Archive For 2018-11-15

44-45. hét, 2018. október-november, VKDSZ

By |

Szakszervezeti demonstráció: A cafeteria megadóztatása miatt szerveztek tüntetést a MÉSZ, az EVDSZ, a BDSZ és a VDSZ, melyet a Liga és a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz), a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) is támogatott. A nagyra duzzadt tömeg az MNB székháza előtt demonstrált majd a Parlament elé vonult. Levéllel fordultak a jegybank elnökhöz, hogy segítse törekvéseiket valamint a miniszterelnökhöz és az államelnökhöz, hogy az őszi nemzeti szintű bértárgyalások keretei között a téma napirendre vételét kezdeményezzék a Versenyszféra és a Kormány Állandó Fóruma monitoring bizottságában valamint az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács plenáris ülésén. A demokráciával ellentétes az, hogy a kormány a munkavállalók, az érdekképviseletek megkérdezése nélkül döntött a kérdésben. Levelükben kiemelték, hogy a béren kívüli juttatások kiemelten fontos gazdaság- és társadalompolitikai célok megvalósulását segítik, amelyeknek a megszüntetése a munkaerő megtartása, az élet- és munkakörülmények javítása, az egészségmegőrzés és a hosszú távú öngondoskodás ellen hat.

 

Kiemelt Partner Program: A Magyar Turisztikai Ügynökség kihirdette a kiemelt turisztikai partner pályázat győzteseit, melyek között az alábbi haza fürdők is szerepelnek: Büki Gyógyfürdő Zrt. , Debreceni Gyógyfürdő Kft., Gránit Gyógyfürdő Zrt., Hévizi Turisztikai Nonprofit kft., Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt., Makói Gyógyfürdő Zrt., Miskolci Turisztikai Idengeforgalmi és Szolgáltató Kft., Sóstó- Gyógyfürdő Zrt. , Szt. Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, Tiszaparti Terrmálfürdő Kft..

 

Újra nyílt uszoda: Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő néven október 31-én újra megnyílt a felújított és medencékkel, szolgáltatásokkal bővített fővárosi fürdőlétesítmény. Budapest Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt közös beruházásának értéke közel 4 milliárd Ft volt. A bővítés során egy, több mint 7.800 m2 területű fedett fürdőépület épült meg, melyben 12 új medence kapott helyet.

 

GINOP-5.3.4-16-2017-00031: A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése című konstrukcióban megvalósuló munkavédelmi projekt tájékoztató rendezvénye november 21-én lesz Székesfehérváron. A LIGA koordinációjában rendezendő képzés a „Legfőbb érték az ember – munkavédelem a VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS ágazatban” című projekt része. A rendezvény célja a munkavállalók és munkáltatók tájékoztatása a munkavédelemmel kapcsolatosan, a munkavédelmi tudatosság fejlesztése, a munkáltatói és munkavállalói elkötelezettség javítása. Helyszíne: Fejérvíz Zrt. 8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15. II. emeleti tárgyaló. A program 10.00-tól az ágazatra formált általános munkavédelmi tájékoztatásal indul, elemzi a pszichoszociális kockázatokat, foglalkozik a balesetek minőséítésével, kivizsgálásával, a képernyő előtti munkavégzés egyes kérdéseivel majd konzultációval ér véget. A részvételi szándékot a sasne@vkdszsz.hu e-mail címen kérjük jelezni. A rendezvény ingyenes.

 

2019. évi bérfejlesztés: Megkezdődtek a 2019. évi bérfejlesztéssel kapcsolatos tárgyalások a Regionális Víziközmű Szolgáltatók Szövetségével. A munkaadói szövetség az NVTNM-től kapott tájékoztatás szerint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésen felül 5 % bérfejlesztést tervez az állami tulajdonú öt társaságnál, melyet az üzleti tervekben is szerepeltetnek. E feletti bérigényt a tulajdonosi jogokat gyakorló NVTNM-mel kell egyeztetni.
Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János
ügyvezető
06-30/6401463
adamrobert@vkdszsz.hu

Read more »

42-43. hét, 2018. október, VKDSZ

By |

VKDSZ Elnökségi ülés: Kihelyezett értekezlet keretében  vitatták meg az Elnökség tagjai az ágazatban kialakult  helyzetet, a Szövetség további feladatait, azokat az elképzeléseket, és újszerű munkamódszereket amelyek a munkavállalói érdekek érvényesítése szempontjából meghatározó jelentőséggel bírnak. A jövő év márciusában esedékes teljes tisztújítás miatt a személyi kérdésekről is beszéltek.  Az elmúlt években kialakult egy csapat (az Elnökség), amely felvállalata a VKDSZ irányítását, mely mögött egy folyamatosan megújuló Országos Választmány dolgozott. A következő 5 évre fel kell készülni, fontos tudni, hogy ki az akire a továbbiakban is számítani lehet, s ki az aki már nem tud vagy nem kíván részt venni a munkában. Téma volt továbbá a foglalkozási stratéga, és az ehhez készült rövid ágazati helyzetértékelés is.

 

Ivóvíz direktíva: Az Európai Parlament október 23-án minimális többséggel elfogadta az Michel Dantin EU képviselő beszámolóját az Ivóvíz direktíváról (DWD-Drinkig Water Directive). Ez az első eset, hogy az EU Parlament figyelembe vesz egy EU polgári kezdeményezést (ECI), a Righ2water-t (A víz emberi jog). Ezzel a vízhez jutás emberi joga bekerülhet az EU jogrendszerébe. Elkezdődhet egy trialógus a témában. Jan Willem Goudriaan EPSU főtitkár üdvözölte a döntést, de jelezte, hogy a küzdelmet tovább kell folytatni.

 

Víziközmű ÁPB ülés: Ülésezett a Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság, mely fő témái az 1996-os Ágazati Kollektív Szerződés (ÁKSZ) felmondása, a 2013-as többmunkáltatós KSZ (TKSZ) regisztrációja, az aktuális GINOP pályázatokkal kapcsolatos együttműködés és a VKDSZ fenntartható foglalkoztatási koncepciójának megvitatása voltak. Az ÁKSZ a jelenleg hatályos jogszabályoknak már nem felel meg, elavult, de mivel ez a regisztrált szerződés, az új, az érvényben lévő Mt.-vel összhangban lévő TKSZ bejegyzése az MKIR-ben (Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszere) nem lehetséges. Felek megegyeztek az elavult ÁKSZ felmondásában és az új TKSZ bejegyzésében. Megállapodtak továbbá abban is, hogy a munkabiztonsági és munkaegészségügyi témájú, folyamatban lévő GINOP pályázat megvalósításában együttműködnek és megfontolják a GINOP kapacitásfejlesztésre kiírt pályázatának beadását. A fenntartható foglalkoztatási koncepció megvitatása tényleg vitásra sikerült, mert a felek álláspontja több ponton is jelentősen különböző volt. Az egységes munkaköri besorolási rendszer kidolgozását, az egységes munkaügyi adatbázis kiépítését és más célokat sem tartott szükségesnek a munkaadói oldal. A témában további egyeztetések várhatóak.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János
ügyvezető
06-30/6401463
adamrobert@vkdszsz.hu

Read more »

40-41. hét, 2018. október, VKDSZ

By |

VKDSZ Országos Választmányi ülés: az ülésen lényegében megerősítették az Elnökség által már megvitatott napirendeket. Napirenden szerepelt a VKDSZ foglalkoztatáspolitikai koncepciója (lásd HH 10-11. és HH 16-17.), elfogadták a 2019. márciusában esedékes teljes tisztújítás menetrendjét, tárgyaltak az új info törvény (2011. évi CXII. tv.) alapján keletkezett kötelezettségekről és szó esett a megvalósítás alatt lévő GINOP pályázat keretében tartandó regionális képzésekről is. dr. Hefelle-Kiss Ferenc, alelnök fürdőágazati koncepcióját ismertette, mely egyeztetését megkezdte a szakmával és a szakszervezettel is. A SIGNAL Biztosító képviselője a főleg gépjárművön, munkagépen dolgozók számára fontos biztosítási ajánlatát ismertette. Ez egy felelősség biztosítási forma, mely a cégnek okozott kár miatti kártérítés kifizetésekor állna helyt a munkavállalók helyett. Az érintettek létszámának felmérése után döntenek a biztosítási díj átvállalásáról. Tárgyaltak továbbá az évzáró rendezvényről és az üdülővásárlás lehetőségeiről is. A VKDSZ várja a tagtársak javaslatait egy megvásárolandó üdülő helyszínére vagy akár konkrét üdülőre is.

 

Új vezető a Fejérvíz Zrt. Munkahelyi Szakszervezeténél: Ujj Tamás adatvédelmi képviselővé történt kinevezése miatt lemondott szakszervezeti pozíciójáról összeférhetetlenség miatt. Helyére Kovács Sándort választották meg. A leköszönő Országos Választmányi tagnak köszönjük eddigi munkáját, Kovács Sándornak pedig gratulálunk megválasztásához.

 

Regisztráció: Már lehetőség van a Heti hírfolyamra való regisztrációra. A VKDSZ honlap jobb alsó régiójában néhány kattintással fel lehet iratkozni a címlistára, s ezután automatikusan megküldjük a HH aktuális számát.

 

LIGA aláírás gyűjtés: A cafeteria elemek durva megadóztatása miatt a LIGA Szakszervezetek október 31-ig tartó aláírásgyűjtési akcióba kezdtek. Az aláíró íveket a VKDSZ-től vagy a info@liganet.hu e-mail címen is igényelhetitek. Ugyanebben a témában az összes szakszervezeti konföderáció tiltakozó nyilatkozatot fogadott el szeptember 17.-én. A VKF-en (Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma) várhatóan napirendre kerül a kérdés. A LIGA aláírásgyűjtése független a VKDSZ által már korábban meghirdetett kampánytól, melyet a tárgyalások eredménytelensége után kívánunk indítani.

 

Országos Ügyfélszolgálati Verseny: Az idén Szegeden tartották meg a rendezvényt, a szokásos színvonalas és jóhangulatú versenyként. A VKDSZ nevében Bende Flóra elnökségi tag adta át a Fejérvíz Zrt. csapatának a szakszervezeti különdíjat.

 

Víz-SZEM Munkahelyi Szakszervezete: Október 1-jén a Víz-SZEM Munkahelyi Szakszervezete bizalmi testülete új titkárt és elnököt választott, akik megbízatása 5 évre szól. Illés Krisztinát titkárnak, míg Albert Gábor Zoltánt elnöknek választották. Az új tisztségviselőknek gratulálunk és jó munkát kívánunk.

 

Alföldvíz Szakszervezete: Az Alföldvíz Szakszervezete október 2-án a makói Hagymatikum Gyógyfürdőben vett részt Igazgatósági Ülésen. Miskéri László titkár és Bende Flóra elnök az igazgatóság tagjaival, és az igazgatóval arról folytattak eszmecserét, hogy a Kollektív Szerződés mennyiben jelent előnyt és lehetőségeket a munkavállalók és a munkáltató számára is.

A Kollektív Szerződés megkötéséről még nem született döntés, de abban megállapodtak a felek, hogy kölcsönösen tartják az építő munkakapcsolatot.

 

Október 8-án az Alföldvíz Szakszervezet a Alföldvíz Zrt. felső vezetésével tartott egyeztető tárgyalást a cég aktuális problémáiról, a várható döntésekről. Emellett megtervezték a még ebben az évben esedékes tárgyalások időpontjait is.

 

Nyugdíjpénztári tagdíj, mint cafeteria elem: A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatósága kidolgozott egy elképzelést a munkáltatói támogatások fenntarthatósága érdekében arra az esetre vonatkozóan, ha a tervezett negatív adózási változások bekövetkeznek. A cél, hogy a munkáltatók által tagdíjakra folyósított támogatások továbbra is a munkavállalók és a munkáltatók számára is a legkedvezőbben, a korábbiakhoz hasonló költségszinten alakuljanak.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János
ügyvezető
06-30/6401463
adamrobert@vkdszsz.hu

Read more »