Archive For The “Kapcsolataink” Category

By |

Read more »

VKDSZSZ és a KvVM közötti megállapodások

By |

A Vízügyi-Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium (KvVM) közötti megállapodások

 

2007. évi megállapodas a KvVM és a VKDSZ között

 

Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Postacím: 1394 Budapest, Pf. 351
Telefon (központ): 06-1-457-3300
Zöld vonal: 06-80/40-11-11
Fax: 457-3354
E-mail: info@mail.kvvm.hu
Honlap: http://www.kvvm.hu/

 

– Szervezet
– Hírek
– Eseménynaptár
– Pályázatok
– Jogszabályok
– Linkek
– Közönségszolgálat
– Szakmai honlapok

Read more »

VKDSZSZ és a MKDSZ közötti megállapodások

By |

a./ Együttműködési megállapodás

 

b./ Közlemény a VKDSZ és az MKDSZ közötti együttműködési megállapodásról

 

c./ A vízközmű-szolgáltatás területéről Fürjes József képviseli a Szövetséget az MKDSZ-ben

 

d./ Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói szolgálat (MKDSZ)

 

Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói szolgálat
Honlap: http://www.fmm.gov.hu/mkdsz


Cím: 1054 Budapest,
Alkotmány u. 3.
Telefon: 472-8297
Fax: 472-8298
Igazgató: Dr. Kovács Géza
Titkár: Kántor Raimund

 

 

 

– Az MKDSZ Alapszabálya
– Az MKDSZ Etikai kódexe
– Tagjai

Read more »

Partner kapcsolatok

By |

 

Bizalom Nyugdíjpénztár Magyar Fürdőszövetség Helyiipari és Városgazdasági
Dolgozók Szakszervezete 2000
VÍZINFORM.HU
MaVíz
Magyar Víziközmű Szövetség Bükfürdő Gyógy és Élménycentrum Hungarospa Zrt. Szentesi Üdülőközpont

Read more »

Szlovák partnerek szakmai programja Bükfürdőn

By |

A Bük és Térsége Vízmű Kft., a Víziközmű ÁPB és a VKDSZ meghívására Zdenek Dlugos elnökvezetésével Bükfürdőre látogatott a pozsonyi székhelyű OZ DLV /az erdészeti, faipari és vízügyi dolgozók érdekképviseletét ellátó szakszervezet/ vezető testülete.

Szlovák partnerek és az alpolgármester

A vendégeket Baranyai Róbert Bük Város alpolgármestere, Vojtkó Tibor ügyvezető igazgató és Halasy Károly VKDSZ titkár fogadta. A január 18-20.-a között megrendezett szakmai program keretében a szlovák partnerek megismerkedtek a Bük és Térsége Vízmű Kft. szolgáltatói tevékenységével, valamint a Büki Gyógyfürdő szolgáltatásaival.

Vojtkó Tibor ügyvezető igazgató

A szakmai tanácskozáson, ahol a házigazdákon kívül részt vett a VKDSZ Intézőbizottságának több tagja is, Prohászka Lászlóné a MIVIZ  Kft., Csiszár János a Szegedi Vízmű Zrt., Papp István  a Heves Megyei Vízmű Zrt. szakszervezeti titkára, valamint Tóth József a Bácsvíz Zrt. és Tóth Attila a Pannon-víz Zrt. szakszervezeti vezetője, napirendre került az új Munka Törvénykönyv és a decemberben elfogadott – víziközmű-szolgáltatásról szóló  – törvény is.

Tóth József, Zdenek Dlugos, Tóth Attila és Halasy Károly

A szlovák szakmai delegáció a találkozó során kapcsolatot alakított ki a hazai erdészeti dolgozók érdekképviseletét ellátó két szakszervezeti szövetséggel is. A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /MEDOSZ/ képviseletében dr. Huiber Tibor, az országos választmány elnöke, az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete részéről Dudás Péter titkár és dr. Halmágyi János elnök adott részletes tájékoztatást munkájukról.

Szlovák-magyar partnerség

A szlovák partnerek végezetül megtekintették az Európa szerte jól ismert Gyógyfürdőt, melyet szándékaik szerint üdülésre ajánlanak majd tagszervezeteik számára.

Read more »

Fürdőágazati nemzetközi szakszervezeti konferencia Szlovákiában

By |

A Szlovák Egészségügyi Szakszervezeti Szövetség és a Friedrich Ebert Alapítvány közös szervezésében 2011. szeptember 22-24. között lebonyolított nemzetközi fürdőágazati konferencián vettünk részt Rajecfürdőben. /Rajecke Teplice/
A rendezvényen, melyen a gyógyfürdő-szolgáltatás speciális helyzetének áttekintése szerepelt napirenden, a házigazdákon kívül a cseh, az osztrák és a magyar szakszervezeti delegációk vettek részt.

Pásztor László, Vercz Istvánné, Prohászka Lászlóné és Bükszegi Csaba

A háromnapos szakmai programon a VKDSZ képviseletében Bükszegi Csaba alelnök, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. szakszervezeti titkára, a Fürdő Szakágazati Párbeszéd Bizottság /FÁPB/ tagja, Halasy Károly titkár, az FÁPB társelnöke, Pásztor László alelnök Prohászka Lászlóné IB tag, a Miskolci Vízmű Kft., valamint a Miskolci Barlangfürdő szakszervezeti vezetője, Vercz Istvánné IB tag, az FÁPB munkaadói oldal képviseletében Kerekes Tibor FÁPB tag, az FÁPB képviseletében Ádám Róbert János titkár vett részt.

Ádám Róbert János, Halasy Károly és Kerekes Tibor

A szakszervezeti konferencián részletesen beszámoltak a szakszervezeti vezetők az adott ország gyógyfürdőinek jellemzőiről, a munkavállalókat érintő intézkedésekről, a gyógyfürdő szolgáltatások támogatási rendszeréről, a kollektív szerződésekről, valamint a foglalkoztatás és a bérek helyzetéről.

A hozzászólásokból kitűnt, hogy sok olyan kérdés van, ami mindenkit azonos módon foglakoztat. Ezek közé sorolható a gyógyfürdők támogatása, ami minden esetben kisebb a kívánatos mértéktől. A jelenlévők fontosnak tartották, hogy a döntéshozók ismerjék fel a gyógyfürdő szolgáltatás egészségmegőrző jelentőségét, betegség megelőző hatását, valamint azt, hogy a fürdők jelentős szerepet töltenek be az egészséges életmód kialakításában, a társadalom jó egészségi állapotban tartásában.

A résztvevők hasznosnak tartották a szakmai konzultációt, ezért reményüket fejezték ki, hogy jövőre Ausztriában, vagy Magyarországon folytatják a szakmai tapasztalatcserét.

Read more »

Nemzetközi kapcsolataink

By |

A VKDSZ tagja a Nemzetközi Közszolgáltatási Szakszervezeti Szövetségnek /PSI-Public Service Internacionale/.
Link: http://www.epsu.org/

 

PSI (Public Service Internacionale) Közép-Európai Vizügyi Konferencia (Szlovákia)

 

A konferencián négy közép-európai állam (cseh, magyar, szlovák, szlovén) viziközmű ágazatának munkaadói (nem minden országból) és munkavállalói szervezeteinek képviselői vettek részt. Vízumproblémák miatt nem tudtak részt venni a volt Jugoszlávia utódállamai.

 

A konferencián áttekintették a viziközmű terület jelenlegi helyzetét az érintett térségben, ill. külön-külön a résztvevő országokban. Kiemelten foglalkoztak a viziközmű területen eddig beindult változásokkal (újrastrukturálódással), különösen a privatizációval ill. az erre adandó „válaszokkal”.

 

A magyar résztvevők: Ádám Róbert (VKDSZ), ill. Viola András (Viziközmű ÁPB) előadást tartottak a viziközmű ágazatban eddig megtörtént privatizációról- ennek hatásáról, ill. a további várható lehetőségekről; a viziközmű ágazatban 1990 óta történt változásokról (szervezetirányítás, tulajdonosi szervezet, árak, stb). Külön kitért az előadás a szociális párbeszédre ill. ezen belül az ÁPB-kre és a Viziközmű ÁPB-re.

 

Az előadások után külön megbeszéléseket folytattak a szlovák munkaadói és munkavállalói szervezetek képviselőivel a magyar ÁPB-k tevékenységéről. Ennek alapján javasolják kétoldalú találkozók keretében konzultációkat tartani az adott témában. A megbeszélések során az is kiderült, hogy a viziközmű terület szabályozását érintően a szlovák Fél rendelkezik olyan tapasztalatokkal, amelyeket a magyar Fél tudna hasznosítani.

 

A szlovák Fél többször is kijelentette, hogy mielőbb szeretne szorosabb kapcsolatot kialakítani a vízügyi munkaadói és munkavállalói szervezetekkel.

 

 

 

Viola András koordinátor

Read more »

Együttműködési Megállapodás a VKDSZ és a VMLK között

By |

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ -és a Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény /VMLK/ a szakmai identitás-tudat fokozása, a szakma-történeti információk, munkák közkinccsé tétele, valamint a történeti anyagok felkutatása és gyűjtése érdekében határozatlan idejű együttműködési megállapodást köt, amely az alábbiakra terjed ki:

 

  1. A VMLK a VKDSZ képviselőit rendszeresen meghívja szakmatörténeti kiállításaira, konferenciáira, országos múzeumi összekötői értekezleteire.
  2. A VMLK biztosítja a VKDSZ képviselői számára az esztergomi Duna Múzeum kiállításainak díjmentes látogatását.
  3. Amennyiben a VKDSZ igényli, a VMLK szakmai tanácsokkal segíti kisebb alkalmi kiállítások megrendezését, kellő anyagi fedezet esetén a VMLK vállalja azok elkészítését.

  4. A VKDSZ minden esetben támogatja a VMLK gyűjtő tevékenységét, segít a területen keletkezett vagy tudomására jutott szakma-történeti dokumentumok, tárgyak felderítésében, múzeumi, levéltári vagy könyvtári gyűjteménybe kerülésében.

  5. A VMLK – előzetes egyeztetés és a szükséges biztonsági előírások betartása mellett – lehetővé teszi kiállításában nem szereplő egyes muzeális dokumentumok vagy tárgyak tartós kölcsönzését a VKDSZ számára.

  6. A VKDSZ valamennyi kiadványát megküldi a VMLK könyvtárának.

  7. A VKDSZ honlapján megjeleníti a VMLK hozzáférhetőségét.

  8. A víziközmű-szolgáltatásban kialakítják a múzeumi összekötő hálózatot.

Esztergom, 2005. március 1.Duna Múzeum

 

A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum – amely a vízügyi emlékhelyek hálózatának központja – Esztergom egyik legszebb barokk épületében kapott helyet.

A hajdan különálló Szenttamás község birtokosa – az esztergomi káptalan – építtetett itt magának uradalmi központot az 1730-as évek közepén, melynek a ma is álló ház volt a főépülete.

A ház már a XVIII. század Esztergomának is kiemelkedő jelentőségű és díszű épülete volt. Ezt bizonyítja az is, hogy 1790. február 20-án, II. József halálának éjjelén, útban Bécsből Buda felé itt őrizték a magyar királyi koronát. A Múzeum 1980. október 31-én nyitotta meg kapuit a közönség előtt és három évig tartó felújítást követően 2001. október 9-t?l új, állandó kiállítással várja kedves látogatóit.

 

Elérhetősége:

Nyitva tartás:
november – április: 10-16 óráig
május – október: 10-18 óráig
januárban zárvaSzünnap: kedd

A Múzeum 2004. május 1-jétől mindenki számára ingyenesen látogatható.

Honlap: http://www.dunamuzeum.hu/
Szolgáltatások:
múzeumi bolt
hernyótalpas lépcső-mászó berendezés kerekesszékes látogatók számára
csecsemőknek pelenkázó helyiség

Read more »