Történetünk

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ 1989. március 26-án alakult az ivóvíz-ellátásban, szennyvíz-elvezetésben és –tisztításban, valamint a fürdőszolgáltatásban dolgozók érdekei védelmének és képviseletének ellátására.

Jogelődje a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete /HVDSZ/.

Az Autonóm Szakszervezeti Szövetségnek alapító tagszervezete.

Tagja a Nemzetközi Közszolgáltatási Szakszervezeti Szövetségnek /PSI/.

1992-ben a Szövetség kezdeményezésére megállapodást kötött a Víz-, Csatornaművek Országos Szakmai Szövetségével /ma: Magyar Viziközmű Szövetség – MAVÍZ/ a Viziközmű Ágazati Kollektív Szerződésről, melyet szükség szerint módosítanak.

A  két Szövetség a viziközmű-szolgáltatás leglényegesebb kérdéseiről a 2003-ban megalakult Viziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság keretén belül konszenzussal dönt.

A Magyar Fürdő Szövetséggel 1997-ben kötötte meg a Szövetség a Fürdőszolgáltatás Szakágazati Kollektív Szerződést, melyet azóta a két Szövetség többször módosított. 2004-ben állapodtak meg a felek a Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság megalakításáról.

Az üzemi tanácsi választásokon a tagszervezetek által elért összesített eredmény alapján a Szövetség az egyetlen reprezentatív Szakszervezeti Szövetség a viziközmű- és fürdő-szolgáltatásban, mely következtében az Ágazati Párbeszéd Bizottságokban egyedüli képviselője az érintett szolgáltatásokban dolgozó munkavállalóknak.

1992-ben a Szövetség létrehozta a Szociális- és Oktatási Alapítványt, mely hozzájárul a szegény, de tehetséges fiatalok tanulási feltételeinek enyhítéséhez.

1994-ben a Szövetség megalakította a Bizalom Vízügyi Ágazati Önkéntes Nyugdíjpénztárat, mely ma is jól működik.

A Szövetség megalakulása óta 8 kongresszust tartott.  2009-ben a VIII. kongresszuson új titkárt és elnököt választottak.

A Szövetség működését figyelembe véve, a küldöttekből álló legmagasabb fórum a Kongresszus. A két Kongresszus között a legfontosabb döntéseket a tagszervezetek képviselőiből álló Országos Választmány hozza, melynek üléseit  és határozatait az Intézőbizottság készíti elő, illetve hajtja végre. A pénzgazdálkodást az Országos Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság /OESZB/ ellenőrzi.

Az érdekképviseleti munka szakszerűségét a felkészült tisztségviselők és szakmai tagozatok biztosítják.

A Szövetség a viziközmű- és fürdő-szolgáltatás érdekérvényesítés folyamatában állandó kapcsolatot tart az illetékes állami és önkormányzati szervekkel, a munkáltatói érdekképviseleti szervezetekkel, illetve más rokon-szakszervezetekkel.

/A Szakszervezeti Szövetség részletes történetét a „VKDSZ 20 éve” c. kiadvány tartalmazza/