Archive For 2019-12-10

Ünnepi Országos Választmányi Ülés

By |

December 6-7.-én tartotta meg évzáró ülését a VKDSZ. A rendezvény része volt az alapítás 30. évfordulója alkalmából megtartott ünnepélyes megemlékezés, a megjelent alapítók köszöntése is. Gábor Imre a VKDSZ volt elnöke az alapítók nevében mondott beszédet, felelevenítve a három évtizeddel ezelőtti eseményeket. Mondanivalóját kiegészítette a ma is tanulságos tapasztalataival, melyek erősíthetik az ágazati szakszervezetet. Személyes jelenlétével rajta kívül: Hegedüs Gyula,  Szabó Károly, Papp István, Léber József, Bednarik Károly,  Szilágyi Pál és Török László tisztelték meg a rendezvényt. Többen üzenetben köszöntötték az évfordulót és a kollegákat, de személyesen nem tudtak eljönni. Az alapítók számára díszoklevéllel és apró ajándékkal tették emlékezetessé az eseményt.

 

Az Országos Választmányi ülés Fürjes-Gábor József elnök ünnepi beszédével és az elmúlt 30 év értékelésével folytatódott, melynek szerves részét képezi, az öregkori gondoskodást jelentő az idén 25 éves Bizalom Nyugdíjpénztár. A  jelenlegi működésről, hozamok alakulásáról Török László IT elnök tartott beszámolót. A Vízfolyam Nyugdíjas Szövetkezet nevében pedig Kabai Tibor ügyvezető számolt be az eredményekről, ami szintén a Szakszervezet kezdeményezésével  megalakuló tagszolgáltatás. A VKDSZ egyes területein folyó munkáról György Attila alelnök és Ádám Róbert János ügyvezető számolt be. Az elnök beszámolójában két történelmi korszakra  bontotta a három évtizedet, más típusú szakszervezeti munka jellemezte. A  megalakulás korszaka a korábbi vezetés alatt valósult meg, melyről Gábor Imre beszélt, az elmúlt 10 év  teljesen új kihívásokkal, törvényi  változásokkal terhelt időszak volt, melyben  a VKDSZ megalakulásának időszakával ellentétes folyamatok az ágazat visszarendeződése, az integráció zajlott le.  Az új vezetés számára több nehézséget okozott az integráció folyamata, amelyben a jogutódlás szabályai, a munkahely megtartása jelentette a legnagyobb feladatot. Mindemellett volt néhány fontos mérföldkő a VKDSZ életében, az Autonóm Szakszervezeti Szövetségből csatlakozás a LIGA Szakszervezetekhez.

 

Az integráció időszakában  pályázati pénzügyi támogatást jelentő TÁMOP  program keretében tartalmas szervezeti munkával,   jövő stratégiai lehetőséget  felvázoló  szakértői tanulmányokkal került meghatározásra a  Hogyan tovább VKDSZ?

 

A munkaügyi szabályoknak nem megfelelő  Többmunkáltatós Kollektív Szerződés helyett egy hatályos szabályoknak megfelelő kiterjesztésre alkalmas  Többmunkáltatós KSZ-t  elkészítésére került sor. Megjelent időközben a  konkurencia, megváltoztak az együttműködési szabályok, a VKDSZ taglétszáma csökkent.

 

Fontossá vált a szakmai érdekeknek a képviselete,  számos minisztériumi, államtitkári és tárca közi egyeztetések keretében kerültek hangsúlyozásra az ágazatot érintő, foglalkoztatást veszélyeztető gazdálkodási nehézségek.

 

A VKDSZ jelenleg az önkormányzati cégek érdekében   egyeztetéseket  folytat a  Megyei Jogú Városok Önkormányzatok vezetőivel, amely hosszú évek után jelentős előrelépés az érdekérvényesítési feladatokban.

 

Fürjes-Gábor József meglátása szerint a munkavállalók érdekek érvényesítése szempontjából a jövő a szakszervezetek  integrálódásban van,  a személyes érdekek és pozíciók  egyidejű háttérbe helyezésével. Ezt követően a  kötetlen beszélgetések, véleménycserék erősítettek a múlt és  jelen időszak történéseit, korábban kialakult eltérő álláspontok egyértelműsítésére is  hatással volt.

 

A második napon szakmai konzultáció keretében  dr.Tóth Hilda, a Miskolci Egyetem docense, a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat képviseletében a szakszervezetek  nyomásgyakorlásának  törvényes lehetőségeiről, szabályairól, a konfliktusok megoldásáról tartott interaktív előadást. A  jelenlévő VKDSZ vezető tisztségviselők aktív közreműködésével, kérdésekre, véleményekre reagálva – a legális,  illegális lehetőségeket a nyílt levél, az utcai demonstráció, bojkott,  sztrájk – a jogi hátterével együtt   ismertetett. Részleteiben: a sztrájktörvény paragrafusait, a még elégséges szolgáltatás megállapításának módját, lehetőségeit, a különböző sztrájkfajtákat.  Az előadása utolsó részében bemutatta a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat működését, az általa nyújtott lehetőségeket és fő tevékenységeket: a tanácsadás, a békéltetés, a közvetítés, az egyeztetés és a döntőbíráskodás részleteit.

 

Ezzel  záródott a VKDSZ 2019-es éve. Képzés, megemlékezés,  az éves tevékenységek, eredmények, kudarcok áttekintése. A VKDSZ évzáró rendezvénye  a LIGA Szakszervezetek pályázati támogatásával és költségtakarékos módon tudott megvalósulni.

 

Read more »