Archive For 2015-08-01

Területi régiós program a partnerség tükrében TÁMOP záró rendezvény Győrben

By |

Szakszervezeti Szövetségünk az „Érdekérvényesítő képességek, kompetenciák fejlesztése, munkajogi és munkaügyi ismeretek gyarapítása, a szociális párbeszéd erősítése a víziközmű-és fürdőszolgáltatás területén” című TÁMOP pályázat keretében június 25-26.-án 80 fős „Területi régiós programot” rendezett Győrben, mely egyben a másféléves programsorozat zárása is volt.
A rendezvényen a VKDSZ tagszervezetinek érdekképviseleti vezetői mellett részt vett Tőke László a Pannonvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki „házigazdaként” üdvözölte a résztvevőket, Téglás József az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /EVDSZ/ alelnöke és Nyőgér András a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete /HVDSZ 2000/ képviselője is.

Tőke László Pannonvíz Zrt. elnök-vezérigazgató

A megjelenteket Fürjes-Gábor József a VKDSZ elnöke, a TÁMOP pályázat szakmai vezetője köszöntötte, aki értékelésében kiemelte, hogy a TÁMOP, mint pályázati rendszer ismeretlen volt a VKDSZ számára, és mint ilyen sokak számára bizonytalannak tűnő kezdeményezést jelentett. A lehetőség végül is adta magát, a pályázaton elnyerhető 50 millió Ft-os támogatás a Szövetség részéről nem volt figyelmen kívül hagyható. A pályázat komoly előkészítő munka eredményeként elkészült, a LIGA csatlakozással az apparátusi támogatás, a szakértelem biztosított volt.
A HVDSZ, és EVDSZ, mint ágazati szakszervezetekkel kialakított közös elhatározás, és egyeztetéseknek köszönhetően az együttműködés megjelenik a napi munkavégzésben, és a stratégiai célokban is. Erre bizonyítékok az együttműködési megállapodásokban rögzített szakszervezet politikai célok, és közös feladatok megvalósítására tett elkötelezettségek.
A TÁMOP program legnagyobb előnye, hogy az elmúlt 1,5 évben teljesen megváltozott, és munkavállalók számára előnytelen gazdasági és jogi környezetben értelmes, hasznosítható feladatokat megfelelő közéleti szereplési lehetőséget biztosított számunkra.

Fürjes-Gábor József VKDSZ elnök, a pályázat szakmai vezetője

Ezáltal a mi közösségünkben is kialakulhatott egy érzelmi alapú együttgondolkodás. Megértettük, elfogadtuk egymás véleményét.
A pályázat adta lehetőséget, a Munka törvénykönyve és „víziközmű” törvény értelmezésére, és a megoldások keresésére, amelyek azonnali felkészültséget igénylő feladatokat jelentettek.  A megfelelően előkészített konzultációk, közös beszélgetések, értelmezések, műhely munkák országos szinten elfogadhatóvá tették a szakszervezeti fellépéseket, szerepléseket. A pályázati programnak köszönhetően meg tudtuk tartani a munkahelyi szabályozottságot. A kollektív szerződések, és a Többmunkáltatós Kollektív Szerződés elfogadottsága egyértelműsödött. Befolyással tudtunk lenni az ágazat átrendeződésére, a jogutódlási szabályok egységes értelmezésére, betartására.

A program résztvevői…

A pályázatnak köszönhetően a Szövetségünk szempontjából fontos stratégiai, változás menedzsment feladatok előkészítése is megtörténhetett. Külső szakértők által elkészített szervezetfejlesztési elképzelések – szövetségi rendszer helyett országos szakszervezeti működés – megvalósíthatósága, az ágazati sajátosságok, hagyományok, szokások egyidejű figyelembevételével.
Az ágazati egységes, munkakör alapú besorolás, és értékelési rendszer kialakításának a szándéka, elfogadottsága egyértelműsödött a tanulmány által.
A kollektív szerződések összhangját, szabályszerűségét, munkahelyenként történő eltérő gyakorlati alkalmazását, értelmezését bemutató tanulmány igen magas, 80%-os ágazati lefedettséget, a kollektív alku intézményének jelentőségét teszi egyértelművé.
A Családbarát munkaszervezési formák ágazati alkalmazhatósága és értelmezése, magánélet és a munkahely összeegyeztethetőségének a megteremtése, mint a pályázatban megjelenő stratégiai célok hosszabb távon elkerülhetetlen feladatok, és az ebben való szakszervezeti szerepvállalás erősítheti az érdekképviseletek megítélését, elfogadottságát a munkavállalók körében.

A program résztvevői…

Elmondható, hogy a pályázatban tervezett feladatokat elvégeztük, a tervezett programokat igazolhatóan teljesítettük, a pénzügyi elszámolás szabályainak eleget tettünk.
A TÁMOP pályázati programot zárjuk, ami a munkavégzésünkben egy újabb kezdetet jelent, ott kell folytatni ahol abbahagytuk. Keresnünk kell az újabb pályázati lehetőséget, el kell érni a továbbiakban, hogy befolyással tudjunk lenni a végleges üzemeltetői szervezetek működésére, az egységes szakmai felügyelet, és az azonos szakmai megítélés kialakítására.
A megnyitó gondolatok után Halasy Károly a VKDSZ főtitkára, a TÁMOP pályázat projekt menedzsere részletesen bemutatta az elmúlt másfél évben végrehajtott programokat, a TÁMOP rendezvénysorozat eseményeit és eredményeit.
Kiemelte, hogy a pályázat keretében 13 helyszínen, 20 rendezvényt bonyolítottak le, ahol több mint 1000 érdekképviseleti vezető vett részt.
Elmondta, hogy a TÁMOP pályázatnak köszönhetően 125 szakszervezeti vezető vett részt képességfejlesztő és kommunikációs tréningen, valamint 3 fő végzett el angol nyelvi képzést, ami újszerű volt a szakszervezeti szövetség életében.
Kiemelt jelentőségűnek tartotta, hogy az érdekképviseleti vezetők alaposan megismerték és feldolgozták az új Mt. előírásait, több esetben munkajogi és munkaügyi ismereteket szereztek a különféle szakmai konferenciákon és tájékoztató rendezvényeken.

Halasy Károly VKDSZ főtitkár, a pályázat projekt menedzsere

A hazai víziközmű-ágazat teljes átalakulása időszakában kiemelten hasznos volt, hogy a pályázat keretében szervezett szakmai konzultációkon, műhelybeszélgetéseken lehetőség nyílt arra, hogy a szakszervezeti vezetők a munkáltatókkal közösen tekintsék át a munkavállalókat érintő munkajogi kérdéseket, valamint a megvalósult integráció munkahelyi tapasztalatait.
Visszatekintve az elmúlt másfél évre megállapítható, hogy a jól sikerült tagtoborzó és szakmai programoknak köszönhetően nőtt a VKDSZ elfogadottsága, megítélése, melynek eredményeként közel 400 fő lépett be a szakszervezetbe.
Kiemelte azt is, hogy a pályázati forrásból elkészült szervezetfejlesztési tanulmány, a víziközmű-és fürdőágazatban meglévő kollektív szerződések elemzése, valamint az ágazati bérhelyzettel kapcsolatos elemzések jól hasznosíthatók majd az érdekképviseleti munkában.
Halasy Károly projekt menedzser végezetül elmondta, hogy a TÁMOP pályázat sikeres volt, az nagymértékben hozzájárult a víziközmű-és a fürdőszolgáltatás területén dolgozó érdekképviseleti vezetők ismereteinek gyarapításához a VKDSZ, mint ágazat szakszervezeti szövetség erősítéséhez.
A TÁMOP pályázat eredményeinek bemutatását követően a résztvevők az elkészített szakmai tanulmányokat ismerhették meg a szerzőktől. Először dr. Nemeskéri Gyula az ErgoFit Kft. ügyvezetője mutatta be előadásában „Az ágazati alkalmazott bérrendszerek és bérhelyzet áttekintése” c tanulmány elemzéseit, majd ezt követően dr. Németh Tibor a „Szervezetfejlesztési” tanulmány tartalmi elemeiről beszélt.

Az Együttműködési Megállapodás aláírása

A TÁMOP program első napi zárasaként Téglás József az EVDSZ alelnöke és Fürjes József a VKDSZ elnöke aláírták a két szakszervezeti szövetség között létrejött együttműködési megállapodást.

Szakmai programon a győri víztoronyban…

A rendezvény második napján a Pannonvíz Zrt. munkahelyi szakszervezetének szervezésben szakmai programon vettek részt a szakszervezeti vezetők, ahol a TÁMOP pályázat munkahelyi szintű elemzése és értékelése mellett megtekintették az egyik jelentős városi víztornyot, mely Győr biztonságos vízellátásában döntő szerepet tölt be.


 

Read more »