50-51. hét, 2018. december, VKDSZ

Mikulás: A szakszervezet nemcsak érdekvédő szervezet, de egyben egy közösség is. Amikor védi a munkavállalók érdekeit, akkor a családjaik érdekeit is védi, s kialakul egy szorosabb kapcsolat, mely egyik megnyilvánulása a Mikulás-csomag. Minden évben hagyományosan édességgel, gyümölccsel, apróságokkal köszöntik a tagok gyermekeit Mikulás alkalmából. Ezt minden alapszervezetnél várják az apróságok. A legszebb öröm adni, bár jövőre ez is nehezebb lesz az adójogszabályok kedvezőtlen módosítása miatt. A VKDSZ ezúton is köszönti a családokat és a gyermekeket Mikulás-nap alkalmából.

 

Évzáró Választmányi ülés: Bár a tavalyi évben elmaradt az ünnepélyes évzáró értekezlet, az idei esztendőben Versegen tartotta meg a munkára és a kikapcsolódásra, a visszatekintésre is lehetőséget adó kibővített évzáró Választmányi ülését a VKDSZ. Az első napon a „hogyan tovább” kérdése volt a fő napirend. Az ügyvezető – részben a 73 kérdéses mélyinterjú  első eredményei alapján nyugvó –  vitaindítójával kezdődött meg a beszélgetés. A   VKDSZ a kibővített vezetőségét, tisztségviselőit kereste meg egy anonim kérdőívvel, mely más kérdések mellett a rendezvények, információramlás, tevékenységek, programok, szervezeti élet, költségvetés, tagdíj, sikeresség, célok, szakmai munka, külkapcsolatok, társszervezek, üdültetés és képzés témáiban kérte ki a kitöltők véleményét.  A kérdőív egyik célja, hogy a jövő évben esedékes teljes tisztújítás előtt minél több vélemény és szándék tisztázódjék, segítve a következő öt éves ciklus munkaeszközeinek, munkamódszereinek, célkitűzéseinek kialakítását és megvalósítását. A kötetlen beszélgetésen személyi kérdések is fölmerültek, hiszen azt is jó tudni, kire lehet a következő időszakban számítani, s hogy mekkora az elvárás és a bizalom a VKDSZ vezetői irányában. A második napon a „vendégfellépő” (?) a VKDSZ munkaügyi szakértője volt, aki a „rabszolga törvény” lényegét és hatásait elemezte. A téma kapcsán az Országos Választmány Állásfoglalás kiadásáról döntött. A vízügyi ágazat kollektív szerződésekkel lefedett, mely védelmet nyújt az Mt. új, kedvezőtlen lehetőségeivel szemben. Most látszik, hogy egy ágazati kollektív szerződés megkötése minden ágazatban dolgozót védene. Ahol a helyi Alapszabály megengedi biztosítsunk a nem ágazatban dolgozóknak is belépési lehetőséget a VKDSZ-be, hogy legyen esélyük érdekeik megvédésére és kollektív védelem kialakítására!

A munka mellett maradt idő a közös (csapatépítő ?) kikapcsolódásra is. Az ünnepi pohárköszöntő kulcsmondata volt, hogy „jobb éve legyen a VKDSZ-nek és a munkavállalóknak is, mint amilyet az idén zárunk”.

 

LIGA levél a Köztársasági Elnöknek: A LIGA levélben fordult Áder Jánoshoz, hogy küldje vissza a Parlementnek további megfontolás céljából az Mt. módosítást, mivel az tartalmilag súlyosan sérti a munkavállalók jogos gazdasági érdekeit, illetve formailag a szociális párbeszéd kikerülésével került  a Országgyűlés elé.

 

Konföderációs levél Orbán Viktornak: A LIGA (Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája), az ÉSZT (Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés), a MaSZSZ (Magyar Szakszervezeti Szövetség), a MOSZ (Munkástanácsok Országos Szövetsége) és a SZEF (Szakszervezetek Együttműködési Fóruma) közös levélben fordult a Miniszterelnökhöz.

Elfogadhatatlannak tartják a szociális párbeszéd alapjainak a megkerülését, ami a törvény elfogadásakor tapasztaltak ráadásul úgy, hogy az összes szakszervezeti javaslat közül egyet sem fogadtak el. Ezért kezdeményezik a Munka törvénykönyve már sokszor javasolt átfogó felülvizsgálatát. Ennek kiemelt témái lennének a rendkívüli munkaidő, munkaidőkeret és a szakszervezeti jogok. Kérik a VKF (Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma) mihamarabbi összehívását és az érdemi szociális párbeszéd megkezdését. Reméljük, hogy a konfödörációk közös fellépése a demonstratív egységes álláspontjaik elősegítik a törvény módosítását megfelelő módon történő értelmezését.

 

Eric Lee is bekapcsolódott a demonstrációba: A jelenleg Londonban élő, amerikai születésű szakszervezeti aktivista, iró, újságíró, a LabourStart alapító szerkesztője  körlevélben hívott fel mindenkit a magyar Köztársasági Elnöknek írt levél aláírására, melyben kéri, hogy ne jegyezze ellent a magyarországi rabszolgatörvényt.  Eric Lee kampányai alapján már sok bebörtönzött szakszervezeti aktivista nyerte vissza szabadságát, sok sztrájk támogatása érte el célját. A magyar kampányhoz az alábbi linkre kattintva (ctrl gombbal együtt) csatlakozhatsz:  https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=3983 .

 

Látogatás a szlovák társszakszervezetnél: Az ágazati párbeszéd bizottsági támogatásként pályázható – a Magyarország 2018. évi központi költségvetésében biztosított- „Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok” keretből a VKDSZ, mint kedvezményezett nemzetközi tagdíjra és egy szlovákiai társszervezeti találkozóra nyert pénzt. December 10-11-én  a VKDSZ ügyvezetője látogatta meg  az OZ DLV (Szlovák Erdészeti-, Faipari és Vízügyi Szakszervezet) központját Pozsonyban. A több évtizede tartó kapcsolat megerősítése érdekében megkötött  Együttműködési megállapodás ünnepélyes átadására is itt került sor. Vlasta Szabová elnökasszonnyal és kollegáival estébe nyúlóan vitatták meg a szlovákiai és magyarországi szakszervezeti helyzetet, a legfrissebb eseményeket, a közös európai szintű fellépés lehetőségeit. Tárgyaltak a tagtoborzás lehetőségeiről és az e téren sikeresnek bizonyuló szlovákiai tapasztalatok átadásáról. Az elnökasszony érdeklődését a szakszervezeti mélyinterjúk keltették fel, mely tapasztalatait hasznosítani kívánják.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

A VKDSZ Központi Irodája munkatársai nevében ezúton kívánok minden tagunknak és családtagjainak kegyelemteljes, boldog karácsonyt valamint sikeres, egészségben, békességben eltöltött új esztendőt!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

adamrobert@vkdszsz.hu