Archive For 2015-01-01

Szakmai konzultáció, műhelybeszélgetés Kecskeméten

By |

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetség az „Érdekérvényesítő képességek, kompetenciák fejlesztése, munkajogi és munkaügyi ismeretek gyarapítása, a szociális párbeszéd erősítése a víziközmű-és fürdőszolgáltatás területén” című TÁMOP pályázat keretében február 12.-én szakmai konzultációt szervezett Kecskeméten, a Bácsvíz Zrt. tanácstermében, a Dél-Alföldi régióban megvalósuló integráció tapasztalatairól, munkavállalókat érintő munkaügyi és munkajogi kérdésekről, és az érdekképviseletek szerepéről.

 

 

A megjelenteket Halasy Károly VKDSZ főtitkár, a TÁMOP pályázat projekt menedzsere köszöntötte.
A rendezvényen, melyen az ország különböző víziközmű-szolgáltatóinak érdekképviseleti vezetői vettek részt, elsőként Kurdi Viktor a Bácsvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója kapott szót.

 

 

Előadásában bemutatta a Bácsvíz Zrt.-nél megvalósuló ágazati integráció tapasztalatait, az ezzel összefüggő munkáltatói intézkedéseket, valamint a jogutódlás szabályainak gyakorlati alkalmazását. Kitért arra is, hogy az integráció során nagy figyelmet fordítottak az átvett dolgozók továbbfoglalkoztatására, a munkahelyek megőrzésére.

Kihangsúlyozta, hogy a munkavállalók átvétele során, a dolgozókat érintő kérdésekben folyamatosan egyeztettek az üzemi tanáccsal és a munkahelyi szakszervezettel.

A szakmai konzultáció résztvevői Uhrmann Károly gazdasági igazgató és Domjánné Makovei Márta HR főosztályvezető helyettes előadásában megismerkedtek a Dél-Alföldi régióban megvalósuló integráció víziközmű-szolgáltatásra gyakorolt hatásával, valamint az Alföldvíz Zrt. munkáltatói intézkedéseivel és jogutódlási gyakorlatával.

 

 

Az előadásokat követően szót kaptak az érintett vízmű-társaságok érdekképviseleti vezetői is. A Bácsvíz Zrt. részéről Tóth József munkahelyi szakszervezeti titkár és Kollárikné Bóka Magdolna üzemi tanács elnök, az Alföldvíz Zrt. képviseletében Miskéri László szakszervezeti titkár és Erdei István üzemi tanács elnök, valamint Bende Flóra az átvett Makó-Térségi Víziközmű Kft. korábbi szakszervezeti titkára, akik kifejtették véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban.

 

 

A szakmai kérdések mellett a műhelybeszélgetés résztvevői konzultáltak a VKDSZ ágazati szerepéről, a víziközmű-ágazat egészére kiterjeszthető ágazati /többmunkáltatós/ kollektív szerződés jelentőségéről, a bér- szociális és foglalkoztatási kérdésekről.
Pásztor László a Fővárosi Vízművek Zrt. szakszervezeti elnöke, a VKDSZ vízágazati alelnöke és Miskéri László az Alföldvíz Zrt. szakszervezeti titkára hozzászólásukban kihangsúlyozták, hogy a víziközmű-ágazatot érintő integrációs folyamatban nagy szükség van a VKDSZ, mint ágazati szakszervezeti szövetség szerepvállalására.

 

A rendezvény zárásaként Fürjes József VKDSZ elnök, a TÁMOP pályázat szakmai vezetője kiemelte, hogy az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeknek, tájékoztatásoknak különösen az a jelentősége, hogy ilyenkor legalább önmagunk számára visszaigazolódnak, jók voltak a kezdeményezések, lefolytatott tárgyalások, kialakított és működő kapcsolatok, megfelelő kompromisszumok hozzájárultak adott esetben ahhoz, hogy az integráció különösebb sérülések nélkül végbement az ágazatban. Hiszen mondhatjuk, hogy az első szakasza az integrációnak lezárult, és minden nehézség ellenére a foglalkoztatási és jövedelmi viszonyokat sikerült szinten tartani.

 

 

Ebben az átmenetileg nehéz helyzetben a VKDSZ közösség maradt annak ellenére, hogy a közös gondolkodás és fellépéseink gyakran együtt jártak erős kritikával, fenyegetettséggel, és az elbizonytalanodás is jellemző volt.

 

Az átalakulási folyamatban és jogutódlásban az üzemi tanácsok jogosítványa kétségkívül meghatározóbb, de időnként kritikusabb helyzetekben a VKDSZ-nek, mint Szövetségnek ki kellett egészíteni a munkahelyi érdekképviseleteket, részt kellett venni a kialakult érdekviták rendezésében.
A Szövetség közösségi értéke a Többmunkáltatós Kollektív Szerződés, a TÁMOP pályázat keretében elkészítésre kerülő tanulmányok, a család és munkahely összehangolását célzó programok, és munkaügyi audit tervezett megvalósítása.
Ezek sikere csak egy közösségben, és a munkáltatók támogatásával valósítható meg.


 

Read more »