Archive For The “Heti HÍREK” Category

17-18. hét, 2019. április-május, VKDSZ

By |

Magyar Fürdőszövetség:  A Magyar Fürdőszövetség összeállította tagszervezetei adatai alapján a 2017-2018. évi teljesítményre vonatkozó Trendriportot. A Trendriport szerint a  fürdőüzemeltető társaságok értékesítésének nettó árbevétele 2017-ről 2018-ra 9,1%-kal, ezen belül a fürdőszolgáltatás nettó árbevétele 7,5%-kal emelkedett. A magyar fürdők egyre komplexebb szolgáltatással várják a látogatókat, s látható, hogy jelentős bevétel-növekedést azok a fürdők tudtak elérni, amelyek új szolgáltatásokat vezettek be.
A gyógyszolgáltatásból származó nettó árbevétel emellett 0,4%-kal csökkent. A fürdőszolgáltatások átlagárai a KSH adatai alapján növekedést mutatnak. Folytatódott az a tendencia, hogy a nyugati országrész átlagárai jelentősen magasabbak a keleti országrész átlagáraihoz képest.

 

A fürdőszolgáltatás látogatószáma a vizsgált időszakban 2,2%-ot emelkedett úgy, hogy közben 2018-ban a fürdőkben foglalkoztatottak száma átlagosan 3,5%-kal csökkent az előző évhez képest. A hazai fürdőkben folyamatossá vált a munkaerőhiány, a munkaerőpiac béremeléseivel a legtöbb fürdő nehezen tud lépést tartani.

 

(A teljes Trendriport az alábbi linken tölthető le: https://www.furdoszovetseg.hu/wp-content/uploads/2019/04/furdok-trendriport-2018-evrol.pdf . )

 

Elnökségi ülés: Megtartotta soros elnökségi ülését a VKDSZ. A legjelentősebb téma a Fővárosi Vízművek Munkahelyi Szakszervezetének kiválási szándékáról tartott megbeszélés volt. A helyi szervezet fő problémája a VKDSZ gazdálkodásával volt, bár elismerték, hogy nincs felelőtlen költekezés, csak kevés a bevétel. Téma volt még a 2019. évi munkaterv, melyben hangsúlyos szerepet kap a képzés és a helyi szervezeteknél tartott kihelyezett ülések szervezése.

 

A LIGA Szakszervezetek minimálbérhez kötött tagdíja emelkedett, mely fokozza a VKDSZ anyagi terheit. A Székház hasznosításában is új megoldásokat tárgyaltak meg a bérlők igényeinek megváltozása miatt. Döntöttek arról is, hogy a 30 éves évfordulós rendezvényt az évzáró értekezlettel együttesen rendezik meg költségcsökkentési céllal. Egyebek napirendben az ifjúsági találkozók eddigi tapasztalatai, a tagtoborzás és a kihelyezett ülések tartása volt még téma.

 

KVKF ülés:  2019. április 26-án tartotta meg a KVKF (Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma) ülését. A három oldalú egyeztetésen részt vettek az ágazati szakszervezetek, a konföderációk, munkáltatói oldal képviseletében pedig a STRATOSZ. Kormány oldalról dr. Fónagy János és Cseresnyés Péter államtitkárok, továbbá a Pénzügyminisztérium képviselője vett részt. A VKDSZ-t Fürjes-Gábor József Elnök és György Attila alelnök képviselte. Az ülés napirendi pontjai voltak: a hároméves bérmegállapodás végrehajtásának értékelése és a 2019. évet érintő aktuális foglalkoztatási és jövedelmi kérdések megtárgyalása.

 

A hároméves, állami bérmegállapodást valamennyien eredményesnek értékelték, ugyanakkor mindenki által megfogalmazódott, hogy a 3. lépcsős 5 %-os keresetfejlesztés kevésnek bizonyult az időközben megkötésre kerülő 8 %-os minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása miatt. Többen kezdeményezték, hogy még ebben az évben legyen lehetőség további keresetfejlesztésekre. A fenntartható foglalkoztatás, a szakképzett munkavállalók megtartása minden területen akut problémát jelent.

 

A vizes ágazat részéről a VKDSZ elnök elmondta, hogy a szektor sajátos helyzetben van, az eltérő tulajdonosi szerkezetből adódó problémák miatt. Amennyiben a Kormány gondolkodik további hosszabb távú megállapodásban, a víziközmű szektor esetében az önkormányzati tulajdonban működő társaságok, illetve az ott foglalkoztatott munkavállalókra is ki kell terjeszteni az állami bérmegállapodás hatályát.

 

A Kormány oldal részéről konklúzióként fogalmazódott meg, hogy eredményes és indokolt volt a 3 éves megállapodás. 2019. évre a béregyeztetéseket tovább kell folytatni, munkahelyi szinten a szakszervezetek és a munkáltatók igyekezzenek hatékonysági intézkedésekkel együtt járó javaslatokat megfogalmazni.

 

Ezzel egyidőben induljon el egy közös gondolkodás a KVKF-ben egy újabb 3 éves megállapodás lehetőségéről, amely 2020-tól léphetne életbe. A Kormány elképzelései szerint nem egységes elvekre épülő, hanem egyes ágazatok között differenciált keresetfejlesztések megvalósítását célozza meg.

 

A Kormány oldal összefoglalójában elhangzott, hogy nem zárható ki, hogy a következő időszakban állami bértámogatásban részesüljenek a más tulajdonosi keretek között működő társaságok munkavállalói is. A VKDSZ fontosnak tarja képviselni ezt a lehetőséget a fürdős ágazat munkavállalói esetében is, az ismert OEP támogatások és a foglalkoztatásban jelentkező kereseti problémák miatt.

 

Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa a VKDSZ Oktatási és Szociális Alapítványát!

Adószám: 18036400-1-42

Köszönettel:

az Alapítvány Kuratóriuma 

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

15-16. hét, 2019. április, VKDSZ

By |

EPSU:  A Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének Európai Szövetsége (EPSU)  Közmű Állandó Bizottsága 49. ülését tartotta meg Brüsszelben.  A vízszolgáltatási szektort érintően elhangzott, hogy a  vízhez való jogot az EU Bizottság átteszi a nemzeti jogba. Az osztrák és a német kollégák a WWF-el közösen kezdeményezték, (HH 7-8/2019) hogy ne nyissák meg újra ezt a direktívát mert csak rosszabb lehet a jelenleginél, ha átdolgozzák. A Vízhez való jog (water4you) kampány volt az első sikeres polgári kezdeményezés az EU-ban, melyet 1 800 000 ember írta alá.  Az aláírásokat sikeresen összegyűjtő országok között ott volt Magyarország is, mely szervezésében közvetetten a VKDSZ is részt vett.

 

Emellett Clivia Conrad tartott ismertetést a digitalizálás a vízszektorban témakörben,. A munkavállalók szemszögéből elemezte a digitalizáció előnyeit, hátrányait és irányát. mely során sok más mellett elhangzott, hogy nagyon sok dolgot digitalizálnak, de nem mindig azt, amit a legfontosabb lenne

 

Demonstráció: „Idáig jutottunk” címmel tartott demonstrációt az Alföldvíz szakszervezete Békéscsabán az mellett az épület mellet, amelyben a cég rendkívüli közgyűlését tartották.  Miskéri László, a szakszervezet titkára felhívta a figyelmet arra, hogy a cégüknél és az egész ágazatban rendkívül alacsonyak a bérek. Sokan hagyják el a céget, az ágazatot, s könnyen találnak maguknak jobban fizető állást.

 

A béremelési kezdeményezésüket a munkavállalók közel 80 %-a aláírta, mely listákat Bende Flóra szakszervezeti elnök adta át a közgyűlésnek. A cég részéről Diós Zsolt, a cég PR-irodavezetője nyilatkozott, s tudatta azt, hogy tisztában vannak a teljes ágazatot sújtó problémával és igyekeznek ezt helyben orvosolni.

 

Május 1.:  A szakszervezetek és szakszervezeti szövetségek felvonulást szerveznek a munka ünnepe alkalmából, melyen a LIGA szakszervezetek is részt vesznek.   A felszólalók között hazai és külföldi előadók is lesznek.  A demonstráció jelmondata: TISZTES MUNKÁT, TISZTES BÉRT! A rendezvényre várják a résztvevőket.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

13-14. hét, 2019. március-április, VKDSZ

By |

VKDSZ alakuló elnökségi ülés: Április 3-án tartotta első ülését a VKDSZ új elnöksége. Napirenden volt a munkamegosztás, az alkalmazott munkamódszerek kialakítása az elkövetkező ciklusra. Döntöttek Fábián György munkaügyi szakértő további megbízásáról valamint személyi kérdéseket tárgyaltak meg.

 

EPSU:  Az ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség) Kollektív Egyezkedési Bizottsága legközelebb április 18-án ülésezik, mely alkalomból elemzésre kerül a javasolt Kollektív Egyezkedési Európai Partnerség és a kollektív egyezkedést szorgalmazó kampány tervezete. A Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének Európai Szövetsége (EPSU) az említett kampány támogatását fontolgatja, azonban döntésünk további információk közlésétől függ. Úgy gondolják, hogy az említett két kezdeményezés esetében szükséges lehet a Közép- és Kelet-Európai közszolgálati dolgozók szakszervezeteinek hozzájárulása.  Ennek értdekében a tagszervezetek között felmérik, hogy az ágazati KSZ-ek és kollektív tárgyalások sikerességét mi akadályozza? Segítheti-e az ETUC kampány a helyi egyeztetéseket?

 

VKDSZ üdültetés: A februári Országos Választmányi ülésen felvetődött, hogy a VKDSZ bérelhetne üdülőt, melyet a tagszervezetek hasznosíthatnának. Sikerült két balatoni üdülési lehetőséget találni, de sajnos a tagszervezetek részéről nem mutatkozott érdeklődés – az egyébként jó árfekvésű – lehetőségre. A tagszervezetek, illetve LIGA-tagszervezetek szabad üdülési kapacitásainak felajánlása folyamatos. A szabad kapacitásokkal történő koordináció vállalását már a korábbiakban is jelezte a VKDSZ Központ. Ezekről a továbbiakban is várjuk  az értesítéseket.

 

Székház hasznosítás: Folyamatban van a Bizalom Nyugdíjpénztár és a VKDSZ központ informatikai rendszerének közös üzemeltetésével kapcsolatos előkészítés. Az átalakítás célja a költséghatékonyság és a biztonság növelése, illetve a Székház hasznosítása új lehetőségeihez az informatikai bázis megteremtése. Mint ismeretes az elmúlt év közepe óta   ( 5/2018. illetve 8-9/2018. HH) folyamatban van a VKDSZ központ műszaki és funkcionális rekonstrukciója. Részben a szükséges karbantartások elvégzése, részben a használati minőség emelése, részben pedig a hasznosíthatósági lehetőségek bővítése a cél.

 

ÁPB: A Víziközmű Ágazat Párbeszéd Bizottság keretében a Pénzügyminisztériumhoz benyújtott 2018. évi pályázatunk elszámolását elvégezte a VKDSZ. Az utófinanszírozott költségek visszatérítése az elszámolást követően történik meg.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

11-12. hét, 2019. március, VKDSZ

By |

VKDSZ tisztújítás : A március 26.-án 30 éves VKDSZ ugyanezen a napon megtartotta tisztújító Országos Választmányi ülését. Az esemény ünnepi megemlékezéssel kezdődött, melyet az elmúlt 5 év értékelése és az elkövetkező 5 év terveinek megvitatása követett. Köszöntötte a megjelenteket a LIGA Szakszervezetek elnöke, dr. Mészáros Melinda is,  valamint dr. Fónagy János miniszterhelyettes képviseletében dr. Urbán Erika vezető főtanácsos asszony is megtisztelte jelenlétével – több cég vezérigazgatójával együtt- a rendezvényt.

A szövetség életében kiemelten fontos eseményen a teljes vezetést újra választották. Az elnök ismét Fürjes-Gábor József lett. Alelnöknek a vizes ágazatban György Attilát, a fürdős ágazatban Szikra Zsoltot választották. Megtartották helyüket az elnökségben: Bende Flóra, Gyetvai Éva, Nagy Zoltán, Ölveti Lászlóné, Pintér Lajos és Szabó Antal. Új tagként került be a fürdős ágazatból: Bősze Tamás, a Fővárosi Vízmű MSZ képviseletében pedig: Kecskés Károly.

A Felügyelő Bizottságba Csiszár Jánost, Miskéri Lászlót és Orosz József Zsoltot, míg a Számvizsgáló Bizottságba Regényi Tamás Zsoltnét, Sipos-Szabó Zoltánnét és Tramfeld Attilánét választották.

A jubileumi Választmányi ülés kitüntetések átadásával zárult. A  VKDSZ   IV. kongresszusa a szakszervezeti érdekvédelmi, munkában végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából szakszervezeti munkáért kitüntetést, míg Zsíros Sándor, a VKDSZ volt titkára pedig  „Az év szakszervezeti vezetője” díjat alapított. Ez utóbbiban  2019-ben: Orosz József Zsolt (MIVÍZ Kft.) részesült. „Szakszervezeti munkáért” kitüntetést 2019-ben: Tóth Istvánné (FCSM Zrt.), Fehér Szilvai (Tettye-Forrásház Zrt.), Orodánné Pusztai Eszter (Alföldvíz Zrt.), Káposzta Sándor (ÉRV Zrt.), Holbáné Cseh Erzsébet ( TRV Zrt. ), Balogh Imréné (Érd és Térsége Víziközmű Kft.), Illés Tamás (DRV Zrt.), Tompa Gyöngyi (Nyírségvíz Zrt.), Erdődi Jánosné (Zalavíz Zrt.), Adami László (Fővárosi Vízművek Zrt.), Gyetvai Éva (FCSM Zrt.), Cserti Rita (DZVÍZ Zrt.), Burkus Andrea (MIVÍZ Kft.) részesült. A „Szakszervezeti munkáért” elismerést posztumusz Ifjú Peterle István kapta meg.

Magyar Fürdőszövetség: A Magyar Fürdőszövetség március 13-án, a kisújszállási Kumánia Gyógy- és Strandfürdő területéntartotta meg választmányi ülését, ahol sok téma megvitatása mellett  döntés született a soron következő tavaszi közgyűlés helyszínéről és időpontjáról is. A közgyűlést 2019. május 14-15-én tartják a balatonfüredi Hotel Annabellában. Fontos téma volt az OEP ártárgyalások megnyitása és a fürdőgyógyászati kezelések finanszírozási reformja is. Természetesen az előző évi költségvetés és mérleg elfogadása, valamint a 2019. évi tervek is megvitatásra és elfogadásra kerültek.

A választmányi ülést a Humánerőforrás,  és a  Marketing és Wellness ad hoc szakbizottságok összevont ülése előzte meg. A marketing szakbizottság a 2019. évi marketing tervet vitatta meg, míg a  Humán és a Wellness Szakbizottság – a megújulás szellemében szolgáltatási szemlélettel közelítve – két fontos kérdést tárgyalt: a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről  szóló 37/1996. NM rendeletet és egy a fürdők házirendjét érintő előterjesztést.

EPSU:  Az EPSU (Európai Közszolgáltatási Szakszervezetek Szövetsége) idén tartja kongresszusát Dublinban. A következő ciklusra jelöléseket kértek be, melyre a magyarországi EPSU-tag szakszervezetek az alábbi jelöléseket tették: Végrehajtó Bizottsági tag: Pinczés Ernő tag, helyettese: Bende Flóra VKDSZ . Egészségügyi- és Szociális Bizottság: Szűcs Viktória, Lőrincz Noémi, Helyi- és Regionális Önkormányzati Bizottság: Király András tag, helyettese: Ádám Róbert János (VKDSZ), a Nemzeti és Európai Közszféra Bizottság: Dobrovits Orsolya, Véber János, Közmű Szakbizottság: Pinczés Ernő tag, helyettese: Ádám Róbert János (VKDSZ). Az 5 tagszervezet jelöltjei között megjelölt VKDSZ képviselők az elmúlt ciklusban is ezt a pozíciót töltötték be.

Alapítvány: Ülésezett a VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítványa kuratóriuma. Az ülésen a pénzügyi beszámolóval valamint a 2018. évi mérleg elfogadásával és a 2019. évi tervekkel foglalkoztak. Kiemelt fontosságúnak ítélték, hogy az 1 %-os kampányt a VKDSZ segítségével tovább folytassák. Az így befolyt összeg nagyban segíti a működtetett támogatási rendszereket. Az Alapítvány adatai az 1 % juttatáshoz: VKDSZ Szociális és Oktatási Alapítvány, adószám: 18036400-1-42 . Kérjük a támogatást!!

Bizalom Nyugdíjpénztár: Ülést tartott az idén 25 éves a Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa. Megtárgyalták az elmúlt év eredményeit és előkészítették a soron következő, jubileumi küldöttközgyűlést. 2018-ban – különösen az év első felében tapasztalható folyamatok miatt – a nyugdíjpénztárak (is) a korábbi évekkel ellentétben kismértékű veszteséget voltak kénytelenek elszenvedni.

Egy-egy rosszabb hozamú év visszaesését hosszabb távon várhatóan kiegyenlítik az átlag feletti esztendők. Jól mutatják ezt az Önkéntes Nyugdíjpénztárak 10 és 15 éves átlagos nettó hozamrátái, ezekből látható, hogy a pénztárak kifejezetten jól, az inflációt bőven meghaladóan teljesítettek és hosszú távon magas hozamokkal gyarapították tagjaik nyugdíjcélú megtakarítását.

Az elmúlt 10 évben portfóliótól függően 4-5 százalék infláció feletti reálhozamot értek el. Részletesebb adatok a VKDSZ honlapján találhatóak. https://vkdszsz.hu/

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

Read more »

9-10. hét, 2019. február-március, VKDSZ

By |

Baranyavíz Zrt. MSZ:  A BaranyaVíz Zrt. Munkahelyi Szakszervezetének 2019. február 27-i taggyűlése elnöknek választotta Gaál Fruzsinát. Elődje közel egy éve mondott le más munkahelyre távozása miatt. Alkalmas és a tisztséget illetve a vele járó feladatot elvállaló személyt csak most találtak. Gratulálunk az új elnöknek és sikeres munkát kívánunk!

VKDSZ Országos Választmányi  ülés: Február 27.-i  tartotta meg ülését a VKDSZ Országos Választmánya.  Az öt éves ciklus utolsó normál ülésén meghallgatták a Választási Bizottság beszámolóját a 2019. március 26-i tisztújító országos értekezlet  jelöltállításáról. Élénk vita alakult ki a nyílt vagy titkos szavazás alkalmazásáról a tisztújítás során, illetve annak technikai kivitelezéséről is, hiszen a szavazók – a taglétszám függvényében – más-más mandátum számmal rendelkeznek, így a mandátumokkal együtt vagy egyenként is szavazhatnak elvileg.

Tárgyaltak a tisztújító ülés szervezési feladatairól, forgatókönyvéről és a 30 éves évforduló alkalmából rendezendő ünnepi találkozóról.  Elfogadták a 2018. évi pénzügyi beszámolót, mérleget és a 2019. évi költségvetési tervet. Áttekintették  a  VKDSZ   5 éves szervezeti  tevékenységéről, gazdasági működéséről szóló beszámolókat és a következő ciklus programtervét. Elfogadták a rétegbizottságok beszámolóit, a Felügyelő Bizottság és az Országos Számvizsgáló Bizottság jelentéseit. Elfogadtak 15 Ft/hó/fő tagdíjemelést, mellyel együtt az elmúlt tíz évre vonatkozóan évi 3 Ft/fő/hó tagdíjemelés jutott. Elfogadták a Szakszervezeti munkáért és az Év szakszervezeti vezetője elismerésekre érkezett javaslatokat. Döntöttek a kitüntetettek személyéről.

Bérkompenzációs megbeszélés a Miniszterelnökségen: Az Országos Választmányi üléssel egyidőben a LIGA és a VKDSZ elnökei a Miniszterelnökségen tárgyaltak a Gulyás Gergelynek írt levél alapján (lásd HH 28-29. szám és az előző szám).   A téma az ágazat általános helyzete, a munkavállalók munkakörülményei és bérhelyzete voltak. Az ezzel kapcsolatban készült anyagot ismertették a szakszervezeti delegáltak.  A VKDSZ célja volt, hogy egy megfelelően kidolgozott anyagban tájékoztassanak az  ágazat bérhelyzetéről, az önkormányzati tulajdonú társaságok bérkompenzációs igényéről, s arról, hogy a többségi állami tulajdonú társaságoknál is problémákat okoz a bértorlódás, elvándorlás. A megbeszélésen felek elfogadták, hogy szakértői bizottsági szinten (természetesen a VKDSZ és a munkaadók részvételével) folytatják a helyzetelemzést és közösen keresnek megoldásokat a fölmerült szakszervezeti igényekre.

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

Ádám Róbert János

ügyvezető 06-30/6401463

Read more »

ETUI Szeminárium a munkavédelemről

By |

2019. március 5-6-án Krakkóban tartotta az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) nemzetközi munkavédelmi szemináriumát, Lengyel, Litván, Szlovák, Cseh, Észtország és Magyar szakszervezeti szakemberek részvételével.

A kétnapos szeminárium levezető elnöke Viktor Kempa, az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) szakértője, megnyitó beszédében kiemelte, hogy az új kockázatok megjelenése, új technológiák, digitalizáció, többlet kockázatot jelent a munkavállalók számára. Az ETUI folyamatosan kampányt indít a munkavállalói kockázatok megismertetésére, úgy, mint a veszélyes anyagok, váz és izomrendszeri megbetegedések, a kockázatértékelés, munkaegészségügy, automatizáció, digitalizáció témakörében. Kiemelte, fontos cél a munkavédelem kultúrájának növelése, az új kockázatok feltárása, (pld.: napelem szerelés) a pszichoszociális kockázatok figyelembe vétele.

Renata Gorna (Összlengyelországi Szakszervezeti Szövetség OPZZ) a házigazdák nevében szólt a Lengyel szakszervezet munkavédelmi stratégiájáról. A szeminárium első napjának második felében a résztvevő országok képviselői munkacsoportokban dolgozva, megfogalmazták az általuk szükségesnek vélt, előremutató munkavédelmi stratégiai elveket, amelyeket a résztvevők megvitattak. Egységesen fogalmazódott meg a munkavédelem oktatásának szükségessége különböző képzési szinteken, és a balesetbiztosítási rendszerek létrehozása, valamint a hatósági ellenőrzések elégtelensége. Litván kollégák felvetették a munkaerő, országok közötti vándorlásának kockázatát.

A szeminárium második napja a munkahelyi pszichoszociális kockázatokról szólt. Wieslaw Owsinski a krakkói munkavédelmi felügyelőség vezetője részletes előadásában ismertette a felügyelőség tevékenységét, azon belül a pszichoszociális kockázatok ellenőrzését. Kifejtette, hogy a rohanó világban, a fokozott munkateher mellett a felügyelőség mindent megtesz annak érdekében, hogy a kockázatok értékelése során hangsúlyt kapjon a pszichoszociális kockázatok felmérése, kezelése. Szerinte ezt a kockázatot a munkahelyeken alábecsülik. A felügyelőség elsősorban figyelem felhívással él a munkáltatók felé a szabálytalanság megszüntetése érdekében. Tapasztalatuk alapján a munkahelyi stressz többlet táppénzt jelent. Előadásában kitért a munkahelyi zaklatásra (mobbing), mint fennálló kockázatra, rámutatva a munkáltatók felelősségére. Beszélt a stressz negatív hatásairól. A felügyelőség segíti a munkavállalókat és a munkáltatókat az ismeretek megszerzésében, a társadalmi munkavédelmi felügyelők képzésével, tájékoztatók, leporellók, CD lemezek átadásával.

A részvevő országok küldöttei egységesen fogalmazták meg a szakmai alkalmassági vizsgálatok, a jelenlévő és növekvő pszichoszociális kockázatok csökkentésének szükségességét.

Miskéri László

Read more »

3-4. hét, 2019. január, VKDSZ

By |

LIGA Elnökségi: Január14-én tartotta évi első ülését a LIGA Szakszervezetek Elnöksége. Határozatot fogadtak el arról, hogy csatlakoznak az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma által alakított Országos Sztrájkelőkészítő és Demonstrációszervező Bizottsághoz, Doszpolyné dr. Mészáros Melindát és dr. Szilágyi Józsefet delegálták. Döntöttek arról is, hogy február 14.-re összehívják a LIGA Tanács ülését, amelyen a személyi kérdések (megüresedett vezetői helyek betöltése) és aktuális érdekvédelmi témák lesznek napirenden. Döntöttek az Európai Szakszervezeti Szövetség tisztújító kongresszusán megválasztandó vezetőkről is.

 

Demonstrációszervező Bizottság követelések: A Munka törvénykönyve átfogó felülvizsgálata, különös tekintettel a rendkívüli munkaidő és a munkaidő keret szabályozására és a munkavállalókra nézve kedvező módosítása.

A sztrájkjog újra szabályozása, a szociális párbeszéd munkavállalói érdekeket is tükröző érdemi megállapodásokra törekvő működtetése.

Tisztességes munkáért tisztességes béreket a béregyenlőtlenségek mérséklésére is figyelemmel, a béren kívüli juttatásokra vonatkozó kedvező szabályok visszaállítása, a közszféra bérhelyzetének rendezése, különös tekintettel a Kjt. illetménytáblájának rendezésére és a diplomás bérminimum bevezetésére.

Egy rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozása, a korengedményes, illetve a korkedvezményes nyugdíjak korszerűbb formában történő visszaállítása, a megváltozott munkaképességű dolgozók támogatása.

 

Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának (KVKF): 2018. február 12-én új testülettel bővült a nemzeti szintű munkaügyi kapcsolatok rendszere, tizenhat szervezet (szakmai szövetségek, érdekképviseletek, minisztériumok) hozta létre a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumát.

Január 16-án ülésezett a KVKF munkavállalói és munkáltatói oldala, ahol a szociális partnerek vállalták, hogy közösen kezdeményezik a kormányzatnál és a tulajdonosoknál a formális bértárgyalások megkezdését.

A 2017-ben létrejött hároméves bérmegállapodás 2019-re legalább 5 százalékos átlagos bérnövekedést irányzott elő, ami a kialakult munkaerőhiány miatt kevésnek bizonyult.

A KVKF munkavállalói oldala egyetért abban, hogy ennek mértékét növelni szükséges a fluktuáció és a szakemberhiány kialakulásának megelőzése, a szakképzett munkaerő megtartása és jövőbeni biztosítása, valamint a munkakörök közötti bérfeszültségek kezelése érdekében.

 

VKDSZ kiegészítés a KVKF-hez: A konzultáción Fürjes-Gábor József VKDSZ elnök és Bende Flóra az Alföldvíz Zrt. Szakszervezet elnöke vett részt.

Kifejtették, hogy a víziközmű szektorban egyes többségében önkormányzati közösségi tulajdonban lévő társaságoknál probléma a kötelező bérfejlesztések és szükséges bérkompenzációs költségek kigazdálkodása.  Kérték ezért mindkét oldal képviselőit, hogy támogassák a víziközmű szektort abban, hogy kaphassanak állami támogatást a bérkompenzációra a rászoruló önkormányzati társaságok is.

Indokolt esetben a MaVíz, illetve a Fürdő Szövetség és a Regionális Vállalatok Munkáltatói Szövetsége is kerüljön meghívásra, és velük is történjenek meg a szükséges munkáltatói egyeztetések.

A részünkről a továbbiakban megfogalmazott javaslatként, hogy  egy közös nyilatkozatban, vagy akár három oldalú megállapodásban  rögzíteni kellene, hogy az érintett állami társaságok esetében a túlmunka szabályozásban a kollektív szerződés megállapodásai legyenek az irányadók.

 

EPSU képzés:  Az Európai Közszolgáltatási Szakszervezetek Szövetsége (EPSU) képzést tartott a tagtoborzás témájában. Adam Rogalewski és Richard Pond sok egyéb téma mellett a kampány szervezéséről, céljairól, eszközeiről, a kilépések, belépések okairól beszélt. A résztvevő szakszervezetek (KKDSZ, BDDSZ, HVDSZ2000, VKDSZ, EVDSZ) képviselői csoportmunkával, interaktívan gyakorolhatták konkrét, saját problémáik, tapasztalataik alapján hogyan is lehet a tagságot növelni, s ezzel a szakszervezet erejét is növelni.

VKDSZ Elnökségi ülés:          A március 26-án esedékes tisztújító Országos Választmányi ülésre készülve, az elnökség megvitatta az elmúlt 5 éves ciklus beszámolóját és a következő ciklusra tervezett stratégiát. Az anyag kritikai észrevételeket sem mellőzve foglalta össze a történéseket, a szakszervezeti munkát befolyásoló törvényi változásokat, a gazdasági környezet változását és a sikereket, illetve kudarcokat. A tapasztalatokból kiindulva tartalmazza a javasolható tevékenységeket is, melyek pozitív irányba befolyásolhatják a jövő VKDSZ-ét.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

adamrobert@vkdszsz.hu

 

Read more »

1-2. hét, 2019. január, VKDSZ

By |

Új év: A 2019-es év a teljes tisztújítás éve. Ismét letelt egy választási ciklus. Elszámolás következik és vezetőség választás új célokkal, s remélhetően új erővel, energiával. A 2019-es év a visszatekintés éve is lesz, hiszen 30 éves lett a VKDSZ. Egy emberöltő küzdelmekben, sikerekben és kudarcokban, de mindvégig a munkavállalók érdekében. Nem lett könnyebb a helyzetünk, inkább nehezebb, s csak az ünnep és a tapasztalatok miatt kell visszatekinteni, egyébként menni kell előre, lépni kell tovább, elszántan, elkötelezetten. Ezekben megerősödve kívánok boldog, egészségben eltöltött, sikeres új esztendőt minden VKDSZ tagnak és szeretteinek!

 

Szakszervezeti kitüntetések: Minden évben a VKDSZ által alapított kitüntetésekre év elején kérünk javaslatokat, s azokat Víz Világnapja alkalmából rendezett ünnepi Országos Választmányi ülésen adjuk át. A 2019. év ebből a szempontból is rendhagyó, mivel a néhány nappal március 22. utáni tartandó tisztújító, cikluszáró Választmányi ülésen adjuk át az idei díjakat.

Az idén is a tagszervezeteknél az érdekképviseleti munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakszervezeti munkát végzők jelölését várjuk, illetve az „Év szakszervezeti vezetője” címre egy főre kérjük a javaslatot.

 

Bérmegállapodás 2019-20-ra: A VKF-en (Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma) két konföderáció (LIGA, Munkástanácsok) a. munkaadói szervezetekkel megállapodtak (Varga Mihály Pénzügyminiszter ellenjegyzése mellett) a 2019-es és a  2020-as minimálbérről és garantált bérminimumról illetve két évre vonatkozó kereset növekedés ajánlásáról. Ezek szerint az idén a minimálbér 149.000 Ft, a garantált bérminimum pedig 195.000 Ft, a bérajánlás 8 %.  Jövőre ezek az értékek: 161.000 és 210.600 Ft és szintén 8 % lesz. Felek a béren kívüli juttatások alkalmazását is ajánlják a munkaadóknak. Felhívják továbbá a munkáltatókat arra, hogy a bértárgyalásokhoz szükséges munkaügyi és gazdasági adatokat adják át a szakszervezeteknek és ne minősítsék üzleti titokká. További előnye a megállapodásnak, hogy a 2020-as bér-adatokat a gazdasági mutatóktól teszi függővé (infláció, GDP növekedés, termelékenység növekedés). Ha ezek prognosztizált adataiban 1 % eltérés vagy a háromban együtt összesen 2 % eltérés lesz, újra kell tárgyalni, azaz magasabbak lehetnek. 

 

Hiánypótló fürdős szakkönyv: Víz a gyógyászatban címmel jelent meg dr. Sandra Sándor és dr. Oláh Csaba szak- illetve tankönyve. Az egyetemi és főiskolai oktatásban is használatos kiadvány a vizek, ásványvizek, gyógyvizek egészségmegőrzésben, gyógyászatban betöltött szerepét dolgozza fel a teljesség igényére törekedve. A könyvben feltüntetett támogatók között örömmel mondhatjuk el, hogy a VKDSZ is szerepel.

 

Tüntetések: A rabszolga törvényként elhíresült Mt. módosítás ellen szinte állandósultak a tüntetések. Sajnos a politika ráépült a munkavállalók érdekérvényesítési eszközrendszerére, illetve a kormányoldal is politikai eseményeknek tekinti azokat, amikor a szokott „sorosista” jelzőkkel illeti a megmozdulásokat. A munkavállalók megint csak a második sorba kerültek…. De mi is a tét: a szakszervezetek levélben fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, mely az alábbi követeléseket tartalmazza: a Munka Törvénykönyve utolsó módosításának visszavonását, a sztrájktörvény módosítását, hogy azzal élni is lehessen, tisztességes béreket, mert a magyar bérek a régióban a legkisebbek illetve rugalmasabb nyugdíjrendszert. Sokadszor kezdeményezik a szakszervezetek a munkatörvény teljes áttekintését, de erre ez ideig nem került sor.

 

GINOP-5.3.4-16-2017-00031: A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése című konstrukcióban megvalósuló munkavédelmi projekt első tájékoztató rendezvénye tavaly nem valósult meg.  Az idei évben megrendezendő 4 képzés lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy a munkavédelmi képviselők és bármely más munkavállaló is e témában fontos információkhoz jusson. A VKDSZ vezetése dolgozik azon, hogy a 4 rendezvény munkavédelmi képviselők kötelező továbbképzéseként elszámolható legyen. Ezek a képzések INGYENESEK lesznek. Kérjük, hogy az információt hasznosítsátok!

 

Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet: Eredményes évet zár a Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet. Bár 2019-re a nyugdíjas foglalkoztatás szabályai kedvezően változtak a nyugdíjasok számára – csak a 15% SZJA-t kell fizetni – továbbra is vannak érvek a Nyugdíjas Szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás mellett: ilyen lehet a foglalkoztatás idény jellege, vagy rendszertelensége, vagy ha előnyösebb a cég számára a költség, mint a munkabér. Bízunk abban, hogy minél több cég fog élni ezzel a lehetőséggel 2019-ben is.

 

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

adamrobert@vkdszsz.hu

Read more »

50-51. hét, 2018. december, VKDSZ

By |

Mikulás: A szakszervezet nemcsak érdekvédő szervezet, de egyben egy közösség is. Amikor védi a munkavállalók érdekeit, akkor a családjaik érdekeit is védi, s kialakul egy szorosabb kapcsolat, mely egyik megnyilvánulása a Mikulás-csomag. Minden évben hagyományosan édességgel, gyümölccsel, apróságokkal köszöntik a tagok gyermekeit Mikulás alkalmából. Ezt minden alapszervezetnél várják az apróságok. A legszebb öröm adni, bár jövőre ez is nehezebb lesz az adójogszabályok kedvezőtlen módosítása miatt. A VKDSZ ezúton is köszönti a családokat és a gyermekeket Mikulás-nap alkalmából.

 

Évzáró Választmányi ülés: Bár a tavalyi évben elmaradt az ünnepélyes évzáró értekezlet, az idei esztendőben Versegen tartotta meg a munkára és a kikapcsolódásra, a visszatekintésre is lehetőséget adó kibővített évzáró Választmányi ülését a VKDSZ. Az első napon a „hogyan tovább” kérdése volt a fő napirend. Az ügyvezető – részben a 73 kérdéses mélyinterjú  első eredményei alapján nyugvó –  vitaindítójával kezdődött meg a beszélgetés. A   VKDSZ a kibővített vezetőségét, tisztségviselőit kereste meg egy anonim kérdőívvel, mely más kérdések mellett a rendezvények, információramlás, tevékenységek, programok, szervezeti élet, költségvetés, tagdíj, sikeresség, célok, szakmai munka, külkapcsolatok, társszervezek, üdültetés és képzés témáiban kérte ki a kitöltők véleményét.  A kérdőív egyik célja, hogy a jövő évben esedékes teljes tisztújítás előtt minél több vélemény és szándék tisztázódjék, segítve a következő öt éves ciklus munkaeszközeinek, munkamódszereinek, célkitűzéseinek kialakítását és megvalósítását. A kötetlen beszélgetésen személyi kérdések is fölmerültek, hiszen azt is jó tudni, kire lehet a következő időszakban számítani, s hogy mekkora az elvárás és a bizalom a VKDSZ vezetői irányában. A második napon a „vendégfellépő” (😊) a VKDSZ munkaügyi szakértője volt, aki a „rabszolga törvény” lényegét és hatásait elemezte. A téma kapcsán az Országos Választmány Állásfoglalás kiadásáról döntött. A vízügyi ágazat kollektív szerződésekkel lefedett, mely védelmet nyújt az Mt. új, kedvezőtlen lehetőségeivel szemben. Most látszik, hogy egy ágazati kollektív szerződés megkötése minden ágazatban dolgozót védene. Ahol a helyi Alapszabály megengedi biztosítsunk a nem ágazatban dolgozóknak is belépési lehetőséget a VKDSZ-be, hogy legyen esélyük érdekeik megvédésére és kollektív védelem kialakítására!

A munka mellett maradt idő a közös (csapatépítő 😊) kikapcsolódásra is. Az ünnepi pohárköszöntő kulcsmondata volt, hogy „jobb éve legyen a VKDSZ-nek és a munkavállalóknak is, mint amilyet az idén zárunk”.

 

LIGA levél a Köztársasági Elnöknek: A LIGA levélben fordult Áder Jánoshoz, hogy küldje vissza a Parlementnek további megfontolás céljából az Mt. módosítást, mivel az tartalmilag súlyosan sérti a munkavállalók jogos gazdasági érdekeit, illetve formailag a szociális párbeszéd kikerülésével került  a Országgyűlés elé.

 

Konföderációs levél Orbán Viktornak: A LIGA (Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája), az ÉSZT (Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés), a MaSZSZ (Magyar Szakszervezeti Szövetség), a MOSZ (Munkástanácsok Országos Szövetsége) és a SZEF (Szakszervezetek Együttműködési Fóruma) közös levélben fordult a Miniszterelnökhöz.

Elfogadhatatlannak tartják a szociális párbeszéd alapjainak a megkerülését, ami a törvény elfogadásakor tapasztaltak ráadásul úgy, hogy az összes szakszervezeti javaslat közül egyet sem fogadtak el. Ezért kezdeményezik a Munka törvénykönyve már sokszor javasolt átfogó felülvizsgálatát. Ennek kiemelt témái lennének a rendkívüli munkaidő, munkaidőkeret és a szakszervezeti jogok. Kérik a VKF (Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma) mihamarabbi összehívását és az érdemi szociális párbeszéd megkezdését. Reméljük, hogy a konfödörációk közös fellépése a demonstratív egységes álláspontjaik elősegítik a törvény módosítását megfelelő módon történő értelmezését.

 

Eric Lee is bekapcsolódott a demonstrációba: A jelenleg Londonban élő, amerikai születésű szakszervezeti aktivista, iró, újságíró, a LabourStart alapító szerkesztője  körlevélben hívott fel mindenkit a magyar Köztársasági Elnöknek írt levél aláírására, melyben kéri, hogy ne jegyezze ellent a magyarországi rabszolgatörvényt.  Eric Lee kampányai alapján már sok bebörtönzött szakszervezeti aktivista nyerte vissza szabadságát, sok sztrájk támogatása érte el célját. A magyar kampányhoz az alábbi linkre kattintva (ctrl gombbal együtt) csatlakozhatsz:  https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=3983 .

 

Látogatás a szlovák társszakszervezetnél: Az ágazati párbeszéd bizottsági támogatásként pályázható – a Magyarország 2018. évi központi költségvetésében biztosított- „Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok” keretből a VKDSZ, mint kedvezményezett nemzetközi tagdíjra és egy szlovákiai társszervezeti találkozóra nyert pénzt. December 10-11-én  a VKDSZ ügyvezetője látogatta meg  az OZ DLV (Szlovák Erdészeti-, Faipari és Vízügyi Szakszervezet) központját Pozsonyban. A több évtizede tartó kapcsolat megerősítése érdekében megkötött  Együttműködési megállapodás ünnepélyes átadására is itt került sor. Vlasta Szabová elnökasszonnyal és kollegáival estébe nyúlóan vitatták meg a szlovákiai és magyarországi szakszervezeti helyzetet, a legfrissebb eseményeket, a közös európai szintű fellépés lehetőségeit. Tárgyaltak a tagtoborzás lehetőségeiről és az e téren sikeresnek bizonyuló szlovákiai tapasztalatok átadásáról. Az elnökasszony érdeklődését a szakszervezeti mélyinterjúk keltették fel, mely tapasztalatait hasznosítani kívánják.

 

Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

A VKDSZ Központi Irodája munkatársai nevében ezúton kívánok minden tagunknak és családtagjainak kegyelemteljes, boldog karácsonyt valamint sikeres, egészségben, békességben eltöltött új esztendőt!

 

 

Ádám Róbert János

ügyvezető

06-30/6401463

adamrobert@vkdszsz.hu

Read more »

44-45. hét, 2018. október-november, VKDSZ

By |

Szakszervezeti demonstráció: A cafeteria megadóztatása miatt szerveztek tüntetést a MÉSZ, az EVDSZ, a BDSZ és a VDSZ, melyet a Liga és a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz), a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) is támogatott. A nagyra duzzadt tömeg az MNB székháza előtt demonstrált majd a Parlament elé vonult. Levéllel fordultak a jegybank elnökhöz, hogy segítse törekvéseiket valamint a miniszterelnökhöz és az államelnökhöz, hogy az őszi nemzeti szintű bértárgyalások keretei között a téma napirendre vételét kezdeményezzék a Versenyszféra és a Kormány Állandó Fóruma monitoring bizottságában valamint az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács plenáris ülésén. A demokráciával ellentétes az, hogy a kormány a munkavállalók, az érdekképviseletek megkérdezése nélkül döntött a kérdésben. Levelükben kiemelték, hogy a béren kívüli juttatások kiemelten fontos gazdaság- és társadalompolitikai célok megvalósulását segítik, amelyeknek a megszüntetése a munkaerő megtartása, az élet- és munkakörülmények javítása, az egészségmegőrzés és a hosszú távú öngondoskodás ellen hat.

 

Kiemelt Partner Program: A Magyar Turisztikai Ügynökség kihirdette a kiemelt turisztikai partner pályázat győzteseit, melyek között az alábbi haza fürdők is szerepelnek: Büki Gyógyfürdő Zrt. , Debreceni Gyógyfürdő Kft., Gránit Gyógyfürdő Zrt., Hévizi Turisztikai Nonprofit kft., Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt., Makói Gyógyfürdő Zrt., Miskolci Turisztikai Idengeforgalmi és Szolgáltató Kft., Sóstó- Gyógyfürdő Zrt. , Szt. Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, Tiszaparti Terrmálfürdő Kft..

 

Újra nyílt uszoda: Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő néven október 31-én újra megnyílt a felújított és medencékkel, szolgáltatásokkal bővített fővárosi fürdőlétesítmény. Budapest Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt közös beruházásának értéke közel 4 milliárd Ft volt. A bővítés során egy, több mint 7.800 m2 területű fedett fürdőépület épült meg, melyben 12 új medence kapott helyet.

 

GINOP-5.3.4-16-2017-00031: A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése című konstrukcióban megvalósuló munkavédelmi projekt tájékoztató rendezvénye november 21-én lesz Székesfehérváron. A LIGA koordinációjában rendezendő képzés a „Legfőbb érték az ember – munkavédelem a VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS ágazatban” című projekt része. A rendezvény célja a munkavállalók és munkáltatók tájékoztatása a munkavédelemmel kapcsolatosan, a munkavédelmi tudatosság fejlesztése, a munkáltatói és munkavállalói elkötelezettség javítása. Helyszíne: Fejérvíz Zrt. 8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15. II. emeleti tárgyaló. A program 10.00-tól az ágazatra formált általános munkavédelmi tájékoztatásal indul, elemzi a pszichoszociális kockázatokat, foglalkozik a balesetek minőséítésével, kivizsgálásával, a képernyő előtti munkavégzés egyes kérdéseivel majd konzultációval ér véget. A részvételi szándékot a sasne@vkdszsz.hu e-mail címen kérjük jelezni. A rendezvény ingyenes.

 

2019. évi bérfejlesztés: Megkezdődtek a 2019. évi bérfejlesztéssel kapcsolatos tárgyalások a Regionális Víziközmű Szolgáltatók Szövetségével. A munkaadói szövetség az NVTNM-től kapott tájékoztatás szerint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésen felül 5 % bérfejlesztést tervez az állami tulajdonú öt társaságnál, melyet az üzleti tervekben is szerepeltetnek. E feletti bérigényt a tulajdonosi jogokat gyakorló NVTNM-mel kell egyeztetni.
Továbbra is kérjük a tagszervezeteket, hogy programjaikról, szervezeti változásaikról értesítsék a Heti hírfolyamot, hogy élményeiket, eredményeiket megoszthassuk a VKDSZ tagságával!

 

 

Ádám Róbert János
ügyvezető
06-30/6401463
adamrobert@vkdszsz.hu

Read more »