A munkáltató által adható béren kívüli és adómentes juttatások 2014-ben

Évi 500 000 Ft-os összeghatárig adható juttatások

1.) A munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás személyenként a minimálbér összegéig.
2.) A munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztásból a havi 12 500 forintot meg nem haladó rész.
3.) Erzsébet-utalvány havi 8000 forintig.
4.) Az adóévben Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP – kártya)
(a) Szálláshely alszámlára utalt, legfeljebb 225 000 forint támogatás.
(b) Vendéglátás alszámlára utalt, legfeljebb 150 000 Ft támogatás.
(c) Szabadidő alszámlára utalt, legfeljebb 75 000 Ft támogatás.

5.) Iskolakezdési támogatás gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó összegben.
6.) A munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott jövedelem.
7.) Az iskolarendszerű képzési költségéből a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész, ha a képzés a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy egyébként a munkáltató tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését, bővítését szolgálja.
8.) A magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói havi hozzájárulásból – törvényben meghatározott feltételekkel
(a) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát.
(b) Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30 százalékát.
(c) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó rész.
A juttatásokat 2014-ben 16 százalékos személyi jövedelemadó és 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás terheli. A kifizetőt terhelő adó alapja a juttatás értékének 1,19-szerese.

 

 

Adómentes juttatások

 

1.) A munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet vagy a kincstár útján, annak igazolása alapján nyújtott, vissza nem térítendő támogatás – ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét, továbbá a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtott támogatást is – a vételár vagy a teljes építési költség 30 százalékáig, több munkáltató esetén is a folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben, feltéve, hogy a lakás nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt.
2.) A sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sporteseményre szóló belépőjegyet, bérletet a jövőben nemcsak sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezetek, hanem más kifizetők, juttatók is adhatnak adómentesen a magánszemélyeknek, méghozzá összeghatártól függetlenül.
3.) Kulturális szolgáltatásra szóló belépő évi 50000 Ft-os mértékig.
4.) Kockázati élet-baleset és betegségbiztosítása a minimálbér 30 százalékáig.
5.) A helyközi utazási bérlettel, utazási jeggyel történő munkába járás költségének 86 %-on felüli részét meghaladó munkáltatói támogatása.