42-43. hét, 2018. október, VKDSZ

VKDSZ Elnökségi ülés: Kihelyezett értekezlet keretében  vitatták meg az Elnökség tagjai az ágazatban kialakult  helyzetet, a Szövetség további feladatait, azokat az elképzeléseket, és újszerű munkamódszereket amelyek a munkavállalói érdekek érvényesítése szempontjából meghatározó jelentőséggel bírnak. A jövő év márciusában esedékes teljes tisztújítás miatt a személyi kérdésekről is beszéltek.  Az elmúlt években kialakult egy csapat (az Elnökség), amely felvállalata a VKDSZ irányítását, mely mögött egy folyamatosan megújuló Országos Választmány dolgozott. A következő 5 évre fel kell készülni, fontos tudni, hogy ki az akire a továbbiakban is számítani lehet, s ki az aki már nem tud vagy nem kíván részt venni a munkában. Téma volt továbbá a foglalkozási stratéga, és az ehhez készült rövid ágazati helyzetértékelés is.

 

Ivóvíz direktíva: Az Európai Parlament október 23-án minimális többséggel elfogadta az Michel Dantin EU képviselő beszámolóját az Ivóvíz direktíváról (DWD-Drinkig Water Directive). Ez az első eset, hogy az EU Parlament figyelembe vesz egy EU polgári kezdeményezést (ECI), a Righ2water-t (A víz emberi jog). Ezzel a vízhez jutás emberi joga bekerülhet az EU jogrendszerébe. Elkezdődhet egy trialógus a témában. Jan Willem Goudriaan EPSU főtitkár üdvözölte a döntést, de jelezte, hogy a küzdelmet tovább kell folytatni.

 

Víziközmű ÁPB ülés: Ülésezett a Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság, mely fő témái az 1996-os Ágazati Kollektív Szerződés (ÁKSZ) felmondása, a 2013-as többmunkáltatós KSZ (TKSZ) regisztrációja, az aktuális GINOP pályázatokkal kapcsolatos együttműködés és a VKDSZ fenntartható foglalkoztatási koncepciójának megvitatása voltak. Az ÁKSZ a jelenleg hatályos jogszabályoknak már nem felel meg, elavult, de mivel ez a regisztrált szerződés, az új, az érvényben lévő Mt.-vel összhangban lévő TKSZ bejegyzése az MKIR-ben (Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszere) nem lehetséges. Felek megegyeztek az elavult ÁKSZ felmondásában és az új TKSZ bejegyzésében. Megállapodtak továbbá abban is, hogy a munkabiztonsági és munkaegészségügyi témájú, folyamatban lévő GINOP pályázat megvalósításában együttműködnek és megfontolják a GINOP kapacitásfejlesztésre kiírt pályázatának beadását. A fenntartható foglalkoztatási koncepció megvitatása tényleg vitásra sikerült, mert a felek álláspontja több ponton is jelentősen különböző volt. Az egységes munkaköri besorolási rendszer kidolgozását, az egységes munkaügyi adatbázis kiépítését és más célokat sem tartott szükségesnek a munkaadói oldal. A témában további egyeztetések várhatóak.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János
ügyvezető
06-30/6401463
adamrobert@vkdszsz.hu