Archive For 2020-12-14

AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 2021. ÉVRE SZÓLÓ MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSI IRÁNYELVEI

By |

AZ INNOVÁCIÓS  ÉS TECHNOLÓGIAI  MINISZTÉRIUM 2021. ÉVRE SZÓLÓ MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSI  IRÁNYELVEI

 

 1. A munkavédelmi ellenőrzés elvei

 

A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság növelje az ellenőrzések hatékonyságát azok tervezésével, az előzetes bejelentéssel végzett és elsősorban a 10 fő feletti munkavállalói létszámot foglalkoztató munkáltatók gyakoribb és tartalmában részletesebb ellenőrzéseivel.

 

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés a munkahelyen a munkabiztonsági szabályszegések és a munkaegészségügyi kóroki tényezők feltárására és vizsgálatára egyaránt térjen ki. A munkavédelmi eljárások során gyors és szakszerű eljárással segítse a munkavállalókat ért jogsértések felszámolását.

A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság minél több olyan munkahelyen folytasson munkavédelmi ellenőrzést, ahol veszélyes munkaeszközt és technológiát alkalmaznak, zajjal, kéz-karrezgéssel, veszélyes anyagokkal/keverékekkel, rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójával, biológiai kóroki tényezők jelenlétével járó tevékenységet folytatnak.

A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság vizsgálja fokozottabban a kiemelt védelemre szoruló munkavállalók csoportjainak (fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek. mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavállalók) foglalkoztatási körülményeit.

 

A 2021. évi kiemelten ellátandó feladatok

A munkavédelmi tartalmú ismeretekről fokozott mértékű tanácsadással kell segítséget adni – különösen a mikro, kis- és középvállalkozások, a magánmunkáltatók és a szakképző intézmények, a szakképzésben gyakorlati képzőként részt vevők, a közfoglalkoztatók, valamint a munkaerő-kölcsönzésben érintett munkáltatók részére

 

Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök, szakmák, ágazatok

A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok fordítsanak fokozott figyelmet a különösen veszélyes foglalkoztatási ágazatok munkavédelmi ellenőrzésére, mint az építőipar, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a bányászat és az egészségügy.

A munkavédelmi oktatások tartalmi vizsgálatát a helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak alapján, elsősorban szabálytalan munkavégzés esetén szükséges elvégezni.

Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálatának elvégzésével kell a figyelmet ráirányítani az ágazat legsúlyosabb veszélyforrásaira.

A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabaleseti helyzete és az ellenőrzési tapasztalataik figyelembe vétele alapján tartsanak saját tervezésű célvizsgálatot az indokolt tevékenység, szakma vagy ágazat munkavédelmi ellenőrzésére és a tapasztalatokról szóló számszaki és szöveges összefoglalót küldjék meg a ITM szakmai irányításért felelős szervezeti egysége részére.

 

 

 1. A munkaügyi ellenőrzés elvei

 

A munkaügyi ellenőrzés elsődleges feladata a legsúlyosabb jogsértés, a bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása, ezáltal a feketegazdaság visszaszorítása, a munkavállalók, illetve a tisztességes vállalkozások alapvető érdekeinek védelme.

 

Munkavállalók alapvető érdeke, hogy rendelkezzenek a tényleges munkaidejüknek megfelelő bejelentett jogviszonnyal.

A jogviszonyok rendezettsége hozzájárul a foglalkoztatottak számának növeléséhez, a tisztességes munkáltatók indokolatlan versenyhátrányának csökkentéséhez, valamint a közterhek igazságos és egyenlőbb megosztásához.

 

Kiemelt cél továbbá a munkához kapcsolódó garanciális jogok biztosításának vizsgálata, így különösen a munkabérhez, valamint a Magyarország Alaptörvénye által is biztosított pihenőidőhöz, éves fizetett szabadsághoz való jog érvényesülésének, illetve a mindezek alapját képező, valóságnak megfelelő munkaidő nyilvántartására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése.

 

A munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok – az erőforrások minél hatékonyabb felhasználása érdekében – vizsgálataikat elsősorban a legsúlyosabb jogsértések feltárására összpontosítsák. Az ellenőrzési célpontok kiválasztásánál vegyék figyelembe a megelőző időszakban munkaügyi jogsé1iésekkel leginkább érintett ágazatokat, a területi sajátosságokat, illetve, hogy az ellenőrzésbe a megelőző időszakban be nem vont egy-egy ágazat is a vizsgálatok része legyen.

 

A munkaügyi ellenőrzések legalább 20%-a érje el az építőipar területén működő munkáltatókat, tekintettel az ágazatra jellemző, évek óta fennálló, nagymértékű bejelentés nélküli foglalkoztatásra.

 

A munkavállalók rendezett jogviszonyának biztosítása és a legális (adózó) munkahelyek számának növelése céljából bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetén a munkáltatók legalább 80%-át érintően kell vizsgálni – utóellenőrzés keretében – a döntés végrehajtását.

 

A munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok – értékelve a területi sajátosságokat – évente legalább egy alkalommal tartsanak vizsgálatot (akcióellenőrzés, célvizsgálat), tekintettel az illetékességi terület foglalkoztatási helyzetére, és a jellemző súlyos szabálytalanságokra.

 

A munkaügyi hatóság tájékoztató, felvilágosító tevékenységének fő célja a prevenció. Ennek keretében – a munkaerőpiac szereplőinek információs igényei, valamint a jogszerű foglalkoztatás támogatása céljából – közvetlen tájékoztatás biztosítása szükséges a lényeges foglalkoztatási szabályokról, azok esetleges változásairól. Fontos, hogy mind a munkavállalók mind a munkáltatók ismerjék a munkaviszonyból származó legalapvetőbb jogaikat és kötelességeiket, illetve a munkáltatók számára egyértelműen körülhatárolható legyen a betartandó és a munkaügyi ellenőrzés keretében vizsgálható munkajogi előírások köre.

Read more »

A munkavállalónak biztosított Budapest-bérlet adózása

By |

Munkavallalonak_biztositott_Budapest_berlet_tajekoztato_vegl

Read more »

Hatályba lépett a gazdaságvédelmi Kormányrendelet módosítása.

By |

Kedves Kollégáink! Kedves Honlap Látogató!

Hatályba lépett a gazdaságvédelmi Kormányrendelet módosítása. A támogatás 2021. január 31-éig vehető igénybe, mértéke változatlanul a kifizetett bruttó bér 50 százaléka, de legfeljebb havi 240 500 Ft.
A Támogatott körbe bekerült:. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510), Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás. Kempingszolgáltatás, Egyéb szálláshely szolgáltatás, Utazásközvetítés (TEÁOR 7911), és az Utazásszervezés (TEÁOR 7912).
Változtak a foglalkoztatás feltétételei: a támogatás tartama alatt és az azt követő egy hónap végéig nem lehet a munkaviszonyt közös megegyezéssel, vagy munkáltatói felmondással megszüntetni.
A már beadott támogatási kérelmet kizárólag abban az esetben kell – 2020. december 31-éig – módosítani, ha a munkaadó a teljes támogatási időtartamra nem kívánja igénybe venni a támogatást.

Mellékelten olvasható a (vastagon szedett) módosításokkal kiegészített rendeletet.

 

 

A Kormány 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

 

 1. Adófizetési kedvezmény
 2. § A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget az  5.  § (4)  bekezdése szerinti hónapra vonatkozóan nem kell teljesítenie az  5.  § (1)  bekezdése szerinti tényleges főtevékenységet folytató kifizetőnek a  munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében.

 

 1. § Nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény vagy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 128. §-a szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége az  5.  § (1)  bekezdése szerinti tényleges főtevékenységet folytató hozzájárulás fizetésre kötelezettnek az  5.  § (4) bekezdése szerinti hónapra.
 2. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett 5. § (1) bekezdése szerinti kifizető 2020. évben két hónapra, 2021. évben egy hónapra, arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül, azzal, hogy a  rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020. évben további előleget nem fizet.

 

 1. § A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati adóalany, e  tevékenységével összefüggésben az  5.  § (4)  bekezdése szerinti időszakra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

 

 1. § (1) Az 1–4. § szerinti adókedvezményekre a tényleges főtevékenységeként
 2. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
 3. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
 4. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
 5. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
 6. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
 7. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
 8. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,
 9. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
 10. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
 11. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
 12. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,
 13. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
 14. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
 15. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
 16. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
 17. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
 18. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet,
 19. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)
 20. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
 21. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
 22. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet,
 23. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet,
 24. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenységet vagy
 25. Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenységet folytató kifizető jogosult.

(2) Az  (1)  bekezdés 17.  pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az  1–4.  § szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

(3) Tényleges főtevékenységnek e  rendelet alkalmazásában azt a  tevékenységet kell érteni, amelyből a  kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak e  rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a  legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kifizetőt 2020. november és december  hónapjára, 2021-ben január hónapra illeti meg az 1–4. § szerinti kedvezmény.

 1. § (1) Az  1. alcímben foglalt kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a  kifizető az  e  rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a  munkaszerződéseket a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64.  § (1)  bekezdése szerinti felmondással nem szünteti meg az 5. § (4) bekezdése szerinti időszakban.

(2) Az 1–5. §-okban foglalt mentesség igénybevételének feltétele, hogy a) a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna, b) a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

(3) A támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19- járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény [módosította: C(2020) 2215 számú közlemény, 2020. április 3., C(2020) 3156 számú közlemény, 2020. május 8., C(2020) 4509 számú közlemény, 2020. június 29., C(2020) 7127 számú közlemény, 2020. október 13.] (a továbbiakban: átmeneti közlemény)

 1. 10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz. (4) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az  e  rendelet szerinti támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Atr.) 2.  § 1.  pontja szerinti állami támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel és az  Atr. 2.  § 1.  pontja szerinti állami támogatással, feltéve, hogy az  ily módon halmozott támogatás a  munkáltató tekintetében nem haladja meg az  érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át. (5) A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.

 

 1. Szálláshely-szolgáltatással összefüggő rendelkezések
 2. § (1) A tényleges főtevékenységként
 3. a) Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
 4. b) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
 5. c) Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet, vagy
 6. d) Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet végzőkre a 2. alcím szerinti rendelkezések vonatkoznak.

(2) A  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet szerinti Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (a  továbbiakban: NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-át.

A (2) bekezdés szerinti megtérítés feltétele, hogy

 1. a) a szálláshely-szolgáltató a  szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát november hónapban fenntartja,
 2. b) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti, és
 3. c) a megtérítendő összeg számításának alapját azok a  regisztrált foglalások képezik, amelyek az  e  rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak.

(4) A támogatás igénylésének részletes szabályait külön kormányrendelet határozza meg.

 1. § (1) A 7. § (2) bekezdés szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. (2) Ha a  kedvezményezett árbevétele a  támogatható időszakban legalább 30%-kal csökken 2019 ugyanezen időszakához képest, az  (1)  bekezdés szerinti állami támogatás az  átmeneti közlemény 3.12. szakasza szerinti támogatásként (a  továbbiakban: fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás), egyéb esetben pedig az átmeneti közlemény 3.1. szakasza szerinti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható. (3) Ha a kedvezményezett fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásként nem jogosult a 7. § (2) bekezdése szerinti teljes támogatásra, a 7. § (2) bekezdése szerinti támogatást átmeneti támogatásként is igénybe veheti. 9. § (1) A  fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az  átmeneti közlemény 3.12. szakaszának szabályaival összhangban, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. (2) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásról támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható.

(3) Az a vállalkozás részesülhet fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(4) A  (3)  bekezdéstől eltérően fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás nyújtható azon, a  651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

 1. § (1) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás elszámolható költsége a kedvezményezettnek a támogatható időszakban felmerült árbevételének a  változó költségekkel csökkentett azon része, amelyhez más forrás (például biztosítás vagy más állami forrás) nem nyújt fedezetet. (2) A  fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg sem a  3 millió eurónak megfelelő forintösszeget, sem pedig az  (1)  bekezdés szerinti elszámolható költségek 70%-át vagy a  651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kisvállalkozások esetén az elszámolható költségek 90%-át. (3) A  fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás nem halmozható más, az  Atr. 2.  § 1.  pontja szerinti állami támogatással. (4) Ha a  kedvezményezett az  általa igénybe vett fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás támogatható időszakát tartalmazó pénzügyi évre vonatkozó – könyvvizsgálati kötelezettség esetén a  könyvvizsgáló által ellenőrzött – éves beszámolója alapján meghaladta az (1) és (2) bekezdésben meghatározott felső határt, a kedvezményezett a túltámogatást köteles visszafizetni. 11. § (1) Az  átmeneti támogatás az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az átmeneti közlemény 3.1. szakaszának szabályaival összhangban, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. (2) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható. (3) Az  a  vállalkozás részesülhet az  átmeneti támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6.  § (4a)–(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozásnak. (4) A  (3)  bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon, a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklete szerinti kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
 2. § (1) Az  átmeneti támogatás támogatástartalma az  átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Azonos elszámolható költségek esetén az  átmeneti támogatás abban az  esetben halmozható az  1407/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatással, ha támogatáshalmozás nem vezet az (1) bekezdés szerinti maximális támogatási összeg túllépéséhez.

(3) Azonos elszámolható költségek esetén az  átmeneti támogatás abban az  esetben halmozható más állami támogatással, ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. (4) Az  átmeneti támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más állami támogatással. Az átmeneti támogatás halmozható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással.

 1. § (1) Az  egyedi átmeneti támogatásoknak az  Atr. 6.  melléklete szerinti adatait közzé kell tenni az  Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a  támogatást nyújtó 2021. augusztus 1-jéig továbbítja az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak az  Atr. 6. melléklete szerinti adatait. (2) Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni. 3. Bértámogatás igénybevétele
 2. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti bekezdése szerinti és a munkaerőpiaci program

(2) Az  (1)  bekezdés szerinti szolgáltatást nyújtó a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a  továbbiakban: Flt.) szerinti munkaadó részére a  munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben

 1. a) támogatás időtartamának utolsó napját követő hónap végéig felmondással vagy közös megegyezéssel a munkavállaló jogviszonyát nem szünteti meg és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti, jogviszonya fennáll, és
 2. b) a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

(3) A  munkaadó a  támogatás iránti kérelmét a  munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be.

(4) A főváros és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt.

(5) A  támogatás legfeljebb 2020. év november és december hónapjára, valamint 2021. év január hónapjára nyújtható. A  támogatás, illetve az  arányos támogatás a munkáltató részére a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint utólag kerül folyósításra.

(6) A támogatásra az Flt. és a végrehajtási rendeleteinek szabályait a jelen alcímben és a munkaerőpiaci programban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(7) A támogatás a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím, 15. Munkahely-megtartási program alcímből nyújtható. (8) A támogatás az átmeneti közlemény 3. 10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz. (9) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az  e  rendelet szerinti támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel, és az  Atr. 2.  § 1.  pontja szerinti állami támogatással, feltéve, hogy az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át.

(10) A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni. A rendelet 2020. november 11. napján lép hatályba.

 1. § A  3. alcím szerinti bértámogatás a  14.  § (5)  bekezdése szerinti teljes időtartamra külön kérelem benyújtása nélkül – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – meghosszabbodik azon munkaadó esetében, aki a) a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, a  kérelemben foglalt munkavállalója vonatkozásában, és b) a  fővárosi és megyei kormányhivatalnál 2020. december 31. napjáig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében a teljes időtartamra igénybe venni a támogatást.

 

 

Read more »

2021. évi munkaidőkeretek

By |

Munkaidőkeretek 2021

Read more »

Adómentes szakszervezeti juttatások

By |

A szakszervezetek a vagyonukkal önállóan gazdálkodnak azon cél elérése érdekében, amelyet az alapszabályukban meghatároztak. Az alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenység mellett a szakszervezetek meghatározott mértékben végezhetnek vállalkozási-gazdasági tevékenységet. A vállalkozási-gazdasági tevékenységből származó bevételük nem haladhatja meg teljes bevételük 60%-át. Elsősorban vállalkozási-gazdasági tevékenység folytatására nem hozható létre szakszervezet. A vállalkozási-gazdasági tevékenységet is végző szakszervezetnek az ebből a tevékenységből származó bevételét is az alapcéljainak az elérésére kell felhasználnia.

A szakszervezet a különböző forrásokból származó bevételekből finanszírozza a kiadásait. A kiadások tekintetében a szakszervezetek nagy részénél fontos szerepet játszanak a szakszervezeti tagoknak nyújtott juttatások. A szakszervezet ilyen juttatás keretében olyan terméket vagy szolgáltatást ad, amilyet csak szeretne. A szolgáltatás bármi lehet: egy belépőjegy egy hokimeccsre, egy üveg bor, egy zsák cukor, egy versenyló, vagy egy tankvezetés…akár Juhász Ferenc A halott feketerigó című 573 oldalas költeménye is, de meg kell állapítani azt, hogy az adott juttatás után keletkezik-e adókötelezettség, vagy sem. Ezért minden egyes juttatást és annak körülményeit egyedileg kell vizsgálni, hogy az adott esetben adómentesen adható-e vagy sem. Ha nem, akkor is meg kell állapítani, hogy a juttatás esetleg béren kívüli juttatásként, egyes meghatározott juttatásként, vagy jövedelemként adózik-e.

Mivel minden szakszervezet számára fontos az, hogy a lehető legtakarékosabban gazdálkodjon – amellett, hogy értelmes juttatásokat adjon a tagjainak –, ezért jelen cikkben az adómentesen adható juttatásokat vizsgáljuk meg. A jogalkotó ennek körét az elmúlt években jelentősen csökkentette, de azért még maradtak a szakszervezetek számára lehetőségek. Fontos azonban, hogy ezeknek a juttatásokat jól dokumentáljuk.

 

Bevételnek nem minősülő szolgáltatás (Szja tv. 7. § (1) bekezdés d) pont)

 

A szakszervezetek a működésük során a tagjainak folyamatosan nyűjtanak szolgáltatásokat, például azzal, hogy képviselik az érdekeiket a munkáltatónál, tárgyalnak a kollektív szerződéssel kapcsolatban, sztrájkot, tüntetést szerveznek – ahol például zászlókat osztogatnak –, jogi kérdésekben segítséget nyújtanak. Ilyenkor a tagnál adóköteles jövedelem keletkezne, hiszen megkapja ezeket a szolgáltatásokat. Ugyanakkor a személyi jövedelemadóról szóló törvény (továbbiakban: Szja tv.) lehetővé teszi, hogy azoknak a szolgáltatásoknak az értékét, amelyet a szakszervezet a tag által fizetett tagdíjra tekintettel nyújt, nem kell a juttatásban részesülőnél bevételként figyelembe venni, feltéve, hogy a szakszervezet vállalkozási tevékenységet nem folytat, és a kérdéses szolgáltatást a szakszervezet a cél szerinti tevékenységével összhangban nyújtja, és ezt a rendeltetésszerű joggyakorlás keretében teszi.

Tehát a szolgáltatásnak kapcsolódnia kell a szakszervezet alapszabályában megfogalmazott cél szerinti tevékenységekhez (érdekképviselet, információk nyújtása, a tagok összességét érintő szolgáltatások nyújtása).

Például egy szakszervezet lehetővé teheti a tagjainak, hogy Tigris tank vezetést nyújt ingyenesen a tagdíjfizetésért cserébe. Ugyanakkor a tankvezetés ellenértékét ettől még bevételként kell elszámolni a tagnál, hiszen nem túl életszerű az ilyen jellegű tevékenység szerepeltetése az alapszabályban (viszonylag ritkán köt az ember kollektív szerződést tank segítségével), de ha szerepel is, nehezen magyarázható, hogy ez rendeltetésszerű joggyakorlás lenne.

Abban az esetben viszont, ha egy szakszervezet az alapszabályában szerepelteti, hogy a tagok számára szolgáltatást nyújt, és egy szabályzat alapján részletezi, hogy ezek közé tartozik például balesetbiztosítás megkötése a tagok számára az általuk befizetett tagdíjból, továbbá a belépési nyilatkozaton erről tájékoztatja is a belépőket, akkor ez a szolgáltatás a tag számára nem jelent adózás szempontjából többletbevételt.

 

Szociális segély, temetési segély (Szja tv. 1. melléklet 1.3. pont)

 

A szakszervezeteknek lehetőségük van arra, hogy szociális segélyt és/vagy temetési segélyt nyújtsanak adómentesen. Ehhez azonban a következőknek teljesülnie kell:

Szociális segélyt az önsegélyező feladatot is vállaló egyesület nyújthat. Ez szakszervezet esetében azt jelenti, hogy ezt a feladatot az alapszabályában szerepeltetnie kell. Emellett szociális segély csak Tb. törvényben felsorolt ellátások kiegészítésére nyújtható. Ilyen ellátás:

– egészségbiztosítási ellátások:

 • a) egészségügyi szolgáltatás;
 • b) pénzbeli ellátások:
  • ba) csecsemőgondozási díj,
  • bb) gyermekgondozási díj,
  • bc) táppénz,
  • bd) örökbefogadói díj;
 • c) baleseti ellátások:
  • ca) baleseti egészségügyi szolgáltatás,
  • cb) baleseti táppénz,
  • cc) baleseti járadék;
 • d) megváltozott munkaképességű személyek ellátásai:
  • da) rokkantsági ellátás,
  • db) rehabilitációs ellátás.

– nyugdíjbiztosítási ellátások:

 • a) saját jogú nyugellátás: öregségi nyugdíj,
 • b) hozzátartozói nyugellátás:
  • ba) özvegyi nyugdíj,
  • bb) árvaellátás,
  • bc) szülői nyugdíj,
  • bd) baleseti hozzátartozói nyugellátások.

 

Tehát, ha például egy munkavállaló, vagy szakszervezeti tag betegség miatt táppénzben részesül, akkor a szakszervezetnek lehetősége van arra, hogy a táppénz kiegészítéseként szociális segélyt nyújtson neki.

Temetési segélyt külön nem kell nevesíteni az alapszabályban, temetési segélyt az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona számára lehet nyújtani.

Fontos, hogy mind a szociális segély, mind a temetési segély esetében szabályzatot érdemes készíteni, mely tartalmazza azt, hogy milyen segélyt, kinek, milyen összegben, milyen eljárás alapján, a szociális segély esetében milyen ellátás kiegészítésére nyújt az adott szakszervezet.

A dokumentálás minden juttatás – nem csak a szociális segély és a temetési segély – esetében nagyon fontos. Egy esetleges adóellenőrzés során az adóellenőrök az elsők között fogják elolvasni az alapszabályt, és ha a vizsgálatuk során megállapítják, hogy segélyek kerültek kiutalásra, a cél szerinti tevékenységek között keresni fogják az önsegélyező feladatot, illetve azonnal kérni fogják a segélyekkel kapcsolatos szabályzatokat, hogy megállapíthassák, hogy a segélyek megfelelő módon kerültek-e meghatározásra.

 

 

Közcélú juttatások (Szja tv. 1. sz. melléklet 3.3-3.4 pont)

 

Támogatás nyújtására ez a juttatás biztosítja a legnagyobb mozgásteret a szakszervezeteknek.  Fontos, hogy ebben az esetben támogatásról van szó és nem segélyről, hiszen azt a törvény más pontja szabályozza. A törvény csak annyit mond ki, hogy magánszemélynek lehet adni a támogatást, tehát nem feltétlenül szükséges, hogy a támogatásban részesülő magánszemély akár munkavállaló, vagy akár szakszervezeti tag legyen.

Ugyanúgy, ahogy a szociális segélynél, ennél a juttatásnál is érdemes az alapszabályban rögzíteni azt, hogy a szakszervezet juttathat ilyen támogatást, akár úgy, hogy alapvető célja az, hogy támogassa a munkavállalók, vagy a szakszervezeti tagok gazdasági, szociális, kulturális, rekreációs tevékenységét. Emellett természetesen egy szabályzatot is érdemes készíteni, hogy milyen típusú támogatást, milyen összegben, milyen feltételekkel, milyen eljárás alapján lehet nyújtani.

Bármekkora összegű támogatás nyújtható, de az adómentes határt meghatározza a törvény. Pénzbeli támogatás havonta a minimálbér 50%-ának megfelelő összeget nem haladhatja meg, míg a nem pénzbeli támogatás esetében nincs értékbeni határ.

Nem pénzbeli juttatás lehet például 3 mázsa burgonya, egy tégla, zsír, vagy 3 zacskó csokoládé. Arra érdemes figyelni, hogy a juttatás ne legyen nagyon extrém, tehát mondjuk egy arab telivért nem biztos, hogy jó ötlet juttatni, hiszen elég nehéz egy adóellenőrnél megvédeni azt, hogy egy ló valamilyen módon kapcsolódik a szakszervezeti tevékenységhez.

Nem pénzbeli juttatásként adható utalvány is, de az utalvány esetében nagyon fontos, hogy az azon megvásárolható termék meghatározható legyen. Ilyen például egy könyvvásárlási utalvány vagy Média Markt utalvány. Ugyanakkor nem ilyen egy Tesco utalvány! A Tesco és az ahhoz hasonló utalványokat, amelyekért többféle termékkör vásárolható, a törvény általánosságban kizárja az adómentes juttatások közül!

A nem pénzbeli támogatásoknak nagyon széles skáláját biztosíthatja egy szakszervezet, de arra kell figyelni, hogy ezek a juttatások ne minősüljenek a törvény által nevesített béren kívüli juttatásnak.

A közcélú juttatások esetében érdemes figyelni arra is, hogy munkaviszony vagy más szerződéses jogviszony ellenértékeként ne így fizessünk! Tételezzük fel, hogy a szakszervezet egyik tagjával, Trab Antallal, aki nagyon tehetséges szervező, szerződést köt, és ennek keretében Antal egy meghatározott összeget kap a szervezési munkájáért. Emellett Trab Antal nem kaphat közcélú juttatásként olyan támogatást, amelyről megállapítható, hogy összefüggésben van ebben a szerződésben rögzített tevékenységével, hiszen a szerződése alapján a munkájáért kapott összeg adóköteles.

 

 

Tanulónak juttatott helyi vagy helyközi tömegközlekedési bérlet, jegy (Szja tv. 1. sz. melléklet 8.6. pont c) alpontja)

 

A szakszervezet dönthet úgy, hogy helyi vagy helyközi tömegközlekedési bérletet vagy jegyet vásárol, és azokat egy vagy több köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanuló diák számára ingyenesen átadja. A törvényben nincs rögzítve, hogy ezek a tanulók kicsodák, tehát lehetnek valamelyik szakszervezeti tag gyermekei, vagy valamelyik nem szakszervezeti tag munkavállaló gyermekei, vagy az utcán először velünk szembejövő magánszemély gyermekei.

Ahogy a többi juttatásnál, természetesen itt is érdemes egy szabályzatban (akár külön, akár összevonva másik szabályzattal) meghatározni azt a szélesebb vagy szűkebb kört, esetleg eljárásrendet, akinek és ahogy a szakszervezet a bérletet vagy a jegyet adni akarja.

 

Bölcsődei, óvodai szolgáltatás, ellátás (Szja tv. 1. sz. melléklet 8.6. pont d) alpontja)

 

Az előző ponthoz hasonlóan a törvény itt sem korlátozza azt a kört, aki a juttatást kaphatja. Nem csak szakszervezeti tag, vagy munkavállaló, de akár Antonio Banderas is kaphat ilyen juttatást. Ez utóbbi azonban nem túl életszerű és nem is biztos, hogy a tagság tetszését elnyerné. Az biztos, hogy bármelyik szakszervezeti tagnak, vagy a cég munkavállalójának életében előfordulhat az a helyzet, amikor jelentős terhet ró a családra kisgyermekük megfelelő bölcsődébe vagy óvodába való járatása. A törvény lehetővé teszi, hogy a bölcsődei vagy óvodai szolgáltatás, ellátás értékét teljes egészében vagy részben a szakszervezet fizesse, még úgy is, ha az erről szóló számla a magánszemély nevére szól. A szakszervezet eldöntheti, hogy kinek adja ezt a juttatást, és természetesen erre vonatkozóan készítheti el a szabályzatát.

 

Tárgyjutalom (Szja tv. 1. sz. melléklet 8.18. pont)

 

A szakszervezetnek, mivel egyesület, lehetősége van arra, hogy évente egy alkalommal tárgyjutalmat adjon. A törvény itt sem korlátozza, hogy ki kaphatja az adott tárgyat.

A törvény a dolog értékét sem korlátozza, csak annyit mond ki, hogy az 5000 forint az adómentes rész, az afölötti pedig már jövedelemként adózik annál, aki a juttatást kapja. Tehát ha egy focibajnokságot rendez a szakszervezet és az első helyezett csapat tagjainak egy-egy 100 ezer forintos Tiffany lámpát ad tárgyjutalomként, akkor abból csak fejenként 5-5 ezer forint lesz adómentes, a fennmaradó 95-95 ezer forintok adókötelesek lesznek. De ha mindenki kap egy 1 000 forintos csillogó érmet, akkor ez mindenkinél adómentes lesz. (De ekkor ebben az évben a csapat tagjai már nem kaphatnak adómentesen tárgyjutalomként semmit.)

Itt is fontos az adminisztráció, tehát egy listát kell vezetni arról, hogy ki, mikor, mit kapott. A listának tartalmaznia kell a juttatásban részesülő nevét, adóazonosító jelét, a juttatás időpontját és aláírását.

Ezen juttatás helyett inkább érdemesebb a közcélú juttatásokat alkalmazni, hiszen ott nincsen ilyen alacsony értékhatár meghatározva.

 

Sportrendezvény belépőjegy, bérlet (Szja tv. 8.28. pont a) alpont)

 

Előfordulhat olyan eset, hogy a szakszervezet fontosnak tartja a tagok szabadideje eltöltésének támogatását, és ezért mindegyiküknek ad például egy bérletet a megyei 5. osztályú röplapdabajnokságra. Esetleg úgy gondolja, hogy egy sportrajongó szervezőjének, mivel rengeteg tagot szervezett be, ad (családtagjaival együtt) belépőjegyeket a Nagykanizsai Sáskák – Egri Csillagok baseball meccsre. Ezeket a juttatásokat adómentesen tudja a szakszervezet nyújtani, és nem csak a tagjainak, hanem a törvény alapján bármilyen magánszemélynek. Ez lehetővé teszi azt, hogy ne csak a szakszervezeti tag, de annak családtagjai is kaphassanak jegyet, bérletet.

Fontos, hogy az egyes magánszemélyek az adott évben a minimálbérnél nagyobb összegben ne kapjanak ilyen jegyet, bérletet.  Ez alapján egy fő többféle mérkőzésre is jegyet kaphat, az a fontos, hogy a jegyek összértéke ne haladja meg a minimálbér összegét. Ha egy családról van szó, akkor ez az összeg a család tagjaira külön-külön érvényes.

A jegy, bérlet nem lehet visszaváltható és nem lehet utalvány. Emellett természetesen itt is fontos a nyilvántartás vezetése, tehát dokumentálni kell, hogy melyik magánszemély, milyen adóazonosító jellel, milyen értékű jegyet, mikor vett át.

 

Kultúra (Szja tv. 8.28. pont b) alpont)

 

A sporthoz hasonlóan a törvény lehetővé teszi, hogy a szakszervezet támogassa a magánszemélyek kultúrával kapcsolatos igényeit is. Adómentesen lehet adni kiállításra, színház-, cirkusz-, tánc-, zeneművészeti előadásra szóló jegyet, bérletet, de akár könyvtári beiratkozási díjat is.

A juttatással kapcsolatos feltételek megegyeznek a sportrendezvényre szóló jegy, bérlet esetében ismertetett feltételekkel. Tehát ilyen jegyet, bérletet alapvetően bármilyen magánszemélynek lehet adni, nem csak a szakszervezeti tagnak, de akár annak családtagjainak is.

Jelen esetben is fontos az értékhatár. Adómentesen magánszemélyenként csak a minimálbérnek megfelelő összegben adható jegy, bérlet. Tehát ha márciusban a városban játszik a „No de Jenő, halat késsel?” elnevezésű, világhírű vonósnégyes, ahova egy jegy ára 80 ezer forint, júniusban megérkezik Amerigo Tot „Őfelsége a kilowatt” című vándor szobrászati kiállítás 20 ezer forintos jegyárral, év végén pedig a színház műsorra tűzi a Top Gun című film musical feldolgozását 30 ezer forintért, akkor ezeket a jegyeket megvásárolhatja a szakszervezet és egy tagjának adómentesen odaadhatja, hiszen a jegyek összértéke 130.000.-Ft, amely nem haladja meg a minimálbér értékét.

Ezen juttatás esetében is elengedhetetlen a nyilvántartás vezetése. Emellett a jegyeknek, bérleteknek nem lehet visszaválthatónak lenniük, és ezekre szóló utalványt sem lehet adómentesen adni.

 

Védőoltás (Szja tv. 1. sz. melléklet 8.39. pont)

 

A jelenlegi helyzetben fontos adómentes juttatás lehet a kifizető által biztosított védőoltás. A törvény csak kifizetőt említ, mint juttatót, ami annyit jelent, hogy ez szakszervezet is lehet. Nincs korlátozva az sem, hogy ki kapja meg ezt a juttatást. Továbbá nincs értékbeni korlátozás sem, ami azt jelenti, hogy drágább védőoltás is megvásárolható, amit bármilyen magánszemélynek adómentesen lehet átadni. Természetesen egy bizonyos fokú adminisztrációt érdemes vezetni arról, hogy ki kapta meg a szervezet által megvásárolt oltásokat.

 

Reprezentáció, üzleti ajándék (Szja tv. 3. § 26. és 27. pont, 70. § (4) és (5) bekezdés)

 

Mind a reprezentáció, mind az üzleti ajándék minden szakszervezet életében előfordul és fontos tudni, hogy kell-e ezek után adót fizetni vagy sem, és ha igen akkor mennyit és milyen módon.

A reprezentáció és az üzleti ajándék fogalmát nagyon pontosan meghatározza az Szja tv. és gyakorlatilag minden szónak jelentősége van. A reprezentáció fogalma a következő:

„a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.)”

Vizsgáljuk meg, hogy mik azok a dolgok, amikre figyelni kell a fenti fogalommeghatározásnál.

„a juttató tevékenységével összefüggő” esetünkben ez azt jelenti, hogy az az esemény, amin a reprezentáció nyújtása történik, az a szakszervezetünk céljaival, tevékenységével összhangban áll. Például egy autószerelő szakszervezet ne nagyon akarjon baba-mama kiállítást szervezni és az azon felmerült étel-ital számlákat elszámolni reprezentációként, hiszen az esemény nem  illik ennek a szakszervezetnek a profiljába.

Az „üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény” is fontos meghatározás, hiszen egy színtiszta zenés party nem nagyon tud üzleti, hivatali eseménynek minősülni. Esetünkben egy taggyűlés, egy küldött gyűlés, egy munkástalálkozó, elnökségi ülés, egy bértárgyalás a munkáltatóval, vagy értekezlet viszont már hivatalinak minősül, főleg, ha hivatalos meghívó vagy program is rendelkezésre áll.

„állami, egyházi ünnepek alkalmával”: Magyarország Alaptörvénye szerint egy állami ünnep van, mégpedig az augusztus 20-a. Emellett viszont több egyházi ünnepünk is van, például az újév napja, Vízkereszt, Nagypéntek, Húsvétvasárnap, Pünkösdvasárnap, Mindenszentek, Karácsony. Az ezen az alkalommal szervezett eseményen nyújtott vendéglátás és szolgáltatás már reprezentációnak minősül. Viszont egy Mikulás-party már nem tartozik ebbe a körbe.

Fontos, hogy reprezentációként csak a vendéglátás (étel, ital) költségei, valamint az adott eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram) költségei számolhatóak el. Az olyan kiadások, amelyek nem kapcsolódnak az adott eseményhez, nem számolhatóak el a reprezentáció között.

A törvény kiemeli azt is, hogy ha az adott reprezentációs kiadásról akár közvetve is megállapítható, hogy nem volt üzleti célú, vagy nem volt a juttató tevékenységével összefüggésben, akkor az nem minősül reprezentációnak.

 

Példával szemléltetve:

A GM49 kötöde szakszervezete úgy dönt, hogy a következő 2 napos választmányi ülését egy szállodában tartja, ahol rendeltek szállást és étkezést. Erről a programról hivatalosan, meghívóval értesítik a választmányi tagokat, az eseményről program is készül, a program tartalma egyértelműen az ülésről szól, ráadásul az ülésről hivatalos emlékeztető vagy jegyzőkönyv is készül. Ebben az esetben mind a szállás, mind az étkezés, mind a helyszínre való utazás reprezentációként elszámolható, mivel mindegyik kiadás hivatalos eseményhez kapcsolódik és a juttató tevékenységével összefüggésben van, hiszen a rendelkezésre álló dokumentumok alátámasztják azt, hogy választmányi ülés volt. Az esetlegesen adóellenőrzést végző revizorok mindenféle dokumentumokat fognak elkérni annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a reprezentáció feltételei fennállnak. Abban az esetben viszont, ha a dokumentumokból akár közvetve azt állapítják meg, hogy csak azért került megszervezésre ez az esemény, hogy a szállodában megrendezésre kerülő szépségversenyt tekintsék meg, akkor ezek a költségek már nem reprezentációs költségek, és itt adókülönbözetre, adóbírságra és késedelmi kamatra is számíthatunk.

 

Az üzleti ajándék fogalmát szintén pontosan határozza meg a törvény:

„a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány)”.

Az üzleti ajándék esetében is fontos figyelni a fogalommeghatározás szavaira, amelyek gyakorlatilag ugyanazok, mint a reprezentációnál.

 

Előfordul, hogy a reprezentáció és az üzleti ajándék között nehéz különbséget tenni, vagyis azt eldönteni, hogy az adott dolog reprezentáció vagy üzleti ajándék. Amikor például egy hivatalos egyeztetésre veszünk egy 50 ezer forintos konyakot, akkor azt, hogyan számoljuk el, az adott helyzet fogja meghatározni. Ha a megállapodás örömére felbontjuk és koccintunk a konyakkal, akkor az reprezentáció lesz, ha nem nyitjuk ki, csak odaadjuk a vezérnek, akkor ez már üzleti ajándéknak minősül. Azt, hogy ez adóköteles vagy sem, azt a törvény külön határozza meg.

Alapvetően tehát a szakszervezet önállóan döntheti el, hogy reprezentációként és üzleti ajándékkén mekkora értékű tárgyat ad, lehet az egy 100 forintos ásványvíz, vagy egy 50 ezer forintos konyak. A törvény alapvetően azt mondja ki, hogy a reprezentáció és az üzleti ajándék értéke egyes meghatározott juttatásnak minősül, de egyesületek számára lehetőséget ad arra, hogy bizonyos feltételek mellett ezt adómentesen adják. A törvény viszont azt is meghatározza, hogy azok az üzleti ajándékok, amelyek értéke a minimálbér 25 százalékának megfelelő összeget meghaladja, azok automatikusan adókötelesek.

A törvény által biztosított adómentes értékhatár meghatározása úgy történik, hogy először össze kell számolni, hogy az adott évben mekkora összeget költöttünk reprezentációra és a minimálbér 25 százalékát meg nem haladó értékű üzleti ajándékra összesen. Ezt a számot kell viszonyítanunk a szakszervezet éves összes ráfordításának 10 százaléka vagy az éves összes bevételének 10 százaléka közül a kisebbhez. A kisebb összeg lesz az adómentes értékhatár. Ha a reprezentációra és a minimálbér 25 százalékát meg nem haladó értékű üzleti ajándékra az adóévbe9n az értékhatárnál kevesebbet költöttünk, akkor az egész összeg adómentes. Ha viszont nagyobb, akkor az adómentes értékhatár feletti rész egyes meghatározott juttatásként adózik (az adó ekkor 35,99%).

 

Példával szemléltetve:

 

Egy szakszervezet éves összes ráfordítása:                           14.560.000.-Ft

Éves összes bevétel:                                                                   13.200.000.-Ft

Év közben reprezentációs költség:                                           2.345.000.-Ft

Üzleti ajándék összes költsége:                                                    345.000.-Ft

Ebből a minimálbér 25%-át meghaladó értékű:                        80.500.-Ft

 

Az adómentes értékhatár megállapítása:

14.560.000 x 0,1 = 1.456.000

13.200.000 x 0,1 = 1.320.000

A kettő érték közül a kisebb az 1.320.000, tehát ez lesz adómentes értékhatár.

Év közben a reprezentációra és a minimálbér 25%-át nem meghaladó értékű üzleti ajándékra költött összeg: 2.345.000 + (345.000 – 80.500) = 2.609.500. Látható, hogy ezen összeg meghaladja az adómentes értékhatárt, ami annyit jelent, hogy ebből 1.320.000.-Ft adómentes, 2.609.500 – 1.320.000 = 1.289.500.-Ft adóköteles. Emellett a 80.500.-Ft összegű, a minimálbér 25 %-át meghaladó egyedi értékű üzleti ajándék is adóköteles lesz.

A számítás sajátossága, hogy csak akkor tudjuk elvégezni, ha az adott évet már lezártuk és meg tudjuk állapítani, hogy mekkora volt az éves bevételünk és ráfordításunk, viszont a reprezentációs és üzleti ajándékos kiadásunk év közben folyamatosan keletkezik, ezért érdemes ezekről nyilvántartást vezetni, főleg olyan szervezetnél, amely viszonylag alacsony összegű éves bevétellel és ráfordítással gazdálkodik.

 

Árkovics István (LIGA Szakszervezetek gazdasági és szervezési alelnök)

 

 

Read more »

Hosszantartó, súlyos betegség után egyik kiváló kollégánk Pásztor László elhagyott bennünket.

By |

Tisztelt Munkatársaink!

Hosszantartó, súlyos betegség után egyik kiváló kollégánk Pásztor László elhagyott bennünket.
Laci élete a víz körül forgott, úgy tűnik az, hogy a halak jegyében született meghatározta élete legfontosabb állomásait. A vízisportok szerelmese volt. Versenyszerűen úszott, szabadtüdős búvár volt, motorcsónak versenyzőként ért el sikereket. A Magyar Motorcsónak Szövetség elnökségi tagjának választotta 2018.-ban.

Munkájában is a vízhez kötődött. 1976-tól dolgozott a Fővárosi Vízműveknél a Víztermelési Osztályon csoportvezetőként.

 

 2008-ban lett társasága szakszervezeti vezetője, majd 2009-től a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezetei Szövetségének vízágazati alelnöke 2019-ig. 2001-ben kapta meg a „Szakszervezeti munkáért” kitüntetést kiváló érdekvédelmi munkájáért.Laci jókedélyű, jó lelkű igaz barát volt. Megrendítő tudni azt, hogy nincs velünk többé, csak az emlékeinkben él.

 

A VKDSZ valamennyi tagja és vezetői nevében búcsúzik tőle:

 

Fürjes-Gábor József
Elnök

Read more »