Heti hírfolyam „LIGA különszám” 2020.

Az ágazati szakszervezetek a saját szintjükön (közép szint) jogosultak és tudnak érdeket képviselni. A konföderációk országos szinten (makro szinten)  képviselik a munkavállalókat és a helyi-, illetve ágazati szakszervezeteket. Előnyt jelent tehát, ha a VKDSZ konföderációhoz tartozik.   

Több alkalommal sikerült a konföderációs segítséget kihasználni, hogy létrejöjjön egy-egy olyan találkozó, megbeszélés, amit egyébként nem sikerült elérni. Ilyen volt, amikor a Miniszterelnökkel találkoztunk és sikerült az integráció módját úgy befolyásolni, hogy a munkahelyek megmaradjanak. De az Innovációs és Technológiai Minisztériummal is volt eset, hogy csak konföderációs támogatással volt lehetséges tárgyalni.

A VKDSZ a LIGA Szakszervezetek tagja, Fürjes-Gábor József VKDSZ elnök pedig a LIGA Szakszervezetek közszolgáltatásokért felelős társelnöke.

Az alábbiakban Doszpolyné dr. Mészáros Melinda elnök 2019.-es beszámolója alapján közlünk egy rövid áttekintést a konföderáció munkájáról, kiemelve a néhány speciálisan a mi ágazatunkra vonatkozó információt.

 

 

A LIGA 2019. évi tevékenysége

 

 

  • Néhány szó a LIGA Szakszervezetekről: A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1988-as megalakulása óta folyamatosan erősítette a szerepét és növelte tagságát. Jelenleg közel százezer tagot számlál (ez közel harmada az összes magyarországi szakszervezeti tagságnak) és 93 tagszervezete működik aktívan többek között a villamosenergia-ipar, az autóipar, a feldolgozóipar, a dohányipar, közlekedés, logisztikai és postai szolgáltatások, a gépipar, a vegyipar, a kereskedelem, a turizmus-vendéglátás, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a vízügyi közszolgáltatások területén. Fontos szervezetei működnek a közszférában is, így a honvédelemben, rendvédelemben és az egészségügyben. A LIGA Szakszervezetek fő feladata 2019-ben is a versenyszférában és a közszolgálatban foglalkoztatott munkavállalók élet- és munkakörülményeinek, szociális biztonságának javítása a demokratikus intézményrendszer szakszervezetek számára biztosított teljes eszköztárával.

  • Fontosabb tevékenységek: A LIGA Szakszervezetek 2019-ben is rendszeresen részt vett az országos szintű érdekegyeztetési fórumok, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) és a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT), a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma (KVKF), a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (KOMT) valamint a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács munkájában. Az érdekvédelmi feladatok ellátása érdekében 2019-ben is saját vagy megbízott szakértők közreműködésével munkajogi, foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi kapcsolatokat, gazdasági témaköröket, digitalizációt, robotizációt érintő dokumentumok, szakmai cikkek, összefoglalók készültek vagy kerültek véleményezésre. Adatgyűjtésekre és felmérésekre került sor tagszervezeteink körében, valamint nemzetközi, országos, regionális szinten egyaránt. A beszámolási időszakban a konföderáció képviselői az Országos Munkavédelmi Bizottságban (OMVB) és a Nemzeti ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) Tanácsban is          jelen voltak.

 

  • Pályázati tevékenységek: A Széchényi 2020 pályázaton „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” elnevezésű felhívás keretében munkavédelmi tájékoztató rendezvények, munkavédelmi képviselő képzések megtartására, eszközbeszerzésekre, online munkavédelmi tanácsadásra, munkavédelmi szakmai anyagok és munkavédelmi tananyag készítésére, kutatásra került sor. A “Legfőbb érték az ember” – projekten belül  több ágazatban, így  a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvízmentesítés ágazatban is voltak programok, készültek anyagok. „A jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása” elnevezésű projektben  régiónként külön-külön a jogszerű       foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások biztosítása, érdekképviseleti szervezetek jogsegély,        valamint egyeztetési, békéltetési, közvetítői, tanácsadási és döntőbírói szolgáltatásainak, mint alternatív vitarendezési eszközök alkalmazásának támogatása valósult meg.

 

  • Szolgáltatások: A LIGA Szakszervezetek tagszervezetei részére nyújtott széleskörű szolgáltatási rendszer a 2019-es évben is tovább bővült. 2016-os évtől az új szolgáltatások bevonásánál elsősorban az országos, minden tag által elérhető kedvezményeket nyújtó partnerek felkutatására helyeződött a hangsúly,          ugyanakkor a helyi lehetőségek aktív feltárása is folyamatos, a szolgáltatási koordinátorok a        tagszervezeti igényeket rendszeresen felmérik. Az igénybe vehető szolgáltatások köre széles skálán mozog, a partnerhálózat 2019-ben is kb. 300 szolgáltató volt a rendszerben, az aktív elfogadó helyek száma több mint 1000. Az ország minden táján találhatnak a tagjaink maguknak banki és pénzügyi szolgáltatásokat,    éttermeket, szállodákat, kulturális szolgáltatásokat, ruházati termékeket árusító üzleteket,          sportkártyát, üdülést, valamint kedvező feltételekkel csatlakozhatnak a telefonflottákhoz          (Telenor, Vodafone, Netfone). 2017-ben sikerült a MOL kutakon igénybe vehető        kedvezményt is a szolgáltatások körébe vonni. A MOL- kártya használatával literenként 6 forinttal       olcsóbban tankolhatnak a kártya tulajdonosai, +  multipontokat is kapnak jóváírásra.        2017-től elérhető a LIGA pénzügyi szolgáltatásaihoz kapcsolódó, azok kedvezményeit       összefoglaló weboldal, a LIGA Pénzügyi Portál (www.ligapenzugyiportal.hu), amely 21.             századi színvonalon, a szakszervezeti konföderációk között egyedülálló módon, a honlapján             működő kalkulátorok segítségével teszi összehasonlíthatóvá a különböző bankok és             biztosítók részéről a LIGA Szakszervezetek tagjainak biztosított speciális kedvezményeket és         pénzügyi termékeket. Folyamatosak az egyeztetések további termálfürdőkkel, színházakkal   és egy önsegélyező pénztárral is. Várhatóan a következő időszakban elérhetővé válik a LIGA Szakszervezetek szolgáltatásainak igénybevételét segítő mobiltelefonos applikáció is.

 

  • Oktatás, képzés: év februárjában és márciusában négy vidéki és egy budapesti helyszínnel került sor a Munka törvénykönyve és az adójogszabályok változásait tárgyaló előadássorozatunkra.       Regionális tanfolyamok keretében is volt képzés, ahol a cél a résztvevők alapvető, a kollektív munkajog szabályaival, szakszervezeti alapismeretekkel, valamint a bértárgyalás alapjaival való megismertetése volt. Emellett a tagszervezést illetve a tagmegtartást ösztönző foglalkozások is részét képezték a programnak. A tanfolyamokon a résztvevők tájékoztatást         kaptak a LIGA Szakszervezetek aktuális érdekvédelmi törekvéseiről, és szolgáltatásairól is.A LIGA Akadémia Alapítvány is folytatta a korábbi évben megkezdett workshop       sorozatát. Ennek keretében a LIGA Szakszervezetek székházában márciusban az „Időgazdálkodás             és Változáskezelés” témájában került        sor       workshopokra, októberben pedig      az „Asszertív   kommunikáció” valamint a   „Visszajelzés” workshopokra.

 

  • Jogi, érdekvédelmi és munkavédelmi tanácsadás: Folyamatosan elérhetőek voltak az ingyenes jogi- (központi jogsegély-szolgálat)         és érdekvédelmi, valamint munkavédelmi tanácsadási szolgáltatásaink, amely lehetőséggel         rendszeresen élt a tagszervezeteink jelentős része. A         jogsegély nem            csak a munkajog területére terjed ki, hanem adott esetben polgári jogi       (családjog,      öröklési jog)    ügyekre is. Regionális referens kollégáink   is számos esetben láttak         el a szóbeli,     írásbeli és személyes tanácsadáson túl is sikeres (per)képviseletet, valamint            biztosították a munkáltatókkal a peren kívüli megegyezést.Az egyéni munkajogi problémák             általában a munkaviszony megszűnését, munkaidő-beosztást, rendkívüli-munkaidő        elrendelését, munkaidő-keretet, rendelkezésre állási időt, jogszabályba ütköző       határozott idejű foglalkoztatást, bérezést, pótlékok kiszámolását, helyettesítési díjakat, kártérítési felelősséget stb. érintették. Előfordultak fegyelmi esetek, valamint    foglalkozás-egészségügyi problémákkal kapcsolatos kérdések is. A Kollektív munkajogi kérdéseket keretében a tagszervezetek többnyire a kollektív szerződések kötésénél, illetve módosításánál, alapszabály módosító feladatoknál, üzemi tanácsi választásoknál, tisztújításoknál, cafeteria-szabályok változásainál, szabályzatok kidolgozásánál kérték a regionális referensek segítségét. Érdekvédelmi támogatás: demonstrációk, tüntetések és egyéb akciók (félpályás útlezárás)             esetén is számíthattak a tagok a konföderáció aktív támogatására, ilyen események nagy                részére az év utolsó harmadában került sor. Érdekképviseleti segítséget nyújtottunk pl. a           rendkívüli nehézségekkel küzdő vízügyi közszolgáltatási ágazat fejlesztési stratégiáját         érintő   egyeztetések, minisztériumi konzultációk során. 2019. április 9-én az alacsony bérek         miatt     tartottak demonstrációt az Alföldvíz dolgozói Békéscsabán. A cég szakszervezete         azért hívta          össze a munkavállalókat, hogy az aláírásuk mellett jelenlétükkel is felhívják a       figyelmet            azokra a problémákra, amely véleményük szerint az idén 65 éves cég fennmaradását      veszélyeztetik. Az Alföldvíz Szakszervezet 2019. augusztus 28-án sajtótájékoztatóval egybekötött demonstrációt tartott Békéscsabán, a Csabagyöngye   Kulturális Központ előtti közterületen. október 7-én a LIGA Szakszervezetek és a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége közös sajtónyilatkozatot tett közzé a hazai víziközmű       szolgáltatás üzemeltetési, műszaki és pénzügyi nehézségeinek         megoldásáról. Ebben felhívták a figyelmet, hogy az ágazat az elmúlt években felélte   minden tartalékát, ezért külső források bevonása nélkül az üzemeltetés napi szintű  gondokat okoz több víziközmű társaság esetében. A szolgáltatások között – és az érdekvédelmi munkában is – jelentős              szerepet kaptak a munkavédelemmel kapcsolatos szakmai tevékenységek, így például az       Országos Munkavédelmi             Bizottság keretein belül folytatott szakértői munka, oktatási és        ismeretterjesztési feladatok, valamint a tagszervezetek számára nyújtott munkavédelmi         tanácsadás, amely tevékenységet 2016-tól változatlanul tagszervezetünkhöz tartozó állandó megbízott munkavédelmi szakértő végzi.

 

  • Rendezvények: A 2019-es évben is számos rendezvény valósult meg a LIGA Szakszervezetek szervezésében. A „Nyitott ház” programsorozat keretében turisztikai tematikus program került megrendezésre. A Friedrich Ebert Alapítvány támogatásával, a LIGA Szakszervezetek Esélyegyenlőségi    Bizottsága szervezésében Kecskeméten  került sor „A munka és    magánélet összeegyeztetése” című konferenciára. A munkavédelmi projektek keretében összesen hat munkavédelmi tájékoztató és ágazat specifikus    munkavédelmi képviselő képzésre került sor vidéki nagyvárosokban.

 

  • Szervezés, taglétszám: A LIGA Szakszervezetek kiemelt szakszervezetpolitikai célja tagszervezet illetve tagcsoport            kialakítása újonnan létrehozott szerveződés keretei között. Emellett        természetesen szívesen segítik tagszervezeteinket a toborzásban illetve a tagmegtartásban is.        Öt fő regionális referens és egy fő szolgáltatási-szervezési-területi referens munkatárs áll a         szakszervezet-alapítás iránt érdeklődők és a tagok rendelkezésére A gyűjtőszervezetként funkcionáló regionális             szervezetek lehetőséget adnak egyéni tagok csatlakozására is.  A regionális szervezetek összesített tagsága örvendetesen nőtt a   2019-   es taglétszámhoz képest. 2019. év júliusában csatlakozott a LIGA Szakszervezetekhez a Fővárosi Vízművek       Munkahelyi Szakszervezete. Tekintettel arra, hogy a csatlakozó szervezet a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetségéből vált ki, a LIGA Szakszervezetekhez     való csatlakozása mintegy ezer fővel érdemi taglétszám-növekedést nem, de tagmegtartást eredményezett.

 

  • Nemzetközi tevékenység: A LIGA Szakszervezetek az alábbi nemzetközi szervezetekben rendelkezik tagsággal: ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség); ITUC (Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség).      Szakértőink a CEDEFOP         (Európai Szakképzés-  fejlesztési Központ) és az ESZA (Európai Szociális Alap, az Európai Gazdasági és       Szociális Bizottságban, az ILO (ENSZ szakosított szerve, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) szervezetek ülésein képviselik a        magyar munkavállalói oldalt.. A       munkavédelmi témájú       nemzetközi felkéréseknek és feladatoknak Miskéri László (Alföldvíz) szakértő     tett eleget. A LIGA Szakszervezetek ifjúsága a Friedrich Ebert Alapítvány (FES) által életre hívott           régiós CEYTUN       (Közép-Európai           Ifjúsági Szakszervezeti Hálózat) nemzetközi találkozóin vett részt, melynek keretén belül a fiatal szakszervezeti tagokat érintő fontos szakmai       kérdéseket vitatták meg.

 

  • Kommunikáció, sajtó, PR: A 2019. évben is élénk volt a LIGA Szakszervezetek álláspontját, véleményét tudakoló médiaérdeklődés, a LIGA Szakszervezetek elnöke gyakori vendég volt a rádiók és a televíziók műsoraiban. A kommunikációs tevékenység másik fontos eleme volt, hogy sajtóközleményekben       közölte saját vagy más szervezetekkel közös álláspontját, híreit a sajtóval, illetve a        tagszervezetei sajtóközleményeit segített eljuttatni a sajtó képviselőihez.      Ilyen volt pl. októberben „Piaci béreket a vízügyi közszolgáltatásban” címmel a LIGA és a          VKDSZ közös nyilatkozatát közölte. Mindemellett a LIGA Szakszervezet álláspontjait, szervezeti történéseit az érdeklődők 2019-ben is elsősorban LIGA Szakszervezetek honlapjáról (www.liganet.hu) ismerhették meg. A LIGA Szakszervezetekről megjelent cikkeket a „Rólunk írták” rovatban gyűjtöttünk össze: 2019-ben több mint félszáz médiamegjelenést dokumentálhattunk. Sajnos azt tapasztaljuk,         hogy a tagszervezeti honlapok fenntartására egyre kevesebb energia jut, mára a LIGA tagszervezetei jellemző módon a közösségi médiában kommunikálnak. A LIGA Szakszervezetek folyamatosan használja a közösségi kommunikációs csatornákat, a    Facebook közösségi média csatornán a megosztásaink 1000-3000 érdeklődőhöz jutnak el.

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető