Archive For 2022-02-08

Heti hírfolyam 2022. január

By |

Önkormányzati társaságok bérhelyzete:

Varga Mihály pénzügyminisztert kereste meg a LIGA Szakszervezetek és több tagszervezete (köztük a VKDSZ is), hogy  mivel a 2021. novemberben létrejött országos bérmegállapodás jelentős: közel 19% -os mértékű bruttó havi béremelést jelent a minimálbéren és garantált bérminimumon foglalkoztatott, mintegy 1,2 millió fős munkavállalói rétegnek. Ennek a  bérstruktúrára gyakorolt hatása révén az emelés további több százezer főt érint. Jellemzően az önkormányzati tulajdonú, főként közszolgáltatást végző gazdasági társaságoknál okoz ez komoly problémát, ahol már a tavalyi évben is sok esetben elégtelen mértékű volt a bérfejlesztés vagy akár el is maradt.

Ugyanakkor a települési önkormányzatok a helyi iparűzési adó felének elvonása következtében, valamint a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló rendelet módosításban foglaltak alapján, a tavalyi évhez hasonlóan, jelentős mértékű kompenzációra szorulnak.

A fentiekre tekintettel kérték a pénzügyminisztert, hogy a települési Önkormányzatokra vonatkozó kompenzáció szempontjai között fokozottan vegyék figyelembe a bérszínvonal emelésére vonatkozó jogos munkavállalói érdekeket és igényeket is. 

 

Bérhelyzet az államiaknál:

A január elsejével életbe lépő 200 ezres minimálbér és 260 ezres garantált bérminimum ismét bértorlódást hozott sok cégnél. Így van ez a víziközmű szolgáltatás területén is. Az állami tulajdonú társaságoknál a bértorlódás feloldása a VKDSZ és a LIGA Szakszervezetek a járulék megtakarítás bérfejlesztési célú felhasználását kezdeményezte Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszternél. „A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma keretében megkötött 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum megállapodás következtében előállt bértorlódás olyan mértékű, amely a tervezettől lényegesen nagyobb bértömeget jelentő munkáltatói intézkedést igényel.” – állapították meg a szakszervezeti vezetők. A levélben a vízművesek mellett a postai szolgáltatási szektorban dolgozók számára is ugyanilyen lehetőséget kértek. Bízunk benne, hogy a kérés megértő fülekre talál.

 

Magyar Fürdőszövetség:

A korábbi elnök lemondása után új vezetőt választottak Kántás Zoltán személyében, akinek a VKDSZ levélben gratulált a megválasztás alkalmából. A Szövetség fontos munkaadói partnere a VKDSZ-nek, mellyel rendszeres a kapcsolat.

A rendelkezésre álló eszközökkel az eddigiekben is igyekezett a szakszervezet támogatni a Magyar Fürdőszövetség törekvéseit. A járvány miatti krízishelyzetben is, egyeztetés után számos támogató levél megírásával támasztotta alá a Magyar Fürdőszövetség „fürdővédelmi akciótervét” s az abban foglalt szakmailag megalapozott támogatásokat, kormányzati intézkedéseken alapuló ÁFA csökkentést, hiteltörlesztés felfüggesztést, vízkészlet járulék átmenti felfüggesztését, likviditási támogatást.

 

A VKDSZ kezdeményezte, hogy a járvány-helyzettől függően személyesen is tekintsék át a két szervezet kapcsolatát és a további együttműködés lehetőségeit.

 

ÁPB elszámolás:

Az elmúlt esztendőben is kaptunk lehetőséget az Ágazati Párbeszéd Bizottságok támogatási  keretéből mintegy 1.9 millió Ft felhasználására. Az  lnnovációs és Technológiai Minisztériumon keresztül kapott állami támogatásból az EPSU (Európai Közszolgáltatási Szakszervezetek) tagdíjára 394 911.- Ft-ot fordítottunk, míg az éves ágazati érdekvédelmi konferenciára, melyet a Hungarospa-nál, Hajdúszoboszlón rendeztünk 1 237 275.- Ft-t. A maradék keretet nem tudtuk a covid-járvány miatt felhasználni, mert azt a szlovákiai társszervezeteinkkel (vizes-, fürdős) tervezett konzultációra tartalékoltuk, de a szigorítások miatt az elmaradt. Bízunk benne, hogy az idei évben a teljes keret felhasználására lesz lehetőségünk.

 

Szakértői feladatok:

A VKDSZ munkajogi szakértője több alkalommal is – végig kísérve a tárgyalásokat- segített a tagszervezeteknek KSZ módosítás vagy felmondás témákban. A BGYH Zrt.-nél a KSZ módosításban aktív és sikeres szakmai munkát végzett, sok vitás kérdésben segített a tisztánlátásban. A Fejérvíz Zrt.-nél felmondásra került a KSZ. A munkahelyi szervezet igényelte a VKDSZ szakértői segítségét, így az új KSZ megalkotásában folytat szakértői tanácsadást. Fábián György a fővárosi közműcégek integrációja során megalkotott közös KSZ-t végig egyeztette. Segítsége meghatározó volt a munkavállalói oldalon.

 

Alföldvíz:

November-decemberben minisztériumi szintű  egyeztetésekre került sor a Nemzeti vagyon kezeléséért felelős  Tárca nélküli  Minisztériumban az Alföldvíz Zrt-t érintő állami szerepvállalás, és a munkavállalói bérfelzárkóztatás  tervezett intézkedéseiről. A decemberi megbeszélésen Bende Flóra és Miskéri László az Alföldvíz Szakszervezet, továbbá Fürjes-Gábor József a VKDSZ képviseletében vett részt. Értékelték az Alföldvíz Zrt. helyzetét és a  rövid távon várható változásokat.  Dr. Fónagy János  Miniszterhelyettes megerősítette, hogy az időközben bekövetkező változásokról a VKDSZ Elnökén keresztül is tájékoztatja az érintetteket.  Az azóta a VKDSZ-hez jutott információk alapján elmondható, hogy munkavállalói szempontból megnyugtató a helyzet, a társaság egyben marad, sőt várhatóak a bérfelzárkóztatás érdekében történő lépések is.

 

Évindító feladatok:

Minden szervezet számára nemcsak kötelező előírás, de szükségszerű is az elmúlt év lezárása mind tevékenységi, mind pedig pénzügyi szempontból. Ugyanígy az éves terveket is el kell készíteni. Emellett a VKDSZ túllépett a jelenlegi választási ciklus felén, mely miatt fel kell megának tenni azt a kérdést is, hogy mit hagy a következő vezetésre, tagszervezetekre, tagságra.

Elkészült a beszámoló a 2021. évi  szervezeti munkáról, a VKDSZ 2021. mérleg beszámolója, a 2022. évi  költségvetési terv. Aktuálissá vált a tagdíj áttekintése is, mivel a LIGA Szakszervezetek jelentős mértékű (a minimálbérhez kötött) emelést hajtott végre. Kiírásra került a Víz világnapi kitüntetési javaslatok a „Szakszervezeti munkáért”, és az „Év szakszervezeti vezetője” kitüntetések  odaítélésére.

Ezeket a év első Elnökségi ülésén tárgyalják meg. Szó lesz emellett a VKDSZ szervezetfejlesztési elképzeléseiről, az ágazati helyzetről, az érdekérvényesítés lehetőségeiről, a tagságról, apparátusról, kapcsolatrendszerről és az Ágazati kollektív szerződésről illetve a VKDSZ székház hasznosításáról, a karbantartások szükségességéről.

 

Integrációs változások:

A Hajdúböszörményi székhellyel működő Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. szolgáltatási területére január 1.-vel a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) közérdekű üzemeltetőket jelölt ki. Az ÉRV Zrt, a Debreceni Vízmű Zrt, és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. kapta meg a további üzemeltetés feladatait. Az átalakulás során rendkívül rövid idő állt rendelkezésre az átadás-átvétel lebonyolítására. A műszaki-technikai átvétel mellett legfontosabb volt a  munkavállalók sorsának mielőbbi megnyugtató rendezése, a létbiztonság folyamatossága a családok számára.  A nem mindenütt zökkenőmentes, jogutódlással történő átvétel során a Munka Törvénykönyvében foglaltak betartása egyértelmű volt, de a  Nyírségvíznél ehhez a VKDSZ elnöke tárgyalásaira is szükség

 

LIGA Szakszervezetek:

Újjáválasztotta vezetését a LIGA Szakszervezetek. A nem belső csatározásoktól mentes előkészületek során kihívója is akadt az újraválasztott dr. Mészáros Melindának. A LIGA esetleges stratégia-váltásával kapcsolatosan számos megbeszélésen, fórumon végül nem született olyan dokumentum, amely jelentősen megváltoztatta volna az eddigi kiegyensúlyozott érdekvédelmi tevékenységet. Újraválasztották a VKDSZ elnökét, Fürjes-Gábor Józsefet is Közszolgáltatásokért felelős társelnöknek. Az egyes szakbizottságokba most folynak a jelölések. A VKDSZ is több pozícióra adott be javaslatot tisztségviselői közül.

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

Közlemény

By |

közlemény

Read more »