TÁJÉKOZTATÓ A VKDSZ Oktatási és Szociális Alapítvány 2021. évi tevékenységéről

Alapítványunk éves programját továbbra is az Alapító Okiratban meghatározott célkitűzések határozzák meg. Figyelembe véve az Alapítványunk elmúlt években jelentősen csökkenő bevételekből eredő helyzetét, ez évben is szigorú takarékos gazdálkodást folytattunk.

 

A kitűzött Kuratóriumi üléseket az ismert corona-vírus járvány hatásai miatt, csak elektronikus úton tudtuk megtartani . Tevékenységünket így is zökkenőmentesen végeztük.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, ez évben is kiírásra került a víziközmű és fürdőszolgáltatásban dolgozók gyermekei iskoláztatásának támogatási pályázata.

A pályázati kiírást és annak feltételeit minden munkahelyi szakszervezet részére elektronikus úton 2021 augusztus 22-ig meg küldtük. A pályázatok beküldési határideje 2021. szeptember 30. volt, melyre összesen 27 db érkezett be. Ennek teljes körű feldolgozását követően, 2021 október 25-én került sor a támogatás jogosultságának és a támogatás összegének jóváhagyására.

A Kuratórium egyhangú döntése értelmében összesen 24 db pályázatnak ítélt meg támogatást, összesen 1.150 e Ft összegben. Az eredményről minden pályázó írásban értesítést kapott.

 

Az oktatási pályázaton kívül egy esetben, 1 fő munkavállalónak súlyos betegségben szenvedő gyermekének gyógykezeléséhez adtunk 100 e Ft összegű támogatást.

Az évente meg rendezésre kerülő gazdasági felelősök képzése, melyhez minden évben támogatást biztosítottunk, a járvány miatt elmaradt.

 

Ez ideig más jellegű  kifizetésre nem került sor, a Kuratórium tagjai, tisztségviselői feladatukat továbbra is ellenszolgáltatás nélkül végzik, díjazásban nem részesülnek.

 

Alapítványunk bevétele a munkavállalók személyi jövedelemadó (SZJA) befizetéseinek 1 % -os felajánlásaiból, valamint a lekötött pénzeszközök minimális kamatjából tevődik össze.

Sajnos az elmúlt évek során az SZJA 1 % felajánlás a munkavállalók részéről jelentősen lecsökkent, annak ellenére, hogy évről- évre a munkahelyi szakszervezeti vezetők segítségét kérjük, hogy adóbevallás elkészítése során, a munkavállalók a SZJA 1 % – os felajánlásaikat az Alapítványunk javára tegyék meg. Ami a NAV által részünkre évente kiutalt SZJA hozzájárulások összegéből következtetve nem sok sikerrel jár.

A NAV ez évi értesítése alapján a 2020 évi SZJA 1% bevallásból, ez évre  154 835 – Ft támogatásban részesültünk, melyet 20 fő ajánlott fel alapítványunk részére. Ez az előző évhez viszonyítva további bevétel csökkenést eredményezett. Nagyon elgondolkodtató és elszomorító, egy több ezer fős munkavállalókat foglalkoztató ágazat esetében !

Amennyiben a következő években a felajánlott  támogatás összege ilyen minimális lesz, pár éven belül elfogy az Alapítvány még rendelkezésre álló vagyona , aminek egyenes következménye az alapítvány megszűnése !

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az ágazat több ezer munkavállalójából, annak a 20 főnek a támogatásáért, akik felismerve az egyre fokozottabban szociálisan rászoruló munkavállalóinknak és családjaiknak nehéz szociális helyzetét, szolidaritást vállalva , az SZJA-juk 1 %-ának  felajánlásával támogatták Alapítványunkat.

Az Alapítvány tevékenységének folytatása , főleg figyelembe véve a jelenlegi infláció hatásait, és az egyre nehezebb megélhetést, a családoknak mindennapos gondjainak enyhítését , rendkívül fontosnak tartjuk.

Átérezve a rászorultak helyzetét és az Alapítvány véges lehetőségét, kérjük, hogy a jövőben nagyobb számban támogassák Alapítványunkat !

 

Az Alapítvány Kuratórium tagjainak nevében , mindenkinek jó egészséget és boldogulást kíván kívánok:

 

 

Fehér Gyula

a Kuratórium  elnöke