Rólunk

Köszöntő

Üdvözöljük a
Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének
honlapján!

 

„Együtt egymásért!”

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ a víz-, csatorna- és fürdőszolgáltatási ágazatban dolgozó munkavállalók országos érdek képviseletét ellátó szakszervezeti tömörülés.  Fő feladata a munkavállalók egyéni és szakmai képviselete, a munkahelyek védelme.

 

Az új évezred második évtizede új kihívások elé állította a víziközmű szolgáltatókat. Hatályba lépett a víziközmű törvény a vonatkozó kormányrendeletekkel. Hatóságilag csökkentek a gazdálkodás fő forrását jelentő  víz- és csatornadíjak. Eddig ismeretlen „csőadóval” terhelték meg a víziközmű cégeket. Ezek a változások minden vízművest kedvezőtlenül érintettek. Az üzemeltető szervezetek számának csökkenése az új szervezeti formákkal, vezetési és irányítási szintek kialakításával veszélyeztette a munkahelyeket.

 

A 2020-ban ránk tört világjárvány a fürdőszolgáltatásban dolgozó ezrek megélhetését is veszélybe sodorta.

 

Mindezek miatt:

– Fontos feladatunk fellépni  azért, hogy a vízművesek, fürdős kollégák életszínvonala, munkabére a nemzetgazdaság más ágazatainak megfelelően emelkedjen,s  az inflációt követve fedezze a megélhetés költségeit.

 

– Fontosnak tartjuk, hogy a   víz-és csatornaműveknél a szükségszerű takarékosság, ne a munkavállaló kárára történjen.

 

– Napjaink egyik fő feladata az ágazatban  dolgozók munkahelyeinek védelme, megsegítése mindazoknak, akiknek a járvány miatt szűnik meg a munkahelye.

 

A munka világa egyre bonyolultabb kapcsolati és érdekviszony. Az egyes embernek önállóan nehéz jogaikat érvényre juttatni a munkáltatóval szemben. A szakszervezet ezt – megfelelő jogi háttérrel, felhatalmazással- hatékonyabban tudja végezni. Akkor tudunk eredményesebbek lenni,  ha többen  és egységesebbek vagyunk. Várjuk az új tagokat tagszervezeteinknél.

 

Ahol még nincs szervezet az új tagszervezet megalakításához teljes körű  segítséget nyújtunk.

 

Célunk, hogy minden vizes munkavállalóra ágazati kollektív szerződés  legyen érvényes.

 

Fürjes-Gábor József
elnök