Archive For The “TÁMOP” Category

Letölthető dokumentumok

By |

TIVISZ tagszervezesi tapasztalatok 2014. 12. 6.

Prioritás a tagszervezésben 2014. 12. 6.

EVDSZ tagtoborzás 2014.12. 6.

Lassan bandukolva 2014.12. 5.

Nemzetközi trendek a munkajog szabályozásában

Üzemi tanács (.ppt) előadás >>

Üzemi Tanács és munkavédelmiképviselő-választás (.ppt) előadás >>

TÁMOP tagtoborzó előadás Tata

VKDSZ bérfelmérés előadás Győr

VKDSZ KSZ felmérés előadás Győr

VKDSZ szervezetfejlesztés előadás Győr

TÁMOP záró előadás- Halasy Károly

Read more »

TÁMOP tagtoborzó program Tatán

By |

V. VKDSZ Ifjúsági Találkozó

 

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ Ifjúsági Bizottsága az „Érdekérvényesítő képességek, kompetenciák fejlesztése, munkajogi és munkaügyi ismeretek gyarapítása, a szociális párbeszéd erősítése a víziközmű- és fürdőszolgáltatás területén” című TÁMOP pályázat Tagtoborzó programjának keretén, május 22-23-án ifjúsági találkozót szervezett Tatán.

A megjelenteket Fürjes-Gábor József a VKDSZ elnöke és Deák Tamás a VKDSZ Ifjúsági Bizottsága elnökeköszöntötte.

A programon résztvevő fiatalok Halasy Károly VKDSZ főtitkár előadásban megismerkedtek a VKDSZ, mint ágazati szakszervezeti szövetség célkitűzéseivel, feladataival, működésével, valamint a víziközmű-szolgáltatás területén dolgozó munkavállalók szakszervezeti szervezettségének jelentőségével.

A rendezvény kiemelt témája volt a munkahelyi szintű tagszervezés, a szakszervezeti tagok számának növelése, a már meglévő tagok megtartása. Németh Márta szociológus előadásban kitért a tagszervezés módszertanára, a személyes agitáció és a megfelelő kommunikáció jelentőségére.

Kihangsúlyozta, hogy tagszervezés szempontjából is nagyon fontos a szakszervezeti tisztségviselők felkészültsége, a munkajogi és munkaügyi szabályok ismerete, hiszen a munkahelyi szakszervezet legfontosabb feladata a munkavállalók érdekképviselete, a dolgozók munkaviszonnyal kapcsolatos kérdéseinek megfelelő szintű kezelése

A tagszervezéssel kapcsolatos ismeretek bővítése mellett természetesen lehetőség volt jelenlévők számára a különböző szakszervezeteknél kialakult jó gyakorlatok bemutatására, megbeszélésére, a tapasztalatok átadására.
A VKDSZ Ifjúsági Bizottsága 2011 óta minden évben megrendezi az ifjúsági találkozót, melynek kedvező fogadtatása van a fiatalok körében.
Ezúttal a TÁMOP pályázat keretében lebonyolított tagtoborzó programon is nagy volt az érdeklődés, ugyanis az ország különböző részeiről – 16 víziközmű-társaságtól – 140 fő vett részt az eseményen.
Az Ifjúsági Találkozón a szakmai programok mellett lehetőség nyílt szórakozásra is. Sajnos az esős időjárás kicsit „közbe szólt” a sport programok lebonyolításába, de elmondható, hogy ez sem rontotta el a fiatalok hangulatát, akik úgy váltak el egymástól, hogy jövőre ismét találkoznak.
A visszajelzések alapján nagy sikere volt a rendezvénynek, a résztvevők nagyon jól érezték magukat Tatán a „vizek városában”.

Read more »

Területi régiós program a partnerség tükrében TÁMOP záró rendezvény Győrben

By |

Szakszervezeti Szövetségünk az „Érdekérvényesítő képességek, kompetenciák fejlesztése, munkajogi és munkaügyi ismeretek gyarapítása, a szociális párbeszéd erősítése a víziközmű-és fürdőszolgáltatás területén” című TÁMOP pályázat keretében június 25-26.-án 80 fős „Területi régiós programot” rendezett Győrben, mely egyben a másféléves programsorozat zárása is volt.
A rendezvényen a VKDSZ tagszervezetinek érdekképviseleti vezetői mellett részt vett Tőke László a Pannonvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki „házigazdaként” üdvözölte a résztvevőket, Téglás József az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /EVDSZ/ alelnöke és Nyőgér András a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete /HVDSZ 2000/ képviselője is.

Tőke László Pannonvíz Zrt. elnök-vezérigazgató

A megjelenteket Fürjes-Gábor József a VKDSZ elnöke, a TÁMOP pályázat szakmai vezetője köszöntötte, aki értékelésében kiemelte, hogy a TÁMOP, mint pályázati rendszer ismeretlen volt a VKDSZ számára, és mint ilyen sokak számára bizonytalannak tűnő kezdeményezést jelentett. A lehetőség végül is adta magát, a pályázaton elnyerhető 50 millió Ft-os támogatás a Szövetség részéről nem volt figyelmen kívül hagyható. A pályázat komoly előkészítő munka eredményeként elkészült, a LIGA csatlakozással az apparátusi támogatás, a szakértelem biztosított volt.
A HVDSZ, és EVDSZ, mint ágazati szakszervezetekkel kialakított közös elhatározás, és egyeztetéseknek köszönhetően az együttműködés megjelenik a napi munkavégzésben, és a stratégiai célokban is. Erre bizonyítékok az együttműködési megállapodásokban rögzített szakszervezet politikai célok, és közös feladatok megvalósítására tett elkötelezettségek.
A TÁMOP program legnagyobb előnye, hogy az elmúlt 1,5 évben teljesen megváltozott, és munkavállalók számára előnytelen gazdasági és jogi környezetben értelmes, hasznosítható feladatokat megfelelő közéleti szereplési lehetőséget biztosított számunkra.

Fürjes-Gábor József VKDSZ elnök, a pályázat szakmai vezetője

Ezáltal a mi közösségünkben is kialakulhatott egy érzelmi alapú együttgondolkodás. Megértettük, elfogadtuk egymás véleményét.
A pályázat adta lehetőséget, a Munka törvénykönyve és „víziközmű” törvény értelmezésére, és a megoldások keresésére, amelyek azonnali felkészültséget igénylő feladatokat jelentettek.  A megfelelően előkészített konzultációk, közös beszélgetések, értelmezések, műhely munkák országos szinten elfogadhatóvá tették a szakszervezeti fellépéseket, szerepléseket. A pályázati programnak köszönhetően meg tudtuk tartani a munkahelyi szabályozottságot. A kollektív szerződések, és a Többmunkáltatós Kollektív Szerződés elfogadottsága egyértelműsödött. Befolyással tudtunk lenni az ágazat átrendeződésére, a jogutódlási szabályok egységes értelmezésére, betartására.

A program résztvevői…

A pályázatnak köszönhetően a Szövetségünk szempontjából fontos stratégiai, változás menedzsment feladatok előkészítése is megtörténhetett. Külső szakértők által elkészített szervezetfejlesztési elképzelések – szövetségi rendszer helyett országos szakszervezeti működés – megvalósíthatósága, az ágazati sajátosságok, hagyományok, szokások egyidejű figyelembevételével.
Az ágazati egységes, munkakör alapú besorolás, és értékelési rendszer kialakításának a szándéka, elfogadottsága egyértelműsödött a tanulmány által.
A kollektív szerződések összhangját, szabályszerűségét, munkahelyenként történő eltérő gyakorlati alkalmazását, értelmezését bemutató tanulmány igen magas, 80%-os ágazati lefedettséget, a kollektív alku intézményének jelentőségét teszi egyértelművé.
A Családbarát munkaszervezési formák ágazati alkalmazhatósága és értelmezése, magánélet és a munkahely összeegyeztethetőségének a megteremtése, mint a pályázatban megjelenő stratégiai célok hosszabb távon elkerülhetetlen feladatok, és az ebben való szakszervezeti szerepvállalás erősítheti az érdekképviseletek megítélését, elfogadottságát a munkavállalók körében.

A program résztvevői…

Elmondható, hogy a pályázatban tervezett feladatokat elvégeztük, a tervezett programokat igazolhatóan teljesítettük, a pénzügyi elszámolás szabályainak eleget tettünk.
A TÁMOP pályázati programot zárjuk, ami a munkavégzésünkben egy újabb kezdetet jelent, ott kell folytatni ahol abbahagytuk. Keresnünk kell az újabb pályázati lehetőséget, el kell érni a továbbiakban, hogy befolyással tudjunk lenni a végleges üzemeltetői szervezetek működésére, az egységes szakmai felügyelet, és az azonos szakmai megítélés kialakítására.
A megnyitó gondolatok után Halasy Károly a VKDSZ főtitkára, a TÁMOP pályázat projekt menedzsere részletesen bemutatta az elmúlt másfél évben végrehajtott programokat, a TÁMOP rendezvénysorozat eseményeit és eredményeit.
Kiemelte, hogy a pályázat keretében 13 helyszínen, 20 rendezvényt bonyolítottak le, ahol több mint 1000 érdekképviseleti vezető vett részt.
Elmondta, hogy a TÁMOP pályázatnak köszönhetően 125 szakszervezeti vezető vett részt képességfejlesztő és kommunikációs tréningen, valamint 3 fő végzett el angol nyelvi képzést, ami újszerű volt a szakszervezeti szövetség életében.
Kiemelt jelentőségűnek tartotta, hogy az érdekképviseleti vezetők alaposan megismerték és feldolgozták az új Mt. előírásait, több esetben munkajogi és munkaügyi ismereteket szereztek a különféle szakmai konferenciákon és tájékoztató rendezvényeken.

Halasy Károly VKDSZ főtitkár, a pályázat projekt menedzsere

A hazai víziközmű-ágazat teljes átalakulása időszakában kiemelten hasznos volt, hogy a pályázat keretében szervezett szakmai konzultációkon, műhelybeszélgetéseken lehetőség nyílt arra, hogy a szakszervezeti vezetők a munkáltatókkal közösen tekintsék át a munkavállalókat érintő munkajogi kérdéseket, valamint a megvalósult integráció munkahelyi tapasztalatait.
Visszatekintve az elmúlt másfél évre megállapítható, hogy a jól sikerült tagtoborzó és szakmai programoknak köszönhetően nőtt a VKDSZ elfogadottsága, megítélése, melynek eredményeként közel 400 fő lépett be a szakszervezetbe.
Kiemelte azt is, hogy a pályázati forrásból elkészült szervezetfejlesztési tanulmány, a víziközmű-és fürdőágazatban meglévő kollektív szerződések elemzése, valamint az ágazati bérhelyzettel kapcsolatos elemzések jól hasznosíthatók majd az érdekképviseleti munkában.
Halasy Károly projekt menedzser végezetül elmondta, hogy a TÁMOP pályázat sikeres volt, az nagymértékben hozzájárult a víziközmű-és a fürdőszolgáltatás területén dolgozó érdekképviseleti vezetők ismereteinek gyarapításához a VKDSZ, mint ágazat szakszervezeti szövetség erősítéséhez.
A TÁMOP pályázat eredményeinek bemutatását követően a résztvevők az elkészített szakmai tanulmányokat ismerhették meg a szerzőktől. Először dr. Nemeskéri Gyula az ErgoFit Kft. ügyvezetője mutatta be előadásában „Az ágazati alkalmazott bérrendszerek és bérhelyzet áttekintése” c tanulmány elemzéseit, majd ezt követően dr. Németh Tibor a „Szervezetfejlesztési” tanulmány tartalmi elemeiről beszélt.

Az Együttműködési Megállapodás aláírása

A TÁMOP program első napi zárasaként Téglás József az EVDSZ alelnöke és Fürjes József a VKDSZ elnöke aláírták a két szakszervezeti szövetség között létrejött együttműködési megállapodást.

Szakmai programon a győri víztoronyban…

A rendezvény második napján a Pannonvíz Zrt. munkahelyi szakszervezetének szervezésben szakmai programon vettek részt a szakszervezeti vezetők, ahol a TÁMOP pályázat munkahelyi szintű elemzése és értékelése mellett megtekintették az egyik jelentős városi víztornyot, mely Győr biztonságos vízellátásában döntő szerepet tölt be.


 

Read more »

Sajtóközlemény

By |


 

Read more »

Fürdőágazati szakmai program Pöstyénben

By |

Szakszervezeti Szövetségünk 5 fős delegációja az „Érdekérvényesítő képességek, kompetenciák fejlesztése, munkajogi és munkaügyi ismeretek gyarapítása, a szociális párbeszéd erősítése a víziközmű- és fürdőszolgáltatás területén” című TÁMOP pályázat keretében, a Szlovák Egészségügyi Szakszervezeti Szövetséggel egyeztetve 2015. június 29-30.-án fürdőágazati szakmai programon vett részt Pöstyénben.

A szakmai konzultáción megismerkedtünk a pöstyéni gyógyfürdő munkahelyi szakszervezetének tevékenységével, érdekképviseleti munkájával, valamint áttekintettük a helyben kötött kollektív szerződés tartalmi elemeit. A megbeszélésen téma volt a munkáltatóval kialakult kapcsolatrendszer, valamint a bér és foglalkoztatási megállapodással kapcsolatos egyeztetések gyakorlata.

Szlovák házigazdáink a fürdőágazati szakmai program keretében megmutatták a pöstyéni gyógyfürdő és szállodalánc egészségügyi szolgáltatásait.


 

Read more »

Meghívó, területi régiós program

By |


 

Read more »

Képességfejlesztő, kommunikációs tréning Debrecenben a TÁMOP pályázat keretében Érdekképviseleti vezetők képzése

By |

„Érdekérvényesítő képességek, kompetenciák fejlesztése, munkajogi és munkaügyi ismeretek gyarapítása, a szociális párbeszéd erősítése a víziközmű-és fürdőszolgáltatás területén” című TÁMOP-2.5.3. A-13/1-2013-0041 programunk keretében, 2015. május 7-8.-án képességfejlesztő, kommunikációs tréninget szerveztünk érdekképviseleti vezetők számára Debrecenben. A képzésen 25 fő vett részt, akik a VKDSZ Kelet-Magyarországi régiójában működő tagszervezeteitől érkeztek.

 

A tréning fő témái: kommunikációs képességek és készségek fejlesztése, önismereti gyakorlatok, stresszhelyzetek kezelése, tárgyalástechnika, konfliktuskezelés módszerei és különféle csapatépítő játékok alkalmazása.

 

VKDSZ

Read more »

Képességfejlesztő, kommunikációs tréning Szegeden

By |

Családbarát szeminárium Hajdúszoboszlón

TÁMOP Szakmai Konzultáció Pécsett


 

Read more »

„Kerekasztal beszélgetés, szakmai konzultáció” Kecskeméten

By |

A rendezvény ideje, helye: 2015. február 12. 11.00
Bácsvíz Zrt. Tanácsterme
6000 Kecskemét, Izsáki út. 13.
A rendezvény programja:

11.00                      A rendezvény megnyitása
Fürjes-Gábor József VKDSZ elnök, szakmai vezető

11.15 – 13.30         Szakmai konzultáció
Moderátor: Halasy Károly VKDSZ főtitkár, projekt menedzser

A Bácsvíz Zrt-nél megvalósuló ágazati integráció tapasztalatai,
ezzel összefüggő munkáltatói intézkedések, a jogutódlás
szabályainak gyakorlati alkalmazása
Kurdi Viktor Bácsvíz Zrt. vezérigazgató

 

A Dél-Alföldi régióban megvalósuló integráció hatása a víziközmű-
szolgáltatásra.  Az Alföldvíz Zrt. munkáltatói intézkedései és
jogutódlási gyakorlata.
Dr. Csák Gyula Alföldvíz Zrt. vezérigazgató

 

13.30                      Összegzés, a rendezvény zárása
Fürjes-Gábor József VKDSZ elnök, szakmai vezetői

 

 

 

Halasy Károly                                        Fürjes-Gábor József
projekt menedzser                                      szakmai vezető


 

Read more »

Szakmai konzultáció, műhelybeszélgetés Kecskeméten

By |

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetség az „Érdekérvényesítő képességek, kompetenciák fejlesztése, munkajogi és munkaügyi ismeretek gyarapítása, a szociális párbeszéd erősítése a víziközmű-és fürdőszolgáltatás területén” című TÁMOP pályázat keretében február 12.-én szakmai konzultációt szervezett Kecskeméten, a Bácsvíz Zrt. tanácstermében, a Dél-Alföldi régióban megvalósuló integráció tapasztalatairól, munkavállalókat érintő munkaügyi és munkajogi kérdésekről, és az érdekképviseletek szerepéről.

 

 

A megjelenteket Halasy Károly VKDSZ főtitkár, a TÁMOP pályázat projekt menedzsere köszöntötte.
A rendezvényen, melyen az ország különböző víziközmű-szolgáltatóinak érdekképviseleti vezetői vettek részt, elsőként Kurdi Viktor a Bácsvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója kapott szót.

 

 

Előadásában bemutatta a Bácsvíz Zrt.-nél megvalósuló ágazati integráció tapasztalatait, az ezzel összefüggő munkáltatói intézkedéseket, valamint a jogutódlás szabályainak gyakorlati alkalmazását. Kitért arra is, hogy az integráció során nagy figyelmet fordítottak az átvett dolgozók továbbfoglalkoztatására, a munkahelyek megőrzésére.

Kihangsúlyozta, hogy a munkavállalók átvétele során, a dolgozókat érintő kérdésekben folyamatosan egyeztettek az üzemi tanáccsal és a munkahelyi szakszervezettel.

A szakmai konzultáció résztvevői Uhrmann Károly gazdasági igazgató és Domjánné Makovei Márta HR főosztályvezető helyettes előadásában megismerkedtek a Dél-Alföldi régióban megvalósuló integráció víziközmű-szolgáltatásra gyakorolt hatásával, valamint az Alföldvíz Zrt. munkáltatói intézkedéseivel és jogutódlási gyakorlatával.

 

 

Az előadásokat követően szót kaptak az érintett vízmű-társaságok érdekképviseleti vezetői is. A Bácsvíz Zrt. részéről Tóth József munkahelyi szakszervezeti titkár és Kollárikné Bóka Magdolna üzemi tanács elnök, az Alföldvíz Zrt. képviseletében Miskéri László szakszervezeti titkár és Erdei István üzemi tanács elnök, valamint Bende Flóra az átvett Makó-Térségi Víziközmű Kft. korábbi szakszervezeti titkára, akik kifejtették véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban.

 

 

A szakmai kérdések mellett a műhelybeszélgetés résztvevői konzultáltak a VKDSZ ágazati szerepéről, a víziközmű-ágazat egészére kiterjeszthető ágazati /többmunkáltatós/ kollektív szerződés jelentőségéről, a bér- szociális és foglalkoztatási kérdésekről.
Pásztor László a Fővárosi Vízművek Zrt. szakszervezeti elnöke, a VKDSZ vízágazati alelnöke és Miskéri László az Alföldvíz Zrt. szakszervezeti titkára hozzászólásukban kihangsúlyozták, hogy a víziközmű-ágazatot érintő integrációs folyamatban nagy szükség van a VKDSZ, mint ágazati szakszervezeti szövetség szerepvállalására.

 

A rendezvény zárásaként Fürjes József VKDSZ elnök, a TÁMOP pályázat szakmai vezetője kiemelte, hogy az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeknek, tájékoztatásoknak különösen az a jelentősége, hogy ilyenkor legalább önmagunk számára visszaigazolódnak, jók voltak a kezdeményezések, lefolytatott tárgyalások, kialakított és működő kapcsolatok, megfelelő kompromisszumok hozzájárultak adott esetben ahhoz, hogy az integráció különösebb sérülések nélkül végbement az ágazatban. Hiszen mondhatjuk, hogy az első szakasza az integrációnak lezárult, és minden nehézség ellenére a foglalkoztatási és jövedelmi viszonyokat sikerült szinten tartani.

 

 

Ebben az átmenetileg nehéz helyzetben a VKDSZ közösség maradt annak ellenére, hogy a közös gondolkodás és fellépéseink gyakran együtt jártak erős kritikával, fenyegetettséggel, és az elbizonytalanodás is jellemző volt.

 

Az átalakulási folyamatban és jogutódlásban az üzemi tanácsok jogosítványa kétségkívül meghatározóbb, de időnként kritikusabb helyzetekben a VKDSZ-nek, mint Szövetségnek ki kellett egészíteni a munkahelyi érdekképviseleteket, részt kellett venni a kialakult érdekviták rendezésében.
A Szövetség közösségi értéke a Többmunkáltatós Kollektív Szerződés, a TÁMOP pályázat keretében elkészítésre kerülő tanulmányok, a család és munkahely összehangolását célzó programok, és munkaügyi audit tervezett megvalósítása.
Ezek sikere csak egy közösségben, és a munkáltatók támogatásával valósítható meg.


 

Read more »