“Hírek”

9-10. hét, 2019. február-március, VKDSZ

By |

Baranyavíz Zrt. MSZ:  A BaranyaVíz Zrt. Munkahelyi Szakszervezetének 2019. február 27-i taggyűlése elnöknek választotta Gaál Fruzsinát. Elődje közel egy éve mondott le más munkahelyre távozása miatt. Alkalmas és a tisztséget illetve a vele járó feladatot elvállaló személyt csak most találtak. Gratulálunk az új elnöknek és sikeres munkát kívánunk!

VKDSZ Országos Választmányi  ülés: Február 27.-i  tartotta meg ülését a VKDSZ Országos Választmánya.  Az öt éves ciklus utolsó normál ülésén meghallgatták a Választási Bizottság beszámolóját a 2019. március 26-i tisztújító országos értekezlet  jelöltállításáról. Élénk vita alakult ki a nyílt vagy titkos szavazás alkalmazásáról a tisztújítás során, illetve annak technikai kivitelezéséről is, hiszen a szavazók – a taglétszám függvényében – más-más mandátum számmal rendelkeznek, így a mandátumokkal együtt vagy egyenként is szavazhatnak elvileg.

Tárgyaltak a tisztújító ülés szervezési feladatairól, forgatókönyvéről és a 30 éves évforduló alkalmából rendezendő ünnepi találkozóról.  Elfogadták a 2018. évi pénzügyi beszámolót, mérleget és a 2019. évi költségvetési tervet. Áttekintették  a  VKDSZ   5 éves szervezeti  tevékenységéről, gazdasági működéséről szóló beszámolókat és a következő ciklus programtervét. Elfogadták a rétegbizottságok beszámolóit, a Felügyelő Bizottság és az Országos Számvizsgáló Bizottság jelentéseit. Elfogadtak 15 Ft/hó/fő tagdíjemelést, mellyel együtt az elmúlt tíz évre vonatkozóan évi 3 Ft/fő/hó tagdíjemelés jutott. Elfogadták a Szakszervezeti munkáért és az Év szakszervezeti vezetője elismerésekre érkezett javaslatokat. Döntöttek a kitüntetettek személyéről.

Bérkompenzációs megbeszélés a Miniszterelnökségen: Az Országos Választmányi üléssel egyidőben a LIGA és a VKDSZ elnökei a Miniszterelnökségen tárgyaltak a Gulyás Gergelynek írt levél alapján (lásd HH 28-29. szám és az előző szám).   A téma az ágazat általános helyzete, a munkavállalók munkakörülményei és bérhelyzete voltak. Az ezzel kapcsolatban készült anyagot ismertették a szakszervezeti delegáltak.  A VKDSZ célja volt, hogy egy megfelelően kidolgozott anyagban tájékoztassanak az  ágazat bérhelyzetéről, az önkormányzati tulajdonú társaságok bérkompenzációs igényéről, s arról, hogy a többségi állami tulajdonú társaságoknál is problémákat okoz a bértorlódás, elvándorlás. A megbeszélésen felek elfogadták, hogy szakértői bizottsági szinten (természetesen a VKDSZ és a munkaadók részvételével) folytatják a helyzetelemzést és közösen keresnek megoldásokat a fölmerült szakszervezeti igényekre.

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

Ádám Róbert János

ügyvezető 06-30/6401463

Bővebben »

ETUI Szeminárium a munkavédelemről

By |

2019. március 5-6-án Krakkóban tartotta az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) nemzetközi munkavédelmi szemináriumát, Lengyel, Litván, Szlovák, Cseh, Észtország és Magyar szakszervezeti szakemberek részvételével.

A kétnapos szeminárium levezető elnöke Viktor Kempa, az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) szakértője, megnyitó beszédében kiemelte, hogy az új kockázatok megjelenése, új technológiák, digitalizáció, többlet kockázatot jelent a munkavállalók számára. Az ETUI folyamatosan kampányt indít a munkavállalói kockázatok megismertetésére, úgy, mint a veszélyes anyagok, váz és izomrendszeri megbetegedések, a kockázatértékelés, munkaegészségügy, automatizáció, digitalizáció témakörében. Kiemelte, fontos cél a munkavédelem kultúrájának növelése, az új kockázatok feltárása, (pld.: napelem szerelés) a pszichoszociális kockázatok figyelembe vétele.

Renata Gorna (Összlengyelországi Szakszervezeti Szövetség OPZZ) a házigazdák nevében szólt a Lengyel szakszervezet munkavédelmi stratégiájáról. A szeminárium első napjának második felében a résztvevő országok képviselői munkacsoportokban dolgozva, megfogalmazták az általuk szükségesnek vélt, előremutató munkavédelmi stratégiai elveket, amelyeket a résztvevők megvitattak. Egységesen fogalmazódott meg a munkavédelem oktatásának szükségessége különböző képzési szinteken, és a balesetbiztosítási rendszerek létrehozása, valamint a hatósági ellenőrzések elégtelensége. Litván kollégák felvetették a munkaerő, országok közötti vándorlásának kockázatát.

A szeminárium második napja a munkahelyi pszichoszociális kockázatokról szólt. Wieslaw Owsinski a krakkói munkavédelmi felügyelőség vezetője részletes előadásában ismertette a felügyelőség tevékenységét, azon belül a pszichoszociális kockázatok ellenőrzését. Kifejtette, hogy a rohanó világban, a fokozott munkateher mellett a felügyelőség mindent megtesz annak érdekében, hogy a kockázatok értékelése során hangsúlyt kapjon a pszichoszociális kockázatok felmérése, kezelése. Szerinte ezt a kockázatot a munkahelyeken alábecsülik. A felügyelőség elsősorban figyelem felhívással él a munkáltatók felé a szabálytalanság megszüntetése érdekében. Tapasztalatuk alapján a munkahelyi stressz többlet táppénzt jelent. Előadásában kitért a munkahelyi zaklatásra (mobbing), mint fennálló kockázatra, rámutatva a munkáltatók felelősségére. Beszélt a stressz negatív hatásairól. A felügyelőség segíti a munkavállalókat és a munkáltatókat az ismeretek megszerzésében, a társadalmi munkavédelmi felügyelők képzésével, tájékoztatók, leporellók, CD lemezek átadásával.

A részvevő országok küldöttei egységesen fogalmazták meg a szakmai alkalmassági vizsgálatok, a jelenlévő és növekvő pszichoszociális kockázatok csökkentésének szükségességét.

Miskéri László

Bővebben »

3-4. hét, 2019. január, VKDSZ

By |

LIGA Elnökségi: Január14-én tartotta évi első ülését a LIGA Szakszervezetek Elnöksége. Határozatot fogadtak el arról, hogy csatlakoznak az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma által alakított Országos Sztrájkelőkészítő és Demonstrációszervező Bizottsághoz, Doszpolyné dr. Mészáros Melindát és dr. Szilágyi Józsefet delegálták. Döntöttek arról is, hogy február 14.-re összehívják a LIGA Tanács ülését, amelyen a személyi kérdések (megüresedett vezetői helyek betöltése) és aktuális érdekvédelmi témák lesznek napirenden. Döntöttek az Európai Szakszervezeti Szövetség tisztújító kongresszusán megválasztandó vezetőkről is.

 

Demonstrációszervező Bizottság követelések: A Munka törvénykönyve átfogó felülvizsgálata, különös tekintettel a rendkívüli munkaidő és a munkaidő keret szabályozására és a munkavállalókra nézve kedvező módosítása.

A sztrájkjog újra szabályozása, a szociális párbeszéd munkavállalói érdekeket is tükröző érdemi megállapodásokra törekvő működtetése.

Tisztességes munkáért tisztességes béreket a béregyenlőtlenségek mérséklésére is figyelemmel, a béren kívüli juttatásokra vonatkozó kedvező szabályok visszaállítása, a közszféra bérhelyzetének rendezése, különös tekintettel a Kjt. illetménytáblájának rendezésére és a diplomás bérminimum bevezetésére.

Egy rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozása, a korengedményes, illetve a korkedvezményes nyugdíjak korszerűbb formában történő visszaállítása, a megváltozott munkaképességű dolgozók támogatása.

 

Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának (KVKF): 2018. február 12-én új testülettel bővült a nemzeti szintű munkaügyi kapcsolatok rendszere, tizenhat szervezet (szakmai szövetségek, érdekképviseletek, minisztériumok) hozta létre a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumát.

Január 16-án ülésezett a KVKF munkavállalói és munkáltatói oldala, ahol a szociális partnerek vállalták, hogy közösen kezdeményezik a kormányzatnál és a tulajdonosoknál a formális bértárgyalások megkezdését.

A 2017-ben létrejött hároméves bérmegállapodás 2019-re legalább 5 százalékos átlagos bérnövekedést irányzott elő, ami a kialakult munkaerőhiány miatt kevésnek bizonyult.

A KVKF munkavállalói oldala egyetért abban, hogy ennek mértékét növelni szükséges a fluktuáció és a szakemberhiány kialakulásának megelőzése, a szakképzett munkaerő megtartása és jövőbeni biztosítása, valamint a munkakörök közötti bérfeszültségek kezelése érdekében.

 

VKDSZ kiegészítés a KVKF-hez: A konzultáción Fürjes-Gábor József VKDSZ elnök és Bende Flóra az Alföldvíz Zrt. Szakszervezet elnöke vett részt.

Kifejtették, hogy a víziközmű szektorban egyes többségében önkormányzati közösségi tulajdonban lévő társaságoknál probléma a kötelező bérfejlesztések és szükséges bérkompenzációs költségek kigazdálkodása.  Kérték ezért mindkét oldal képviselőit, hogy támogassák a víziközmű szektort abban, hogy kaphassanak állami támogatást a bérkompenzációra a rászoruló önkormányzati társaságok is.

Indokolt esetben a MaVíz, illetve a Fürdő Szövetség és a Regionális Vállalatok Munkáltatói Szövetsége is kerüljön meghívásra, és velük is történjenek meg a szükséges munkáltatói egyeztetések.

A részünkről a továbbiakban megfogalmazott javaslatként, hogy  egy közös nyilatkozatban, vagy akár három oldalú megállapodásban  rögzíteni kellene, hogy az érintett állami társaságok esetében a túlmunka szabályozásban a kollektív szerződés megállapodásai legyenek az irányadók.

 

EPSU képzés:  Az Európai Közszolgáltatási Szakszervezetek Szövetsége (EPSU) képzést tartott a tagtoborzás témájában. Adam Rogalewski és Richard Pond sok egyéb téma mellett a kampány szervezéséről, céljairól, eszközeiről, a kilépések, belépések okairól beszélt. A résztvevő szakszervezetek (KKDSZ, BDDSZ, HVDSZ2000, VKDSZ, EVDSZ) képviselői csoportmunkával, interaktívan gyakorolhatták konkrét, saját problémáik, tapasztalataik alapján hogyan is lehet a tagságot növelni, s ezzel a szakszervezet erejét is növelni.

VKDSZ Elnökségi ülés:          A március 26-án esedékes tisztújító Országos Választmányi ülésre készülve, az elnökség megvitatta az elmúlt 5 éves ciklus beszámolóját és a következő ciklusra tervezett stratégiát. Az anyag kritikai észrevételeket sem mellőzve foglalta össze a történéseket, a szakszervezeti munkát befolyásoló törvényi változásokat, a gazdasági környezet változását és a sikereket, illetve kudarcokat. A tapasztalatokból kiindulva tartalmazza a javasolható tevékenységeket is, melyek pozitív irányba befolyásolhatják a jövő VKDSZ-ét.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

adamrobert@vkdszsz.hu

 

Bővebben »

1-2. hét, 2019. január, VKDSZ

By |

Új év: A 2019-es év a teljes tisztújítás éve. Ismét letelt egy választási ciklus. Elszámolás következik és vezetőség választás új célokkal, s remélhetően új erővel, energiával. A 2019-es év a visszatekintés éve is lesz, hiszen 30 éves lett a VKDSZ. Egy emberöltő küzdelmekben, sikerekben és kudarcokban, de mindvégig a munkavállalók érdekében. Nem lett könnyebb a helyzetünk, inkább nehezebb, s csak az ünnep és a tapasztalatok miatt kell visszatekinteni, egyébként menni kell előre, lépni kell tovább, elszántan, elkötelezetten. Ezekben megerősödve kívánok boldog, egészségben eltöltött, sikeres új esztendőt minden VKDSZ tagnak és szeretteinek!

 

Szakszervezeti kitüntetések: Minden évben a VKDSZ által alapított kitüntetésekre év elején kérünk javaslatokat, s azokat Víz Világnapja alkalmából rendezett ünnepi Országos Választmányi ülésen adjuk át. A 2019. év ebből a szempontból is rendhagyó, mivel a néhány nappal március 22. utáni tartandó tisztújító, cikluszáró Választmányi ülésen adjuk át az idei díjakat.

Az idén is a tagszervezeteknél az érdekképviseleti munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakszervezeti munkát végzők jelölését várjuk, illetve az „Év szakszervezeti vezetője” címre egy főre kérjük a javaslatot.

 

Bérmegállapodás 2019-20-ra: A VKF-en (Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma) két konföderáció (LIGA, Munkástanácsok) a. munkaadói szervezetekkel megállapodtak (Varga Mihály Pénzügyminiszter ellenjegyzése mellett) a 2019-es és a  2020-as minimálbérről és garantált bérminimumról illetve két évre vonatkozó kereset növekedés ajánlásáról. Ezek szerint az idén a minimálbér 149.000 Ft, a garantált bérminimum pedig 195.000 Ft, a bérajánlás 8 %.  Jövőre ezek az értékek: 161.000 és 210.600 Ft és szintén 8 % lesz. Felek a béren kívüli juttatások alkalmazását is ajánlják a munkaadóknak. Felhívják továbbá a munkáltatókat arra, hogy a bértárgyalásokhoz szükséges munkaügyi és gazdasági adatokat adják át a szakszervezeteknek és ne minősítsék üzleti titokká. További előnye a megállapodásnak, hogy a 2020-as bér-adatokat a gazdasági mutatóktól teszi függővé (infláció, GDP növekedés, termelékenység növekedés). Ha ezek prognosztizált adataiban 1 % eltérés vagy a háromban együtt összesen 2 % eltérés lesz, újra kell tárgyalni, azaz magasabbak lehetnek. 

 

Hiánypótló fürdős szakkönyv: Víz a gyógyászatban címmel jelent meg dr. Sandra Sándor és dr. Oláh Csaba szak- illetve tankönyve. Az egyetemi és főiskolai oktatásban is használatos kiadvány a vizek, ásványvizek, gyógyvizek egészségmegőrzésben, gyógyászatban betöltött szerepét dolgozza fel a teljesség igényére törekedve. A könyvben feltüntetett támogatók között örömmel mondhatjuk el, hogy a VKDSZ is szerepel.

 

Tüntetések: A rabszolga törvényként elhíresült Mt. módosítás ellen szinte állandósultak a tüntetések. Sajnos a politika ráépült a munkavállalók érdekérvényesítési eszközrendszerére, illetve a kormányoldal is politikai eseményeknek tekinti azokat, amikor a szokott „sorosista” jelzőkkel illeti a megmozdulásokat. A munkavállalók megint csak a második sorba kerültek…. De mi is a tét: a szakszervezetek levélben fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, mely az alábbi követeléseket tartalmazza: a Munka Törvénykönyve utolsó módosításának visszavonását, a sztrájktörvény módosítását, hogy azzal élni is lehessen, tisztességes béreket, mert a magyar bérek a régióban a legkisebbek illetve rugalmasabb nyugdíjrendszert. Sokadszor kezdeményezik a szakszervezetek a munkatörvény teljes áttekintését, de erre ez ideig nem került sor.

 

GINOP-5.3.4-16-2017-00031: A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése című konstrukcióban megvalósuló munkavédelmi projekt első tájékoztató rendezvénye tavaly nem valósult meg.  Az idei évben megrendezendő 4 képzés lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy a munkavédelmi képviselők és bármely más munkavállaló is e témában fontos információkhoz jusson. A VKDSZ vezetése dolgozik azon, hogy a 4 rendezvény munkavédelmi képviselők kötelező továbbképzéseként elszámolható legyen. Ezek a képzések INGYENESEK lesznek. Kérjük, hogy az információt hasznosítsátok!

 

Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet: Eredményes évet zár a Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet. Bár 2019-re a nyugdíjas foglalkoztatás szabályai kedvezően változtak a nyugdíjasok számára – csak a 15% SZJA-t kell fizetni – továbbra is vannak érvek a Nyugdíjas Szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás mellett: ilyen lehet a foglalkoztatás idény jellege, vagy rendszertelensége, vagy ha előnyösebb a cég számára a költség, mint a munkabér. Bízunk abban, hogy minél több cég fog élni ezzel a lehetőséggel 2019-ben is.

 

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

adamrobert@vkdszsz.hu

Bővebben »

50-51. hét, 2018. december, VKDSZ

By |

Mikulás: A szakszervezet nemcsak érdekvédő szervezet, de egyben egy közösség is. Amikor védi a munkavállalók érdekeit, akkor a családjaik érdekeit is védi, s kialakul egy szorosabb kapcsolat, mely egyik megnyilvánulása a Mikulás-csomag. Minden évben hagyományosan édességgel, gyümölccsel, apróságokkal köszöntik a tagok gyermekeit Mikulás alkalmából. Ezt minden alapszervezetnél várják az apróságok. A legszebb öröm adni, bár jövőre ez is nehezebb lesz az adójogszabályok kedvezőtlen módosítása miatt. A VKDSZ ezúton is köszönti a családokat és a gyermekeket Mikulás-nap alkalmából.

 

Évzáró Választmányi ülés: Bár a tavalyi évben elmaradt az ünnepélyes évzáró értekezlet, az idei esztendőben Versegen tartotta meg a munkára és a kikapcsolódásra, a visszatekintésre is lehetőséget adó kibővített évzáró Választmányi ülését a VKDSZ. Az első napon a „hogyan tovább” kérdése volt a fő napirend. Az ügyvezető – részben a 73 kérdéses mélyinterjú  első eredményei alapján nyugvó –  vitaindítójával kezdődött meg a beszélgetés. A   VKDSZ a kibővített vezetőségét, tisztségviselőit kereste meg egy anonim kérdőívvel, mely más kérdések mellett a rendezvények, információramlás, tevékenységek, programok, szervezeti élet, költségvetés, tagdíj, sikeresség, célok, szakmai munka, külkapcsolatok, társszervezek, üdültetés és képzés témáiban kérte ki a kitöltők véleményét.  A kérdőív egyik célja, hogy a jövő évben esedékes teljes tisztújítás előtt minél több vélemény és szándék tisztázódjék, segítve a következő öt éves ciklus munkaeszközeinek, munkamódszereinek, célkitűzéseinek kialakítását és megvalósítását. A kötetlen beszélgetésen személyi kérdések is fölmerültek, hiszen azt is jó tudni, kire lehet a következő időszakban számítani, s hogy mekkora az elvárás és a bizalom a VKDSZ vezetői irányában. A második napon a „vendégfellépő” (😊) a VKDSZ munkaügyi szakértője volt, aki a „rabszolga törvény” lényegét és hatásait elemezte. A téma kapcsán az Országos Választmány Állásfoglalás kiadásáról döntött. A vízügyi ágazat kollektív szerződésekkel lefedett, mely védelmet nyújt az Mt. új, kedvezőtlen lehetőségeivel szemben. Most látszik, hogy egy ágazati kollektív szerződés megkötése minden ágazatban dolgozót védene. Ahol a helyi Alapszabály megengedi biztosítsunk a nem ágazatban dolgozóknak is belépési lehetőséget a VKDSZ-be, hogy legyen esélyük érdekeik megvédésére és kollektív védelem kialakítására!

A munka mellett maradt idő a közös (csapatépítő 😊) kikapcsolódásra is. Az ünnepi pohárköszöntő kulcsmondata volt, hogy „jobb éve legyen a VKDSZ-nek és a munkavállalóknak is, mint amilyet az idén zárunk”.

 

LIGA levél a Köztársasági Elnöknek: A LIGA levélben fordult Áder Jánoshoz, hogy küldje vissza a Parlementnek további megfontolás céljából az Mt. módosítást, mivel az tartalmilag súlyosan sérti a munkavállalók jogos gazdasági érdekeit, illetve formailag a szociális párbeszéd kikerülésével került  a Országgyűlés elé.

 

Konföderációs levél Orbán Viktornak: A LIGA (Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája), az ÉSZT (Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés), a MaSZSZ (Magyar Szakszervezeti Szövetség), a MOSZ (Munkástanácsok Országos Szövetsége) és a SZEF (Szakszervezetek Együttműködési Fóruma) közös levélben fordult a Miniszterelnökhöz.

Elfogadhatatlannak tartják a szociális párbeszéd alapjainak a megkerülését, ami a törvény elfogadásakor tapasztaltak ráadásul úgy, hogy az összes szakszervezeti javaslat közül egyet sem fogadtak el. Ezért kezdeményezik a Munka törvénykönyve már sokszor javasolt átfogó felülvizsgálatát. Ennek kiemelt témái lennének a rendkívüli munkaidő, munkaidőkeret és a szakszervezeti jogok. Kérik a VKF (Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma) mihamarabbi összehívását és az érdemi szociális párbeszéd megkezdését. Reméljük, hogy a konfödörációk közös fellépése a demonstratív egységes álláspontjaik elősegítik a törvény módosítását megfelelő módon történő értelmezését.

 

Eric Lee is bekapcsolódott a demonstrációba: A jelenleg Londonban élő, amerikai születésű szakszervezeti aktivista, iró, újságíró, a LabourStart alapító szerkesztője  körlevélben hívott fel mindenkit a magyar Köztársasági Elnöknek írt levél aláírására, melyben kéri, hogy ne jegyezze ellent a magyarországi rabszolgatörvényt.  Eric Lee kampányai alapján már sok bebörtönzött szakszervezeti aktivista nyerte vissza szabadságát, sok sztrájk támogatása érte el célját. A magyar kampányhoz az alábbi linkre kattintva (ctrl gombbal együtt) csatlakozhatsz:  https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=3983 .

 

Látogatás a szlovák társszakszervezetnél: Az ágazati párbeszéd bizottsági támogatásként pályázható – a Magyarország 2018. évi központi költségvetésében biztosított- „Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok” keretből a VKDSZ, mint kedvezményezett nemzetközi tagdíjra és egy szlovákiai társszervezeti találkozóra nyert pénzt. December 10-11-én  a VKDSZ ügyvezetője látogatta meg  az OZ DLV (Szlovák Erdészeti-, Faipari és Vízügyi Szakszervezet) központját Pozsonyban. A több évtizede tartó kapcsolat megerősítése érdekében megkötött  Együttműködési megállapodás ünnepélyes átadására is itt került sor. Vlasta Szabová elnökasszonnyal és kollegáival estébe nyúlóan vitatták meg a szlovákiai és magyarországi szakszervezeti helyzetet, a legfrissebb eseményeket, a közös európai szintű fellépés lehetőségeit. Tárgyaltak a tagtoborzás lehetőségeiről és az e téren sikeresnek bizonyuló szlovákiai tapasztalatok átadásáról. Az elnökasszony érdeklődését a szakszervezeti mélyinterjúk keltették fel, mely tapasztalatait hasznosítani kívánják.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

A VKDSZ Központi Irodája munkatársai nevében ezúton kívánok minden tagunknak és családtagjainak kegyelemteljes, boldog karácsonyt valamint sikeres, egészségben, békességben eltöltött új esztendőt!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

adamrobert@vkdszsz.hu

Bővebben »

Demonstráló VKDSZ-es csoport a rabszolga-törvény ellen

By |

Bővebben »

ÁLLÁSFOGLALÁS

By |

EPSU szolidaritási levél

 

ÁLLÁSFOGLALÁS

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VKDSZ) országos értekezlet keretében, munkaügyi szakértő bevonásával foglalkozott a napokban elfogadott „Rabszolga törvényként” elhíresült Munka törvénykönyv módosításáról. Az országos értekezlet tiltakozik és elfogadhatatlannak tartja azt a módszert, ahogyan a négy és fél millió munkavállalót érintő törvényt egyéni képviselői indítványként, a szociális párbeszéd alapjait figyelmen kívül hagyva elfogadta a Parlament. A döntést követő sajnálatos események, az ellenzéki politikai megnyilvánulások, csörték egyértelműsítik, hogy a döntés   nem tesz jót a társadalmi közhangulatnak, megbontja a munka békét. Az egymásnak ellentmondó politikai és szakértői nyilatkozatok elbizonytalanítják a munkavállalókat.

 

A VKDSZ a jelenlegi helyzetben abban látja az ágazaton belüli szakszervezeti lehetőségeket, hogy tagszervezetein keresztül figyelemmel kíséri, hogy a munkaadók a gyakorlatban a túlmunkát hogyan számolják el illetve, hogyan alkalmazzák a törvényes munkaidő kereteket. Egyáltalán tervezik-e a 36 hónapos munkaidő keret bevezetését, kollektív szerződések módosítását?

 

A VKDSZ tagszervezeteinek nyilatkozatai szerint az érvényben lévő kollektív szerződések rendelkezéseitől   – munkarend, túlmunka keret – elrendelésének módjától, mértékétől a munkáltatók nem kívánnak eltérni.

 

Felhívjuk a munkavállalókat, szakszervezeti tagokat, hogy kísérjék figyelemmel környezetükben a Munkatörvény betartását és bármely rendellenességet, visszaélést tapasztalnak értesítsék Szövetségünket!

 

Amennyiben a legkisebb törvénytelenséget is tapasztaljuk, a jog minden eszközét bevetjük a munkavállalók érdekében, és közvetlenül tájékoztatjuk a törvény előterjesztőjét, a Kormányt arról, hogy a megfogalmazott nyilatkozatokkal ellentétben melyik munkáltató alkalmazza eltérő módon a túlmunka elrendelések, elszámolások szabályait.

 

A VKDSZ minden olyan szakszervezeti törvényes demonstrációt, kezdeményezést támogat, amely békés eszközökkel segíti elő a törvény módosítását, eltörlését. Ugyanakkor távol marad a hatalmi harc minden olyan megnyilvánulási formájától ami ezzel ellentétes, és a szemben álló politikai elit által használt eszközök közé tartozik.

 

A VKDSZ országos értekezlete javasolja, hogy valamennyi konföderáció teljes egyetértésben a Köztársasági Elnöknél kezdeményezze a Parlament által elfogadott törvény újra tárgyalását, módosítását, illetve az eredeti állapot visszaállítását.

 

VKDSZ Országos Választmány

EPSU szolidaritási levél

EPSU szolidaritási levél

Bővebben »

44-45. hét, 2018. október-november, VKDSZ

By |

Szakszervezeti demonstráció: A cafeteria megadóztatása miatt szerveztek tüntetést a MÉSZ, az EVDSZ, a BDSZ és a VDSZ, melyet a Liga és a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz), a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) is támogatott. A nagyra duzzadt tömeg az MNB székháza előtt demonstrált majd a Parlament elé vonult. Levéllel fordultak a jegybank elnökhöz, hogy segítse törekvéseiket valamint a miniszterelnökhöz és az államelnökhöz, hogy az őszi nemzeti szintű bértárgyalások keretei között a téma napirendre vételét kezdeményezzék a Versenyszféra és a Kormány Állandó Fóruma monitoring bizottságában valamint az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács plenáris ülésén. A demokráciával ellentétes az, hogy a kormány a munkavállalók, az érdekképviseletek megkérdezése nélkül döntött a kérdésben. Levelükben kiemelték, hogy a béren kívüli juttatások kiemelten fontos gazdaság- és társadalompolitikai célok megvalósulását segítik, amelyeknek a megszüntetése a munkaerő megtartása, az élet- és munkakörülmények javítása, az egészségmegőrzés és a hosszú távú öngondoskodás ellen hat.

 

Kiemelt Partner Program: A Magyar Turisztikai Ügynökség kihirdette a kiemelt turisztikai partner pályázat győzteseit, melyek között az alábbi haza fürdők is szerepelnek: Büki Gyógyfürdő Zrt. , Debreceni Gyógyfürdő Kft., Gránit Gyógyfürdő Zrt., Hévizi Turisztikai Nonprofit kft., Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt., Makói Gyógyfürdő Zrt., Miskolci Turisztikai Idengeforgalmi és Szolgáltató Kft., Sóstó- Gyógyfürdő Zrt. , Szt. Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, Tiszaparti Terrmálfürdő Kft..

 

Újra nyílt uszoda: Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő néven október 31-én újra megnyílt a felújított és medencékkel, szolgáltatásokkal bővített fővárosi fürdőlétesítmény. Budapest Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt közös beruházásának értéke közel 4 milliárd Ft volt. A bővítés során egy, több mint 7.800 m2 területű fedett fürdőépület épült meg, melyben 12 új medence kapott helyet.

 

GINOP-5.3.4-16-2017-00031: A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése című konstrukcióban megvalósuló munkavédelmi projekt tájékoztató rendezvénye november 21-én lesz Székesfehérváron. A LIGA koordinációjában rendezendő képzés a „Legfőbb érték az ember – munkavédelem a VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS ágazatban” című projekt része. A rendezvény célja a munkavállalók és munkáltatók tájékoztatása a munkavédelemmel kapcsolatosan, a munkavédelmi tudatosság fejlesztése, a munkáltatói és munkavállalói elkötelezettség javítása. Helyszíne: Fejérvíz Zrt. 8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15. II. emeleti tárgyaló. A program 10.00-tól az ágazatra formált általános munkavédelmi tájékoztatásal indul, elemzi a pszichoszociális kockázatokat, foglalkozik a balesetek minőséítésével, kivizsgálásával, a képernyő előtti munkavégzés egyes kérdéseivel majd konzultációval ér véget. A részvételi szándékot a sasne@vkdszsz.hu e-mail címen kérjük jelezni. A rendezvény ingyenes.

 

2019. évi bérfejlesztés: Megkezdődtek a 2019. évi bérfejlesztéssel kapcsolatos tárgyalások a Regionális Víziközmű Szolgáltatók Szövetségével. A munkaadói szövetség az NVTNM-től kapott tájékoztatás szerint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésen felül 5 % bérfejlesztést tervez az állami tulajdonú öt társaságnál, melyet az üzleti tervekben is szerepeltetnek. E feletti bérigényt a tulajdonosi jogokat gyakorló NVTNM-mel kell egyeztetni.
Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János
ügyvezető
06-30/6401463
adamrobert@vkdszsz.hu

Bővebben »

42-43. hét, 2018. október, VKDSZ

By |

VKDSZ Elnökségi ülés: Kihelyezett értekezlet keretében  vitatták meg az Elnökség tagjai az ágazatban kialakult  helyzetet, a Szövetség további feladatait, azokat az elképzeléseket, és újszerű munkamódszereket amelyek a munkavállalói érdekek érvényesítése szempontjából meghatározó jelentőséggel bírnak. A jövő év márciusában esedékes teljes tisztújítás miatt a személyi kérdésekről is beszéltek.  Az elmúlt években kialakult egy csapat (az Elnökség), amely felvállalata a VKDSZ irányítását, mely mögött egy folyamatosan megújuló Országos Választmány dolgozott. A következő 5 évre fel kell készülni, fontos tudni, hogy ki az akire a továbbiakban is számítani lehet, s ki az aki már nem tud vagy nem kíván részt venni a munkában. Téma volt továbbá a foglalkozási stratéga, és az ehhez készült rövid ágazati helyzetértékelés is.

 

Ivóvíz direktíva: Az Európai Parlament október 23-án minimális többséggel elfogadta az Michel Dantin EU képviselő beszámolóját az Ivóvíz direktíváról (DWD-Drinkig Water Directive). Ez az első eset, hogy az EU Parlament figyelembe vesz egy EU polgári kezdeményezést (ECI), a Righ2water-t (A víz emberi jog). Ezzel a vízhez jutás emberi joga bekerülhet az EU jogrendszerébe. Elkezdődhet egy trialógus a témában. Jan Willem Goudriaan EPSU főtitkár üdvözölte a döntést, de jelezte, hogy a küzdelmet tovább kell folytatni.

 

Víziközmű ÁPB ülés: Ülésezett a Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság, mely fő témái az 1996-os Ágazati Kollektív Szerződés (ÁKSZ) felmondása, a 2013-as többmunkáltatós KSZ (TKSZ) regisztrációja, az aktuális GINOP pályázatokkal kapcsolatos együttműködés és a VKDSZ fenntartható foglalkoztatási koncepciójának megvitatása voltak. Az ÁKSZ a jelenleg hatályos jogszabályoknak már nem felel meg, elavult, de mivel ez a regisztrált szerződés, az új, az érvényben lévő Mt.-vel összhangban lévő TKSZ bejegyzése az MKIR-ben (Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszere) nem lehetséges. Felek megegyeztek az elavult ÁKSZ felmondásában és az új TKSZ bejegyzésében. Megállapodtak továbbá abban is, hogy a munkabiztonsági és munkaegészségügyi témájú, folyamatban lévő GINOP pályázat megvalósításában együttműködnek és megfontolják a GINOP kapacitásfejlesztésre kiírt pályázatának beadását. A fenntartható foglalkoztatási koncepció megvitatása tényleg vitásra sikerült, mert a felek álláspontja több ponton is jelentősen különböző volt. Az egységes munkaköri besorolási rendszer kidolgozását, az egységes munkaügyi adatbázis kiépítését és más célokat sem tartott szükségesnek a munkaadói oldal. A témában további egyeztetések várhatóak.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János
ügyvezető
06-30/6401463
adamrobert@vkdszsz.hu

Bővebben »

40-41. hét, 2018. október, VKDSZ

By |

VKDSZ Országos Választmányi ülés: az ülésen lényegében megerősítették az Elnökség által már megvitatott napirendeket. Napirenden szerepelt a VKDSZ foglalkoztatáspolitikai koncepciója (lásd HH 10-11. és HH 16-17.), elfogadták a 2019. márciusában esedékes teljes tisztújítás menetrendjét, tárgyaltak az új info törvény (2011. évi CXII. tv.) alapján keletkezett kötelezettségekről és szó esett a megvalósítás alatt lévő GINOP pályázat keretében tartandó regionális képzésekről is. dr. Hefelle-Kiss Ferenc, alelnök fürdőágazati koncepcióját ismertette, mely egyeztetését megkezdte a szakmával és a szakszervezettel is. A SIGNAL Biztosító képviselője a főleg gépjárművön, munkagépen dolgozók számára fontos biztosítási ajánlatát ismertette. Ez egy felelősség biztosítási forma, mely a cégnek okozott kár miatti kártérítés kifizetésekor állna helyt a munkavállalók helyett. Az érintettek létszámának felmérése után döntenek a biztosítási díj átvállalásáról. Tárgyaltak továbbá az évzáró rendezvényről és az üdülővásárlás lehetőségeiről is. A VKDSZ várja a tagtársak javaslatait egy megvásárolandó üdülő helyszínére vagy akár konkrét üdülőre is.

 

Új vezető a Fejérvíz Zrt. Munkahelyi Szakszervezeténél: Ujj Tamás adatvédelmi képviselővé történt kinevezése miatt lemondott szakszervezeti pozíciójáról összeférhetetlenség miatt. Helyére Kovács Sándort választották meg. A leköszönő Országos Választmányi tagnak köszönjük eddigi munkáját, Kovács Sándornak pedig gratulálunk megválasztásához.

 

Regisztráció: Már lehetőség van a Heti hírfolyamra való regisztrációra. A VKDSZ honlap jobb alsó régiójában néhány kattintással fel lehet iratkozni a címlistára, s ezután automatikusan megküldjük a HH aktuális számát.

 

LIGA aláírás gyűjtés: A cafeteria elemek durva megadóztatása miatt a LIGA Szakszervezetek október 31-ig tartó aláírásgyűjtési akcióba kezdtek. Az aláíró íveket a VKDSZ-től vagy a info@liganet.hu e-mail címen is igényelhetitek. Ugyanebben a témában az összes szakszervezeti konföderáció tiltakozó nyilatkozatot fogadott el szeptember 17.-én. A VKF-en (Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma) várhatóan napirendre kerül a kérdés. A LIGA aláírásgyűjtése független a VKDSZ által már korábban meghirdetett kampánytól, melyet a tárgyalások eredménytelensége után kívánunk indítani.

 

Országos Ügyfélszolgálati Verseny: Az idén Szegeden tartották meg a rendezvényt, a szokásos színvonalas és jóhangulatú versenyként. A VKDSZ nevében Bende Flóra elnökségi tag adta át a Fejérvíz Zrt. csapatának a szakszervezeti különdíjat.

 

Víz-SZEM Munkahelyi Szakszervezete: Október 1-jén a Víz-SZEM Munkahelyi Szakszervezete bizalmi testülete új titkárt és elnököt választott, akik megbízatása 5 évre szól. Illés Krisztinát titkárnak, míg Albert Gábor Zoltánt elnöknek választották. Az új tisztségviselőknek gratulálunk és jó munkát kívánunk.

 

Alföldvíz Szakszervezete: Az Alföldvíz Szakszervezete október 2-án a makói Hagymatikum Gyógyfürdőben vett részt Igazgatósági Ülésen. Miskéri László titkár és Bende Flóra elnök az igazgatóság tagjaival, és az igazgatóval arról folytattak eszmecserét, hogy a Kollektív Szerződés mennyiben jelent előnyt és lehetőségeket a munkavállalók és a munkáltató számára is.

A Kollektív Szerződés megkötéséről még nem született döntés, de abban megállapodtak a felek, hogy kölcsönösen tartják az építő munkakapcsolatot.

 

Október 8-án az Alföldvíz Szakszervezet a Alföldvíz Zrt. felső vezetésével tartott egyeztető tárgyalást a cég aktuális problémáiról, a várható döntésekről. Emellett megtervezték a még ebben az évben esedékes tárgyalások időpontjait is.

 

Nyugdíjpénztári tagdíj, mint cafeteria elem: A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatósága kidolgozott egy elképzelést a munkáltatói támogatások fenntarthatósága érdekében arra az esetre vonatkozóan, ha a tervezett negatív adózási változások bekövetkeznek. A cél, hogy a munkáltatók által tagdíjakra folyósított támogatások továbbra is a munkavállalók és a munkáltatók számára is a legkedvezőbben, a korábbiakhoz hasonló költségszinten alakuljanak.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János
ügyvezető
06-30/6401463
adamrobert@vkdszsz.hu

Bővebben »