Archive For The “VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány” Category

TÁJÉKOZTATÓ A VKDSZ Oktatási és Szociális Alapítvány 2021. évi tevékenységéről

By |

Alapítványunk éves programját továbbra is az Alapító Okiratban meghatározott célkitűzések határozzák meg. Figyelembe véve az Alapítványunk elmúlt években jelentősen csökkenő bevételekből eredő helyzetét, ez évben is szigorú takarékos gazdálkodást folytattunk.

 

A kitűzött Kuratóriumi üléseket az ismert corona-vírus járvány hatásai miatt, csak elektronikus úton tudtuk megtartani . Tevékenységünket így is zökkenőmentesen végeztük.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, ez évben is kiírásra került a víziközmű és fürdőszolgáltatásban dolgozók gyermekei iskoláztatásának támogatási pályázata.

A pályázati kiírást és annak feltételeit minden munkahelyi szakszervezet részére elektronikus úton 2021 augusztus 22-ig meg küldtük. A pályázatok beküldési határideje 2021. szeptember 30. volt, melyre összesen 27 db érkezett be. Ennek teljes körű feldolgozását követően, 2021 október 25-én került sor a támogatás jogosultságának és a támogatás összegének jóváhagyására.

A Kuratórium egyhangú döntése értelmében összesen 24 db pályázatnak ítélt meg támogatást, összesen 1.150 e Ft összegben. Az eredményről minden pályázó írásban értesítést kapott.

 

Az oktatási pályázaton kívül egy esetben, 1 fő munkavállalónak súlyos betegségben szenvedő gyermekének gyógykezeléséhez adtunk 100 e Ft összegű támogatást.

Az évente meg rendezésre kerülő gazdasági felelősök képzése, melyhez minden évben támogatást biztosítottunk, a járvány miatt elmaradt.

 

Ez ideig más jellegű  kifizetésre nem került sor, a Kuratórium tagjai, tisztségviselői feladatukat továbbra is ellenszolgáltatás nélkül végzik, díjazásban nem részesülnek.

 

Alapítványunk bevétele a munkavállalók személyi jövedelemadó (SZJA) befizetéseinek 1 % -os felajánlásaiból, valamint a lekötött pénzeszközök minimális kamatjából tevődik össze.

Sajnos az elmúlt évek során az SZJA 1 % felajánlás a munkavállalók részéről jelentősen lecsökkent, annak ellenére, hogy évről- évre a munkahelyi szakszervezeti vezetők segítségét kérjük, hogy adóbevallás elkészítése során, a munkavállalók a SZJA 1 % – os felajánlásaikat az Alapítványunk javára tegyék meg. Ami a NAV által részünkre évente kiutalt SZJA hozzájárulások összegéből következtetve nem sok sikerrel jár.

A NAV ez évi értesítése alapján a 2020 évi SZJA 1% bevallásból, ez évre  154 835 – Ft támogatásban részesültünk, melyet 20 fő ajánlott fel alapítványunk részére. Ez az előző évhez viszonyítva további bevétel csökkenést eredményezett. Nagyon elgondolkodtató és elszomorító, egy több ezer fős munkavállalókat foglalkoztató ágazat esetében !

Amennyiben a következő években a felajánlott  támogatás összege ilyen minimális lesz, pár éven belül elfogy az Alapítvány még rendelkezésre álló vagyona , aminek egyenes következménye az alapítvány megszűnése !

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az ágazat több ezer munkavállalójából, annak a 20 főnek a támogatásáért, akik felismerve az egyre fokozottabban szociálisan rászoruló munkavállalóinknak és családjaiknak nehéz szociális helyzetét, szolidaritást vállalva , az SZJA-juk 1 %-ának  felajánlásával támogatták Alapítványunkat.

Az Alapítvány tevékenységének folytatása , főleg figyelembe véve a jelenlegi infláció hatásait, és az egyre nehezebb megélhetést, a családoknak mindennapos gondjainak enyhítését , rendkívül fontosnak tartjuk.

Átérezve a rászorultak helyzetét és az Alapítvány véges lehetőségét, kérjük, hogy a jövőben nagyobb számban támogassák Alapítványunkat !

 

Az Alapítvány Kuratórium tagjainak nevében , mindenkinek jó egészséget és boldogulást kíván kívánok:

 

 

Fehér Gyula

a Kuratórium  elnöke

Read more »

Támogatásokról döntött a VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány Kuratóriuma

By |

A VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány Kuratóriuma szintén 10.16-án tartotta ülését, ahol az ez évben kiírt oktatási támogatásra beérkezett pályázatok kerültek elbírálásra. A beérkezett 33 pályázatot a Kuratórium a hiányzó adatok bekérése után érvényesnek nyilvánította és több, mint egymillió-kétszázezer forint támogatást ítélt meg.

 

A NAV értesítése alapján az Alapítványaz adófizető magánszemélyek 2018 évi SZJA 1%-os felajánlása alapján 195 670 Ft támogatásban részesült.

 

A kuratórium megállapította, hogy sajnos minden évben kevesebb dolgozó  ajánlja fel az alapítvány  javára a adója  1%-át, ezért felhívják a kollegák figyelmét, hogy, az 1%-os felajánlás elkészítésével nagyon sok rászoruló munkatársának tudna segíteni.  Kérjük, hogy a 2019 évi adóbevallása elkészítésekor ne felejtse el az SZJA-ja 1 %-át  Alapítványunk javára felajánlani.

Read more »

VKDSZ Alapítványi pályázat

By |

VKDSZ Alapítványi pályázat

Read more »

Munkavállalók gyerekei iskoláztatásának egyszeri támogatása

By |

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége által létrehozott Alapítvány – a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével – az alapító okiratban meghatározott céljai megvalósítása érdekében a vízközmű és fürdőszolgáltatás területén dolgozók számára
(tovább…)

Read more »

VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány 2017. őszi iskoláztatási pályázati felhívása adatlap

By |

VKDSZ SZOCIÁLIS ÉS OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY

1146 Bp. Borostyán u. 1/b.

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 2017

 

Read more »

VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány 2017. egészségügyi pályázati felhívása

By |

Tisztelt Munkatársunk!

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezete által létrehozott alapítvány / VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány/  -a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével, a személyi jövedelemadó 1 %-os részének igénylése során befolyt támogatás terhére- az alapító okiratban meghatározott céljai megvalósítása érdekében a vízügyi közszolgálat területén dolgozók számára

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben (1993. évi XCIII tv. 87 (3) bekezdésnek megfelelően) munkaképesség csökkenéssel járó munkabalesetet, vagy foglalkozási megbetegedést szenvedett dolgozók egyszeri támogatására.

Eredményesen pályázik az a dolgozó, aki:

1./ A víz- csatorna, vagy fürdőszolgáltatás területén dolgozik, a munkabaleset, illetve foglalkozási megbetegedés a csatolandó jegyzőkönyv szerint e területen munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben következett be, a baleset következményeként a csatolandó határozat szerint munkaképesség csökkenést állapítottak meg, és a munkaképesség csökkenése 40 és 66% között van, mely jelenleg is fennáll.

2./ Legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkezik a vízügyi közszolgáltatás területén. /A pályázatban kérjük megjelölni a munkakezdés időpontját./

A pályázatokat a munkahelyi szakszervezet véleményével együtt

2017. szeptember 30.-ig( postabélyegző dátuma szerint)

kérjük eljuttatni Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Szociális és Oktatási Alapítvány részére címezve  1146, Budapest, Borostyán u. 1/b.sz.

Az alapítvány a beérkezett pályázatokat a benyújtási határidőt követő 30 napon belül bírálja el, melynek eredményéről levélben küld értesítést.

Budapest, 2017. augusztus 24.

 

                                                                                              Fehér Gyula
kuratórium elnöke

Read more »

PÁLYÁZATOT HIRDET

By |

az ágazatban dolgozó munkavállalók gyermekei iskoláztatásának egyszeri támogatására

 

 

Pályázati feltételek:

 

  1. A pályázó szakképző, közép- vagy felsőfokú nappali képzésben folytatja tanulmányait. Ha középfokú tanulmányait éppen befejezte, és felsőfokú intézményben folytatja, akkor a felvételi igazolás másolatát is kérjük csatolni.  Feltétel, hogy tanulmányi eredménye a 2016-2017. tanév végén a csatolandó bizonyítvány másolat szerint jó minősítésű / szakképző intézményben 4,00középfokú tanulmányi eredmény 3.81 felsőfokú intézményben 3.51/ legyen.

 

  1. Legalább az egyik szülő / eltartó/ 5 éves munkaviszonnyal rendelkezzen a viziközmű és fürdőszolgáltatás területén. A pályázatban kérjük megjelölni a munkaviszony kezdetének időpontját.

 

  1. A pályázóval közös háztartásban élő közeli hozzátartozók / szülők, eltartók, testvér/ havi nettó jövedelem-átlaga ne haladja meg az egy főre jutó  60.000 Ft/főt. Erről a pályázat mellékleteként a szülő/k/, vagy eltartó/k/ 2017. I félév időszakára vonatkozó, egy havi nettó átlagkeresetének munkahelyi igazolását kérjük. A tanuló ideiglenes távolléte – kollégium vagy albérlet elhelyezés – a pályázat elbírálásánál közös háztartásnak minősül.

A pályázat benyújtási határideje (postabélyegző dátuma szerint):

2017. szeptember 30.

 

A pályázathoz kérjük csatolni a munkahelyi szakszervezete javaslatát.

Csak természetes személy – szülő, eltartó és tanuló – pályázhat.

A pályázatokat a fenti címre kérjük megküldeni. Kérjük, ügyeljenek a feladó adatainak (név, cím, irányítószám) pontos és olvasható megjelölésére.

A pályázatok értékelése a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerül sor, melynek eredményéről levélben küldünk értesítést. A megítélt támogatás összegét a pályázó által megadott számlaszámra kerül átutalásra.

Budapest, 2017. augusztus 24.

Fehér Gyula

Kuratórium Elnöke

Read more »

VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány 2017. őszi iskoláztatási pályázati felhívása

By |

Tisztelt Munkatársunk!

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége által létrehozott Alapítvány – a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével– az alapító okiratban meghatározott céljai megvalósítása érdekében a viziközmű és fürdőszolgáltatás területén dolgozók számára

Read more »

VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány 2017. egészségügyi pályázati felhívása

By |

Tisztelt Munkatársunk!

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezete által létrehozott alapítvány / VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány/  -a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével, a személyi jövedelemadó 1 %-os részének igénylése során befolyt támogatás terhére- az alapító okiratban meghatározott céljai megvalósítása érdekében a vízügyi közszolgálat területén dolgozók számára

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben (1993. évi XCIII tv. 87 (3) bekezdésnek megfelelően) munkaképesség csökkenéssel járó munkabalesetet, vagy foglalkozási megbetegedést szenvedett dolgozók egyszeri támogatására.

Eredményesen pályázik az a dolgozó, aki:

1./ A víz- csatorna, vagy fürdőszolgáltatás területén dolgozik, a munkabaleset, illetve foglalkozási megbetegedés a csatolandó jegyzőkönyv szerint e területen munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben következett be, a baleset következményeként a csatolandó határozat szerint munkaképesség csökkenést állapítottak meg, és a munkaképesség csökkenése 40 és 66% között van, mely jelenleg is fennáll.

2./ Legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkezik a vízügyi közszolgáltatás területén. /A pályázatban kérjük megjelölni a munkakezdés időpontját./

A pályázatokat a munkahelyi szakszervezet véleményével együtt

2017. szeptember 30.-ig( postabélyegző dátuma szerint)

kérjük eljuttatni Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Szociális és Oktatási Alapítvány részére címezve  1146, Budapest, Borostyán u. 1/b.sz.

Az alapítvány a beérkezett pályázatokat a benyújtási határidőt követő 30 napon belül bírálja el, melynek eredményéről levélben küld értesítést.

Budapest, 2017. augusztus 24.

                                                                                              Fehér Gyula

                                                                                          kuratórium elnöke

Read more »