Archive For The “Bizottságok” Category

By |

Vezető: Kovács László (FCSM Zrt.)

Read more »

Őszi Munkabiztonsági Rendezvény

By |

A VKDSZ Munkavédelmi- és Munkabiztonsági Bizottsága 2016. november 10-én tartotta őszi rendezvényét Budapesten a VKDSZ Székházában, ahol Vig Gábor robbanásvédelmi szakmérnök tartott előadást a megjelent kollégáknak.

A rendezvény témái a következők voltak:
Hatékony védőeszközök, munkaeszközök bemutatása
• Műtárgyak tisztításához használható biztonságos nagynyomású mosófúvóka biztonsági pisztollyal
• Nyitott aknáknál használható könnyen szállítható, szerelhető mobilkorlát
Biogáz üzem robbanásvédelmével kapcsolatos munkabiztonsági előírások és gyakorlati kérdések…
• Kibocsátó források, zóna besorolás
• Gyújtóforrás elemzés
• Kockázatértékelés, Robbanásvédelmi dokumentáció, felülvizsgálat

Az esemény kérdésekkel, hozzászólásokkal fejeződött be. A VKDSZ legaktívabb munkabizottsága a továbbiakban is folytatja időszakos rendezvény sorozatát, mely nemcsak a szakma, de valamennyi munkavállaló számára fontos és érdekes kérdéseket tárgyal. Tevékenysége már sok esetben megmutatta hasznosságát túlmutatva a bizottsági szintű munkán is.

Read more »

Bizottsági ülés és Szakmai program Balatonszéplakon

By |

A VKDSZ Ifjúsági Bizottsága 2016. június 3.-án tartotta Bizottsági ülését és Szakmai programját Balatonszéplakon a DRV Zrt. Nagyfelszíni Vízmű Bázis Telephelyén.

 

A szakmai program tartalmas volt, így a résztvevők betekintést nyerhettek abba a folyamatba miként lesz a Balaton vizéből Uniós kritériumoknak megfelelő minőségű ivóvíz.

 

Köszönet ezért mind a Helyi Szakszervezet Titkárának, Pintér Lajosnak a Szakszervezet Ifjúsági Bizalmijának, Gábor Imrének mind a telep vezetőjének, Végh Ferencnek.

 

A szakmai program végeztével a Bizottsági ülésen elhangzottak a résztvevő Régió képviselőinek helyi szintű munkavállalói problémái, amelyek több pontban is azonosak voltak.

 • Elkeseredettség;
 • Bizonytalan jövő;
 • Havi anyagi nehézségek;
 • Létszámcsökkentéssel járó többletmunka.

 

Ezek a problémák az állami és az önkormányzati cégek munkavállalóinak mindennapjaiban jelen van.

Szó esett a tervezett szeptemberi Ifjúsági Találkozó helyszínének egyeztetéséről ebben döntés még nem született.

Tisztelettel:

 

Jáger János
VKDSZ Ifjúsági Bizottsági elnök

 

jager.j85@gmail.com

Read more »

Ifjúsági Bizottsági Ülés

By |

2016. április 22.-én az FCSM Zrt Munkahelyi Szakszervezetének vendégeként, a VKDSZ Ifjúsági Bizottsága, a szennyvízágazat iránt érdeklődő szakszervezeti munkavállalókkal – 10 cégtől, 35 fő – kibővülve tartotta idei első, szakmai programmal egybekötött Ifjúsági Bizottsági ülését a Dél – Pesti Szennyvíztisztító telepen.

Gyetvai Éva az FCSM Zrt Munkahelyi Szakszervezetének elnöke és Jáger János az Ifjúsági Bizottság elnöke köszöntötte résztvevőket, majd a Tagszervezetek Képviselői bemutatkoztak, és röviden elmondták a munkahelyükön tapasztalt problémákat, melynek fővonalai:

 

 • Munkavállalók helyzete a vízügyi ágazat különböző régióiban;
 • Munkavállalók alacsony bérei;
 • Állami cégeknél jelenleg is zajló integráció és reorganizáció;
 • A VKDSZ által kezdeményezett aláírásgyűjtési demonstráció.

 

A konzultációt követően, a szennyvíztisztító telep működésébe nyertünk betekintést tájékoztatást kapva az ott használt technológiákról és a tisztítási folyamatok egyes fázisairól.

 

Érdekes, hatékony új ismeretekben gazdag napot tudhatunk magunk mögött. Ez a program is igazolta, hogy van létjogosultsága az ilyen jellegű találkozóknak, ahol a szakmai kérdéseken túlmenően az ágazat, azon belül is az ifjúságot érdeklő kérdéskörökkel is foglalkozhatunk.

 

 

 Jáger János
VKDSZ Ifjúsági Bizottság Elnök
2016.április

 

 

 

Read more »

TÁMOP tagtoborzó program Tatán

By |

V. VKDSZ Ifjúsági Találkozó

 

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ Ifjúsági Bizottsága az „Érdekérvényesítő képességek, kompetenciák fejlesztése, munkajogi és munkaügyi ismeretek gyarapítása, a szociális párbeszéd erősítése a víziközmű- és fürdőszolgáltatás területén” című TÁMOP pályázat Tagtoborzó programjának keretén, május 22-23-án ifjúsági találkozót szervezett Tatán.

A megjelenteket Fürjes-Gábor József a VKDSZ elnöke és Deák Tamás a VKDSZ Ifjúsági Bizottsága elnökeköszöntötte.

A programon résztvevő fiatalok Halasy Károly VKDSZ főtitkár előadásban megismerkedtek a VKDSZ, mint ágazati szakszervezeti szövetség célkitűzéseivel, feladataival, működésével, valamint a víziközmű-szolgáltatás területén dolgozó munkavállalók szakszervezeti szervezettségének jelentőségével.

A rendezvény kiemelt témája volt a munkahelyi szintű tagszervezés, a szakszervezeti tagok számának növelése, a már meglévő tagok megtartása. Németh Márta szociológus előadásban kitért a tagszervezés módszertanára, a személyes agitáció és a megfelelő kommunikáció jelentőségére.

Kihangsúlyozta, hogy tagszervezés szempontjából is nagyon fontos a szakszervezeti tisztségviselők felkészültsége, a munkajogi és munkaügyi szabályok ismerete, hiszen a munkahelyi szakszervezet legfontosabb feladata a munkavállalók érdekképviselete, a dolgozók munkaviszonnyal kapcsolatos kérdéseinek megfelelő szintű kezelése

A tagszervezéssel kapcsolatos ismeretek bővítése mellett természetesen lehetőség volt jelenlévők számára a különböző szakszervezeteknél kialakult jó gyakorlatok bemutatására, megbeszélésére, a tapasztalatok átadására.
A VKDSZ Ifjúsági Bizottsága 2011 óta minden évben megrendezi az ifjúsági találkozót, melynek kedvező fogadtatása van a fiatalok körében.
Ezúttal a TÁMOP pályázat keretében lebonyolított tagtoborzó programon is nagy volt az érdeklődés, ugyanis az ország különböző részeiről – 16 víziközmű-társaságtól – 140 fő vett részt az eseményen.
Az Ifjúsági Találkozón a szakmai programok mellett lehetőség nyílt szórakozásra is. Sajnos az esős időjárás kicsit „közbe szólt” a sport programok lebonyolításába, de elmondható, hogy ez sem rontotta el a fiatalok hangulatát, akik úgy váltak el egymástól, hogy jövőre ismét találkoznak.
A visszajelzések alapján nagy sikere volt a rendezvénynek, a résztvevők nagyon jól érezték magukat Tatán a „vizek városában”.

Read more »

VKDSZ Szennyvíz Ágazati Bizottságának kihelyezett ülése

By |

A VKDSZ  Szennyvíz Ágazati Bizottsága 2015. október 16.-án szakmai programot tart a Délpesti Szennyvíztisztító Telepen.

Elnök: Varjas László (FCSM Zrt.)

Read more »

2015. június 17.-i munkabiztonsági rendezvény

By |

TISZTELT MUNKAVÉDELMI KOLLÉGÁNK!

 

A VKDSZ Munkabiztonsági Bizottságának szervezésében 2015. június 17-én megrendezett munkabiztonsági rendezvényen elhangzott előadást le lehet tölteni.

 

Letöltés:”A beszállással járó munkák biztonságtechnikai követelményei az ivóvíz, és szennyvíz elvezetés területén”

 

Read more »

A VKDSZ Munkabiztonsági Tagozatának jubileumi értekezlete

By |

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a munkavállalók érdekvédelmének további erősítésére 15 éve, 1996. november 12-én megalakította a Munkabiztonsági Tagozatot.
A jubileum alakalmából 2011. augusztus 31-én ünnepi vezetőségi értekezletet tartunk Siófokona MGSZH oktatási központban (8600. Siófok, Vitorlás u. 15.).

 

A rendezvény tervezett programja:

 

10.00   Köszöntő
Winkler Tamás DRV Zrt. vezérigazgatója

 

10.20   Visszatekintés a Munkabiztonsági Tagozat megalakítására
Zsíros Sándor a VKDSZ korábbi titkára

 

10.40   A Munkabiztonsági Tagozat eredménye, fő feladata
Kovács László tagozatvezető

 

11.00   Kávészünet

 

11.20   A munkabiztonság és munkavédelem jelentősége a víziközmű-ágazatban
Nagy Edit MAVÍZ főtitkára

 

11.40   A Munkabiztonsági Tagozat működésének jelentősége a VKDSZ-nél
Halasy Károly VKDSZ titkára

 

12.00   Zárszó
Fürjes József VKDSZ elnöke

 

12.30   Munkaebéd

 

 

Halasy Károly sk.                                                        Fürjes József sk.
VKDSZ titkára                                                               VKDSZ elnöke

Read more »

Ifjúsági Tagozati ülés

By |

A VKDSZ Ifjúsági Tagozata – az ÉDV Zrt Munkahelyi Szakszervezete szervezésében – 2011. június 8-án (szerdán) 11 órai kezdettel Tatabányán, a XIV/A vízaknánál tartja találkozóját.
Napirend:

 • vízbánya látogatás – az egyedülálló karsztvíz-bázisnál
 • személyi kérdés – Domonkos Zoltán jelezte, hogy nem áll módjában tovább ellátni a tagozatvezetői feladatokat
 • Ifjúsági Tagozat további feladatainak megvitatása
 • Ifjúsági Tagozat programja Budapesten (2010)

Read more »

A VKDSZ Szennyvíz Tagozatának működési rendje, szabályai

By |

VKDSZ Alapszabálya 14. §-a szerint „Választmány jogosult bizottságokat, vagy szakmaitagozatokat létrehozni. A bizottság/ok/, szakmai tagozatok létrehozásakor meg kell határozni annak feladatát, hatáskörét, valamint működésének időtartamát. A bizottság/ok/ vezetőjét a Választmány bízza meg.”

 

A VKDSZ Szennyvíz Tagozatának székhelye, címe:

VKDSZ Székháza, 1146 Budapest, Borostyán u. 1/b

Telefon: +36/1-467-0388, fax: +36/1-467-0387

 

A VKDSZ Szennyvíz Tagozatának feladata:

 • képviseli a VKDSZ tagszervezeteinél érvényes tagsági viszonnyal rendelkező, szennyvízágazatban dolgozó munkavállalók érdekeit,
 • továbbítja a szennyvízágazat munkavállalóit foglalkoztató kérdéseket a VKDSZ Választmánya felé,
 • információkat gyűjt, felmérést végez a tagszervezeteknél, a szennyvízágazatban dolgozók munkakörülményeiről, a foglalkoztatás- és bérhelyzetéről,
 • szakmai programokat, találkozókat, tapasztalatcsere programokat szervez a szennyvízágazatban dolgozó szakszervezeti tagok számára
 • a Tagozat kapcsolatot tart a tagszervezetek szennyvízágazatban dolgozó munkavállalóival
 • a Tagozat éves munkaterv szerint dolgozik

 
 

A VKDSZ Szennyvíz Tagozatának hatásköre
 • a Tagozat a VKDSZ Alapszabálya szerint, annak szellemében végzi tevékenységét,
 • a Tagozat teljes (szavazati) jogú tagja az lehet, akit a VKDSZ munkahelyi tagszervezete delegál a szennyvíztagozatba
 • a Tagozat munkájában tanácskozási joggal részt vehetnek mindazok a személyek (pártoló tagok), akik a VKDSZ tagszervezeténél érvényes tagsági viszonnyal rendelkeznek
 • a Tagozat teljes jogú tagjai döntenek (nyílt, vagy titkos szavazással) a tagozat működésével összefüggő kérdésekről
 • a Tagozat vezetője tanácskozási joggal részt vesz a Választmányi értekezleten,
 • a Tagozat jogosult a VKDSZ tagszervezeteinél információkat gyűjteni és felméréseket végezni, a szennyvízágazatban dolgozó szakszervezeti tagok munka- és életkörülményeiről, a foglalkoztatási és bérhelyzetről,
 • a Tagozat teljes jogú tagjai döntenek az éves munkaprogramról,
 • a Tagozat tagjai jogosultak javaslatot tenni a VKDSZ Választmányának, a szennyvízágazatban dolgozó munkavállalókat érintő kérdések napirendre vételéről

 

 

A VKDSZ Szennyvíz Tagozata feladatait folyamatosan végzi, működési megbízása határozatlan időre szól. Működését a VKDSZ Választmánya jogosult megszüntetni.

 

2010. április 7.

 

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége
Szennyvíz Tagozata

Read more »