hogy APA . Szigorú volt, amikor arra volt szükség. ugyanakkor mindig kiállt az irányítása alatt dolgozó munkatársaiért. Tanított, fegyelmezett, irányítotti képviselt,

Több évtizeden keresztül volt szakszervezeti képvisełő, amelyet vezetői munkakörével mindig össze tudott egyeztetni. Vallotta, hogy csak együtt, csapatként lehetünk eredményesek, mind a munkában, mind az érdekképviseletben.

 

Délzalai Vízmű Független Szakszervezete javaslatára:

Nagyné Ifka Katalin

Elnök, műszaki adminisztrátor

 

A Részvénytársaság jogelődjénél, a Délzalai Víz- Csatornamű és Fürdő Vállalatnál, 1985. április 23-án létesített munkaviszonyt. A Társaságnál eltöltött 36 év során több munkakör betöltésére tartották felettesei alkalmasnak, ahol legjobb képességei szerint látta el a rábízott feladatokat. Jelenleg a Zrt. szolgáltatási területei elosztását követően a Központi (Nagykanizsai Régió) vízellátási üzemvezetőség műszaki adminisztrátora.

Munkaköri leírásának megfelelően az ivóvíz szolgáltatással összefüggő, szinte minden feladatot lelkiismeretesen végez (ügyfélszolgálat, vízmérőcsere nyilvántartás, hibabejelentés, munkavállalókkal kapcsolatos minden tevékenység).

A Zrt.  jogelődjénél működő szakszervezetbe elhelyezkedését követően azonnal belépett. Jelenleg a Délzalai Vízmű Független Szakszervezete Elnöke, amely tisztséget 6 éve tölti be.

Társaságunk 103 településen szolgáltat ivóvizet, valamint 67 településen csatornaszolgáltatást végez, így munkavállalóink illetve szakszervezeti tagjaink szétszórtan tevékenykednek területünkön. Munkavállalóink kb. 40%-a szakszervezeti tag.

Társaságunknál 1995. évtől működik Üzemi Tanács, amelynek Nagyné Ifka Katalin 15 éve tagja. Szakszervezeti és egyéb munkáját a legnagyobb precizitással látja el. Valamennyi munkatárssal jó viszonyt ápol, segítőkész. A Cég menedzsmentjével tárgyilagos, a GT szerinti elvárásoknak megfelelően látja le feladatait. A „mai világban” egyre nehezebb olyan kollégát, kolléganőt találni, aki ez mellett társadalmi, szakszervezeti, üzemi tanácsi, stb. feladatokat is hajlandó ellátni. Kollektív szerződés, üzemi megállapodás megkötése oly módon, hogy az a munkaadónak és a munkavállalónak is elfogadható legyen.

 

VKDSZ DRV Zrt. Munkahelyi Szakszervezete javaslatára: 

Szirmai János   

Szakszervezeti Főbizalmi, MSZ Választmányi tag, vízmű gépész

 

 

Szirmai János vizes ágazatba történő munkába lépésével egy időben lett tagja a DRV Zrt Munkahelyi Szakszervezetének. Már 42 éve a társaságnál dolgozik fizikai munkaköröket betöltve. Előbb, mint nehézgépkezelő, hibaelhárító, jelenleg vízmű gépész munkakörben.

Munkatársai 1996-ban bizalminak választották, majd 2009-töl a Barcsi Üzemvezetőség főbizalmija, és az MSZ Választmány tagja. Munkahelyi beosztása révén munkatársaival közvetlen napi kapcsolatban áll, a tagság észrevételei alapján határozza meg álláspontját, melyet következetesen képvisel. Munkáját precizitás, segítőkészség, lelkiismeretesség jellemzi. Betöltött tisztségeiben hosszú évek óta becsülettel végzi az általa képviselt terület érdekvédelmi feladatait, harcos, és aktív tagja szakszervezetünk vezető testületének. Javaslataival elősegíti szakszervezetünk tevékenységének helyi és társasági szintű érvényesülését.

Munkahelyi szakszervezetünk kiemelkedőnek értékeli az érdekképviselet terén végzett munkáját, és érdemesnek tartja a VKDSZ Szövetség által alapított Szakszervezeti Munkáért” kitüntetésre.

 

Az „Év szakszervezeti vezetője” kitüntetésre jelölés:

 

A VKDSZ Kitüntetési Szabályzatában Zsíros Sándor Titkár által alapított elismerés minden évben odaítélésre került. Eredeti  szabályok szerint az Elnök kizárólagos előterjesztése alapján került eldöntésre a kitüntetésre javasolt személy, ma az Elnök személyi  javaslata az Elnökség elé kerül jóváhagyásra. Az Év szakszervezeti kitüntetésre jogosult személy kiválasztásánál, nem egy adott év kiemelkedő teljesítménye, hanem az addigi életpályája, kritikusabb helyzetekben nyújtott tevékenysége, közéleti szerepe mellett vállalt gazdasági munkájában történő különleges feladatok ellátása kerül mérlegelésre.

 

Fürjes-Gábor József javaslatára:

Ölveti Lászlóné

titkár, ivóvíz analitikai csoportvezető

 

 

Ez alkalommal   javasolt szakszervezeti vezető  Ölveti Lászlóné (Tünde). Az elmúlt években többször megfogalmazódott a személyét érintő kitüntetési javaslat, amelyet mint döntésben érintett személy magát hátrébb sorolva, más arra érdemes életpályát lezáró szakszervezeti vezetőknek javasolt odaítélni.

 

Tünde az elmúlt években viszonylag rövid idő alatt

 • végig vitt egy önkormányzati, állami szervezeti integrációt,
 • kialakította a munkaügyi kapcsolatok egy Társaságon belüli két szakszervezet korrekt együttműködésének az intézményét, szorosan az Üzemi Tanács fórum rendszerével,
 • a Társaságnál betöltött gazdasági feladatai között kiemelkedő és magas szintű szakmaisággal közreműködött az akkreditált laboratórium kialakításában, az ehhez tartozó migrációs feladatokban.

 

Kollégái az alábbi gondolatokkal méltatják Ölveti Lászlónét:

 

Ölveti Lászlóné, Tündi 2006-ban kezdte meg munkáját a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.  Laboratóriumában. Mindig is kitűnt a kollektívából kedves, mosolygós személyiségével. Alázata a munka iránt, nagy teherbírása csak még kedveltebbé tette a munkatársai körében.

 

Amikor bekapcsolódott a szakszervezeti munkába, jó ötleteivel, újítani vágyásával felpezsdítette az életet a vízmű falain belül, de nem túlzok, ha azt mondom, hogy megyeszerte. Fél év szakszervezeti tagság után 2010. június 21-én a Szakszervezeti Bizottság Elnökévé választották, majd négy hónap múlva Titkár lett.  Azóta is töretlen a sikere, immár a harmadik ciklusát kezdte, mint SzB titkár. Kitartása, hozzáértése nagyban hozzájárult az integráció sikeres megvalósításához is. A tagság emiatt is ragaszkodik az általa képviselt alapszervezethez és az ő személyéhez.

 

A megbeszéléseken, tárgyalásokon céltudatosan, lényegre törően és határozottan képviseli a munkavállalók érdekeit. Példásan helytáll, megmond, megkér, megszervez, meghallgat, elintéz, felhív, összefog, megtárgyal, bátorít, igazi vezetője a szakszervezetünknek.

 

A dolgozók, és nem csak a szakszervezet tagjai ügyes-bajos dolgaikkal fordulhatnak és fordulnak is hozzá, mindig nyitva áll mindenki előtt az irodájának az ajtaja. Ahol tud, segít. Azt hiszem, ez az egyik rá legjellemzőbb mondat. Soha nem a kifogást, hanem a megoldást keresi, többek között ezért is szeretek vele együtt dolgozni.

 

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége nevében gratulálunk minden kedves Kolléganőnek, Kollégának!

 

Gratulálunk, mert különösen ezekben a nehéz időkben embert próbáló az érdekvédelmi munka. Manapság semmi sem kedvez azoknak, akik mások érdekében, másokat segítve munkálkodnak. A sikerek és a kudarcok között néha kell a megerősítés, hogy érdemes szakszervezeti vezetőnek lenni! Egyik ilyen pillanat az, amikor elismerik a hosszan tartó és fáradságos munkát, s talán az is emeli az ünnep fényét, hogy egy országos szervezet nyújtja ki gratuláló kezét!

 

Vigyázzunk egymásra, családjaink egészségére!

 

Barátsággal:

 

      Ádám Róbert János                                                                    Fürjes-Gábor József

Ügyvezető                                                                                                Elnök

 

 

 

Read more »

Heti hírfolyam 3. 2021.

By |

Víz világnapja: Az idei évben is a covid-járvány miatt csak elektronikusan tarthatjuk meg a Víz világnapi ünnepünket, akár csak tavaly. De ez nem vonhat le értékéből. A VKDSZ vezetése ezúton is köszönt minden kedves kolléganőt és kollégát az ágazatban. Vigyázzatok magatokra és egymásra, hogy a szolgáltatás biztosítása mellett az egészségetek is megmaradjon! Jó egészséget, jó munkát és szép ünnepet kívánunk.

 

 

Fürdőágazat: Az ágazat helyzete nem javult az új esztendőben sem. Ugyan az új ágazati  bértámogatási programban már előre is lehet igényelni a támogatást, mégis a fürdők nagy részénél az 50 %-os önerő biztosítása is kigazdálkodhatatlan. A Magyar Fürdőszövetséggel is egyeztetve Varga Mihály pénzügyminiszterhez és Guller Zoltánhoz a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójához is fordultunk levelünkkel, melyben felhívtuk a figyelmet az ágazat kilátástalan helyzetére és kértük a fürdő újra nyitási akcióterv támogatását, a bértámogatások időtartamának meghosszabbításával, a támogatás intenzitásának növelését 75-100 %-os mértékre.

 

Bízunk abban, hogy leveleink erősítik a témában aktív munkaadói szövetséget és segítenek minden munkavállalót.

 

 

Miskolci Fürdők: Az Észak-Magyarország című lapban cikk jelent meg, melyben a VKDSZ beavatkozását elemzik a fürdőben 0 Ft-os jövedelem mellett állásidőbe helyezett munkavállalók kapcsán. Bár a sajtón keresztül közvetetten megszólította a VKDSZ a munkavállalókat, ez ideig visszajelzés nem érkezett. Ennek ellenére is folytak  tárgyalások a Holding, a város és a cég vezetésével is.

 

ÁPB elszámolás, megújítás: Az Ágazati Párbeszéd Bizottság kereteiben nyert támogatást az EPSU (Európai Közszolgáltatási Szakszervezetek Szövetsége) tagdíjának befizetésére fordítottuk, s a szükséges elszámolási dokumentációt leadtuk az ITM (Innovációs és Technológiai Minisztérium) felé. A programokra szánt támogatást a vírus-helyzet miatt nem tudtuk felhasználni, az visszautalásra került.

 

Az idei év közepén lejár az ÁPB-k öt éves mandátuma, s újra kell indítani a regisztrációs eljárást. Az újra alakulás egyik fontos kritériuma mind a viziközmű-, mind pedig a fürdő ágazatban, hogy a kollektív szerződések regisztrációja megtörténjék, illetve az üzemi tanácsi választások eredményeit is le kell adni. Ez munkaadói feladat, de célszerű mindenkinek leellenőriznie, hogy a sajátja esetében ez megtörtént-e. A http://mkir.gov.hu/ksznyilv.htm   linkre kattintva, a megjelenő ablakban bal oldalon ki kell választani a legördülő sávban, hogy Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság és lehozza az eredményt az „Eredménylista megjelenítés” gombra kattintva megjelenik 66 db. Ebben kell ellenőrizni, hogy a saját benne van-e és aktuális-e. Emellett a VKDSZ is áttekinti a listát, segítve a tagszervezeteket annak aktualizálásában.

 

 

Elnökségi ülés február: A járványban nem szokatlan módon Zoom-on keresztül tartotta meg februári, rendkívüli elnökségi ülését a VKDSZ. Az ülésen az éves tevékenység előkészítésével kapcsolatos témákról esett szó. Ezek mellett az egyik az volt, hogy a VKDSZ megkeresett több az elmúlt évtizedben kilépett szervezetet, jelezve, hogy visszavárja azokat. Több szervezet képviselői személyesen is meglátogatták az anyaszervezetet. Az OVÁK soros képviseletét ellátó Vasivíz Zrt. Munkahelyi Szakszervezet képviselői több órás megbeszélést folytattak a VKDSZ elnökével, alelnökével és ügyvezetőjével. Felvetődött a pártolói tagság lehetősége, de ezt az elnökségi tagok többsége nem vagy csak feltételekkel támogatná. Az alapkoncepció az, hogy aki jönni akar, legyen rendes tag ismét.

 

Tárgyaltak az egyik szakszervezeti vezető elbocsátásáról is, s biztosították a kollégát a teljes támogatásról.

 

 

Márciusi elnökségi ülés: Az elmúlt év gazdasági lezárása és az új év indítása volt a fő napirend az ülésen. Elfogadták az elmúlt évről szóló beszámolót és a hozzá tartozó szöveges kiegészítést. Megvitatták az idei évi költségvetési terveket és a munkaprogramot. A költségeket az elmúlt években minimálisra csökkentették, így további megtakarításokra már nincs lehetőség. Előterjesztés készült a korábbi években kilépett és visszalépni kívánó szervezetekkel kapcsolatosan. Fölmerült az átmeneti pátoló tagság lehetősége is, de az Elnökség úgy döntött, hogy várják a kilépett szervezeteket, de rendes tagként, átmeneti idő nélkül. A vírus-járvány miatti elektronikus döntési lehetőség GDPR-szabályzatba való beépítéséről is határoztak. Az ülés egyebek napirenddel zárult, melyben az aktuális béremelési kezdeményezésekről és témákról volt szó.

 

Nemzeti Vízművek: A Nemzeti Vízművek vezérigazgatója rendszeres tárgyalásokat kíván tartani a cégcsoporthoz tartozó cégek vezetőivel, melybe a szakszervezetet is bevonná. Az első megbeszélésen részt vett a VKDSZ elnöke, Fürjes-Gábor József, mint a stratégiai partner VKDSZ képviselője.

 

A VKDSZ elnöke a Nemzeti Vízművek vezérigazgatójánál levélben kezdeményezte a bértárgyalások megkezdését. Szeretné, ha az állami bértámogatás az önkormányzati tulajdonú vízművekre is vonatkozna, mint ahogy ezt a KVKF-en is többször kérte a VKDSZ.

 

A Nemzeti Vízművek vezérigazgatója válaszában a vírus-járvány miatt kihirdetett vészhelyzetre hivatkozva  kéri a szakszervezetek türelmét. A harmadik hullám vége után tartja célszerűnek a bértárgyalások elindítását.

 

Ágazati Kollektív Szerződés: Elindultak a tárgyalások az Ágazati Kollektív Szerződés (ÁKSZ) kiterjesztésével kapcsolatosan. Ez azt jelentené, hogy minden, az ágazatban dolgozó munkavállalóra és minden cégre vonatkoznának az ÁKSZ előírásai függetlenül attól, hogy működik-e szakszervezet vagy nem. Természetesen a már létező helyi KSZ-eket ez nem érintené, hiszen jobb feltételek lehetnek a helyi megállapodásokban csak kedvezőtlenebbek nem. Emellett a szakszervezet (VKDSZ) szerepe is megnőne, hiszen ott is kontrollálni kellene a szabályok betartását, ahol esetleg nincs helyi szervezet. A még nem tagok számára is fontos lenne a tagság, hiszen szakszerű segítséget a VKDSZ tud adni.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »