“Kiemelt hírek”

Demonstráló VKDSZ-es csoport a rabszolga-törvény ellen

By |

Bővebben »

ÁLLÁSFOGLALÁS

By |

EPSU szolidaritási levél

 

ÁLLÁSFOGLALÁS

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VKDSZ) országos értekezlet keretében, munkaügyi szakértő bevonásával foglalkozott a napokban elfogadott „Rabszolga törvényként” elhíresült Munka törvénykönyv módosításáról. Az országos értekezlet tiltakozik és elfogadhatatlannak tartja azt a módszert, ahogyan a négy és fél millió munkavállalót érintő törvényt egyéni képviselői indítványként, a szociális párbeszéd alapjait figyelmen kívül hagyva elfogadta a Parlament. A döntést követő sajnálatos események, az ellenzéki politikai megnyilvánulások, csörték egyértelműsítik, hogy a döntés   nem tesz jót a társadalmi közhangulatnak, megbontja a munka békét. Az egymásnak ellentmondó politikai és szakértői nyilatkozatok elbizonytalanítják a munkavállalókat.

 

A VKDSZ a jelenlegi helyzetben abban látja az ágazaton belüli szakszervezeti lehetőségeket, hogy tagszervezetein keresztül figyelemmel kíséri, hogy a munkaadók a gyakorlatban a túlmunkát hogyan számolják el illetve, hogyan alkalmazzák a törvényes munkaidő kereteket. Egyáltalán tervezik-e a 36 hónapos munkaidő keret bevezetését, kollektív szerződések módosítását?

 

A VKDSZ tagszervezeteinek nyilatkozatai szerint az érvényben lévő kollektív szerződések rendelkezéseitől   – munkarend, túlmunka keret – elrendelésének módjától, mértékétől a munkáltatók nem kívánnak eltérni.

 

Felhívjuk a munkavállalókat, szakszervezeti tagokat, hogy kísérjék figyelemmel környezetükben a Munkatörvény betartását és bármely rendellenességet, visszaélést tapasztalnak értesítsék Szövetségünket!

 

Amennyiben a legkisebb törvénytelenséget is tapasztaljuk, a jog minden eszközét bevetjük a munkavállalók érdekében, és közvetlenül tájékoztatjuk a törvény előterjesztőjét, a Kormányt arról, hogy a megfogalmazott nyilatkozatokkal ellentétben melyik munkáltató alkalmazza eltérő módon a túlmunka elrendelések, elszámolások szabályait.

 

A VKDSZ minden olyan szakszervezeti törvényes demonstrációt, kezdeményezést támogat, amely békés eszközökkel segíti elő a törvény módosítását, eltörlését. Ugyanakkor távol marad a hatalmi harc minden olyan megnyilvánulási formájától ami ezzel ellentétes, és a szemben álló politikai elit által használt eszközök közé tartozik.

 

A VKDSZ országos értekezlete javasolja, hogy valamennyi konföderáció teljes egyetértésben a Köztársasági Elnöknél kezdeményezze a Parlament által elfogadott törvény újra tárgyalását, módosítását, illetve az eredeti állapot visszaállítását.

 

VKDSZ Országos Választmány

EPSU szolidaritási levél

EPSU szolidaritási levél

Bővebben »

44-45. hét, 2018. október-november, VKDSZ

By |

Szakszervezeti demonstráció: A cafeteria megadóztatása miatt szerveztek tüntetést a MÉSZ, az EVDSZ, a BDSZ és a VDSZ, melyet a Liga és a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz), a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) is támogatott. A nagyra duzzadt tömeg az MNB székháza előtt demonstrált majd a Parlament elé vonult. Levéllel fordultak a jegybank elnökhöz, hogy segítse törekvéseiket valamint a miniszterelnökhöz és az államelnökhöz, hogy az őszi nemzeti szintű bértárgyalások keretei között a téma napirendre vételét kezdeményezzék a Versenyszféra és a Kormány Állandó Fóruma monitoring bizottságában valamint az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács plenáris ülésén. A demokráciával ellentétes az, hogy a kormány a munkavállalók, az érdekképviseletek megkérdezése nélkül döntött a kérdésben. Levelükben kiemelték, hogy a béren kívüli juttatások kiemelten fontos gazdaság- és társadalompolitikai célok megvalósulását segítik, amelyeknek a megszüntetése a munkaerő megtartása, az élet- és munkakörülmények javítása, az egészségmegőrzés és a hosszú távú öngondoskodás ellen hat.

 

Kiemelt Partner Program: A Magyar Turisztikai Ügynökség kihirdette a kiemelt turisztikai partner pályázat győzteseit, melyek között az alábbi haza fürdők is szerepelnek: Büki Gyógyfürdő Zrt. , Debreceni Gyógyfürdő Kft., Gránit Gyógyfürdő Zrt., Hévizi Turisztikai Nonprofit kft., Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt., Makói Gyógyfürdő Zrt., Miskolci Turisztikai Idengeforgalmi és Szolgáltató Kft., Sóstó- Gyógyfürdő Zrt. , Szt. Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, Tiszaparti Terrmálfürdő Kft..

 

Újra nyílt uszoda: Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő néven október 31-én újra megnyílt a felújított és medencékkel, szolgáltatásokkal bővített fővárosi fürdőlétesítmény. Budapest Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt közös beruházásának értéke közel 4 milliárd Ft volt. A bővítés során egy, több mint 7.800 m2 területű fedett fürdőépület épült meg, melyben 12 új medence kapott helyet.

 

GINOP-5.3.4-16-2017-00031: A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése című konstrukcióban megvalósuló munkavédelmi projekt tájékoztató rendezvénye november 21-én lesz Székesfehérváron. A LIGA koordinációjában rendezendő képzés a „Legfőbb érték az ember – munkavédelem a VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS ágazatban” című projekt része. A rendezvény célja a munkavállalók és munkáltatók tájékoztatása a munkavédelemmel kapcsolatosan, a munkavédelmi tudatosság fejlesztése, a munkáltatói és munkavállalói elkötelezettség javítása. Helyszíne: Fejérvíz Zrt. 8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15. II. emeleti tárgyaló. A program 10.00-tól az ágazatra formált általános munkavédelmi tájékoztatásal indul, elemzi a pszichoszociális kockázatokat, foglalkozik a balesetek minőséítésével, kivizsgálásával, a képernyő előtti munkavégzés egyes kérdéseivel majd konzultációval ér véget. A részvételi szándékot a sasne@vkdszsz.hu e-mail címen kérjük jelezni. A rendezvény ingyenes.

 

2019. évi bérfejlesztés: Megkezdődtek a 2019. évi bérfejlesztéssel kapcsolatos tárgyalások a Regionális Víziközmű Szolgáltatók Szövetségével. A munkaadói szövetség az NVTNM-től kapott tájékoztatás szerint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésen felül 5 % bérfejlesztést tervez az állami tulajdonú öt társaságnál, melyet az üzleti tervekben is szerepeltetnek. E feletti bérigényt a tulajdonosi jogokat gyakorló NVTNM-mel kell egyeztetni.
Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János
ügyvezető
06-30/6401463
adamrobert@vkdszsz.hu

Bővebben »

42-43. hét, 2018. október, VKDSZ

By |

VKDSZ Elnökségi ülés: Kihelyezett értekezlet keretében  vitatták meg az Elnökség tagjai az ágazatban kialakult  helyzetet, a Szövetség további feladatait, azokat az elképzeléseket, és újszerű munkamódszereket amelyek a munkavállalói érdekek érvényesítése szempontjából meghatározó jelentőséggel bírnak. A jövő év márciusában esedékes teljes tisztújítás miatt a személyi kérdésekről is beszéltek.  Az elmúlt években kialakult egy csapat (az Elnökség), amely felvállalata a VKDSZ irányítását, mely mögött egy folyamatosan megújuló Országos Választmány dolgozott. A következő 5 évre fel kell készülni, fontos tudni, hogy ki az akire a továbbiakban is számítani lehet, s ki az aki már nem tud vagy nem kíván részt venni a munkában. Téma volt továbbá a foglalkozási stratéga, és az ehhez készült rövid ágazati helyzetértékelés is.

 

Ivóvíz direktíva: Az Európai Parlament október 23-án minimális többséggel elfogadta az Michel Dantin EU képviselő beszámolóját az Ivóvíz direktíváról (DWD-Drinkig Water Directive). Ez az első eset, hogy az EU Parlament figyelembe vesz egy EU polgári kezdeményezést (ECI), a Righ2water-t (A víz emberi jog). Ezzel a vízhez jutás emberi joga bekerülhet az EU jogrendszerébe. Elkezdődhet egy trialógus a témában. Jan Willem Goudriaan EPSU főtitkár üdvözölte a döntést, de jelezte, hogy a küzdelmet tovább kell folytatni.

 

Víziközmű ÁPB ülés: Ülésezett a Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság, mely fő témái az 1996-os Ágazati Kollektív Szerződés (ÁKSZ) felmondása, a 2013-as többmunkáltatós KSZ (TKSZ) regisztrációja, az aktuális GINOP pályázatokkal kapcsolatos együttműködés és a VKDSZ fenntartható foglalkoztatási koncepciójának megvitatása voltak. Az ÁKSZ a jelenleg hatályos jogszabályoknak már nem felel meg, elavult, de mivel ez a regisztrált szerződés, az új, az érvényben lévő Mt.-vel összhangban lévő TKSZ bejegyzése az MKIR-ben (Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszere) nem lehetséges. Felek megegyeztek az elavult ÁKSZ felmondásában és az új TKSZ bejegyzésében. Megállapodtak továbbá abban is, hogy a munkabiztonsági és munkaegészségügyi témájú, folyamatban lévő GINOP pályázat megvalósításában együttműködnek és megfontolják a GINOP kapacitásfejlesztésre kiírt pályázatának beadását. A fenntartható foglalkoztatási koncepció megvitatása tényleg vitásra sikerült, mert a felek álláspontja több ponton is jelentősen különböző volt. Az egységes munkaköri besorolási rendszer kidolgozását, az egységes munkaügyi adatbázis kiépítését és más célokat sem tartott szükségesnek a munkaadói oldal. A témában további egyeztetések várhatóak.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János
ügyvezető
06-30/6401463
adamrobert@vkdszsz.hu

Bővebben »

40-41. hét, 2018. október, VKDSZ

By |

VKDSZ Országos Választmányi ülés: az ülésen lényegében megerősítették az Elnökség által már megvitatott napirendeket. Napirenden szerepelt a VKDSZ foglalkoztatáspolitikai koncepciója (lásd HH 10-11. és HH 16-17.), elfogadták a 2019. márciusában esedékes teljes tisztújítás menetrendjét, tárgyaltak az új info törvény (2011. évi CXII. tv.) alapján keletkezett kötelezettségekről és szó esett a megvalósítás alatt lévő GINOP pályázat keretében tartandó regionális képzésekről is. dr. Hefelle-Kiss Ferenc, alelnök fürdőágazati koncepcióját ismertette, mely egyeztetését megkezdte a szakmával és a szakszervezettel is. A SIGNAL Biztosító képviselője a főleg gépjárművön, munkagépen dolgozók számára fontos biztosítási ajánlatát ismertette. Ez egy felelősség biztosítási forma, mely a cégnek okozott kár miatti kártérítés kifizetésekor állna helyt a munkavállalók helyett. Az érintettek létszámának felmérése után döntenek a biztosítási díj átvállalásáról. Tárgyaltak továbbá az évzáró rendezvényről és az üdülővásárlás lehetőségeiről is. A VKDSZ várja a tagtársak javaslatait egy megvásárolandó üdülő helyszínére vagy akár konkrét üdülőre is.

 

Új vezető a Fejérvíz Zrt. Munkahelyi Szakszervezeténél: Ujj Tamás adatvédelmi képviselővé történt kinevezése miatt lemondott szakszervezeti pozíciójáról összeférhetetlenség miatt. Helyére Kovács Sándort választották meg. A leköszönő Országos Választmányi tagnak köszönjük eddigi munkáját, Kovács Sándornak pedig gratulálunk megválasztásához.

 

Regisztráció: Már lehetőség van a Heti hírfolyamra való regisztrációra. A VKDSZ honlap jobb alsó régiójában néhány kattintással fel lehet iratkozni a címlistára, s ezután automatikusan megküldjük a HH aktuális számát.

 

LIGA aláírás gyűjtés: A cafeteria elemek durva megadóztatása miatt a LIGA Szakszervezetek október 31-ig tartó aláírásgyűjtési akcióba kezdtek. Az aláíró íveket a VKDSZ-től vagy a info@liganet.hu e-mail címen is igényelhetitek. Ugyanebben a témában az összes szakszervezeti konföderáció tiltakozó nyilatkozatot fogadott el szeptember 17.-én. A VKF-en (Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma) várhatóan napirendre kerül a kérdés. A LIGA aláírásgyűjtése független a VKDSZ által már korábban meghirdetett kampánytól, melyet a tárgyalások eredménytelensége után kívánunk indítani.

 

Országos Ügyfélszolgálati Verseny: Az idén Szegeden tartották meg a rendezvényt, a szokásos színvonalas és jóhangulatú versenyként. A VKDSZ nevében Bende Flóra elnökségi tag adta át a Fejérvíz Zrt. csapatának a szakszervezeti különdíjat.

 

Víz-SZEM Munkahelyi Szakszervezete: Október 1-jén a Víz-SZEM Munkahelyi Szakszervezete bizalmi testülete új titkárt és elnököt választott, akik megbízatása 5 évre szól. Illés Krisztinát titkárnak, míg Albert Gábor Zoltánt elnöknek választották. Az új tisztségviselőknek gratulálunk és jó munkát kívánunk.

 

Alföldvíz Szakszervezete: Az Alföldvíz Szakszervezete október 2-án a makói Hagymatikum Gyógyfürdőben vett részt Igazgatósági Ülésen. Miskéri László titkár és Bende Flóra elnök az igazgatóság tagjaival, és az igazgatóval arról folytattak eszmecserét, hogy a Kollektív Szerződés mennyiben jelent előnyt és lehetőségeket a munkavállalók és a munkáltató számára is.

A Kollektív Szerződés megkötéséről még nem született döntés, de abban megállapodtak a felek, hogy kölcsönösen tartják az építő munkakapcsolatot.

 

Október 8-án az Alföldvíz Szakszervezet a Alföldvíz Zrt. felső vezetésével tartott egyeztető tárgyalást a cég aktuális problémáiról, a várható döntésekről. Emellett megtervezték a még ebben az évben esedékes tárgyalások időpontjait is.

 

Nyugdíjpénztári tagdíj, mint cafeteria elem: A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatósága kidolgozott egy elképzelést a munkáltatói támogatások fenntarthatósága érdekében arra az esetre vonatkozóan, ha a tervezett negatív adózási változások bekövetkeznek. A cél, hogy a munkáltatók által tagdíjakra folyósított támogatások továbbra is a munkavállalók és a munkáltatók számára is a legkedvezőbben, a korábbiakhoz hasonló költségszinten alakuljanak.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János
ügyvezető
06-30/6401463
adamrobert@vkdszsz.hu

Bővebben »

38-39. hét, 2018. szeptember, VKDSZ

By |

Fürdőágazat: Idén október 13-án tartják a Magyar Fürdőkultúra Napját. A neves napot 2008-ban a Magyar Fürdőszövetség hirdette meg, Marketing Szakbizottsága javaslatára.

Ekkor minden évben megemlékeznek a több, mint ezer évre visszatekintő fürdőkultúránk értékeiről, a hazai fürdőgyógyászat jeles személyeiről.

Ma már minden hazai fürdő igyekszik csatlakozni a  programhoz. Kedvezményes belépőkkel, kulturális és zenei programokkal, éjszakai fürdőzési lehetőségek, rendezvényekkel várják az érdeklődőket. A részletes programokról a Fürdőszövetség honlapján tájékozódhatnak.

Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter:  A tárca nélküli miniszter asszony az Állami Számvevőszék Jó gyakorlatok „Fókuszban: az állami vállalatok” című konferenciáján tartott előadást: bemutatta az állami portfóliót, majd ismertette a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Minisztérium (NVTNM) portfólió irányítási modelljét. Elmondta, hogy a cél a szolgáltatási centralizáció, továbbá az állami szerepvállalás erősítése a teljesen energetikai vertikumban, azaz a villamos energia, a földgáz valamint a távhő szolgáltatás terén is kiemelt cél. A vízi közmű szolgáltatások kapcsán kiemelte, hogy a cél az, hogy az ország teljes területén egységes áron lehessen vízhez jutni. Portfólió szemléletben fogják irányítani ezeknek a vállalatoknak a működését. Lehetőségként említette a működési szinergiák feltárását, a hatékonyság növelését, a megtakarítások ösztönzését.

Ifjúsági Szakmai Nap: Tiszafüreden tartotta meg éves összejövetelét a VKDSZ Ifjúsági Bizottsága. A rendezvényen 9 vízmű mintegy 50 munkatársa vett részt. A program elején szakmai előadásokat hallgattak meg a víztisztítás, a munkajog és a szakszervezeti tagtoborzás témaköreiben. A továbbiakban kötetlen beszélgetés zajlott részben az előadások kapcsán, részben pedig a sokakat foglalkoztató aktuális érdekvédelmi kérdések területén, mint pl. a cafeteria. Szó esett a VKDSZ működéséről, terveiről és az ifjúság mind szélesebb körének bevonásáról a szakszervezeti munkába és az érdekvédelmi vezetők közé. A rendezvény első napja természetesen este jó hangulatú zenés kikapcsolódással ért véget. A másnapi szabadtéri programot a jelentős eső megakadályozta, de az előző napi beszélgetés folytatását nem. Aki lemaradt az eseményről, de kapcsolódni kíván az ifjú „vizesekhez”, vegye fel a kapcsolatot Jáger János bizottsági elnökkel ( jager.j85@gmail.com ).

 

Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság: A VÁPB leadta idei támogatási kérelmét a Pénzügyminisztérium által kiírt felhívásra. A VÁPB-t alkotó két szervezet – a Magyar Víziközmű Szövetség (MAVÍZ) és a VKDSZ – a támogatási lehetőségek (nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatok) mindegyikére benyújtották a szükséges anyagokat, táblázatokat. A két szervezet a programjaik arányában osztotta fel a rendelkezésre álló keretet és készítette el a pályázati anyagot. Bízunk a támogatási kérelmek pozitív elbírálásában.

 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Munkahelyi Szakszervezete:  A helyi szervezet szeptember elején  paradicsomlé akciót szervezett, mely mindig nagy sikert arat a dolgozók körében. Az idei évben 2 255 liter forró paradicsomlét hoztak el Kecskemétről.

Hasonlóan eredményes volt a  makói fokhagyma vásár, melyen 2 300 kg kiváló minőségű és közel féláron megszerzett fokhagyma fogyott el. Az aktivisták a szakszervezeti irodát, mint raktárbázist használva szortírozták, cipelték, osztották a zsákokat. A tekintélyes mennyiségű fokhagymának köszönhetően – helyi hírforrások szerint – az iroda mindvégig vámpírmentes volt.

Szeptember közepén megrendezték a családi napot, mely a családok minden tagjának kikapcsolódási lehetőséget nyújtott. A gyerekeket ugrálóvár, arcfestés, csillámtetkó, lufis, játékos vetélkedő várta, a családokat izgalmas sorverseny várta, mely után lazító masszázsra lehetett jelentkezni. Délután a kollégákból álló ASSZEM zenekar nyomta a rockzenét. A helyi séf-tanoncok főzőversenyen mérhették össze tudásukat. A 11 bográcsban főtt a gulyás levestől a csilisbabig minden, mi szem-szájnak ingere.

DRV Zrt Munkahelyi Szakszervezete: 270 fő szakszervezeti tag 365 fő gyermekének beiskolázását támogatta a VKDSZ DRV Zrt Munkahelyi Szakszervezete, melyre összesen 3.650.000.- Ft-ot fordított.

 

Fővárosi Vízművek Munkahelyi Szakszervezete: A 2018. szeptember 20-27. között lezajlott elektronikus szavazás eredményeként  a munkahelyi szakszervezet elnökének választották Kecskés Károlyt, alelnöknek Sinkó Szilviát, gazdasági felelősnek pedig Száva Dorottyát. Minhárom jelölt csaknem 100 %-os szavazati aránnyal nyerte el a pozíciót. Gratulálunk az újonnan megválasztott tisztségviselőknek és munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Zakopane: a VKDSZ Nyugdíjas bizottsága kezdeményezésére, az Országos Választmány érdeklődő tagjaival kiegészítve lelkes szakszervezetis csapat indult Zakopane-be egy őszeleji túrara. A kellemes vénasszonyok nyara helyett azonban hószállingózás és zéró alatti hőmérséklet várta őket, ami aztán szerencsésen ragyogó napsütésre fordult. Az út lehetőséget adott az információ-gyűjtésre, az eszmecserére, a szakmai vitákra és természetesen a kikapcsolódásra is.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

adamrobert@vkdszsz.hu

Bővebben »

36-37. hét, 2018. szeptember, VKDSZ

By |

Ülésezett a VKDSZ elnöksége: napirenden szerepelt a VKDSZ foglalkoztatáspolitikai koncepciója (lásd HH 10-11.), mely egyik lényeges eleme a vízügyes életpálya modell kidolgozása. Elfogadták a 2019. márciusában esedékes teljes tisztújítás menetrendjét, tárgyaltak az új info törvény (2011. évi CXII. tv.) alapján keletkezett kötelezettségekről és szó esett a megvalósítás alatt lévő GINOP pályázat aktuális feladatairól is. A MAVÍZ és a VKDSZ a rendelkezésre álló ágazati párbeszéd bizottsági keretet felosztotta a két szervezet között és feladatokat határozott meg a pénzfelhasználásról. A VKDSZ az EPSU és PSI (közszolgáltatási szakszervezetek európai és világszövetsége) tagdíjait és a szlovák OZ DLV (Fa-, Erdő- és Vízügyi Szakszervezeti Szövetség) évente szokásos találkozójának költségét kívánja fedezni a keretből. Ismertetésre került a székház felújítás helyzete, az üdülővásárlási elképzelések és meghallgatták a SIGNAL Biztosító új termékeiről szóló előadást. A cafeteria adóvonzatainak változásával kapcsolatosan az Elnökség megvárja a VKF (lásd HH 10-11.) döntését, s utána folytatja a korábban nyilatkozatban meghirdetett lépéseket, ha eredménytelen lesz a tárgyalás.

 

Bizalom Nyugdíjpénztár: A Bizalom Nyugdíjpénztár 2018. augusztus 30-án tartotta soron következő IT-EB összevont ülését a nyári szünetet követően. Az ülésen a napirendben szereplő egyéb aktuális kérdéseken kívül a vagyonkezelők bevonásával megkonzultálták a féléves – a korábbiakkal ellentétben – gyenge hozamok okait és várható alakulását. Az adótörvények módosítása és a béren kívüli juttatások kedvezményeinek 2019. január 1-től történő megszűnése jelentős mértékben érintik a munkáltatói tagdíj támogatását, így a várható tagdíj bevételek alakulását is. Fentiek miatt az  Igazgató Tanács arról határozott , hogy az ágazati munkáltatók és a VKDSZ számára ajánlásokat fogalmaz meg és juttat el a 2019. évi bértárgyalásokhoz és Kollektív Szerződés tárgyalásokhoz a megváltozott helyzetből eredő lehetőségekkel kapcsolatosan.

Szerelőverseny: Sopron adott otthont a 17. Országos Víziközmű Szerelőversenynek. A versenyre 22 csapat nevezett, köztük három külföldi is. A dobogón az Érd és Térsége Víziközmű Kft, a KAVÍZ Kft. és a Fővárosi Vízművek végeztek. A VKDSZ különdíját a kaposváriak (KAVÍZ Kft.) kapták, akik részt vettek a VKDSZ támogatásával megtartott felkészítőn.  Minden versenyzőnek és minden díjazottnak gratulálunk. Az eredményes felkészítés alapján a VKDSZ tárgyalásokat kezdett az Országos Ügyfélszolgálati Versenyen résztvevők számára tartandó hasonló felkészítés megrendezése érdekében.

MOL kártya: A MOL Group Gold Prepaid (korábban MOL Green) üzemanyagkártyás szolgáltatás kivezetésre kerül, melyről a kártyabirtokosok tájékoztató levelet fognak kapni. Ebben hírt kapnak arról is, hogy lehetőségük van új konstrukcióban, új MOL Partner kártyát igényelni, aminek szerződéses hátterét a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájával meglévő hatályos szerződés rendezi.

 

“Legyen a víz, ember jog!”: Az EPSU-tag szakszervezetek (BDDSZ,  KKDSZ,  HVDSZ2000, EVDSZ,  VKDSZ) levélben fordultak az EU Parlement  képviselőihez, hogy a témában való döntésükkor ne „puhítsák fel” az aláírás gyűjtéskor megfogalmazott elképzeléseket, célokat.

 

 

Tüntetés: Munkahelyi szakszervezetek egy csoportja, akiket a 2019. évi béren kívüli juttatások megadóztatása negatívan érint szimpátiatüntetést tartanak a Lengyel Nagykövetségénél (Bp., VI. Városligeti fasor 16.), a Városligeti fasor szervizútján.

A tüntetés célja, hogy kifejezzék szimpátiájukat a lengyel kormány önkéntes nyugdíjprogramja mellett, valamint ellenérzéseiket a magyar kormány béren kívüli juttatások 2019. évi adóival szemben. A megmozdulás ideje: 2018. szeptember 20.  14 óra.

 

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

adamrobert@vkdszsz.hu

 

Bővebben »

34-35. hét, 2018. augusztus, VKDSZ

By |

Új szakszervezeti vezető az ÉDV Zrt.-nél:  Az ÉDV Zrt.-nél  és a Daköv Kft.-nél működő Vízügyi Dolgozók Regionális Szakszervezete (VDRSZ) új vezetőt választott Fülöp Kornél személyében. A korábbi titkár a VKDSZ ügyvezetője lett, így szükségessé vált a változás. Gratulálunk és jó munkát kívánunk az új titkárnak.

 

EPSU-tagok találkozója:  A magyarországi EPSU (Európai Közszolgáltatási Szakszervezetek Szövetsége) tagszervezetek találkoztak augusztus 30-án. A BDDSZ, a KKDSZ, a HVDSZ2000 és a VKDSZ képviselői egy az EPSU által itthon tervezett tagtoborzó képzést tárgyalták meg, illetve közösen – a konföderációkon keresztül- kívánnak támogatást kérni  – egy ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség) kezdeményezés kapcsán – a kollektív szerződések magyarországi megerősítése érdekében.  A szervezetek az EPSU-tagságtól függetlenül is további együttműködésről állapodtak meg.

 

Fürdőágazat: A Magyar Fürdőszövetségnél megkezdte munkáját Balogh Zoltán, főtitkár, korábbi szentendrei fürdővezető. Munkáját Árvai Eszter titkárságvezető támogatja. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

 

Majd két éves szünet után augusztus 17.-én újra megnyitott a Dagály strandfürdő. A fürdőt a nyitás utáni hétvégén nagy számban látogatta a budapesti közönség.

A fürdő jelenleg csak strandként működik, de hamarosan megnyílik a gyógyászat és a wellness részleg is.

 

Országos Víziközmű Szerelőverseny: A Magyar Víziközmű Szövetség 2018. szeptember 12-13-án rendezi meg a XVII. Országos Víziközmű Szerelőversenyt Sopronban. A rendezvény házigazdája a Soproni Vízmű Zrt. Országos szerelőversenyre felkészítő tréning a  VKDSZ támogatásával

  1. szeptember 6.án lesz a VKDSZ Székházban: Budapest, XIV. Borostyán u.1/B.

 

VKDSZ konferencia: Az idei, immár hagyományosan megrendezett  konferencia szokásosan a  kormányzati elképzelések az új szakminisztériumi felépítés és az ágazatra vonatkozó koncepciók kialakítása keretében felvetődő kérdésekre kíván választ kapni közvetlenül a döntéshozók szintjéről.   Az idei évben    a fenntartható foglalkoztatás az egyik kiemelt téma, melyhez a VKDSZ koncepció kialakításával készül. (lásd HH 10-11. és 12-13.). A rendezvény időpontja október végén – november elején várható „ Fenntartható foglalkoztatás „ címmel.

 

LIGA Szakszervezetek:  A konföderáció elnökséges döntött, hogy a  LIGA kezdeményezi egy kétéves bérmegállapodás megkötését annak érdekében, hogy a magyar minimálbér nettó értéke érje el Csehország 2018-as 126.500 Ft-os szintjét. Ennek érdekében: 2019-ben 164.000Ft-ra 2020-ban pedig 186.000Ft-ra kell emelni a minimálbért a munkavállalók által fizetett 1,5%-os munkaerőpiaci járulék 2019. január 1-ével történő eltörlése mellett. Változatlan közterhek mellett a minimálbért 2020-ra 190.000 forintra kell emelni.

 

A garantált bérminimumot 2019-ben 225.000Ft-ra, 2020-ban pedig 254.000Ft-ra kell emelni.  Változatlan közterhek mellett 2020-ra a garantált bérminimumot 260.000 forintra kell emelni.

 

A LIGA Szakszervezetek a 2020-ban esedékes kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelésének megkönnyítése valamint az általános bérszínvonal növelése érdekében kezdeményezi a személyi jövedelemadó részben vagy egészben történő eltörlését a garantált bérminimum mértékéig.

 

A munkaerőpiac folyamatokat és a kötelező bérelemek várható 2019-es emelését is figyelembe véve a LIGA Szakszervezetek kezdeményezi az állami vállalatokra vonatkozó bérmegállapodás újratárgyalását.

 

Nemzetközi vízügyi konferenciák Budapesten:   2018. szeptember 11-12.-én az Ázsia- Európa Párbeszéd elnevezésű rendezvény, majd  és 13-14-én Eurázsiai Vízügyi Konferenciát “Városi megoldások, globális kihívások” címmel rendezik meg. Bővebben: http://www.vizinform.hu/cikk.php?id=1555

 

 

“Víz és Biztonság Magyarországon” konferencia: A Nemzeti Közszolgáltatási Egyetem “Víz és Biztonság Magyarországon” címmel konferenciát szervez 2018. szeptember 27-én. Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82.). http://www.vizinform.hu/cikk.php?id=1559

 

Egyebek:  A munkahelyeken a szakszervezetek  tekintsék át a rehabilitált  foglalkoztatásokkal együttjáró eljárások rendszerérét! Az ilyen munkaképesség csökkenéssel rendelkező munkavállalók foglalkoztatása bizonyos értelemben anyagi érdekeltség is. Foglalkoztatásuk esetén támogatás, ennek hiányában adófizetési kötelezettség van.

 

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

adamrobert@vkdszsz.hu

Bővebben »

Stressz, a néma gyilkos

By |

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO a stresszt a 21. század legnagyobb, egészséget veszélyeztető tényezőjének nyilvánította. Az utóbbi időben a LIGA Szakszervezetek munkavédelmi tanácsadó szolgáltatásához is több, pszichoszociális kockázatok körébe tartozó megkeresés érkezett.

 

Több munkavállaló megosztotta velem azt az érzést, amikor a gyomra görcsbe rándul attól a gondolattól, hogy ismét be kell mennie a munkahelyére, vagy ha bemegy, akkor rosszullét fogja el.

(Bővebben az „Információk/Munkajog/9. Stressz, a néma gyilkos” .)

Bővebben »

32-33. hét, 2018. augusztus, VKDSZ

By |

Fürdőágazat: Dr. Hefelle-Kiss Ferenc mb. fürdőágazati alelnök tárgyalásokat kezdeményezett a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) egészségturizmusért felelős igazgatójával Juhász Szabolccsal valamint a Magyar Fürdőszövetség ügyvezető elnökével Boros László Attilával. A megbeszélések fő témái voltak a fürdős munkavállalók részvétele az MTÜ új Magyarország logó viselésében, a fürdős életpálya modell kialakítása és a fürdőváros rang program megalkotása.

 

A fürdősök a turizmus egyik vonzó és sikeres infrastruktúráját üzemeltetik ezáltal a turizmus növelésében jelentős szerepük van, így jogosultak lehetnek hazájuk reklámozására a ruhájukon viselt logóval. A fürdős életpálya modell megalkotása és bevezetése célja a fürdősök elismertségének növelése, a fluktuáció csökkentése és nemzetközi versenyelőny megszerzése.

 

A tárgyalások kezdeményezését kedvezően fogadták a tárgyaló partnerek. Boros László Attila kifejezte készségét arra, hogy a Magyar Fürdőszövetség választmánya elé terjeszti a felvetett témaköröket és utána folytatódik az egyeztetés.

 

ÁPB: Elkészült a Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság 2017. évi tevékenységének áttekintő anyag valamint a 2018-as munkaterv. Sajnos az anyagi támogatás csökkenésével az ÁPB tevékenysége is csökkent.
Folytatni kívánjuk az Ágazati- illetve Többmunkáltatós Kollektív Szerződés regisztrációjával kapcsolatos tárgyalásokat, valamint 2018-ban az ágazat helyzetérékeléséhez kíván a munkavállalói oldal (VKDSZ) egy foglalkoztatás politikai anyagot készíteni, így a munkaadói szempontok alapján elkészült ágazati áttekintés a munkavállalói oldal szemszögéből kidolgozott helyzet elemzéssel is kiegészül. A munka jelenleg is folyamatban van.

 

Foglalkozás-politika: A VKDSZ készülő foglalkozáspolitikai koncepciójához (lásd HH 10-11.) várjuk a tagszervezetek, tagok javaslatait, megjegyzéseit. A kész anyagot vitára bocsátjuk a tagszervezetek között.

 

Egyebek: A VKDSZ Székház felújítási munkái folytatódtak. A Bizalom Nyugdíjpénztár által bérelt épületrészen befejeződött a parkettázás, festés, mázolás.

 

A következő lépés a csatorna elvezetés önálló kialakítása lesz a jelenlegi szomszéd épülettel közös helyett. A jelenlegi megoldás már nem biztonságos a gyökér-benövések és más műszaki problémák miatt.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

Ádám Róbert János
ügyvezető
06-30/6401463
adamrobert@vkdszsz.hu

Bővebben »